Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 11

19. 12. 2013

PD Tce
23.12.2012, 09:27:26 RE: RE:
Reagovat

(+ jste mě diskusí usměrňoval v tom, kam správně přírodovědecky ta podstata té myšlenky patří...)

Vlastně by se dalo říci, že:

To k čemu jsem nesouhlasně reagoval = neshoda.

Pokud jste k tomu přistupoval stejně, tak výsledkem je již naše konečná shoda, pokud tedy kdo s něčím ještě nesouhlasí. (NE x NE = ANO)

To ANO se často i jasněji zjeví v rámci následné diskusní pauzy...

Ale je pravda, že cestou ke shodě jsme nakousli více věcí, které to celé trochu zamotávají, a že ono ANO pak může vlastně do jisté míry být také nedorozumění...

Pokusím se to ''přírodovědecky popsat'', což nějakou dobu potrvá, zda se mi to vůbec podaří. Představu bych o tom nějakou měl, ''jen'' to zformulovat...

Pavel
PD Tce
25.12.2012, 10:24:40 snaha o ANO, o pravdu
Reagovat

„Naše smysly nás neklamou, ale náš úsudek nás klame!“

(J. W. Goethe).

 

Naše smysly nás neklamou, ale náš úsudek nás může klamat...

 

Naše smysly nás neklamou, ale pokud jim je byť přímo předloženo něco pro ně zcela nového (neznámého), tak vědomě spravedlivý úsudek není možný, jelikož úsudku nepředcházelo poznání toho, co bylo smyslům předkládáno...

 

Naše smysly nás neklamou, ale pokud jim je předloženo něco pro ně již známého, ale vlivem lži či omylu druhého (i v případě iluze) nepravdivého, tak byť nás i náš úsudek v tomto případě nebude klamat, tak výsledkem nám bude objektivní nepravda, kterou ani zdravým rozumem nerozpoznáme...

 

V rámci vědy, přiložením přírodovědeckého opodstatnění k tomu co je nám předkládáno + naše odborná průprava = můžeme si pak zdravým rozumem zkontrolovat to, že to co je nám předkládáno je pravdivé, že to ve své podstatě není ovlivněno lží či omylem úsudku toho druhého...

 

Být badatelem ve stejném oboru vůči tomu co je nám předkládáno + také objevit to co je nám předkládáno (objevit objevené) = můžeme si tím i bez přírodovědeckého opodstatnění zdravým rozumem zkontrolovat, že to co je nám předkládáno ve své podstatě není ovlivněno lží či omylem úsudku toho druhého. Pokud nevládneme zdravým rozumem, pak je tato kontrola zavádějící - je zde pak možnost toho, že jsme oba někde udělali chybu + pokud stále chybí přírodovědecké opodstatnění toho co je nám předkládáno (co jsem i sám objevil), můžeme k přírodovědeckému opodstatnění k této věci zde i sami pomoci, tím si i případně potvrdit svůj zdravý rozum...
ZMP VM
25.12.2012, 17:57:07 RE:

Tak jako zrcadlené obrazy nejsou pro zrcadlo nové ani staré, ani neznámé či známé, neboť zrcadlo nemá nijakou paměť, tak je tomu i s našimi smysly. Naše paměť slouží našemu vědomí, nikoliv našim smyslům. Zrcadlo zrcadlí pouze to, co je před ním, bez ohledu na to, zda je to něco reálného či klamného (iluze). Pokud zrcadlí nějakou iluzi, pak nás neklame zrcadlo, ale zrcadlící se iluze. Proto nás ani smysly nemohou nijak klamat, neboť vše, realitu i iluzi, zrcadlí věrně (pravdivě)...

Jinak je tomu s úsudkem, který jsme již v naší diskusi přirovnali k soudu. Pokud je soudce svědkem ve sporu (pravdy s nepravdou) který soudí, nemůže být jeho soud spravedlivý, ale nespravedlivý (tendenční). To znamená, že pokud naše smysly předkládají našemu úsudku (soudu) něco:

- co je mu známé: je úsudek (rozsudek) klamný = tendenční, nesprávný, nespravedlivý

- co je mu neznámé: je úsudek rovněž klamný = neznalý pravdy, nesprávný, nespravedlivý

Proto Goethe pro náš úsudek nepřipouští nijakou výjimku. Ať mu naše smysly předkládají cokoliv (známé či neznámé), vždy nás klame...

Pravíte: „...pokud je našim smyslům předloženo něco neznámého, spravedlivý úsudek není možný...“

Opak je pravdou: Jen když je našim smyslům předloženo něco neznámého, je spravedlivý úsudek možný!

Žijeme-li od dětství ve stále stejném prostředí, budeme kolem všeho procházet bez povšimnutí, protože to bereme na vědomí jako naprostou samozřejmou věc, aniž bychom se kdy zamysleli, zda je to správné či nesprávné. V hospodářské praxi se tomu říká „provozní slepota“.

Narazíme-li však v životě na něco nového, dosud neznámého, pozastavíme se nad tím, možná i užasneme a bude nám to vrtat hlavou. Vrtání hlavou startuje přemýšlení o pozorované věci, které jinak našemu bezprostředně klamnému úsudku chybí. Proto je tak důležité, aby se lidé rodili vždy do jiného prostředí, než v jakém žili v předchozí inkarnaci. Proto je tak důležité, aby soudce nebyl znalý ve věci, kterou soudí. Spravedlivý soudce je na tom podobně jako badatel a objevitel, kteří nemohou vybádat vybádané či objevit objevené.

Platí-li tedy, že jen když je našim smyslům předloženo něco neznámého, je spravedlivý úsudek možný, pak to, co správný úsudek činí možným, je zdravý rozum, jímž dospíváme k „úsudku na základě správného uvažování o vnímaném.“

Správné uvažování je pak „uvažování reálně logické“, nikoliv „uvažování nereálně logické“ (spekulativní, teoretické, fantasmagorické) či „uvažování reálně nelogické“ (tendenční, nepoctivé, nesmyslné).

zmp
Dáša
19.12.2012, 14:15:36 zbraně ano nebo ne?
Reagovat

Opět další strašný masakr na škole v USA, kde vrah zabil 20 malých dětí..

Jenže i tuto tragedii obrátili ve kšeft s neprůstřelnými školními brašnami. Aby tím snad ochránili děti ve školách. Jsou dvě řešení: 1. zákaz zbraní, nebo za 2. aby měli zbraně všichni bez omezení. Kdyby totiž měl někdo ze zabitých učitelů zbraň, mohl se účinně bránit nějakému bláznovi. Nebo myslíte si snad, že šílenec, který něco takového udělá, si není schopen sehnat zbraně, i kdyby byly zakázané? A zákaz zbraní by potom znemožnil právě normálním lidem dostat se ke zbrani legálně a tak se bránit. Navíc: Je mýtus, že zbraň v USA mohou mít všichni občané. V USA je obecně vlastnění zbraně v ústavě. Ale některé státy federace usa mají tak složité administrativní uskutečnění koupě, že je to pro normálního člověka nemožné si zbraň opatřit.

Ve státech, kde zbraně povoleny jsou, tak se tam nestane nic. A naopak právě v tomto státě byly zbraně z důvodů administrativy nedostupné. Takže v zákazu či povolení zbraní řešení nespočívá. V čem tedy? Jak to vidí TSO?
ZMP VM
19.12.2012, 15:32:27 RE:
Reagovat


Velmi dobře jste vystihla, že tu není řešením zbraně (včetně bojových umění) všem zakázat nebo všem zpřístupnit. Stejně vyzbrojený zločinec má totiž vůči stejně vyzbrojené oběti vždy rozhodující náskok, v podobě nenadálého a zákeřného útoku...

Řešením tu může být jen nevyplácení se zločinu a správná kombinace zpřístupnění a zákazu zbraní.

V totalitách je tato kombinace vždy nesprávná. Ať si k tomu totalita vymyslí jakoukoliv legislativu, rozhodující náskok zločince nikdy neodstraní a navíc, zbraně vlastně vždy zpřístupní především zločincům a parazitům a znedostupní jejich obětem.

Totalita totiž neřeší, nemůže řešit a dokonce nesmí řešit to nejdůležitější, aby se zločin nevyplácel. Totalita je totiž na zločinu sama založena.

Naproti tomu je TSO založen na tom, že se zločin (poškození bližního) nikomu nemůže vyplatit. Protože zločin nelze nikdy znemožnit absolutně, platí v TSO zásada „jednou a dost!“

TSO tak může realizovat správnou kombinaci „někomu ano, někomu ne“ následovně:

- osobní zbraň každému plnoprávnému občanovi

- zákaz zbraně i volného pohybu všem ostatním

Selže-li plnoprávný občan, musí nejen způsobenou škodu nahradit, a to v míře určené poškozeným, ale jako zločinec navždy spadá do druhé kategorie nesvobodných...

zmp
ZMP VM
14.12.2012, 22:43:46 odpověď na: Inka 13.12.2012, 14:35:27 RE: RE:
Reagovat

Členem nejužšího vedení AS se stal farář OK Boniek.

zmp
ZMP VM
13.12.2012, 11:56:34 Odpověď PD Tce 12.12.2012, 20:39:16 RE: RE:
Reagovat


Nerozumím slovům „Jeho poslání, vůči konkrétní osobě... je neosobní.“

Jak může být poslání jedné osoby vůči druhé osobě neosobní?...

Špateně si vykládat text znamená číst nepravdivě (nepravdivé = neodpovídá pravdě)...

Předkládat nějaké ideje může jen konkrétní osoba, nikoli instituce. Instituce je společenstvím osob, které mají za úkol, dohlížet na naplnění či nenaplnění nějaké ideje, která je těmto osobám předepsána. To znamená, že instituce nemůže mít jiné poslání, než to, které ji bylo předepsáno osobou zákonodárce. Jinak by šlo o dnes již bohužel obvyklou „zvrhlou instituci“...

Osoba (osobnost) je dána většinou nepravým já (egem). Jsou však osoby, které již mají pravé já...

Podle mě děláte chybu hledáním nějakého „neosobního poslání“...

zmp
PD Tce
13.12.2012, 17:37:26 RE:
Reagovat

Protože se tak děje přes prostředníka, který jakoby není osobní, hmotný, nemá ''Já''.

Aneb RS nikomu nic neřekne, až ten prostředník to řekne...prostředník, kterého RS (pro druhé) odhalil...

 

Jako když se ve škole čte nahlas a poté se paní učitelka žáka zeptá, o čem četl. Nahlas četl ''pravdu'', ale poté popisoval úplně jiný děj, nežli co kniha popisuje...

 

Ale co když ono poslání instituce nikdo nepředepsal. Co když je oním posláním samotné poslání onoho zmiňovaného ''prostředníka'', který se jen v té instituci ''zhmotnil''. Příznivci ho zhmotnili, aby byl lépe ve smyslovém světě vidět...

 

Pavel


ZMP VM
14.12.2012, 23:04:17 RE:
Reagovat

Koho míníte tím prostředníkem?

Ať čteme potichu nebo nahlas, ať čteme sami nebo si necháme předčítat, pokud si čtené špatně vykládáme, čteme nepravdivě. Pokud někdo čtenému nahlas, někdo z přítomných rozumí, ten čte pravdivě. Ostatní nepravdivě...

Pokud instituce nemá předepsané poslání, proč tedy vůbec vznikla? Opět tu mluvíte o nějakém prostředníku. Proč ho nepojmenujete? Diskuse není o hádankách...

zmp
PD Tce
15.12.2012, 14:15:55 RE: RE:
Reagovat

Čtení:

Ano i ale...Pokud tedy čtu nepravdivě a někdo ale tomu čtenému nahlas rozumí (on čte dle Vás pravdivě), to znamená, že jsem tedy jen pravdivě předčítal, když jsem pravdivě nečetl. Jestli ale ten druhý pravdivě četl, to by mělo být podmíněno tomu, že kontroluje zrakem (hmatem) to co ''čtu'', jinak ani on pravdivě nečte, on jen pravdivě poslouchá, kdy i ''ladění'' řeči předčítajícího může mít ovlivňující vliv na to co předčítá.

 

Že tedy:

Čtení = naučení + zrak či hmat + (řeč) + pochopení textu vlivem i rozumění jazyku........................do vědomí

Předčítání (si) = naučení + zrak či hmat + (řeč) + nepochopení textu, či nerozumění jazyku.....................do podvědomí

 

Když jsem psal, že:

Obrazně bych asi řekl, že posláním (poznané) anthroposofie je (na)učit lidi ''číst a textem je život (nepravdivě číst nelze, lze jen špatně si vykládat text neporozuměním) + orientovat se v knize života''...

Zde jsem měl namysli čtení v duchovním a díky tomu pravdivé čtení v hmotném světě, kde „Naše smysly nás neklamou, ale náš úsudek nás klame!“ (J. W. Goethe).

 

Prostředník:

Děkuji, tím prostředníkem (nyní) myslím - duchovní svět či ideje (např. tso) z duchovního světa.

Má chyba byla v tom, že do této doby jsem v úvahách prostředníkem nazýval a popisoval Anthroposofii, kdy jednou jsem (si) jí popisoval jako učení (osobní prostředník-máte pravdu) a jednou mylně jako samotný duchovní svět (neosobní prostředník, ale mylně pod názvem anthroposofie).

 

Tedy:

Poslání AS je předepsané RS.

Poslání TSO již není člověkem předepsané. Je to následek poslání AS – ''přečtení'' určité ideje z duchovního světa.

Tato zde rozpracovaná idea TSO = ''přečtení'' určité ideje z duchovního světa + rozpracovaná za pomoci logické podstaty Filanthroposofie. Tato verze TSO je tedy člověkem předepsaná tím, co je přidáno k oné ideji.

Nebo?

 

Ještě bych chtěl říci, že nebylo mým cílem psát tak, aby to vyznělo jako hádanky. Já myslel, že vím, ale Vy jste v tom našel hádanku, která se pak stala hádankou i mně, děkuji.

 

Prosím o případnou kritiku, jako vždy a stále...

Pavel


ZMP VM
16.12.2012, 11:09:36 RE:
Reagovat


Předčítáním propůjčujeme jinému své smysly, nikoliv rozum, který je zapotřebí k porozumění čtenému i předčítanému. Předčítající tedy nemusí čtenému rozumět, tzn., že nemusí číst pravdivě. Předčítajícím přece může být i stroj, o němž sotva můžeme říci, že čtenému rozumí...

Příkladem pravdivého čtení v duchovních světech nám může být RS. Příkladem předčítání z duchovního světa může být přednáška RS. Podmínkou pravdivého čtení či předčítání tedy není „kontrola zrakem (hmatem)“ čteného, ale kontrola čteného rozumem, jak to právě požaduje RS.

Ze zapsaných přednášek RS je pak patrné, že tu „ladění“ řeči předčítajícího nehraje roli...

Z uvedeného je také zřejmé, že naučit lidi „číst“ je jen okrajovým posláním anthroposofie (viz „Jak poznáme vyšší světy“). Hlavním posláním anthroposofie je naučit lidi rozumět dvojímu:

- tomu, co jim na jedné straně „předčítá“ badatel v duchovně-duševních světech (RS)

- tomu, co jim na druhé straně „předčítá“ badatel ve fyzicky-duševních světech (přírodovědec)...

Z Goethova výroku: „Naše smysly nás neklamou, ale náš úsudek nás klame!“ se tedy část, týkající se smyslů vztahuje především na předčítající, zatímco část, týkající se úsudku (uvažujícího soudu) se vztahuje na všechny (přednášející i posluchače)...

Je-li poslání AS předepsané člověkem RS, zatímco poslání TSO člověkem předepsán není, pak poslání TSO nemůže být následkem poslání AS...

Tak jako RS připojuje duchovní vědu k přírodní vědě, tak je také olomoucká metodika TSO dána ze dvou stran:

- RS ze strany předčítání z duchovně-duševních světů

- zmp ze strany předčítání z fyzicky-duševních světů...

Mé reakce na Vaše příspěvky nechtějí být kritikou, ale „oponentním řízením“...

zmp
PD Tce
16.12.2012, 18:01:09 RE: RE:
Reagovat

Nerozumíme si...

Pro přehlednost jsem si dovolil přiložit i Vaše slova...

 

--------------------------------

píšete - ''Předčítáním propůjčujeme jinému své smysly, nikoliv rozum, který je zapotřebí k porozumění čtenému i předčítanému. Předčítající tedy nemusí čtenému rozumět, tzn., že nemusí číst pravdivě. Předčítajícím přece může být i stroj, o němž sotva můžeme říci, že čtenému rozumí...''

 

Hmotný text

Z mého pohledu je možné:

- číst si pravdivě

- číst si nepravdivě

- jen předčítat? (1)

- číst si pravdivě + předčítat (2)

- číst si nepravdivě + předčítat (3)

- ...

 

Z pohledu posluchače je možné:

- poslouchat a porozumět předčítanému (1, 2, 3)

- poslouchat a neporozumět předčítanému (1, 2, 3)

- ne-poslouchat :-)

- ...

 

Pokud zrakem či hmatem posluchač kontroluje co je mu předčítané = poslouchá předčítání (1,2,3) + si kontroluje text – až nyní se sám stává čtenářem, jinak je stále jen posluchačem.

 

Když to co čtu či předčítám druhému a on tomu rozumí, tak on ale pravdivě nečte (není čtenář), on rozumí poslouchanému (posluchač). Maximálně se jedná o nepřímé čtení. Já mu přeci smysly nepropůjčuji (do těla), já ty jeho zastupuji (mimo jeho tělo) = cizí smysly!

---------------------------------

píšete - ''Příkladem pravdivého čtení v duchovních světech nám může být RS.

Příkladem předčítání z duchovního světa může být přednáška RS. Podmínkou pravdivého čtení či předčítání tedy není „kontrola zrakem (hmatem)“ čteného, ale kontrola čteného rozumem, jak to právě požaduje RS.''

 

Však ano, ale........jak to říci........jakoby nerozlišujete mezi čtenářem a posluchačem. Že jakoby čtenář (nehmotného textu) je jen RS. A že spíše pak ostatní popisujete jako (duchovní) posluchače + to co je podmínkou, aby rozuměl čtenému či předčítanému.

Přednášky od RS jsou tedy dvojího druhu:

-učení se k vnímání duchovního světa (A)

-poznatky z duchovního světa (B)

K přednáškám tipu (A) máte pravdu.

K přednáškám tipu (B) ale chybí ona kontrola, jaká je u onoho hmotného textu. Jinak se stáváme jen (duchovním) posluchačem, ne čtenářem duchovního světa.

---------------------------------

píšete- ''Ze zapsaných přednášek RS je pak patrné, že tu „ladění“ řeči předčítajícího nehraje roli... ''

 

Ne zásadní roli, ale možná hraje, možná i správné ''ladění'' pak ''produkuje'' více pravdivých posluchačů a čtenářů. Možná i proto RS přednášel spatra, chtěl ''ladit'' s duchem místa a okamžiku, tedy i ''ladit'' stylem řeči, možná i za pomoci eurytmie – viditelná mluva.

----------------------------------

píšete - ''Z uvedeného je také zřejmé, že naučit lidi „číst“ je jen okrajovým posláním anthroposofie (viz „Jak poznáme vyšší světy“). Hlavním posláním anthroposofie je naučit lidi rozumět dvojímu:

- tomu, co jim na jedné straně „předčítá“ badatel v duchovně-duševních světech (RS)

- tomu, co jim na druhé straně „předčítá“ badatel ve fyzicky-duševních světech (přírodovědec)...''

 

Naučit lidi ''číst'' mi nepřijde jako okrajové, ale jako zásadní pro to, aby lidé nebyli jen posluchači, ale přímo i čtenáři. Aby ta hlavní poslání (jak píšete) nebyla jen:

- naučit lidi být pravdivý posluchač (nehmotného textu)

- naučit lidi být pravdivý posluchač (hmotného textu)

 

Možná jsem ale na člověka (pozemšťana) moc náročný...chtít toto vše po něm...

---------------------------------

píšete - ''Z Goethova výroku: „Naše smysly nás neklamou, ale náš úsudek nás klame!“ se tedy část, týkající se smyslů vztahuje především na předčítající, zatímco část, týkající se úsudku (uvažujícího soudu) se vztahuje na všechny (přednášející i posluchače)...''

 

To rozumím, ano. Ale já to záměrně dal do souvislosti s hmotným textem - ''...kde Naše smysly nás neklamou, ale náš úsudek...''.............šlo mi o to, že (pravdivým) čtením v duchovním světě si dopomůžu k pravdivému úsudku vůči ''hmotnému textu''.

---------------------------------

píšete - ''Je-li poslání AS předepsané člověkem RS, zatímco poslání TSO člověkem předepsán není, pak poslání TSO nemůže být následkem poslání AS... ''

 

Posláním AS jsem zde myslel – ''učení k vnímání nehmotného textu''. Učení je od RS.

Idea TSO je již přečtený ''nehmotný text''. Tento text nenapsal člověk. Do jisté míry je to následek anthroposofie, že ideu TSO dokážeme vnímat. Je ale pravda, že sama idea TSO není následkem anthroposofie či AS.

-------------------------------------

píšete - ''Tak jako RS připojuje duchovní vědu k přírodní vědě, tak je také olomoucká metodika TSO dána ze dvou stran:

- RS ze strany předčítání z duchovně-duševních světů

- zmp ze strany předčítání z fyzicky-duševních světů...''

 

Zde je myslím zásadní to, že jste zveřejnil texty filanthroposofie. A že jsou zveřejněny přednášky (učení) od RS. Tím se každý může stát čtenářem, ne jen posluchačem předčítaného.

Možná je právě problém v tom, že AS hodnotí toto TSO jen jako čtení ideje TSO + poslouchání předčítání od zmp . Tedy měla by poukázat na chybu v textu (filanthroposofie), tam z čeho je čteno. Tedy nekárat čtenáře, ale spíše s ním opravit text, pokud je tam tedy chyba. Vše se ale asi zamotává, pokud si obě strany jinak vykládají onen odkaz od RS...

 

Pavel


ZMP VM
17.12.2012, 11:26:32 RE:
Reagovat


Zeptám-li se někoho, kolik je hodin, tu po něm nežádám aby se jen podíval (četl) na své hodinky (tj. aby zastoupil mé smysly), ale také aby mi řekl (přednesl), co na nich viděl (tj. aby mi propůjčil své smysly).

RS jako duchovní badatel „čte“ v duchovních světech pomocí duchovních smyslů.

RS jako přednášející vlastně překládá „duchovní písmo“ do jiného druhu „písma“, které je možné „číst“ pomocí smyslů fyzického těla (sluchem v případě verbální přednášky, očima v případě zapsané přednášky). V tomto smyslu je posluchač a čtenář (překladu) tímtéž...

Aby RS mohl čtení v duchovních světech přednášet ve fyzickém světě, musí čtené duchovní skutečnosti „přeložit“ do představ a pojmů používaných ve fyzickém světě. Pokud by to nedokázal, potud by čtenému nerozuměl a neměl by tedy nijakou kontrolu správnosti svého čtení. Pokud by posluchač přednášky RS nerozuměl přednášenému, rovněž by neměl nijakou kontrolu správnosti svého čtení (poslouchání či čtení přednášky). To znamená, že pro oba (badatele i posluchače jeho přednášky) je jediným kontrolním mechanismem „čteného“ totéž, to je zdravý rozum...

Zdá se však, že se snažíte od sebe rozlišit dva druhy „kontroly“:

- ověřování správnosti čtení pozorovaného logickým myšlením, to je rozumem

- ověřování správnosti pozorování, opakovaným pozorováním, to je smysly

Proto přírodní věda po badateli požaduje takový popis pozorování a pozorovaného, podle něhož lze pozorování kýmkoliv a kdykoliv za popsaných podmínek a se stejným výsledkem zopakovat. K popsaným podmínkám ovšem nepatří jen podmínky objektivní (např. experimentální), ale také subjektivní, týkající se nutné odborné průpravy badatele k danému pozorování, zahrnuté v popisu například tím, že badatel o sobě uvádí, že je mikrobiolog.

V duchovní vědě je nutná průprava k ověřování správnosti pozorování uvedena v knize RS: „Jak poznáme vyšší světy“. O ladění řeči předčítajícího tu, ani v jiném díle RS není ani zmínky...

RS svými přednáškami „ladil“ s duchem místa a času výběrem tématu přednášky. Jeho přednášení spatra bylo dáno zpravidla tím, že přednášel to, co právě vybádal. Do jisté míry lze říci, že to svou přednáškou aktuálně překládal do použitých představ a pojmů. Proto je v jeho přednáškách tolik patrné hledání vhodných výrazů, což vedlo často k předlouhým větám, v nichž se posluchači a zapisovatelé snadno ztráceli...

zmp
PD Tce
18.12.2012, 18:32:02 RE: RE:
Reagovat

Souhlasím, ale ještě něco k hodinkám a k posluchači:

Také zastupuje můj úsudek (vyhodnocení). To je to oč mi jde, to je to hlavní co ze mne dělá ''posluchače''.

V době materialismu-egoismu, neuvědomění si toho že jsem ''jen'' posluchač toho, či onoho ''fyzického textu'' (o nehmotném textu ani nemluvě), to je to, co z člověka dělá např. i loutku pro zájmy druhých (lžou mu), či v rámci omylu druhých se dá špatným směrem, kde doplatí na jejich omyl (+ke všemu se nedává přírodovědecké opodstatnění). Říká se důvěřuj, ale prověřuj. Nechci tím nabádat k tomu, aby člověk druhému člověku nic nevěřil apod., jde mi o to, že člověk by si měl být vědom, kdy a do jaké míry je v tom či onom, vůči tomu či onomu, posluchačem a kdy je důležité to brát v potaz. Např. důvěra ono posluchačství jakoby oprávněně ''smývá'', ale nikdy ne do čista. V zásadních a důležitých věcech by si měl člověk prostě být vědom toho, že je jen posluchač.(Ač i malá nedorozumění mohou mít dalekosáhlé následky, to stěžuje vyhodnotit to, co je tedy to zásadní a důležité). Je také důležité, aby ty důležité věci, které člověk v životě kdy automaticky ''přijal'', aby si k nim položil otázku, do jaké míry jsem vůči nim byl jen posluchačem, když jsem je přijímal. Myslím, že se tomu říká – falešné představy – v případě, že se jedná o přijaté věci, které mají mylný, či lživý základ. Samozřejmě, že k takovým (mylným) představám mohu dospět i sám, ale v tom případě se jedná o mou přímou chybu, na kterou bych v rámci vývoje měl sám doplatit a tím se poučit. Pokud ale k těmto věcem se nabalují i cizí falešné představy, tím se vývojově brzdím + se hlavně v člověku zakaluje ''cit pro vlastní směr'' a obecně se tím také klame vlastní intuice v různých ohledech. A naopak píděním se po pravdách a rozkrývání falešných představ, díky přímému vlastnímu čtení + vlastnímu vyhodnocení v rámci ověřování správnosti čtení pozorovaného + ověřování správnosti pozorování, díky tomu pak člověk lépe přichází do kontaktu se svým Já, lépe drží svůj život ve svých rukou, lépe chápe dění kolem sebe, lépe dokáže využívat intuici, vidět vlastní životní směr, jeho cesta je přímější, jeho cesta se zdá být více osudová, vše do sebe začne více zapadat, člověk začíná v životě více vnímat a poznávat různé synchronicity...

 

Pavel


ZMP VM
19.12.2012, 11:38:03 RE:

Kdyby přednášející zastupoval (obsahem přednášky) nejen smysly, ale také úsudek posluchače, pak by už z posluchače nezbylo nic „posluchačského“, v čem by ho přednášející nezastupoval a posluchače by nebylo vůbec zapotřebí. To, co sdělujeme jiným, sdělujeme přece jejich úsudku...

Úsudek je soud. Soudce nesmí být svědkem v posuzované věci, neboť tím by byl jednou ze sporných stran, které má rozsoudit. To znamená, že v první fázi soudu musí být soudce jen posluchačem přednášek sporných stran. Protože přednášející (sporné strany) nemohou soudcův úsudek zastupovat, snaží se ho alespoň ovlivnit, což je možné jen dvojím způsobem:

- ovlivnit přednesením pravdy

- ovlivnit přednesením nepravdy

To o čem v pokračujícím příspěvku mluvíte, je úsilí o ovlivnění lidského úsudku nepravdou, což je snaha, nadělat z lidí nespravedlivé (oblbnuté) soudce, nikoliv pouze posluchače...

zmp
rebel
13.12.2012, 09:27:33 Anti Krist
Reagovat

Jakoby mi to totalita dělala schválně, abych se rozčílil, tak právě v tyto dny zase děti, studenti ve školách v tzv. prezidentských volbách si prý zkoušeli, jak je to u skutečných voleb. Vše bylo stejné, jako u voleb a učitelé prý seznamují děti s tím, co to je demokracie.

Pociťuji v sobě takovou bezmoc, když se na mladých lidech pášou takové zločiny, když jim takto totalita vymývá mozky a navyká je na totalitní myšlení, volit si nad sebou pány, otrokáře.

Navíc často ve sděl. prostředcích říkají: Potřebujeme silný úřad, musí to být silný úřad aj. stupidity.

Děsí mne taková propaganda. Co z toho může vzejít?

Silný úřad = slabý až bezmocný občan. Nějaký úřada má moc rozhodovat o lidech. Všude tu je centralisace.

A svět tleská těmto zvrácenostem. Nikdo se nepozastaví nad tím, že nějaký úřad, nějaký aparátčík má mít větší moc než občan. A potom se diví všichni, proč jsou války, krize, korupce, zdražování, terorismus.

Nyní v Evropě vytvoří jednotný bankovní dohled! Vše směřuje k totalitnímu státu EU a pak asi k NWO.

Ještě prý čekají na AntiKrista. Jakou moc má mít tato bytost? Jaké síly vývoje představuje? Co chce? Co se má odehrát?
ZMP VM
13.12.2012, 12:10:56 RE:
Reagovat


Dříve se namísto o „silném úřadě“ mluvilo o potřebě „silné ruky“, kterou má být dnes vedoucí úředník „silného úřadu“...

Antikristova moc má být ideologická, v duchu nesnášenlivého „náboženství“ světového státu.

Antikrist představuje veškeré síly odporu vůči křesťanství.

Chce z povrchu Země vymazat křesťanskou ideu svobodné individuality, jejímž nositelem je Kristus...

Odehrát se má likvidace bílé rasy, zejména slovanské...

zmp
rebel
09.12.2012, 12:58:39 totalita rozvrací život jedince, rodiny a následně i život obce, společnosti
Reagovat

Uvědomuji si, jak totalita všechno rozvrací, jak zasahuje svým zhoubným bujením až do životů jedince, do rodin. Prorůstá vše. To vše pod rouškou péče o blaho dětí, občanů. Doslova a do písmene totalitní vrazi života jedinců i společnosti.

Je správné pořadí státem řízeného rozvratu?:

1. státní totalita dává zákony státu, státní osnovy, stanovuje daně a tím nutí oba rodiče kvůli penězům chodit do práce. Ti se v dobré víře vracejí třeba ve 4 v 5 v 6 večer. Utahaní. Obdobně přijdou v souladu se státními školními osnovami ze školy jejich děti, ucaprtaní caparti a ještě mají úkoly, které jim totalitní státní školní mašinérie dává domů, aby už od dětství musely stále nosit v hlavě totalitní úkoly a zvykaly si na totalitní drezůru státu, úkolování a zasahování státu do osobního života už od mala, aby se pak jako dospělé ničemu nedivily. Návyk na totalitu státu.

2. V následku bodu 1 dochází k rozvratu života rodiny. Rodina pak je večer hodinku či dvě jakoby spolu, a to se většinou ještě koukají na TV s jejím destruktivním a demagogickým vlivem, jak to do kulturního úpadku řídí státní komise pro dohled nad TV. Jak potom mohou děti mít nějaké hodnoty? Snad z státem ovládané TV nebo ze státní školy, kde jim místo tvůrčího přístupu jen vyplachují hlavy mrtvými informacemi? Kdy mají rodiče čas věnovat se dětem?

Dříve byly děti s rodiči po většinu dne. Když rodiče doma dělali nějaké výrobky nebo měli hospodářství, dostaly tak děti školu reálného života.

To má asi FED radost. Takto rozvrátit životy rodin a tím zničit i celou společnost. Co to asi je za výchovu, když rodiče mají po práci s bídou hodinu dvě tři na své děti? To si mnou satanisté ruce.

3. A v následku státem řízeného rozratu rodiny dochází potom k tomu, že nová generace je potom zmanipulovaná, má propláchlé mozky a neumí si ani představit žít jinak.

Už od mala cpe totalita státu dětem i tzv. dětské parlamenty, aby si děti zvykly už od mala, že nad sebou mají nějaké pány, kteří o nich "demokraticky" rozhodují.

 

Určitě je možné nějak zastavit tuto spoušť. Ale kde vzít pedagogy, kteří budou děti ve školách učili věci pro život a ne jen je připravovali naléváním hlav nesmyslama pro zaměstnání? Minimálně to bude trvat jednu generaci, než by se učitelé naučili vést děti k reálnému životu. Ale kdo bude učit učitele? Někdo bude musel vytvořit nové osnovy pro nynější poblázněné a zvrácené školství. A nynější učitelé na vysokých školách budou muset dostat příkazem učit nové pedagogy jinak? Staří vš učitelé asi z vlastní vůle a dobrovolně nepřijmou nové podněty k reálné výchově nových učitelů. Mnozí jsou totalitně zabednění a neumějí si představit vyučovat jinak. Bude to snad možné stihnout během jedné generace? Děti by se měly učit pracovat na zahradě, na poli, v hospodářství, hrát divadlo, zpívat, recitovat...tím se budou mezi sebou učit sociálním vztahům, komunikaci, taktu, slušnosti, empatii atd.


ZMP VM
10.12.2012, 18:54:14 RE:
Reagovat


Na pořadí rozvratů nezáleží. Stát, zejména tzv. „demokracie“ je pouhým nástrojem rozvratu, řízeným lidmi skrytými za několika vrstvami jeho pozadí. Zrušte stát, zaveďte si TSO a bude po jakémkoliv rozvratu...

Když R. Steiner zakládal první Waldorfskou školu, sám pro ni vybral učitele. Kde je vzal? Ve většině případů dal přednost pedagogům, kteří neměli žádné pedagogické vzdělání, ale pouze nepostradatelné schopnosti.

Je snad k rodičovství zapotřebí nějakého státem uznávaného „diplomu“? Zatím ne...

zmp
Michael
06.12.2012, 07:55:45 nerozumím
Reagovat

Děkuji za zajímavou odpověď. Ale nějak jí vůbec nerozumím. Ani té souvislosti. Dosud jsem doufal, že jsem obyčejný člověk. Ale toto mi hlava nebere. Mohli byste mne dát do obrazu?

Také sleduji, jak ONI matou lidi. Pořady v TV plné neúcty k člověku, obhroublé, evokující násilí, plné zvrácených zrůdností a oplzlostí. Fuj. Skutečný kanál. Na bilboardech kandidátů na prezidenta jsou hesla jako: Spravedlnost je možná, Nebát se nekrást....to vystihuje současný stav společnosti. Všude všepronikající strach, opráci, o peníze, ze špehování, z budoucnosti, z terorismu, z války....tak se to vše stalo nenápadně neoddělitelnou součástí našich životů, že si to ani neuvěmuje...až náráz: Je to tu jako by blesk z čistého nebe....Jenže to se roky připravovalo.

Spravedlnost je možná? To jako dosud není? A to jen on odhalil? A on to jako zachrání? A jak?

A v tomto smyslu je celý svět okolo. Poblbaný, ulhaný.

Prezidentští kandidáti: nemám nic proti cizincům ani rasám, ale taková sestava kandidátů snad neexistuje nikde na světě:

Jeden přebíhající Rakušan, další zakuklený Švýcar, další natajňáka Američan, další, co nemá domov snad nikde, a patrně všichni jako věčný Žid Ahasver...a názorově: to je vysloveně směs bídy s nouzí, lží, omylů, prázdných krásných frází, ještě krásnějších slibů...

Prázdná slova: jen slupky bez obsahu. Nikdo neřeší, co to je svoboda, demokracie, lidská důstojnost a čest.

Když se veřejně diskutuje a říkají tomu duel, tak to není duel, ale oba diskutéři melou totéž, jen se hádají o to, jestli daně budou 10 nebo 20%. Nepodstatné věci se vytahují jako podstatné a tak se lidé úplně zamotali do blbostí.

Jestli bude spolupracovat s komunisty nebo ne. Strašáka dělají jen z tzv. komunismu.

Nikdo neřeší, jak vrátit občanům lidskou důstojnost. A když to řeší, tak jen ve smyslu bláhového duchem chudého demagogického blábolení poplatného totalitě.
ZMP VM
06.12.2012, 13:59:17 RE:
Reagovat

Jinými slovy, má odpověď (dva Janové) chtěla říci: "Oheň vždy zaplane jasněji, než zhasne".

Globální negace naprosto všech hodnot umožňuje globální negaci negace, a tedy jednou provždy a naprosto všude definitivní konec beztrestnosti veškerých totalitních satanských rejdů.

Pokud lidstvo tuto příležitost propase, pak běda mu...

zmp
Kristina
06.12.2012, 18:36:43 RE: nerozumím
Reagovat

Milý Michaeli,

vůbec se vám nedivím, že nerozumíte odpovědi zmp; totiž ani já nerozumím složitě filosoficky šroubovaným rozborům našeho milého zmp a to navštěvuji tyto stránky docela dlouhou dobu.

Také mě poněkud udivuje, že zmp, byť nesporně inteligentní a duchovně založený člověk se sníží ke kritice "pragocentricky umanutých dědiců Steinerovy antroposofie", (podotýkám,že nejsem z Prahy). Že by "olomocentrismus"?

V odpovědi na vaši otázku; současný stav naší společnosti je výsledkem zákonitého vývoje svobody člověka, který tímto dospěl až k materialismu. Je to forma egoismu a individualismu a současně popření duchovního světa, který přes materialismus není zjevný. Nyní se člověk ocitá na hraně; ze svobodné vůle bude muset hledat duchovní hodnoty, nebo ho materialismus dovede ke zničení. Žijeme v pátém poatlantském období, období přechodu. Pokud někdo jako vy, hledá odpovědi na své otázky, je dobré se zaměřit na antroposofickou literaturu, kde určitě své odpovědi najdete, tak jako jsem je našla já. Nevím, odkud jste, ale v různých městech působí antroposofické skupiny, které se zabývají studiem této literatury a společnou prací se snaží o pochopení projevů a znamení této doby z duchovněvědeckého pohledu.


PD Tce
07.12.2012, 16:47:44 RE:
Reagovat

Dobrý den.

Pan zmp měl na mysli asi jen pragocentricky umanuté anthroposofy, ne všechny anthroposofy. Nebo?

Idea TSO je sociálním ''plodem'' anthroposofie........nebo i následek schopnosti jemného vnímání jedince vůči sobě a světu kolem sebe.

Rozpracovaná idea TSO (zde) je sociálním ''plodem'' anthroposofie + filanthroposofie +...

Anthroposofii jsem vždy vnímal jako něco ''pro sebe''.

TSO (ač z ní vychází) jsem vždy vnímal jako něco pro sebe + pro ostatní. Jakoby i působení z nitra ven.

Osobně jsem dříve, při návštěvě Prahy, jsem musel vždy velmi vnitřně bojovat s tlakem atmosféry, který tam jakoby dostředivě panoval, působil na mé vnímání, pociťování i přemýšlení. Dnes se mi to překonávat již daří lépe.

Studování anthroposofie v Praze je možná právě v tomto ohledu omezující, jakoby tam působí síly hlavně dostředivé - do sebe – do Já – jen Já...

Anthroposfii jsem také vnímal, vnímám jako hlavně nauku o vnímání. Pokud se pak nauka o vnímání provádí v takovém dostředivě rušivém prostředí, pak asi nelze využít celkový potenciál z oné nauky. Ostatní lidé v Praze jsou myslím pak těmto tlakům vydány úplně na pospas + ''syndrom pražské elity''......ale samozřejmě nesmím paušalizovat, někteří to třeba prohlédnout, díky jemnému vnímání, ale často to spíše skončí u pocitu, že člověk jen cítí, že je něco špatně, ale neví co...

+ Dříve (třeba už panuje jiný názor) jsem oslovil anthroposofickou společnost v Praze a poptal se na jejich názor na tuto rozpracovanou formu TSO.....no z reakce jsem měl pocit, že jako dobrý, ale že jsou zde jakoby moc snahy něco ''politicky'' zavádět, co působí i beztak, že osvěta je potřebná, ale že toto je moc.........reagoval jsem v duchu, že ano, že to působí i beztak, ale téměř nikdo to nevnímá, kór na různých úrovních ve společnosti, že je (tato verze tso) i následek z diskusí lidí + že síly zla to už myslím na mnoha úrovních přehánějí a poukázat na řešení není myslím na škodu.......reakce už nebyla, asi jsme si neporozuměli...

Chtěl bych se tímto zeptat (asi hlavně pana zmp), jaké jsou prosím (pro nezasvěcené) obecně hlavní výhrady anthroposofické spol. vůči (této formě) TSO. Popřípadě jaké jsou výhrady tohoto TSO vůči působení anthrop.společnosti v obecné otázce tso? Nebo jsou to jen výhrady vůči a od pražské anthrop. spol.? Nikoliv vůči všem anthr. spol.?

Prostě jedna strana asi tedy využívá anthroposofii špatně, co se týká otázky poslání a poznání pravdy.............nebo mají možná obě organizace ono poslání jiné, každá své, a neví o tom.....proto se jakoby přetahují, protože si myslí, že se zde jedná o jedno poslání, které je nutné naplnit...........třeba má každá org. jiné poslání.........jedna obecně více osobní.....druhá (i z ní) obecně více sociální...........spojením se pak dovrší ono společné poslání.

Přijde mi to prostě škoda, že tisíce anthroposofů (ti co mají předpoklady TSO rychleji prohlédnout), že třeba ani o této formě tso neví. Nebo ví, ale z nějakého důvodu s ní nesouhlasí.

Anthroposofická společnost je přeci již celosvětová síť.......co brání, aby anthroposofové na celém světě byli seznámeni s olomouckou metodikou TSO? Je tím právě pražská anthroposofická společnost?

Hezký den všem zde.........Pavel


ZMP VM
08.12.2012, 12:39:12 RE:
Reagovat


Jako polistopadový člen anthr. Společnosti (dále jen AS) jsem v Praze navštívil tehdejšího předsedu pana Váňu a mimo jiné jsem mu položil otázku, proč právě v tehdejší polistopadové době AS nevystupuje veřejně s ideou TSO. Pan Váňa mi na to odpověděl: „Oni Vás prohlásí za diletanta!“

Když jsem odpověděl, že toho bych se nebál, řekl mi předseda: „Chcete-li, tak se do toho pusťte!“

Neměl jsem tehdy TSO RS dostatečně nastudovaný, sni počítačovou výbavu a v té době ještě nebyl k disposici internet. S mými možnostmi jsem s TSO mohl vystoupil až později (viz Obnovené fórum), zatímco AS stále ještě mlčela, prakticky až do závěru roku 2012.

Se založením olomoucké webové stránky však AS zákulisně ožila. Řadoví členové se samozřejmě ptali, jaký má vedení AS k této iniciativě vztah, vedení AS však na žádný způsob olomouckou iniciativu nevítalo, netroufalo si to však přiznat veřejně, ale hrálo, co to jen šlo, roli mrtvého brouka. Pokoutně však mezi členy šířilo názor, že to není anthroposofické, že TSO se má dělat tak jak to chtěl RS a jak to dělá AS (i když nic nedělá), nikoli jak si to dovoluje dělat zmp. Zkrátka, samozvaná „inkvizice AS“ dala před heretickým zmp přednost nic nedělání.

Když se někteří členové AS konečně rozhoupali a založili iniciativu v Brně a krátce na to v Praze, dali hned ve svých prvních materiálech jednoznačně najevo, že s tím jak to dělá zmp, nechtějí mít nic společného. Tyto postoje jsem rozebral v diskusi na našem webu. Zvlášť kategoricky to dalo najevo vedení AS na pražském webu („nechceme předkládat hotová řešení“)...

Je toho mnohem víc. Pro obecný obraz to však stačí.

Nuže, jaké jsou obecně hlavní výhrady AS vůči olomoucké metodice TSO?

Mimo obecně odmítavé vůbec žádné. Ani konkrétní námitky neexistují, nebo se s nimi nikdo jako anthroposof neodvážil vystoupit.

Abych byl přesný, v počátcích Obnoveného fóra domluvil kolega schůzku v Brně (cca 10 brněnských účastníků, nevím zda anthroposofů). Z přílišného nadšení požádal na konci sezení jednoho inženýra, aby se k věci vyjádřil. Následoval jednoznačně odmítavý soukromý dopis s neskutečně hloupými řečmi. Protože byl kolegou požádán, nepřipadlo mi vhodné, trestat ho za to, že žádosti vyhověl a tak jsem poprvé a naposledy nechal věc plavat. Doneslo se mi však, že dotyčný se v uvedeném duchu proti nám dál angažoval.

Samozřejmě že nikdo není povinen s naší metodikou souhlasit. Prostá lidská poctivost však velí buď mlčet, nebo alespoň namísto postranného kacířování vystup veřejně (např. v naší diskusi)...

AS nemá žádné jiné poslání, než jaké si každý jednotlivý anthroposof sám svobodně zvolí. Jak to však bývá, kde je možnost získat nějaké „posty“ a přístup k cizímu majetku, tam se samozřejmě slétají různí rádoby „guruové“ a „zlatokopové“. Zejména pragocentrismus je pro ně tím pravým hnízdem...

zmp
PD Tce
09.12.2012, 12:21:37 RE: RE:
Reagovat

Děkuji za odpovědi.

Ještě k tomu poslání - Vy jste asi popisoval jakoby poslání jednotlivce (anthroposofa) mimo AS, možná i v AS. Já myslel poslání AS jako organizace - poslání organizace AS a TSO.

AS je asi více zaměřená na jednotlivce a na vnímání.....škola ''vnímání''.

TSO z AS vychází, a je více zaměřená sociálně.....škola ''sociální''.

Škola vnímání (mimo jiné) nám umožňuje vnímat ''jen'' ideu TSO. (Tato) škola sociální k tomu přidává podstatu filanthroposofického (logického) myšlení a za pomoci toho rozpracovává ideu TSO....+ kolikrát i logicky potvrzuje poznatky z duchovní vědy...

Možná by ''v kontextu'' mělo platit - škola vnímání (AS) dá jen na ''svého'' mistra, na Rudolfa Steinera. Nedají na ZMP (ač má třeba pravdu), to není jejich poslání organizace. Tím by do nauky o vnímání již míchali (něčí) následné vyhodnocování. Asi chtějí nechat nauku o vnímání ''čistou'', ač má třeba ZMP pravdu – ale to by měl právě vyhodnotit každý svobodně sám, třeba díky poznatkům ze školy vnímání.

RS myslím jednou pravil, že jednou bude možné anthroposofii logicky obhájit – je tím rodící se filanthroposofie? Pokud ano, AS by (když už) měla nejprve případně mít výtky vůči filanthroposofii. Popřípadě býti rádi za ní. Pokud mají výtky vůči (tomuto) TSO, tak tím vlastně mají výtky vůči následku něčeho, s jejíž příčinou (filathr.) nejsou seznámeni a tedy následek (tso) nemohou spravedlivě posoudit, pochopit.

Třeba by bylo v pořádku, pokud by AS v tomto směru k (tomuto) TSO hrála mrtvého brouka. Už je ale chyba, pokud tedy pokoutně znevažují toto TSO. Tím jakoby nenechávají svobodnou volbu jednotlivci..........no jen poukázat (bez hodnocení) na různé snahy ostatních v rámci tso by AS mohla, ať si každý udělá názor sám...........tedy nevidím důvod, proč by nemohla mít www.AS odkazy na všechny možné snahy o TSO, tedy i olomouckou........v tom tedy nejsou svobodní.

Dále by možná mělo platit, že – by neměl brát poslání ''školy'' na sebe člen té či oné ''školy''. Tím možná pak dochází k těmto střetům, jelikož se do poslání ''školy'' míchá i poslání osobní.

Obecně - Škola by měla vyzařovat svým posláním, ne posláním jednotlivců – to až případně v rámci ''výuky'' - přednášek, seminářů apod...

V jiném případě je to asi otázka i ega či nesprávného zorientování se, ale pokud by totiž i osobní poslání toho či onoho člena působila v ně i navenek školy silněji, či by se snažila ''přesvítit'' poslání ''školy'', či ho brát na sebe, tím by škola i působila ''osobně'', což by bránilo případným (svobodomyslným) zájemcům o poznatky z této ''školy'' a spíše by to vábilo ''otrocké'' povahy. V ně ''školy'' je to pak možná příčina různých rozporů.

Prosím o případnou kritiku.

Pavel


ZMP VM
10.12.2012, 18:38:51 RE:
Reagovat

 

 

 

Na poslání AS (Anthroposofické společnosti) jako organizace už nevěřím. Tato organizace se dostala do špatných rukou (infiltrací, jako ostatně ve všech oborech lidské činnosti)...

TSO nevychází z AS, ale z anthroposofie, která má s dnešní AS společné pouze jméno...

AS nedává nic ani na svého mistra R. Steinera. Doslova ho zrazuje a to tak nehorázným, ba zvráceným způsobem, že se člověku ekluje o tom psát, aby nepoškodil veškeré anthroposofické hnutí...

RS už ve své době pravil, že je na čase, aby někdo reálně logicky, čistým myšlením, anthroposofii potvrdil. Obhajobu nepotřebuje. Filanthroposofie vznikla proto, aby pragocentrickým samozvaným rádoby anthroposofickým „inkvizitorům“ doslova (odpusťte mi ten výraz) zavřela hubu...

Bez osobního poslání R. Steinera by nemohlo existovat poslání anthroposofického hnutí, anthropsofické „školy“ a už vůbec ne AS...

Právě tím, že v novověku převážilo poslání školy nad posláním jednotlivce, vzniklo státní školství s jeho vyplachováním mozků ideologií státní osnovy. Ideálem vyššího školství jsou filosofové starověku. Kde se objevil moudrý člověk, tam vznikla škola, a pokud po jeho smrti, max. po třetí generaci jeho žáků nezanikla, stala se úpadkovou...

zmp
PD Tce
11.12.2012, 20:20:40 RE: RE:
Reagovat

Ano, bez osobního poslání RS by nemohlo existovat poslání anthroposofického hnutí, anthropsofické „školy“ a už vůbec ne AS...

Jako by tu byl ale jeden článek přeskočen, že to poslání se projevilo jako anthroposofie a až poslání anthroposofie formovalo příznivce do hnutí, AS apod (tedy mělo!)...

Ano, osobní poslání RS bylo na počátku, ale toho bylo následek něco a až toho byla následek AS, hnutí apod...tedy prvotní poslání se nemělo přenášet dále (jen jeho následek), asi i proto nechtěl být RS členem AS – tím by (záře) osobního poslání bylo převedeno do ''záře'' AS, a to už je špatně, jak jsem psal dříve = osobní AS, mohlo by se říci ''posláním anthroposofie není RS''. Posláním AS má být anthroposofie (výsledek), ne poslání RS (prvotní počítání). ''Počítání'' se v rámci anthroposofie také má dít, ale to už je součást samotného ''výsledku''.......že duchem AS má být anthroposofie. Až duchem anthroposofie je RS.......nepřímé (osobně nerušivé) vyzařování RS.......jako když dostanu jablko, které nepřímo vyzařuje stromem...

Lze vůbec aby se anthroposofie stala někdy úpadkovou? Chápu, že AS ano, pokud se nebude řídit pravým posláním anthroposofie (+FAS?). Stejné pro (tuto) školu TSO pokud se nebude řídit pravým posláním anthroposofie + FAS v rámci sociální otázky.

Nebo jinak, lze aby učení, které vychází z ''manas-vnímání'' (Anthroposofie), ''manas-vnímání+log.myšlení''(FAS), popř.aj. bylo někdy úpadkové? Tato učení asi ne, ale úpadkovou se může stát škola, která toto učení nevnímá jako v principu vnímací či myšlenkovou negaci negace (z diskuse atrea+zmp), ale jen jako pravdu, která nevidí čím je podmíněná a která ji (onu pravdu) zároveň nepodmiňuje i citu pro době přizpůsobenému formování řeči, vyjadřování....možná je i něco z toho příčina oněch problémů AS. Nevím, opravdu nevím nic o dění v AS, jen píšu i nyní co může být jednou z možných příčin problému, pokud tedy nějaký problém je........

+ učení TSO se může měnit v rámci vývoje-rozvíjet.......a anthropsofie (i FAS?) se v rámci vývoje vyvíjet (díky učení se = vývojový nárůst schopností vůči rozlišování a poznání skutečností, souvislostí) , tím je možnost právě TSO rozvíjet...

Pavel


ZMP VM
12.12.2012, 12:29:16 RE:
Reagovat


To, co příznivce anthropsofie přivedlo a přivádí do hnutí a do AS, je odkaz RS, který je prvotním a nadále trvajícím posláním. Pokud by se tento osobní prvotní odkaz RS nedochoval, protože, jak pravíte se neměl přenášet dál, jaký by tu byl následek, jenž by mohl být neosobním posláním?

RS nechtěl být členem AS proto, aby se mohl soustředit čistě na duchovní bádání, psaní, přednášení, zakládání odboček AS a dceřinných iniciativ, aby se nemusel rozptylovat provozními záležitostmi AS, schůzováním a také, aby členům AS poskytl možnost svobodného konání...

Pravíte-li, že ''posláním anthroposofie není poslání RS, ale anthroposofie, pak se musím ptát: Čím jiným je poslání anthroposofie, než posláním RS? V oboru duchovního bádání dodnes nepřinesl nikdo nic nad to, co přinesl RS. A ani toho není třeba, neboť jaký by mělo mít smysl vybádat vybádané? Navíc, to, co již bylo vybádáno RS, nemají anthroposofové dodnes rozumově zpracováno, jak to doporučuje RS. Stále ještě přetrvává spíše citový přístup k anthrposofii. To znamená, že duchovní věda se nepěstuje jako věda, ale jako „náboženství“. Proto také v pražském vedení AS splynula s AS s vedením Obec křesťanů, ač před tím RS výslovně varoval...

Anthroposofie se nemůže stát úpadkovou, ale v rukou diplomovaných intelektuálů se stává „překonanou“, to je opomíjenou a nahrazovanou „aktuálními“ výplody těch intelektuálů. Jen si všimněte, na vydávání čeho a koho se podílí pražská AS. Stačí se jen podívat do časopisu AS. Věc dospěla již tak daleko, že pomalu můžeme mluvit o nutností návratu k RS...

Také zakladatelé filosofických škol starověku zanechali své odkazy, které se postupně staly (pokud se vůbec dochovaly) vlastnictvím široké veřejnosti. Jejich školy však spěly k úpadku, neboť max. po třetí generaci žáků již nebylo nikoho, kdo by původnímu učení školy rozuměl, neřku-li k němu něco plodného připojil. Jak potom taková škola může fungovat? Může jen vybírat školné a nic užitečného za to neposkytovat. Proto se Marie Steinerová, navzdory protestům tehdejšímu vedení AS, postarala o souborné vydání všeho, co kdy RS napsal, či přednesl, aby se to stalo veřejně přístupným.

Ač pražská AS disponuje miliony, přece na překlady a vydávání RS nepřispívá ani korunou. Co s těmi miliony dělá? Raději se ani neptejte. Nebýt jednotlivých anthroposofických nadšenců, kteří překládali a překládají RS doslova zadarmo, nebylo by po listopadu 1998 prakticky co vydávat. Vedení AS a jeho přisluhovači, se tu omezují maximálně na zákulisní protesty proti vydání toho či onoho od RS, co prý nemělo být nikdy zveřejněno (nejvíce je štve, když se na nějakém vydání podílí zmp). Není-liž tato rádoby „škola anthroposofie“ v úpadku? Tak to totiž dopadne vždy, když namísto osobního poslání nastoupí poslání nějakého kolektivu, či instituce...

Proto také je v olomoucké metodice TSO veškerá moc vložena do rukou jednotlivých občanů, nikoliv do nějaké instituce, či do rukou nějaké "většiny".

zmp
PD Tce
12.12.2012, 20:39:16 RE: RE:
K 1. odstavci – Jde o to, že Jeho poslání, vůči konkrétní osobě přicházející do styku s anthroposofii, je neosobní – není v tom nic přímo osobního co působí přes anthroposofii na onoho člověka, je to otázka lidství ne osobitosti. Nebo ještě jinak, že anthroposofie je ''dítětem'' RS (jeho poslání) a dítě už má poslání své......anthroposofie (dítě) je sice ''živoucí'', ale nehmotné, tedy nemá ''Já'', nemůže ani působit osobně......''absolutně ne-egoidní dítě = díky tomu nehmotné + díky tomu s citem pro pravdu'' – jen ho poznat a po-rozumět mu...

K 2. odstavci – píšete, ''aby členům AS poskytl možnost svobodného konání''. V této větě mohou být má slova také obsažené.

K 3. odstavci – Obrazně bych asi řekl, že posláním (poznané) anthroposofie je (na)učit lidi ''číst a textem je život (nepravdivě číst nelze, lze jen špatně si vykládat text neporozuměním) + orientovat se v knize života''...tedy zde je poté spousty prostoru k bádání - třeba každý ve svém životě, okolí apod...

To jak popisujete spojení AS + OK to je zajímavé a asi to opravdu svědčí o tom co k tomu píšete, což je opravdu špatně, špatné.

K 4. odstavci – zde mohu jen smutně číst...

K 5. odstavci – možná se to plodné připojení projevilo jako úplně jiná škola. Vlastně nebo spíše odpojení ''od nebes k zemi''.............anthroposofie nám opět ukazuje cestu na ''nebesa s nohama na zemi''.

A Marie Steinerová to i zároveň tím krokem umožnila i samoukům. AS možná pěnila i proto, protože tímto krokem přišla o svou domněle absolutní ''nepostradatelnost''...

K 6. odstavci – jistě víte co píšete a zní to tedy smutně. No nakladatelství Studium je tuším nakladatelství přímo anthroposofické, tak možná něco přeci jen...

Škola anthroposofie je možná v úpadku díky onomu ''nepoznání a nerozumění si s oním dítětem'', jen ho ''cítí'', proto to spojení s OK.

Když píšete, že ''to totiž dopadne vždy, když namísto osobního poslání nastoupí poslání nějakého kolektivu, či instituce...'' - kolektivu ano (''osobní''), ale co když posláním instituce (''neosobní'') je předkládání určité idei, která je výsledkem vývoje - prošla vývojem negací negace? Toto je zde zásadní........ano, i tak může tento druh školy zaniknout (neznalí kantoři apod), ale mně jde o něco jiného, o to že nemá působit osobně, že může mít své vlastní poslání a i díky tomu nezaniknout, pokud je tedy její osnovou nauka z negace negace...

K 7. odstavci – ano, tomu by asi měla učit škola TSO = její poslání, jakoby nic přímo osobního (nic přímo původem z osoby, z ega, ale naopak ano přímo k osobě, popřípadě přímo k egu).

 

Asi se stále nedokážu přesně vyjádřit, či stále dělám někde chybu, či si stále nerozumíme...nebo?

Pavel


Inka
13.12.2012, 14:35:27 RE: RE:
Prosím o vysvětlení v čem konkrétně podle Vás došlo ke splynutí pražského vedení AS s vedením Obec křesťanů.

Děkuji. Inka


Ivo Vrsan
03.12.2012, 21:26:03 Produkty z Konopi?
Reagovat

Rad bych vedel zabivate li se vyrobou,prodejem vyrobku z Konopi, mate kamenny obchod ci e.shop? Jake produkty krom obuvi mate? Dekuji!
ZMP VM
05.12.2012, 16:14:13 RE:
Reagovat

Omlouvám se za prodlení v odpovědi.

My, provozovatelé webové stránky TSO se ničím takovým nezabýváme. Doporučujeme Vám zaslat Váš dotaz na adresu:

www.unueco.cz

zmp
rebel
01.12.2012, 17:40:06 ČR jako jediná evropská země hlasovala proti Palestině
Reagovat

Je zajímavé, že 138 států hlasovalo pro přijetí Palestiny do OSN, proti bylo pouze devět. Izrael kromě USA a Kanady podpořila pouze Česká republika a několik malých zemí jako Panama či Mikronésie. Všechny evropské země hlasovaly buď proti Izraeli, nebo se hlasování zdržely.

Hlasoval nějaký člověk za ČR (Černýkopec Schwarzenberg)? Nebo země? Miliony lidí v ČR nesouhlasí s tímto postojem nějakého hlasujícího za ČR.

Co si myslíte o tzv. preventivní válce proti terorismu?

ZMP VM
02.12.2012, 09:52:12 RE:
Reagovat

Válka proti terorizmu není preventivní. Je to válka pravé ruky proti levé, přičemž k válečným obětem dochází mezi nimi...

zmp
rebel
23.11.2012, 14:05:28 komunisté
Reagovat

Prý devět krajů ze třinácti bude řídit i KSČM. Pro mnohé lidi je to nepřijatelné sdělení, ze kterého jim běhá mráz po zádech. Nevěří vlastním očím a uším, že po 23. letech od sametu jsou zde opět komunisti na scéně a znovu se dostávají do vysokých státních funkcí. Dokonce prý komunisté chtějí udělat opět puč.

V jiných novinách je napsané: Postavit komunismus, komunisty, KS mimo zákon.

Lidé se děsí jen strašáku komunismu, vadí jim, že jim zde budou vládnout tzv. komunisté

Co si myslíte, bylo by možné tady ve středu Evropy, v EU provést puč a pozatýkat třeba všechny odpůrce komunismu?
ZMP VM
23.11.2012, 17:00:13 RE:
Reagovat


Komunismus je ideologií tak zvané světové revoluce, což je idea globálního státu. Jeho rudá barva je barvou krve, naznačující vládu pokrevně příbuzných, předznamenanou tak zvaným „rudým štítem“. Tato světová revoluce byla a je řízena FEDem. Bolševici v Rusku museli jít cestou násilí, protože v carském Rusku neměl FED filiálku. Přípravou na mimoruské revoluce byly známé hospodářské krize v USA, v Německu a jinde. Vyhladovělý dav měl být revolučně radikalizován, tak jako jsou dnes k revoltě podněcovány národy, postižené finanční krizí. Čáru přes rozpočet FEDu udělal Josip Visalionovič Stalin.

To, co se u nás pokládá za komunismus, je nacionálně komunistická „kontrarevoluční“ anomálie, uskutečněná proti vůli FEDu Stalinem, který byl schopen sám sebe učinit totálním samovládcem SSSR a jeho satelitů. Proto byl proti němu „stvořen“ Hitler. FED původně počítal se zcela oddaným Lvem Davidovičem Trockým, který v rozhodující chvíli zkolaboval a dal tak příležitost Stalinovi..

Puče tu dnes není zapotřebí a zatýkání odpůrců komunismu rovněž ne. Ve skutečnosti vlastně žádní nejsou. Pokud budeme volit naše komunisty, budeme mít co činit s dědictvím Stalinismu. Budeme-li volit kterékoliv jiné parlamentní strany, budeme mít co činit s Trockismem. Je tedy na voličích, které vizi komunismu dají přednost. Žádnou jinou možnost „demokratické“ volby nemají (s výjimkou TSO) ...

zmp
Spatrakus
23.11.2012, 17:12:59 co spojuje a sjednocuje totalitní aktivitu elit?
Reagovat

Možná se pletu, ale myslím si, že skoro všichni tzv. komunisté jsou již dávno nalezlí do všech ostatních politických stran. Jsou všude, projevují se proti lidem, ačkoli se na ně odvolávají a na první pohled dělají bohulibě vypadající věci.

Chtějí o lidech rozhodovat – ať už pod rouškou tzv. neokonzervativců, demokratů, republikánů, zastánců EU, liberálů aj. Na jméně nezáleží. Dělá to na mne dojem, že je to nějaké celosvětové organizované spiknutí mající v sobě něco, co je všem těmto vládnoucím elitám společné. (Není to jen to rozdělení na totalitu kulturní, politickou a ekonomickou. Je tu něco společné všem, kteří chtějí vládnout lidem skrze jednu z těchto tří totalit.) Je tu nějaké pojítko těchto elit, stran, totalit a aktivit?
ZMP VM
24.11.2012, 10:50:32 RE:
Reagovat

To pojítko se jmenuje "rudý štít"...

zmp
rebel
22.11.2012, 20:55:27 17. listopad 2012
Reagovat

V Praze se na Václaváku sešlo údajně několik desítek tisíc demonstrantů. Demonstrovali proti vládě. Stop vládě. Zajásal jsem. Skvělé, konečně desítky tisíc lidí nechtějí mít nad sebou vládu. Chtějí žít bez otrokářů ukrytých pod vzletným jménem zastupitel.

Po chvíli naslouchání tomu, co demonstrující ústy svých řečníků chtěli - došlo k mému prudkému vystřízlivění a přímo k šoku anebo zděšení. Opět nic nového pod Sluncem. Oni jen chtějí Stop této vládě. A chtějí znovu jiné, lepší, hodnější zastupitele!

Bylo to smutný poslech. Lidstvo je snad nepoučitelné? Dokdy budou občané tak slepě věřit, že někdo bude o druhých lidech rozhodovat lépe, než by o sobě rozhodovali oni sami?

A ještě jedna momentka: Nějaký řečník hulákal do mikrofonu: Lidé, dělejte něco, nenechte si to, něco musíme udělat - choďtě k volbám, účastněte se jednání zastupitelstev, parlamentu, koukejte jim pod prsty, aby se nedopouštěli korupce.

Aby člověk nic jiného nedělal, jen kontroloval své zastupitele, jestli zase neloupí, nezneužívají svého postavení.

Až mám kopřivku z těchto výzev řečníků, kteří asi ani netuší, že existuje něco jako TSO. Všichni jsou snad naprogramovaní na to, mít nad sebou drába, zastupitele? Vypadá to, že bez zastupitelů občany asi už ani nebaví žít.

 


ZMP VM
23.11.2012, 11:27:46 RE:
Reagovat


Není-li tyran úplně blbý, sám si pěstuje opozici, aby náhodou nevznikla mimo jeho kontrolu.

zmp


rebel
22.11.2012, 20:39:44 víra a poznání
Reagovat

Šel jsem cestou kolem kostela a tu se mne kolemjdoucí optal: Byl jste v kostele? Já: Nebyl. Kolemjdoucí: No to byste měl, doba to potřebuje. Měl byste se modlit. Já: Víte, byla jedna katedrála, osm století se v ní lidé neustále modlili a 8x vyhořela úderem blesku. Od okamžiku, kdy tam dali hromosvod, jako kdyby se stal zázrak - už katedrála úderem blesku nevyhořela.

Co je potřeba? Modlit se k bohu a věřit, že do katedrály neuhodí blesk, anebo udělat opatření, aby katedrála nemohla být zapálena bleskem? Na to mi neznámý kolemjdoucí odpověděl: Nic nechápete, vůbec nerozumíte tomu, o co tady jde, zesměšňujete víru, nebudu se s váma dál bavit.

Takto mi připadají obhájci současné tzv. zastupitelské demokracie. Za žádnou cenu nepřipustí, že by to šlo bez pánů nad občany. Tvrdí, že nad občany musí někdo být, že to jinak není možné. Musí lidem někdo vládnout. Jen ho musí mít právo kontrolovat a případně ihned odvolat, kdyby dělal neplechu. Na adresu TSO říkají: To je utopie, lidé na to nejsou dost ztralí. Vy nerozumíte realitě, vy nechápete to, co společnost skutečně potřebuje. Musíme věřit, že do vedení jednou dostanou hodní a moudří zastupitelé.

Může koexistovat víra a poznání? Víra bojuje proti rozumu nebo naopak?
ZMP VM
23.11.2012, 11:26:36 RE:
Reagovat


Farář se při povodni zachytil v koruně stromu a odmítal pomoc hasičů s tím, že mu pomůže Bůh, k němuž se modlí. Když v nebi vyčetl Bohu, že mu nepomohl, Bůh odpověděl: A proč myslíš, ty troubo, že jsem ti poslal ty hasiče?...

Mezi vyslyšené modlitby patří mimo jiné také vynález hromosvodu. Kdo někdy něco vynalezl, nikoliv náhodou, ten ví, za jak duševně dramatických a úpěnlivých okolností, až na samém pokraji rezignace, k danému objevu (zjevení) došlo. Prostí věřící to samozřejmě neprožili a proto ani nechápou...

Ten kdo tvrdí, že lidé nejsou pro TSO dost zralí, ten by se měl také ptát: A jsou lidé dost zralí pro „svobodnou“ volbu svých demokratických zástupců? Což současné sociální katastrofy nedokazují, že nejsou? A přece byly zrušeny monarchie a zavedeny „demokracie“...

Také loupežníci svým obětem tvrdí: „Vy nerozumíte realitě, vy nechápete to, co naše společnost skutečně potřebuje. Musíte věřit, že se loupežníky jednou stanou také hodní a moudří lidé.“ Možná ano. Ale jen jednou!...

Určitě znáte rčení: „Nevěřil jsem vlastním očím!“ Nejen očím, ale ani svému vlastnímu rozumu lidé často nevěří a proto raději spoléhají na „odborníky“. Doma, jako když mávne proutkem, se však týž nevěřící pokládá rázem za toho nejschopnějšího generála...

Víra není v rozporu se zdravým rozumem, neboť tam kde ještě neznáme pravdu, tam můžeme mít alespoň cit pro pravdu. Pozdější pravdivé poznání pak takovou víru nevyvrátí, ale naopak potvrdí. Tragické je, nevěříme-li pravdivému poznání, protože je v rozporu s míněním většiny, oficiálními dogmaty a uznávanými autoritami tradiční víry nebo teoretické vědy...

zmp


rebel
17.11.2012, 17:35:36 sociálně slabí
Reagovat

Všiml jsem si, jak se již zcela normálně začíná užívat, že někdo je sociálně slabý. Pro ně se již zřizují školy, školky, sportovní aj. zařízení atd., mají slevy v dopravě, u lékaře aj.

Přesto to vnímám jako něco odporného. Být sociálně slabý = být chudák. Jak jsou do této role chudých uvrženy již i malé děti, být veřejně nazývaný sociálně slabý. To je ponižující.

Vládnoucí elita řekne: No to je právě ta svoboda, demokracie, každý je strůjcem svého štěstí. Mají se rodiče snažit a nebyli by chudí.

Tak a máte to vysvětleno.
ZMP VM
18.11.2012, 11:30:23 RE:
Reagovat


Vše, co dělají totalitní režimy, je pro jejich „poddané“ zotročující a tedy také ponižující. Zde nám smysl pohoršovat se nad jednotlivostmi, ale změnit režim.

zmp


rebel
17.11.2012, 17:27:34 Soumrak a naděje civilizace
Reagovat

Proč je v názvu knihy Soumrak a naděje civilizace (Jak si vládnout sami bez tzv. zástupců lidu) v podtitulu tzv. zástupců lidu? Proč tam potom rovněž není tzv. lidu? Naopak, na rozdíl od lidu není zástupce lidu tak zvaný. Je-li, potom je i lid tak zvaný. Lid je totiž blbost.
ZMP VM
18.11.2012, 11:18:29 RE:
Reagovat


Mezi „zástupcem lidu“ a „tzv. Zástupcem lidu“ je následující rozdíl:

- zástupce lidu skutečně zastupuje svůj lid

- tzv. zástupce lidu se nechá lidem zvolit, nezastupuje však svůj lid, ale zájmy někoho jiného, zpravidla na úkor svého lidu

Pojem „lid“ není blbost, ale vyjadřuje určitou mnohost lidí...

zmp
Dan
15.11.2012, 14:48:50 Ke štěstí potřebujeme nedostatek, bídu a mizernou kvalitu
Reagovat

Nějaký blogger Vít Jedlička Vám dělá "reklamu" na

http://vitjedlicka.blog.idnes.cz/c/303568/Tana-Fischerova-A-vase-zeme-pozna-stredovek.html

 

Cituji část:

TÁŇA FISCHEROVÁ: A VAŠE ZEMĚ POZNÁ STŘEDOVĚK

Přináším Vám sestřih rozhovoru s Táňou Fischerovou. Myslím, že Vás překvapí, s jakou lehkostí mluví o návratu do středověku. Vysvětlím Vám, kde na takové věci chodí a podíváme se taky na to, co to má do činění s Kalouskem a komunismem. Kdybyste měli chuť, nebo jste masochisti, tak si můžete rozhovor pustit celý. Zkrácené pětiminutové video musíte vidět a je k tomu nutných i pár komentářů.

 

Ke štěstí potřebujeme nedostatek, bídu a mizernou kvalitu

„Ta dřívější století lépe fungovala, protože například nebyl takový přebytek všeho. Ty cechy si třeba hlídaly ten pracovní trh a vědělo se, že víc cechů už by znamenal zápas a ta kvalita s tím taky byla spojena. Dneska přemíra těch podniků, kdy jeden potom musí likvidovat nebo dusit druhý v tom nekonečným zápasu o místo na slunci a o to … ta nadvýroba strašlivá, která taky ničí tu planetu a ničí nás všechny.“

Kam Táňa Fischerová na takové rozumy chodí? Paní Fischerová, kromě toho, že spolupracuje s socialistickou organizací ProAlt, fandí také sociální trojčlennosti od Rudolfa Steinera. Tento systém jde daleko za hranice středověku. Podle návrhu ústavy Trojčlenného sociálního organizmu (TSO) „předmětem směny nesmí být pracovní síla, lidské schopnosti, pozemek, surovina atp.“ [1]. Jedná se o horší totalitu než byl komunismus...

 


ZMP VM
15.11.2012, 18:28:17 RE:
Reagovat


Představte si, jak nějací organizátoři svolají v Praze demonstraci, například proti chroustům, a přizvou k tomu například deset řečníků, z nichž demonstranti žádného neznají. Když přijde na řadu pátý řečník, tak namísto o chroustech řekne: „sedmý řečník je vůl!“ a odejde.

Podobného chování se skutečně dopustil právě Vít Jedlička a jak je vidět, chová se tak dál.

Táňa Fischerová samozřejmě nemá vůbec nic společného s naší olomouckou metodikou TSO. Ač ví, že existuje, nejeví o ni ani nejmenší zájem. To ovšem Vítovi nijak nevadí, a klidně z ní cituje na účet Táni...

Přidávám malou ukázku z duševních hlubin Víta Jedličky:

Vít Jedlička: „Přináším Vám sestřih rozhovoru s Táňou Fischerovou... Kdybyste měli chuť, nebo jste masochisti, tak si můžete rozhovor pustit celý.“

Co říkáte? Nepraví tu Vít sám o sobě, že je masochista?

Zkrátka takto inteligentních mluvků je na světě velmi mnoho a dosahují časem rychlých kariér a pádů, takže si každý může alespoň zobnout, dokud jsou v současných poměrech žádaným zbožím...

zmp
Anna
07.11.2012, 23:46:10 zavedení TSO
Reagovat

V těchto dnech se mi dostala do rukou Vaše nová kniha „Soumrak a naděje civilizace“ s podtitulem: Jak si vládnout sami bez tzv. zástupců lidu.

Po pročtení ji pokládám za brilantní. Nic lepšího ohledně sociální problematiky jsem doposud nečetla. Za knihu Vám moc a moc a moc děkuji.

S ohledem na stav samostatného myšlení našeho obyvatelstva soudím, že zavedení TSO v naší společnosti nebude jednoduchá záležitost.

Prosím, sdělte mi Váš názor jak a kde s TSO začít?
ZMP VM
08.11.2012, 11:17:53 RE:
Reagovat

K zaveení TSO je zapotřebí předevší dostatečný počet lidí, kteří TSO skutečně chtějí a jsou ochotni pro jeho zavedení něco udělat. Tepreve potom je možné uvažovat kde a kdy ho zavést.

TSO lze zavést kdekoliv, jde jen o to získat vhodné pozemky na nichž lze nejn žít, ale také podnikat, především produkovat a zpracovávat ty nejzákladnější potraviny. Zavádění TSO musí začít od ekonomiky s vlastní měnou, zejména kvůli zabezpečení základních životních potřeb...

zmp
Mixo
12.11.2012, 23:47:00 RE: RE:
Reagovat

Myslim.si, ze zavedenie TSO nie je mozne v existujucich sidelnych strukturach a/ani v existujucich strukturach samosprav, myslim.si, ze je vhodne vytvorit nove osidlenia minimalnej velkosti 30-50 ha pre 30-50 rodin pre zabezpecenie zaujimavej miery sebestacnosti a udrzatelnosti a to formou najmu pozemkov od garanta (a asi aj mecena startu) TSO, kym ich vlastnictvo strati vyznam a opodstatnenie a zaviazaniu sa k nasadeniu a naplnaniu TSO, ako ochrany pred zaskodnikmi a tymi z nas, ktory si dokazu buducnost v TSO sice predstavit ale nezvladnu ju z roznych dovodov aj naplnit, aby (sme) mohli byt nahradeni dalsimi TSO pozitivnymi... (myslim.si, ze slovo "musim" je slusne pouzivat len 1.osobe jednotneho cisla
ZMP VM
13.11.2012, 11:51:27 RE:
Reagovat


Pokud pozemky nepatří obci, je TSO na pronajatých pozemcích založeno na hliněných nohou. Garant zemře, dědicové pozemky TSO odeberou a je po TSO...

Velice zajímavě z ní Váš pojem „TSO pozitivní“...

zmp


Mixo
13.11.2012, 12:57:02 RE: RE:
Reagovat

Myslel som nový sídelný útvar, napr. obec, kde sa 30-50 rodín "vzdá" vlastníckych práv (po kúpe svojich pozemkov) spoluvlastnictvu občanov obce, alebo to niekto rozbehne, tým som myslel štart cez mecéna a založí "akciovku obce", pre prípad, že by zomrel, lebo máte úplnú pravdu: dedičstvo je riziko... Vidím nebezpečenstvo v tom, že jednotlivcov i rodiny "TSO pozitívnych" (odhodlaných, chápajúcich, atď.a hlavne po slobode túžiacich) môže odradiť nová realita (nežijeme v TSO-máme "len" predstavu, sny a vízie, ktorým veríme) a neskrýval by som možné počiatočné problémy, ktoré sú ale určite výrazne prevážené víziou slobody, teda postupným alebo skokovým oslobodením sa od dnešnej štruktúry a hierarchie spoločnosti! Napríklad realitou zaskočený ikeď nádejný, pôvodne po slobode túžiaci občan, pri vlastníctve svojho pozemku môže vážne nabúrať stabilitu jeho predajom osobe TSO indiferentnej, v horšom prípadne voči TSO negatívnej, veľkú mieru a možno až úplnú sebestačnosť obce (a pri zakladaní obce by bolo asi fajn, aby "sme síce sedeli v jednom autobuse a pozerali sa vpred, ale nemusíme byť všetci aktuálne a ani perspektívne rovnakej profesie...)

 

Ale asi "mútim vodu" zbytočne, nie som schopný si prečítať spätne všetky príspevky v rozumnom čase a teda niekoľkoročnú diskusiu a predpokladám, že to je už vyriešené - len ma zaujímal reálny štart, lebo vo svete existuje už všeličo reálne viac či menej fungujúce. Ďakujem a sorry :-)
Josef 22
29.10.2012, 17:25:56 názor
Reagovat

Mnoho mých spoluobčanů již delší dobu bytostně nesnáší jisté lidi. Chtějí je házet z oken, mlátit klacky a jinými vymoženostmi moderní doby, věšet a pod., zkrátka jim dělat (jako řádní občané státu) jenom radost. Já si naopak myslím, že drtivá většina politiků, mafiánů, lobbistů, různých parazitů a podobných mimořádně vzácných lidí, má naprosto čisté svědomí - nepoužívané !
ZMP VM
30.10.2012, 10:24:27 RE:
Reagovat


Nenávist ke škůdci, včetně jen domnělého, je zcela přirozená, pudová a stojí na prvním stupni uvědomování si, co je zlo. Je natolik přirozená, že je až animální.

Animalita, byť ve fraku a cylindru (sledování animálně sobeckých cílů), je navíc naprosto hluchá vůči svědomí. Svědomí k nám totiž nepromlouvá z těch nejnižších, ale z těch nejvyšších úrovní.

Nakolik se člověk kulturně pozvedá nad animalitu, natolik si uvědomuje, že brutální odstranění jednoho škůdce je pouhá pomsta, která nic trvale nenapraví, nebudou-li nějak drženi na uzdě sociálními poměry všichni škůdcové, plně reální i případní. Klade si tedy otázku, co skutečně vede k nápravě a hlavně, jak má vypadat skutečná náprava poměrů...

zmp
rebel
28.10.2012, 18:50:41 odpověď generála
Reagovat

Takto mj. odpověděl nějaký generál na dotaz novináře ohledně bojů v Afghánistánu:

Přemýšlí někdy voják o tom, jestli má válka smysl?

Nemůžu mluvit za všechny, ale myslím si, že režim, který je v misi, obrovská únava, která se dostavuje po akci, čas, který musíte využít k regeneraci vlastních sil, protože potřebujete být fit následující den nebo dva dny poté, vám ani nedovolují přemýšlet, že jste tam pro to, nebo pro to nemáte čas přemýšlet. My jsme především vojáci, kteří dělají maximum, aby splnili úkoly, které nám stanoví vláda a parlament, a jsme hrdí na to, že to děláme dobře.

 

Jestli takové neinteligentní naivně otrocké boha pusté myšlení mají i další, potom je zázrak, že stav společnosti není ještě mnohem horší. On plní jen rozkazy vlády a je na to hrdý!!! Stát mu pak za to dá metály.
ZMP VM
29.10.2012, 09:35:55 RE:
Reagovat


Pro vojáka, který brání svou „vlast“ (život, zájmy, dispozice, vlastnictví, své i bližních) je smysl války docela jiný, než pro žoldnéře (profesionálního vojáka), který válčí jen za svůj žold. Proto o válce nelze mluvit jen tak beze všeho jako o zlu, jak nám to podsouvají pseudo-humanisté...

Generálova „akademická“ otázka: „Přemýšlí někdy voják o tom, jestli má válka smysl?“ se tedy týká jen žoldnéřů, kteří by se museli vzdát svého žoldu nebo se zbláznit, kdyby takto přemýšleli. Generál tak může právem mluvit za všechny žoldnéře.

Protože i tento generál je žoldnéř, chce si své údajné nepřemýšlení, před svým vlastním svědomím i před moralizující veřejností, nějak přijatelně omluvit. Například tím, že „voják nemá na přemýšlení čas“. Aby však nebyl při své sebe-obhajobě pouze v defenzivně, chce sám sebe také nějak pochválit: „jsme hrdí na to, že to děláme dobře“. Zde máte důkaz, že žoldnéř má přece jen čas na přemýšlení. Jeho myšlení je však vražedně tendenční. Přesně tak přemýšlí i nájemný vrah...

zmp
rebel
28.10.2012, 14:25:36 nový společenský řád
Reagovat

Poslanci, kteří nechtějí zvýšení daně DPH jsou nazývání jako rebelové.

To mne jako rebela docela uráží :-), protože ti lidé tady kritizují jen zvyšování daní a přitom nevědí nic o tom, co je skutečnou změnou.

Je to jen rebelie v mezích totality. Jsou takové dílčí změny nějakým posunem a přínosem? Může postupnými kroky dojít k revoluční kvalitativní změně? Je to vůbec reforma daňového systému, když se hádají, zda daně vyšší nebo nižší?

Jedině čeho jsou všichni tito státní odborníci a ekonomové a tlučhubové schopní, je pouze zvyšovat daně. To je celá jejich věda a reforma. A kdo chce jen méně lidi obírat, tak je rebel. Tak to je prachbídné.

V TV slibují lidem jen krev, pot a ne ...slzy….otevřeně.

Slyšel jsem zajímavý názor nějaké strany (tedy člověka z jakési strany), že by chtěli přívětivý stát pro lidi.

Není vlastně budoucí svaz obcí TSO takový stát? Je stát již zastaralý společenský řád? Nový společenský řád je svaz svobodných obcí?
ZMP VM
29.10.2012, 09:09:19 RE:
Reagovat


Je to „občanská válka“ mezi parazity. Obě strany chtějí hospodářství ČR co nejvíce drancovat. Jedni (rebelové) to však chtějí činit při udržování jeho existence, aby bylo daněmi stále co tunelovat, druzí (zodpovědní) však chtějí toto hospodářství úplně zničit, neboť tak si to umanul FED...

Nejde tedy o reformu daňového systému, ale o spor, co je smyslem daní...

Otázka: „Může postupnými kroky dojít k revoluční kvalitativní změně?“

Odpověď: Jinak to nejde. Tak dlouho kape voda do sklenice (postupné kroky), až sklenice přeteče (revoluce)...

Touha po přívětivém státu je touhou otroků po dobrotivém otrokáři...

Nový společenský řád je TSO. Svaz obcí TSO je svazem nových společenských řádů, který nemůže být „dobrotivým státem“, neboť postrádá otroky...

zmp


Kristina
28.10.2012, 12:34:04 pro Atreu...
Reagovat

Milá Atreo,

vina vůbec nemusí být na tvé straně, "cože jsi to vytvořila za představu, které se nedá rozumět", ale v tom, že na moje chápání je to příliš; možná, že ostatní, pokud se vyjádří, porozumí snáze.

Co se týká uplatnění TSO v praxi, už jsem se zde několikrát vyjádřila, že se domnívám, že idea TSO není v současné době uskutečnitelná, protože na ní není lidstvo zralé. Domnívám se, že je to (uskutečnitelná) otázka budoucnosti.

Stotožňuji se spíše s údajným názorem R.S., který, když se mu nepodařilo v jeho době přimět státníky k zavedení TSO, také kvůli silnému odporu duchovních odpůrčích mocností, prohlásil, že k uskutečnění dojde v budoucnosti, ale "přes krev". Radši si ani nepředstavujme, co to bude znamenat.

Naším úkolem nyní je a v budoucnosti bude, přibližovat duchovní vědu těm, kteří jí chtějí naslouchat, přiměřeně jejich schopnostem a vnímání, sbírat sílu do příštích inkarnací, kdy ji budeme potřebovat a kdy budeme stát v prvních řadách a s pomocí Krista a ostatních dobrých duchovních bytostí bojovat za prosazení nového sociálního řádu lidstva.


Atrea
29.10.2012, 17:04:17 RE: nejen pro Kristinu...
Reagovat

Milá Kristino,

tvojí odpovědí se mi nečekaně dostalo R.Steinerem potvrzení mé myšlenkové představy toho, co se týče kdy a jak bude realisováno TSO. Nevěděla jsem nic o prohlášení RS k realizaci TSO "přes krev". Děkuji ti srdečně za odpověď!

 

Stále mi vrtalo v hlavě, proč muselo lidstvo dojít ve svém zotročení tak daleko, že musela povstat z jednoho pokrevního rodu Rotschildů (přes krev) "Nová světová vláda" obepínající jako chobotnice celý svět (všechny duše)?

Jako odpověď mi přišlo toto:

- mnohost fyzických lidí povstala z jednoho duchovního Adama...

- mnohost duchovních bytostí (budoucích regionálních TSO) povstane uvnitř jedné celosvětové totalitní vlády jednoho rodu (přes krev). Tato mnohost bezhlavých nevěst Krista (míst po dřívějších přírodních bozích se zvířecími hlavami) je nyní ukryto v Matce Zemi jako mnohost míst (forem) v nitru Ahrimanem vybudovaného totalitního systému (tvaru) "Nového světového řádu."

 

Regionální kultura (jazyk, zvyky, řemesla) jsou těmito živými místy - živými tvůrčími formami éterného Krista. Kristus přijde nečekaně za tmy celosvětové totality, v jejím nitru, jako zloděj a přivlastní si všechny temným vládcem zotročené duše. Vidím to jako bochník ementálského sýra, který po rozkrojení vydá své tajemství mnoha děr (míst), ve kterých si bývalý otroci mohou svobodně uspořádat své soužití. Uvniř místa budou mít svobodně na vybranou, jestli žít v chaosu, ze kterého vždy vystoupí ten nejsilnější a zbytek zotročí a nebo žít podle mechanismu TSO a stát se jeho realizací opravdu svobodnými Boho-lidmi. Mechanismus TSO je již k disposici.

 

Takže z fyzické totality "přes krev" ( z pokrevnosti Rotschildů a prolitím krve jejich otroků) dojde k uskutečnění TSO (jak řekl RS). Copak již nebylo prolito dost krve a stále je proléváno! To není budoucnost, to je již minulost a stále probíhající současnost.

 

R.S. prohlásil, že to bude v budoucnosti. To ale neznamená, že ta jeho budoucnost není naší přítomností...

S tím, že antroposofové se ztotožňují s R.S. natolik, že považují Steinerovu současnost za svoji současnost a tak také mnohé z toho, co prohlásil, že bude realisováno v budoucnosti, posouvají i do své budoucnosti (především realizaci TSO), jsem se již mnohokrát setkala. Jako by chtěli zakonzervovat duchovní vědu ve Steinerové minulosti. Protože antroposofické poznání, je podle antroposofů, poznáním, kterého dosáhnou ostatní ne-antroposofové až po nich a tedy v budoucnu, posouvají tím také realizaci TSO do budoucnosti až budou všichni antroposoficky dokonalí. Jakoby i tuto realisaci přesouvali na ty budoucí antroposofy.

R.S. také říká, že kdo se v současné inkarnaci setká s duchovní vědou a neuchopí ji, bude se s ní chtít spojit v příští inkarnaci, ale budou mu kladeny veliké překážky. Myslím, že stejné je to i s metodikou TSO. Takže v další inkarnaci již nebudou současní antroposofové ignorující TSO spolupracovat se současnými neantroposofy na budování TSO. Asi budou žít ve velmi těžkých podmínkách pro prosazení TSO, po kterém budou toužit.

Postoj antroposofů k TSO s právem veta mi silně připomíná postoj židů k Ježíši-Kristu. Ačkoliv mesiáše čekali, vlivem svých Rabínů ho nepoznali a nepřijali. Ačkoliv je úkolem antroposofů pochopit principy TSO a snažit se o jeho zavedení v lidské společnosti, její konkrétní jasnou metodiku nechtějí ani pochopit, natož přijmout a ještě ji hanobí, nebo ignorují.

 

Podle RS musela ještě proběhnout inkarnace Ahrimana a já si myslím, že nyní vidím výsledek této inkarnace v" Novém světovém řádu".

Také podle RS muselo ještě proběhnout mysterium Matky. Myslím si, že to jsou ty regionální formy, které povstávájí nejprve jako vzpomínka na pohanské Bohy, kteří museli být uvnitřněni uvnitř celosvětové ahrimanské totality. Objevují se tato prázdná místa po pohanských Bozích usmrcených ahrimanským drakem (církvemi) aby dala ožít málem ztracenému regionálnímu živému slovu (nářečí) a starým zvykům, řemeslům. To k nám promlouvají bohové v nás usmrcení Ahrimanem, ale vzkříšení Kristem. My se s nimi můžeme spojit k realizaci TSO jako prvního zázraku ze spojení Matky (regiony)se Synem (Kristem-Jástvím v nás).

 

Metodiku TSO tedy považuji za projev mysteria Matky. Takže teprve nyní s jasnou metodikou nastal čas k vědomé realizaci TSO.

 

Srdečně zdravím............
rebel
23.10.2012, 13:02:35 názor
Reagovat

Na netu jsem našel následující článek. Je tam řada dobrých argumentů pro každého, kdo bohužel neví nic o TSO a principech rozdělení chodu společnosti na tři samostatné oblasti. Mohli byste se k němu vyjádřit?

 

 

Ekonomická svoboda jest termín našemu právu neznámý. Nenalezneme jej v žádném ze zákonů, ba téměř ani v takovém zákonu, jakým je zákon Ústavní. A nepřijde nám to vůbec podivné...

 

A přitom právě ekonomika je jedním ze zcela zásadních vlivů na život každého jedince i celé společnosti. Vnímáme to každý den. Ekonomické vlivy ovlivňují schopnost naplňovat základní lidské potřeby, působí na drtivou většinu našich rozhodvání. Na peníze přepočítáváme často i hodnoty jako lidská důstojnost, zdraví, rodina a přátelství. Je tedy zdánlivě s podivem, že právní úprava ekonomické svobody v naší kulturně již relativně vyspělé společnosti stále absentuje.

Důvod je ovšem prozaický. Lidská společnost totiž ekonomickou svobodu ztotožňuje toliko s ekonomickým postavením. Jinými slovy, převládá názor, že čím lepším ekonomickým postavením (kapitálem) jedinec disponuje, tím větší měrou požívá ekonomické svobody. To je bohužel omyl.

Samo ekonomické postavení (kapitál) nezaručuje nezávislost. Dává poze prostor pro spotřebu (čím větší kapitál máte, tím více můžete utrácet). Bez ohledu na výši kapitálu, který vlastníte, zůstáváte stále ekonomicky závislí. Jednou na sociálních dávkách či zaměstnavateli, jindy na zaměstnancích, obchodních partnerech, zákaznících, dodavatelích a mnoha dalších. Dokonce zpravidla platí, že čím lepší je vaše ekonomické postavení, tím větší je vaše ekonomická závislost co do rozsahu (nikoli co do výše, ta stále činí 100%). Jinými slovy s ekonomickým postavením jednince roste počet faktorů, na kterých je ekonomicky závislý.

Abychom pochopili skutečný a správný význam pojmu ekonomická svoboda, je třeba jej objektivizovat. Při zachování respektu k současnému chápání práva, nelze definovat ekonomickou svobodu lépe, než jako ekonomickou nezávislost při naplňování základních životních, společenských, sociálních a kulturních potřeb.

Jinými slovy ekonomická svoboda jako ústavní právo znamená zákonem zaručené právo jíst, pít, bydlet, vzdělávat se, mít rodinu, pracovat, bavit se... Právo žít na důstojné kulturně sociální úrovni, vnímané jako úroveň základní, s ohledem na míru ekonomické, kulturní a sociální vyspělosti celé společnosti, a to bez ohledu na stávající ekonomické postavení jedince. Ekonomická svoboda je absolutní deklarace práva člověka na život.

Aby však nedošlo k hrubému nepochopení. Ekonomická svoboda jako ústavní právo znamená jak pro jedince, tak celou společnost, také přiměřené povinnosti a odpovědnost. Do jaké míry je zaručeno právo na život ze strany jedné (zákona), do té míry vzniká za život odpovědnost ze strany druhé (jedince). Svatou trojici „právo, povinnost, odpovědnost," nelze obejít.

Nerad bych se nyní pokoušel zabývat myšlenkou, jak by ekonomickou svobodu jako ústavní právo, bylo vůbec možné realizovat. Snad proto, že je na takové úvahy příliš brzy. Spíš hledám odpověď na otázku, zda je naše společnost, občané ČR, vůbec dostatečně vyspělá na takovou právní a kulturní revoluci. Jde totiž o to, zda je celá společnost schopna respektovat, naplňovat a vymáhat právo na život v celé jeho šíři pro každého jednotlivce.

Rád bych znal váš názor...


ZMP VM
23.10.2012, 16:39:49 RE:
Reagovat


Pojem „ekonomická svoboda“ mluví o vnější svobodě, to je o svobodě sociální, která je z kulturní sféry přenesena do sféry ekonomické. Ekonomice však přísluší bratrství a svoboda tam tedy nemá co pohledávat. Domyslíme-li toto matení pojmů dospějeme k následujícímu paradoxu:

Kulturní svobodu lze zevně realizovat jen aktem ukončení nesvobodného sociálního vztahu (vetem).

Ekonomické bratrství lze zevně realizovat jen navázáním nesvobodného sociálního vztahu (dohodou podílníků).

Pojem „ekonomická svoboda“ tedy znamená současné „svázání a rozvázání“ sociálního vztahu. Něco takového však není současně možné. Je to možné jen v čase po sobě, jak to naznačuje pojem „vzápětí“, a to dvojím způsobem:

A. „navázání a vzápětí rozvázání“ = zákon džungle = zákon silnějšího = vyhlédnutí možné kořisti, které se vzápětí zmocníme (navázání vztahu) a spotřebujeme ji (rozvázání vztahu)

B. „rozvázání a vzápětí navázání“ = zákon trhu práce = propuštění ze zaměstnání, školy atp. (rozvázání vztahu) a následné udržování při životě, jako nabídku pracovní síly, podporou v nezaměstnanosti (navázání vztahu)

Jak je z AB patrné, ekonomická svoboda je vždy jednostranná. Ekonomicky svobodný je vždy dravec (otrokář), zatímco jeho oběť (otrok) je vždy ekonomicky nesvobodná...

Praví-li autor Vámi citovaného článku, že „právní úprava ekonomické svobody v naší kulturně již relativně vyspělé společnosti stále absentuje“, pak neříká pravdu. Taková právní úprava v naší kulturně zvrhlé společnosti je již více jak dvacet let v nelidské platnosti, pod názvem „neviditelná ruka trhu...

Praví-li autor, že „ekonomickou svobodu nelze definovat lépe, než jako ekonomickou nezávislost při naplňování základních životních, společenských, sociálních a kulturních potřeb“, pak mele páté přes deváté. Je to přece nutnost naplňovat základní životní aj. potřeby, co činí člověka závislým na ekonomice. Odvodit z této ekonomické závislosti ekonomickou nezávislost může jen verbální iluzionista...

Mluví-li autor o „svobodě jako ústavním právu“, pak mluví o „zaručení svobody“ jejím navázáním nesvobodného vztahu (doslova připoutáním) k justičním zákonům. Mluví tedy o podmanění „svobodných“ svévolným zákonodárcům a jejich výkonné moci...

Výkřik autora, že „ekonomická svoboda je absolutní deklarace práva člověka na život“, je demagogické dryáčnictví. Deklarace samozřejmě není absolutní, ale relativní. To, co se tu deklaruje, je právo jen na život ekonomický, v němž může být člověk (homo economus) oprávněn pouze k nelidskosti vlka nebo k rezignaci ovce bez lidské důstojnosti...

Závěrem autor svou „ekonomicky nezávislou ekonomickou svobodu“ korunuje „společenskou vymahatelností práva, povinnosti a odpovědnosti pro každého i na každém jednotlivci“. Takovýto společenský dohled na jednotlivce jsme tu přece již měli, v dobách reálného socialismu...

Čest bratrské spolupráci vlků s ovcemi!

zmp
Josef 22
21.10.2012, 20:52:05 zdravý rozum
Reagovat

Jistý občanský sněm má ve svých pilířích uvedeno, že nerostné suroviny nesmí nikdo vlastnit. K tomu pochopení prý stačí docela obyčejný "zdravý rozum". Jiný občanský sněm, který má vypracovanou vlastní novou Ústavu, má v této Ústavě zakotveno, že nerostné suroviny musí vlastit stát. Rovněž k tomu, abych to pochopil, chtějí, abych používal "zdravý rozum". Jistý ekonom tvrdí, že nerostné suroviny musí vlastnit zcela konkrétní vlastník, protože ....atd. Tvrdí, že k tomu není potřeba ani žádné ekonomické vzdělání, stačí k tomu pouze "zdravý rozum". Jistý úředník z EU tvrdí, že o všech nerostných zdrojích v Evropě by měla rozhodovat EU, protože....atd., což samozřejmě dá "zdravý rozum".

Nechci tady polemizovat o tom, kdo má nebo nemá vlastnit nerostné zdroje. Jde mi o ten tzv. "zdravý rozum"

Dělá to na mě dojem, že všichni uvedení považují svůj rozum za ten zdravý a všichni, kteří uvažují stejně mají samozřejmě, stejně jako oni, "zdravý rozum". Myslím si, že tento způsob myšlení je naopak výplodem velmi nezdravého rozumu a agresivního způsobu myšlení.


ZMP VM
22.10.2012, 11:17:48 RE:
Reagovat


Výborný postřeh!

Není to tak dávno, kdy se všichni, i proti sobě válčící strany, naprostí bezbožníci či lháři odvolávali na Boha, na pravdu atp. Není to tedy nic nového pod Sluncem, ale jev zcela charakteristický. Nemusí v tom být vždy ani zlý úmysl, neboť jak praví přísloví:

„Cesta do pekel je vydlážděna „dobrými“ úmysly.“

Nemá tedy smysl se nad tím pohoršovat. Smysl má svým vlastním rozumem zkoumat, jakými důvody a argumenty se který „zdravý rozum“ ohání...

Je tu však přece jen určitý pokrok. Přestože se současná teoretická věda všemožně snaží poznávací schopnosti individuálního zdravého rozumu zpochybnit, přece se lidé odvolávají právě na něj, nikoliv na pouhou víru, Boha, či jinou autoritu. To znamená, že lidé nechtějí pravdu slepě přijímat od autorit, ale sami, svým vlastním rozumem se chtějí přesvědčit, zda o pravdu skutečně jde. Je to pak již jen otázka schopnosti argumentace a také poctivosti v argumentaci, která vede buď k poznání pravdy, nebo k nepravdě. Počítat ovšem musíme také s tím, že se na zdravý rozum budou odvolávat i chorobní lháři či naprostí troubové. Vzpomínám na jednoho „mo-mentálně zaostalého“, který každé ráno bavil celou tramvaj, když během jízdy lomcoval dveřmi, že chce vyskočit a jít pěšky, protože ta tramvaj jede pomalu. Svoje počínání komentoval také slovy: „Nic se mi nemůže stát. Su přece pojištěný. To dá zdravý rozum!“

zmp
Josef 22
20.10.2012, 19:46:38 lhostejnost
Reagovat

Na internetu byl obsáhlý rozhovor s filosofem Cílkem, kde se filosof vyjadřuje k různým věcem, mj. i k tomu, co se mu líbí a nelíbí. V celém článku mě v podstatě zaujala jen jedna jeho věta, kde říká: "...pan prezident je mi v podstatě lhostejný, to není člověk z mého světa."

V tomto případě se mi zdá, že si nemá filosof na co stěžovat, poněvadž pan prezident má potom rovněž právo říci: "Pan Cílek je mi lhostejný, to není člověk z mého světa."

I já bych potom např. mohl říci: "Zvyšte poplatky za návštěvu lékaře na 1000 Kč, snižte podstatně nemocenské dávky, protože nemocní jsou mi v podstatě lhostejní, to nejsou lidé z mého světa. Já jsem zdravý."

Uvedené je samozřejmě nesmysl. Jen tím chci upozornit na to, že zde pravděpodobně filosof Cílek uvedl nechtěně jednu z hlavních příčin všech dnešních rpzných problémů, a to je lhostejnost.


rebel
16.10.2012, 23:40:05 pozitivismus
Reagovat

Pro některé lidi je příznačné, že vše chtějí vidět jen pozitivně, a prý vše je dobré. Nechtějí nic negativního vidět, slyšet. Když něco případně v jejich přítomnosti kritizuji, setkám se s výtkou, že jsem negativní, že údajně tímto svým negativním myšlením podporuji zlo. V čem má takový pozitivní člověk a jeho pozitivismus pravdu?
ZMP VM
17.10.2012, 09:51:29 RE:
Reagovat


Pozitivismem jsme se již v naší diskusi zabývali. Přenáším tedy tehdejší reakci sem:

Jiřka praví: "někteří tzv. pozitivisté říkají, že se na svět musíme dívat tak, jakoby zlo neexistovalo."

R. Stejner vysvětluje positivismus na perské legendě o Ježíši, který na zdechlině psa obdivoval krásné zuby, zatímco jeho učedníci se od zdechliny s odporem odvraceli.

Dnešní "pozitivisté" chtějí zpravidla obdivovat krásné zuby jako Ježíš, zdechlinu psa však vidět nechtějí, jako jeho učedníci. Jsou to tedy falešní pozitivisté, pokrytci...

 

a/ chtít ve světě vidět jen to hezké nebo jen to ošklivé a to druhé nebrat v úvahu, je nepoctivý (tendenční, předpojatý, jednostranný) přístup k ralitě

b/ vidět a brát v úvahu hezké i ošklivé je poctivý (netendenční, nepředpojatý, všestranný) přístup k realitě.

c/ vyzvednout z poctivého pozorování obou opaků (hezké a ošklivé) to ošklivé je negativismus

d/ vyzvednout z poctivého pozorování obou opaků (hezké a ošklivé) to hezké je pozitivismus

Zatímco "vidět a brát v úvahu" se týká poznávání dané reality (daného stavu), vyzvedáváním negativního či pozitivního naznačujeme, jakou bychom realitu chtěli mít.

Ježíš je dle zmíněné legendy pozitivista, který se dívá na realitu (bere ji v úvahu) poctivě (všestranně)...

 

Ještě lze dodat:

Svět ve kterém žijeme je relativní.

Relativní = duální

Duální = jednota relativních opaků (např. dobro a zlo, černé a bílé atp.)

Jaký zmatek musejí mít v hlavě lidé, kteří chtějí poznávat jen polovinu reality, kteří chtějí znát jen polovinu pravdy?

Poloviční pravda = nepravda!

zmp
rebel
16.10.2012, 09:41:38 politici - recividisté
Reagovat

Jsem přesvědčen, že patrně všichni politici, kteří akceptují současný princip zastupitelské demokracie a tzv. svobodných voleb jsou těžce psychicky nemocní a narušení. Manipulují spoluobčany v tom, jak jsou svobodní. To hraničí se lží a podvodem. Jako ulhaní podvodníci a recidivisté by měli být zbavení svobod a izolovaní.

Jsou to neinteligentní blázni, a nebo jsou to profesionální lháři?
ZMP VM
16.10.2012, 11:23:53 RE:
Reagovat


Nevím čí moudrost praví: Nikdy nepodceňuj soupeře...

Psychická (duševní) nemoc neexistuje. Jsou jen nemoci těla, které mají vliv na psychiku...

Manipulovat s člověkem tam, kde je skutečně svobodný není možné...

Zbavit svobody prolhané a zločinné politiky není možné, neboť oni nejsou svobodní. Jsou to nemorální a nemravní lidé, kteří se dávají najímat jako lépe placení otroci. Možné je jen odstranit živnou půdu jejich parazitní existence. Jsou to neinteligentní a všehoschopní lháři...

zmp
rebel
16.10.2012, 09:16:17 koaliční jednání
Reagovat

Jak vypadá parlamentní demokracie po tzv. svobodných volbách?

Sdělovací prostředky jsou plné obratů jako: na krajích probíhají povolební sňatky z rozumu, koaliční vyjednávání.

O čem to vypovídá? Mně to říká toto: Ne občané, ale někdo jiný za ně začne rozhodovat, tzv. vyjednávat a dělat sňatky z rozumu (něco za něco = korupce).

Pro mne to znamená: Koaliční povolební vyjednávání znamenají konec svobody občana, je to klíč k nástupu totality.

Parlamentní volby a samotný princip tzv. koalice a opozice jsou příčinou korupce (vyjednávání něco za něco), znamenají proto konec demokracie. Nebude ale takové něco za něco i v TSO byť na rovině občanů?
ZMP VM
16.10.2012, 11:10:11 RE:
Reagovat


Něco za něco = zákon trhu (ekonomie)

Vneseme-li zákonitosti ekonomie do kultury a politiky, dostaneme tzv. korupci, která není nic jiného než zločinné spiknutí.

Konec svobody občana v parlamentní demokracii není možný, neboť občan v ní nikdy svobodný nebyl.

Nástup totality v parlamentní demokracii není možný, neboť parlamentní demokracie je totalita.

V TSO bude „něco za něco“ zákonem ekonomiky...

zmp
rebel
15.10.2012, 02:59:04 něco se samo udělá?
Reagovat


V materiálech mj. byla myšlenka:

Žít v

duchu (v duchovním spojení) a v pravdě, ostatní roviny se pak již sami uspořádají.


Své konání zakládat z rozpomínání se na to, co jsme v duchovním světě slíbili, že vykonáme a s vědomím toho, na co (koho) navazujeme. Každý den vždy znovu začínat své konání z ducha.

Vím, že tento text je cizí, a asi mi na to pisatelé neodpoví. Tento text se mi zdá chybný, ale i zajímavý, jako příklad toho , jak lidé často hovoří:

1. Chyba si myslím je: Jak by se něco samo mohlo uspořádat? Může se něco udělat samo? Patrně jsou zde míněny roviny ducha, duše a hmoty?

2. Na to, co jsme slíbili v duchovním světě a na co navazujeme si vzpomenou snad jen nejvyšší zasvěcenci. To je asi nedosažitelné pro běžného člověka. Je nutno o to usilovat a zakládat na tom své konání?

3. Co to znamená žít v duchu? V duchu jakém, koho-čeho? V duchu myšlenek - jakých? Nebo v duchu, jako mimo materiální svět? Co to znamená: začínat své konání z ducha? Snad se modlit?

 

 

ZMP VM
15.10.2012, 11:38:59 RE:
Reagovat


Vzpomínám na kdysi TV pořad „Kotel“, věnovaný gejům, kteří se domáhali zákonného uznání jejich pojetí „rodiny“. Na otázku, proč se toho vlastně domáhají, když jim v jejich soužití nikdo nebrání, tehdy jejich dominantní mluvčí odpověděl: „Abychom mohli žít v pravdě!“

Co může kdo namítnout, proti přání žít v pravdě?

Co může kdo namítnout proti přání „žít v duchu“ a v ostatních uvedených ušlechtilých zásadách, které více méně hlásal již samotný R. Steiner?

 

RS (Sociální otázka – Dornach 30. 3. 1919): „Pouze ten, kdo chce mít naprosto hotová, ztuhlá dogmata, může věřit, že současná forma duchovně-vědeckého zvěstování je trvalá, nebo dokonce jedině možná. Duchovní vědě však nemůže jít o to, zůstat pouze teorií nebo jen uspokojovat touhu po vědění, ale musí pracovat pomalu. K jejím cílům patří... praktická stránka pokroku lidstva. Tento pokrok lidstva však může dosáhnout jen tím, že k tomu vytvoří skutečné podmínky. A tyto podmínky nelze sjednat jinak, než že bude získáván člověk po člověku. Jen když lidé chtějí, kráčí svět kupředu. Aby chtěli, k tomu je u každého zapotřebí vnitřní duševní práce. A tu lze konat jen krok za krokem. Kdyby tomu tak nebylo, pak by i duchovní věda uváděla v sociální oblasti přeludy a nevykonávala by praktickou práci.“

 

Jedna věc je tedy „duchovní věda“ (žít v duchu), jiná věc je „praktická práce“ (nikoliv schůzování) a docela jiná věc je pro praktickou práci vytvořit skutečné podmínky (např. TSO)...

 

1. Lze říci, že je chybou, uvažuje-li někdo vědecky? Krédo „to samo!“ („ostatní roviny se pak již sami uspořádají“) je přece základním pilířem dnešní „teoretické vědy“. Proč bychom ho tedy nemohli přenést také do duchovní vědy, dnes již „dávno překonaného“ RS?

Lidé kteří takové věci, nepochybně upřímně, hlásají, si prostě neuvědomují, že z nich dělají teoretické fráze, na které žádného praktického člověka nenachytají. S jakými lidmi pak chtějí zakládat TSO?

To jediné, k čemu dochází tak říkající „samo od sebe“, je eroze a rozklad, tedy chaos...

2. Nechci nikomu sahat do svědomí. Kdo tvrdí, že v duchovním světě něco slíbil a že si to dokonce pamatuje, nezbývá než mu to věřit. Snad právě proto zahájilo Brno tuto svou činnost sektářsky.

3. Heslo „žít v duchu“ musí připadat veřejnému mínění poněkud jednostranně. Co život duše a těla? Ví vůbec ctěný hlasatel, co je to duch a že jsou také duchové zla? Odkud začne své konání, pokud to v pravdě neví?

 

Nejde o to, kritizovat brněnský II. sjezd, ale o to, rozpoznat rozdíl mezi řešením konkrétních otázek a hlásáním obecných, byť sebepěknějších frází...

zmp


Vzpomínám na kdysi TV pořad „Kotel“, věnovaný gejům, kteří se domáhali zákonného uznání jejich pojetí „rodiny“. Na otázku, proč se toho vlastně domáhají, když jim v jejich soužití nikdo nebrání, tehdy jejich dominantní mluvčí odpověděl: „Abychom mohli žít v pravdě!“

Co může kdo namítnout, proti přání žít v pravdě?

Co může kdo namítnout proti přání „žít v duchu“ a v ostatních uvedených ušlechtilých zásadách, které více méně hlásal již samotný R. Steiner?

 

RS (Sociální otázka – Dornach 30. 3. 1919): „Pouze ten, kdo chce mít naprosto hotová, ztuhlá dogmata, může věřit, že současná forma duchovně-vědeckého zvěstování je trvalá, nebo dokonce jedině možná. Duchovní vědě však nemůže jít o to, zůstat pouze teorií nebo jen uspokojovat touhu po vědění, ale musí pracovat pomalu. K jejím cílům patří... praktická stránka pokroku lidstva. Tento pokrok lidstva však může dosáhnout jen tím, že k tomu vytvoří skutečné podmínky. A tyto podmínky nelze sjednat jinak, než že bude získáván člověk po člověku. Jen když lidé chtějí, kráčí svět kupředu. Aby chtěli, k tomu je u každého zapotřebí vnitřní duševní práce. A tu lze konat jen krok za krokem. Kdyby tomu tak nebylo, pak by i duchovní věda uváděla v sociální oblasti přeludy a nevykonávala by praktickou práci.“

 

Jedna věc je tedy „duchovní věda“ (žít v duchu), jiná věc je „praktická práce“ (nikoliv schůzování) a docela jiná věc je pro praktickou práci vytvořit skutečné podmínky (např. TSO)...

 

1. Lze říci, že je chybou, uvažuje-li někdo vědecky? Krédo „to samo!“ („ostatní roviny se pak již sami uspořádají“) je přece základním pilířem dnešní „teoretické vědy“. Proč bychom ho tedy nemohli přenést také do duchovní vědy, dnes již „dávno překonaného“ RS?

Lidé kteří takové věci, nepochybně upřímně, hlásají, si prostě neuvědomují, že z nich dělají teoretické fráze, na které žádného praktického člověka nenachytají. S jakými lidmi pak chtějí zakládat TSO?

To jediné, k čemu dochází tak říkající „samo od sebe“, je eroze a rozklad, tedy chaos...

2. Nechci nikomu sahat do svědomí. Kdo tvrdí, že v duchovním světě něco slíbil a že si to dokonce pamatuje, nezbývá než mu to věřit. Snad právě proto zahájilo Brno tuto svou činnost sektářsky.

3. Heslo „žít v duchu“ musí připadat veřejnému mínění poněkud jednostranně. Co život duše a těla? Ví vůbec ctěný hlasatel, co je to duch a že jsou také duchové zla? Odkud začne své konání, pokud to v pravdě neví?

 

Nejde o to, kritizovat brněnský II. sjezd, ale o to, rozpoznat rozdíl mezi řešením konkrétních otázek a hlásáním obecných, byť sebepěknějších frází...

zmp
rebel
14.10.2012, 09:03:10 politický názor
Reagovat

Co to je politický názor? Připadá mi to jako nesmyslné sousloví.

Levicový, pravicový, extrémistický aj?

Jako přirozený a neoddiskutovatelně jednoduchý, samozřejmý systém mi připadá TSO. TSO přece není politický názor. To je obyčejný logický závěr zdravého rozumu, že jinak to být nemůže.

Levice, pravice, střed, to je stejný extrémismus jako tzv. extrémismus. Myslím si, že je to neschopnost normálně uvažovat.

 

 

 


ZMP VM
14.10.2012, 10:40:45 RE:
Reagovat

 

Pojem „názor“ je duševní variantou fyzického „pohledu“ či „náhledu“, což znamená pohled z určitého hlediska.

Žijeme ve světě relativních projevů, které jsou nutně duální. Podstatu jeho duality si nejlépe ujasníme na mechanismu vah (uvažování):

Dvě vzájemně opačné misky vah představují vlastní dualitu relativních opaků, např. „levá a pravá“. Zaujme-li pozorovatel stanovisko na jedné z nich, bude jeho pohled jednostranný a tedy tendenční (levicová nebo pravicový).

Mezi miskami je těžiště vah, držené v ruce uvažujícího (zdravého rozumu).

To znamená:

- misky vah = dvě opačně jednostranná hlediska tendenčních pozorovatelů, tendenčně nepravdivých názorů, domněnek, teorií, pravděpodobností.

- těžiště vah = jediné nestranné (všestranné) hledisko uvažujícího (myslitele), pravdivého poznání, spravedlivého soudu (úsudku) na základě reálně logického uvažování o vnímaném.

Nyní si všimněte, jak teoretická věda či politika staví výhradně na „odborných“ názorech, jimž nám vyplachují mozky také na všech stupních státních aj. škol.

Mohlo by se zdát, že hledisko myslitele by mohli zaujímat politici „středu“, mezi levicí a pravicí. Nemohli! Vždy tu jde o tendenčně orientovaný „levý střed“ či „pravý střed“ atp. Jde tu vždy jen o předstíraný střed.

Skutečný střed, zlatá střední cesta myslitele, se na žádný způsob nemůže podřizovat názoru (hlasování) stranické většiny. Skutečný střed je ryze individualistický.

V politice je „normální“ neschopnost reálně logického uvažování. V teoretické vědě jde o dnes již o globálně organizované spiknutí proti zdravému rozumu. Všimněte si jen, jak tato „věda“ neustále zlehčuje tzv. „zdravý selský rozum“, jak zpochybňuje jeho schopnost pravdivého poznávání reality, kterou se teoretici snaží vykládat jako paradoxní a nejednoznačnou, tedy jako naprosto opačnou, než jakou ji chce mít zdravý rozum a jaká také ve skutečnosti je...

zmp


rebel
12.10.2012, 12:30:41 setkání k sociální trojčlennosti v Brně 13. - 14.října 2012
Reagovat

V materiálech jsou okruhy otázek. Zní velmi zajímavě. Můžete prosím říci svůj názor na dané otázky? :

 

1. V čem to je, že tito vyslanci R. Steinera neuspěli? (patrně jsou zde mínění tehdejší zájemci o soc. trojčlennost kolem R. Steinera)

2. Proč lidstvo stále není schopno využít příležitostí, které se sociální trojčlennosti naskýtají (1921, 1945-50, 1968, 1989, sjednocení Německa, dnešní problémy Řecka...)?

3. Co nám vlastně R.Steiner sděluje a jaké kvality a kompetence potřebujeme, abychom sociální trojčlennost vnesli do praktického života?

4. Následuje výzva: ...a zkusme najít "SILNÝ A JASNÝ AKČNÍ PLÁN", na kterém můžeme společně pracovat v dnešní době.

Jak byste charakterizovali Vy silný a jasný akční plán?
ZMP VM
12.10.2012, 16:49:15 RE:
Reagovat


1. „V čem to je, že vyslanci R. Steinera neuspěli?“

Otázka, patrně z piety, zcela ingnoruje skutečnost, že ani sám R. Steiner neuspěl svým obesláním evropských a světových „dvorů“. Odpověď je jednoduchá: Protože se obrátil na sociálně mocné.

RS tak neučinil z naivity. Mocné elity tohoto světa (satanisté) vmanipulovávají bezmocné lidstvo do bezvýchodné hospodářské situace, aby si lidé jejich světovou totalitu přáli z vlastní svobodné volby. Proč ji nazavedou bezprostřední mocí?

Pojato opačně i satan musí dostat šanci, aby se nemohl vymlouvat, že o možnosti TSO nevěděl...

 

2. Proč lidstvo stále není schopno využít příležitostí, které se sociální trojčlennosti naskýtají (1921, 1945-50, 1968, 1989, sjednocení Německa, dnešní problémy Řecka...)?

S výjimko roku 1921, kdy se jednalo o iniciativu RS, uvádí otázka historické příležitosti k zavedení TSO, dané dočasným uvolněním dosavadní totalitní moci. Proč toho bezmocní nevyužili? Ze dvou důvodů:

- nevěděli o TSO, protože ti, co o něm věděli, mlčeli.

- nechtěli si hrát na mocné a bezmocné, ale domnívali se, že stačí vyměnit mocné zločince za mocné „anděly“...

 

3. Co nám vlastně R.Steiner sděluje a jaké kvality a kompetence potřebujeme, abychom sociální trojčlennost vnesli do praktického života?

Tato otázka se nezabývá možností zavedení TSO, ale chce si teprve ujasnit, co RS TSO vlastně mínil. Takto deklarovaná neznalost je vždy příležitostí k tomu, aby se jednoocí ve jménu RS ujali ideového vedení slepých. A jednoocí jakoby tu nedočkavě už předem deklarovali , že se ucházejí o sociální kompetence (o sociální moc), a že chtějí lidem předepisovat také jejich duševní kvality, to je zasahovat do jejich vnitřní svobody, do jejich nejnitrnějšího soukromí. Jakby je pouhý zájem o TSO neuspokojoval. O tom, po čem touží obyčejní lidé, se tu nikdo neptá...

 

4. „...a zkusme najít "SILNÝ A JASNÝ AKČNÍ PLÁN", na kterém můžeme společně pracovat v dnešní době.“

Zde se mi zdá být řečeno, že TSO má být lidem vnuceno, bez ohledu na to, zda si ho opravdu přejí. Otázka, zda takoví lidé vůbec existují, a je-li jich dostatečný počet, tu není položena...

zmp
rebel
12.10.2012, 11:37:43 setkání k sociální trojčlennosti v Brně 13. - 14.října 2012
Reagovat

Dostala se mi do rukou pozvánka na tzv. Setkání všech iniciativ k sociální trojčlennosti Česko – Slovensko, Brno 13. – 14. 10. 2012 Místo: Orea Welnesshotel Santon, Přístavní 38, Brno (u přehrady) sobota 10,00 - 18,00, neděle 8,30-12,00


V přiložených materiálech se mj. praví:

Kudy ne:

* Neočekávat, že něco převratného a následováníhodného přijde ze zahraničí

* Neočekávat, že se dá změna zavést shora

* Nehrát hru na mocné a bezmocné, ve které mocní: postulují, deklarují, proklamují, nařizují a bezmocní v reakci: reklamuji, demonstruji, protestuji, následuji, podávám žádostiU

 

Můžete mi vysvětlit, jaký je Váš názor na toto? Vaše TSO naopak pracuje s tím, že současná společnost je rozdělena na mocné pány a bezmocné občany. Jak jde ignorovat toto rozdělení? Jakýkoli pokus bezmocných občanů o vymanění se z otroctví předpokládám, že narazí na odpor mocných. Copak takto zřejmá a logická věc není oněm organizátorům setkání jasná?

 

Ale pardon - abych nekřivdil organizátorům: Tento blábol není součástí jejich oficiální pozvánky, toto je jen jedna z myšlenek, které tam někdo dává jako návrh do diskuse, jako určitý myšlenkový think thank.

Jenže jsou-li takové nesmysly přiloženy k oficiální pozvánce, tak to mate. Ale možná to tam dali schválně jen jako odstrašující ukázky neuvažování.

Je zřejmé, že účastníci, kteří takto blábolí, se ani jen okrajově neseznámili byť jen s těmi nejzákladními věcmi TSO jak je prezentuje web TSO.cz

Jestliže v rámci TSO existují takové rozpory v nejzákladnějších věcech, jde potom vůbec o TSO?

O co jde ve skutečném TSO? O co jde Vám a o co jde těm, kteří blábolí tyto hlouposti? Všichni hlásají TSO nebo se hlásí k TSO, ale každý jinak.

Ke které sociální trojčlennosti se tady hlásit?

Co je kritériem TSO? Co je kritériem pravdivosti ideje TSO?

Pokud vím, tak se všichni odvolávají na Rudolfa Steinera, aby potvrdili svoji pravdu. Jenže mnohdy tito lidé blábolí nesmysly a potom se tedy chybně a lživě odvolávají na autoritu, zaštiťují sebe a své nesmysly autoritou cizího jména a tím ho pak kompromitují. Já myslím, že to je chyba. Zatahují jeho jméno do svých polemik (někdy chybných), a on se už nemůže bránit.

Potom okolí řekne: Vidíte, to jsou ti štajneriáni, takové voloviny říkají.

 

Já bych řekl svůj názor: není potřeba se odvolávat na Rudolfa Steinera, ale na zdravý lidský rozum.


ZMP VM
12.10.2012, 16:06:12 RE:
Reagovat


Obecně řečeno, nelze než uvítat, že se lidé, kteří o TSO vědí od R. Steinera, konečně osmělili...

To, co z jejich materiálů citujete, je tuším zápis z předchozího brněnského jednání. Tento zápis se zdá vysvětlovat, proč na to první „Setkání všech česko-slovenských iniciativ k sociální trojčlennosti“ nebyla pozvána iniciativa olomoucká.

Na toto druhé setkání jsme již pozváni byli, avšak vzhledem k předchozímu nepozvání, a vzhledem k zápisu z prvního Setkání nevěřím, že je jeho organizátory míněno upřímně. Patrně to bylo nebrněnskými účastníky organizátorům vyčteno. Proto se ani tohoto druhého setkání nezúčastním, své kolegy však od účasti neodrazuji...

Nuže, k brněnskému „Kudy ne“:

1. „Neočekávat, že něco převratného a následováníhodného přijde ze zahraničí“.

Tento bod se mi zdá být zcela v pořádku.

2. „Neočekávat, že se dá změna zavést shora“.

Také v pořádku.

3. „Nehrát hru na mocné a bezmocné...“

Nechtějí-li hrát hru na mocné a bezmocné, koho pak v bodě 2. míní tím „shora“ a proč od něj neočekávají zavedení TSO?

Právě tento bod se mi zdá reagovat na olomouckou metodiku TSO, zejména na její pilíře totality a právo veta. Z tohoto pohledu se mi Brněnská iniciativa (nikoliv její nebrněnští účastníci) nejeví jako zaměřená k zavedení TSO, ale spíše proti olomoucké iniciativě, což jsem pohříchu očekával spíše z Prahy než z Brna...

Nevěřím, že se autor tohoto bodu neseznámil s olomouckou metodikou TSO. Myslím si naopak, že ji velmi dobře zná a právě toto mu na ní vadí. Netroufá si to však říci v diskusi na našem webu. Rozumím mu, avšak nehodlám s ním na něčem takovém spolupracovat...

Nejdůležitějším kritériem TSO je umožnit lidem individuální svobodu nejen jako svobodu vnitřní (duševní svobodomyslnost), ale také v sociálních vztazích, jako vnější svobodu, kterou lze realizovat jen aktem „práva veta“. Právě tímto právem veta se může každý jedinec proměnit z osobně bezmocného v osobně mocného, a ubránit se sociálně „mocným“. Jenže právě na to si brněnská iniciativa nechce hrát. To znamená, že od těch „nahoře“ zavedení TSO sice neočekává, chce si však patrně tyto sociální parazity i v zavedeném TSO nadále pěstovat. Není to milé?

Neustálé odvolávání na R. Steinera je totéž jako Kristem kritizované „Pane, Pane“ v evangeliích...

zmp
rebel
10.10.2012, 08:56:23 ohlupování
Reagovat

Je stále více případů, kdy jedni lidi melou nesmysly a druzí to bez odporu přijímají.

Příklad, řeč reportéra: Stát nepokrývá potřeby neziskovek, které suplují jeho funkce, protože stát neplní to, co má.

Pak jedním dechem řekne:

Lidé, stát musí přispívat na neziskovky...

V první větě staví proti sobě stát a lidi a ve druhé větě to hned popře....neinteligence, blbeček...a blbečky dělá pak i z druhých.

 

Také by mne zajímalo, kdo stanovil nějaké funkce státu? Pokud je nyní vidět, tak stát je jen svévolná organizace svévolných zastupitelů lidu.

Stejně tak je tomu při diskusích o problému rasismu, korupce. Melou se nesmysly, ale hledat skutečné příčiny se nesmí, to je diskuse ihned přerušena nebo bagatelizována.

To je standardní průběh diskusí, mluvit nesmysly, vše ještě více domotat.

Je to také jedno ze znamení doby? Jak to souvisí s nynějším impulsem Velké Matky, nastupujícího mystéria ženského prinicpu?

Nedostatčnost myšlení. Pak si zastupitelé mohou kecat, co chtějí, kdo pak ty jejich kecy řeší? A tak je taková pasivita a zblblost mezi lidmi brána jako normalita.


ZMP VM
11.10.2012, 11:10:58 RE:
Reagovat


Stát se vyvinul z majestátu. Majestát je osoba („Já jsem stát!“ Ludvík XIV.), jíž byla původně svěřena vojenská moc proti konkrétnímu nepříteli, po jehož odražení vojevůdce svěřenou moc vracel. Vychytralí vojevůdcové, aby svěřenou moc nemuseli vracet, nepřítele zcela neporáželi, ale pěstovali si ho. Dokonce si ho sami vytvářeli či zcela vymýšleli, takže ve jménu bezpečnosti své obce si podmaňovali ostatní obce a rozšiřovali tak svůj stát, v němž se i jeho původní obec rozplynula mezi ty podmaněné. Funkce majestátu byla tedy původně obranná, časem se stala centrální diktaturou a tyranií.

Stát je založen na tom, aby neplnil to, co má. Neziskovka, která chce suplovat funkce státu, je vnitřním nepřítelem státu (státem ve státě). Jak chcete po ubohém reportérovi, aby to věděl, když byl do funkce reportéra vychován státním školstvím, či alespoň státní vyučovací osnovou?

Pokud státní (akademické) školství vyplachuje hlavy diskutérů, potud vypláchnutí diskutéři plácají nesmysly a vypláchnutí posluchači budou tyto nesmysly nesmyslně akceptovat. Odtud veškerá nedostatečnost myšlení a odevzdanost, která se stala „normální“.

Pokud se někdo nad tento „normální“ stav povznese, pak chce nedbalost státu napravovat například zakládáním „neziskovek“, které však bojují jedna proti druhé. Proč? Každý, kdo začne alespoň trošililinku myslet, si hned myslí, že jen to, co vymyslí on sám, je jedině správné.

Vedle nesmyslů tu působí také určité nekalé úmysly, mezi nimiž mají přednost ty, které jsou tendenčně protěžované státem. Aby mohl stát utiskovat všechny, podněcuje dočasně různé sociální skupiny (vč. Neziskovek) proti sobě. Stát tak může dělat cokoliv, neboť se vždy může odvolat na přání některé zpitomělé skupiny.

Pokud bude znamením doby státní centralismus, potud budou znamením doby také podobné excesy.

Impulz nadcházejícího mystéria Matky s tím souvisí jako opak centralismu, zatím tedy jen jako idea decentralismu.

zmp
Spatrakus
10.10.2012, 00:05:57 idea
Reagovat

Často slyším dávat do protiklad ideu a skutečnost (že něco není ideální atp.). To mi ale nesedí. Idea je přece také skutečná stejně jako skutečnost. Sice je jaksi nedosažitelná, někde ve světě idejí, ale existuje. Jaký je rozdíl mezi ideou a skutečností?

Existuje idea objektivně nebo jen subjektivně?

Člověka ji vnímá subjektivně. Vnímá-li objektivní ideu subjektivně, nestává se potom tato idea subjektivní?

Existuje potom idea subjektivně i objektivně.


ZMP VM
11.10.2012, 10:14:36 RE:
Reagovat


Máte pravdu. Idea je skutečná. Skutečná je dokonce také iluze, nemluvě o fyzické realitě, která se nám zdá být nejskutečnější.

Řeknete-li, že „Idea je přece také skutečná stejně jako skutečnost“, pak jsou tato slova sice pravdivá, ale zavádějící. Skutečnost nemůže být skutečná jako skutečnost, neboť je přece sama skutečností. Pojem „skutečnost“ je pro poznání rozdílu mezi skutečnou ideou a fyzickou skutečností příliš obecný. Zde musíme mluvit o různých skutečnostech. Například o duchovních, duševních či fyzických skutečnostech. Idea je duchovní skutečností, iluze je duševní skutečností a kamenný most je fyzickou skutečností. Vaše otázka: „Jaký je rozdíl mezi ideou a skutečností?“ je tedy položena nesprávně a tedy rovněž zavádějící.

Zde také vidíte, jak je důležité cizelovat pojmy, neboť jinak se mezi těmito různými skutečnostmi nedokážeme zorientovat. Ač jsou uvedené tři druhy skutečností opravdu skutečné, přece o nich nelze říci: „skutečnost jako skutečnost!“

Protože duchovní, duševní a fyzické skutečnosti do sebe mohou vzájemně zasahovat, je jejich rozlišování velmi obtížné:

Duchovní idea se v duševním světě projevuje jako vjem představy a pojmu, ve fyzickém světě se projevuje skrze představu a pojem například jako projekt (kresba) kamenného mostu.

Kamenný most se v duševním světě projevuje jako vjem smyslového obrazu mostu, a skrze něj v duchovním světě jako pochopení (pravdivé poznání) tvaru a formy mostu, včetně hierarchie řádu (uspořádání) jeho kamenů, což je vlastně pochopení ideje kamenného mostu rozumem (nikoliv fyzickým mozkem).

Z uvedeného je zřejmé, že není pravdou, že idea je nedosažitelná, jak se domníváte.

Z uvedeného je také zřejmé, že duševní svět (duše) je v obou směrech jakýmsi prostředníkem, mezi světem duchovním a fyzickým. Tento duševní svět je subjektivní, zatímco duchovní a fyzický svět jsou objektivní. To znamená, že:

Idea existuje objektivně, ne však stejně objektivně jako kamenný most!

Člověk (lidská duše) subjektivně vnímá nejen objektivní ideu, ale také objektivní kamenný most. V duši se tedy obojí stává subjektivní skutečností (vjemem), ve svém původním světě však obojí zůstává objektivní skutečností.

Zkrátka, Idea existuje jen duchovně objektivně, projevuje se však duševně subjektivně i fyzicky objektivně...

zmp


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář