Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 14

19. 12. 2013

rebel
06.10.2013, 23:51:19 Nepodmíněný základní příjem (NZP)
Reagovat

Zkusím Nepodmíněný základní příjem (NZP) demonstrovat na příkladu:

 

1. Dám-li lidem do oběhu nepodm. příjem - např. každému člověkovi dám 100 Kč, tak na tu 100 Kč ale někdo musí vyprodukovat zboží (dejme tomu chleba na celý měsíc). Jenže na tu 100 nepodm. příjmu nikdo nebude nic produkovat (neboť 100 dostane zadarmo). Ten, kdo na tu 100 vyprodukuje zboží (např. pekař napeče chleba), bude za to chtít jinou 100. Ne tu, co dostane zadarmo! Tím pádem bude mít 100, která je podložena zbožím, které vyprodukoval a vedle toho 100 nepodloženou zbožím, kterou dostal zadarmo! Za těch 100 Kč navíc se nedostane nic navíc.

 

2. Každý má tedy 200 Kč, ale na trhu je k mání pouze zboží za 100 Kč.


Co se za této situace nutně stane?

INFLACE!


Zboží, které by jinak stálo 100 Kč, bude stát po zavedení NZP 200 Kč!

Co jsme tím získali?

 


Chceš-li dávat lidem bezpracný příjem, kdo ho pak vyprodukuje? KDO?

Oni utopisté si snad myslí, že ho vyprodukují podmíněným příjmem.

Jsou to pak inflační peníze.

Dostanu 100, ale ta není ničím krytá. Abych za tu 100 něco dostal, musí to zboží někdo vyprodukovat za mzdu.

Chleba by pak stál 100 podmíněný příjem + 100 nepodmíněný příjem = 200 Kč

Tedy chleba bez NZP by stál 100 s NZP by stál 200.

Jaký smysl má potom zavádět nepodmíněný příjem třeba 100, když by potom chleba stál 200 Kč, ale bez NZP by stal 100 Kč?

 

Všichni si pak jen namlouvají, že dostali NĚCO, ale nedostali NIC!


Jenže NAVÍC je s tím spojena další administrativa = další 100 navíc.

Takže chleba s NZP nebude stá 100, ale bude stát nyní 300!

Je jasné: NZP je skopičina, totální blbost, nesmysl

Jak toto může vůbec někdo vymyslet?

Tohle již není jen nevědomost!

Tohlenstoto je již aktivní blbost. Tohohle tvůrce by měli zavřít do blázince.


((vsuvka ke státní administrativě : Je zažitým tvrzením, že na vyplacenou 100 (krytou zbožím) spolkne administrativa dalších 99 Kč (tedy nekrytých, inflačních)! Takže ve skutečnosti je 99 Kč vyhozeno do kanálu jen proto, aby 1 Kč byla vyplacena!

(Ve výsledku po vyrušení inflačních a neinflačních peněz (100-99) tu zbude jen 1 Kč, která má reálnou hodnotu. A kvůli té jediné reálné koruně zde máme celý tento nepřehledný kolotoč třeba systému sociálních dávek! ))

 

3. Navíc jsou zde tedy další náklady na administrativu k zabezpečení NZP.

Dejme tedy tomu, že náklady činí další 100 ( a to jsme až nerealisticky podezřele korupčně velmi laciní, viz výše). A tato třetí stovka je rovněž nepodložená zbožím = rovněž inflační.

Tzn., že chleba po zavedení NZP bude stát 300 namísto 100.


Tedy :


* bez NZP by si každý musel vydělat 100 Kč, aby si koupil zboží za 100 Kč.

* s NZP to zboží bude stát 300 Kč a z toho 100 Kč si každý bude muset vydělat podmíněný příjem 100 Kč na produkci příslušného zboží (aby bylo co koupit).

S NZP nám tu navíc lítají 2 stovky.

 

4. V obou případech jsou na tom lidé stejně (z hlediska 100 podmíněného příjmu).

Ale v NZP budou muset lidé navíc vydělat 100 Kč navíc na administrativu.

Ale protože to musí být podloženo zbožím, které (100) administrativa zhltne, tak jejich vydělaných 100 Kč je opět inflačních, takže chleba už nebude stát 300, ale 400 Kč!

Za 100 Kč pro administrativu musím vyprodukovat zboží


Takže sumasumárum?

S NZP se budou mít lidé hůř. Budou živit administrativu, darmožrouty navíc.


1. chleba bude stát fakticky 100

2. s NZP 200

3. s náklady na administrativu 300

4. s obživou administrativy 400

 

To je inflační tajemství NZP, jehož funkci dnes plní banky

 


Námitka obhájců a propagátorů NZP:

Nebudeme zvedat inflaci.

Odpověď:

Námitka je účelově hloupá a nejapná. Nebude-li inflace, pak nebude za nekrytých 100 Kč dodaných do systému jako NZP co koupit.


Zdravý selský rozum nám tedy říká: Administrativa je dražší než samotné dávky!

Jak mohu nepodmíněný příjem podmiňovat prací? To ale propagátoři NZP neříkají!

Nepodmíněný příjem nelze pokrýt zbožím jinak než zbožím vzniklým podmíněnou prací!


Nechce se ani věřit, jak mohou dospělí lidé věřit takovým kravinám.

Nebo pohádkám? Snad proto, že jako děti neměli pohádky, tak je potřebují nyní?

 


Námitka, že náklady na NZP a s tím spojené výše uvedené další výdaje budou menší je irelevantní z hlediska dnešního stavu.

U NZP budou vždy náklady navíc a ty budou vždy inflační.

Měna musí být podložena zbožím, ne službami, ne administrativou.

Množství peněz v oběhu musí odpovídat množství zboží na trhu. (TSO.cz)

O kolik je na trhu navíc peněz nekrytých zbožím, o tolik naroste inflace.


Nad tímto NZP zůstává rozum stát. Hlava, co to vymyslela, ta musí být hodně šišatá, to musel být nějaký ufon. Buď si dělají z lidí blázny, nebo jsou sami tak blbí. Co je lepší?

A kolik je kolem toho iniciativ.

Jak to, že tento podvod nebo omyl nikdo neprohlédne?

Na konference NZP peníze jsou, NZP prý všichni rozumí a tleskají mu, NZP je král a sociální trojčlennost, TSO (tso.cz) je za blbce. Taková je situace!

Král je sice nahý, ale TSO je prý složité!ZMP VM
07.10.2013, 09:39:16 RE:
Reagovat

Ano, NZP může existovat jen tím, že dáme do oběhu ničím nepodložené inflační peníze. Proto se věc maskuje nereálnou idou práce robotů. NZP je módním výsledkem ryze ekonomického uvažování o realitě, v níž jsou neproduktivní lidé pokládáni za zbytečné jedlíky...

zmp
Honza
05.10.2013, 19:26:48 kriminalizace chudých
Reagovat

Zdravím,
možná jste slyšeli, že Maďarsko kriminalizovalo pobyt na ulici - ten nedobrovolný.

Na 10.10. v mezinárodní den bezdomovectví skupina malých organizací a jednotlivců zorganizuje pochod z Letné k Maďarské ambasádě a "zazimování před ambasádou". Akce se nazývá: Nechte nás vyspat: Stop kriminalizaci chudoby v Evropě!


Nemělo by se spíše kriminalizovat to, že někdo z jiných lidí udělá žebráky?

Jsou určitě i žebráci, kteří si to zavinili sami třeba pitím nebo hraním automatů. Trestat někoho za to, že je chudák?
ZMP VM
06.10.2013, 09:20:53 RE:
Reagovat


Nechceme-li, aby lidé „bydleli“ na ulici a obtěžovali nás žebráním, musíme se postarat o jejich ubytování a výživu. V případě kriminalizace je takovým zařízením kriminál, kde si prý v ČR žijí vězni lépe než důchodci. V ČR máme také speciální „kriminály“ pro bezdomovce, jimž se říká azylový dům (AD), v němž je ovšem postaráno jen o ubytování a to jen dočasně. Ubytovaní jsou po čase z AD vyhoštěni, „aby tam nebyli moc dlouho“, a tak přecházejí z jednoho AD do druhého a zpět. Návraty vyhozených pak vykazuje AD statisticky jako zachraňování lidí. Řád AD, řídící se dnes tzv. „standardy“ (obtěžování ubytovaných úředním formalismem, vynalezeným americkou „militantní“ organizací Armády spásy) vyvolává v ubytovaných dojem kriminálu.

O výživu je „postaráno“ tzv. sociálními dávkami, jejichž vyplácení se ovšem po čase zastavuje, pokud bezdomovec neprojevuje nijaký zájem o nalezení zaměstnání. Sociální úředníci totiž mají za to, že mají donutit pracovat (pardon. „převychovat“) ty, co pracovat nechtějí, bez ohledu na to, že práce není ani pro ty, co pracovat chtějí. A tak jsme nadále obtěžováni žebráním, krádežemi, loupením atp., krátce kriminalitou, páchanou často jen proto, aby pachatel prospal zimu v kriminále. Proto mě překvapuje reakce českých bezdomovců, pod heslem „nechte nás vyspat“. Spíše se mi zdá, že jsou tito lidé zmanipulovaní zmíněnými organizacemi (např. flaškou rumu za účast).

Kriminalizace chudoby (pobytu na ulici, obtěžování žebrání, alkoholizmem atp.) je oprávněná jen tam, kde je slušně lidsky postaráno o to, aby takto nikdo žít nemusel. Domnívám se, že tomuto stavu je v Evropě nejblíže Maďarsko.

Kriminalizace těch, co z lidí dělají žebráky není v totalitních podmínkách možná, neboť právě oni přece rozhodují o tom, co se kriminalizuje a co nikoliv.

zmp


rebel
29.09.2013, 11:35:45 pocit bezradnosti a zoufalství
Reagovat

Nejenže to neumím dobře a jasně formulovat, ale ani nevím přesně to, co hledám.

Nejen, že já vůbec neumím přesně formulovat to, v čem je problém, ale já ani přesně nevím, co hledám. Jen tady bezradně tápu. Je to zoufalý pocit bezmoci hledat řešení kardinální otázky: Někdo tu rozhoduje o občanech, někde je to tam v programu NZP mezi řádky. Uvědomuji si ale, že já to neumím vytěžit. To je hrozný pocit. Neumím vyhmátnout podstatu problému.

Je to pokračování Čapkova RUR v podání Elit: Proč by je (občany) měli roboti živit?

Pro elitu jsme „zbyteční jedlíci“.

V čem tkví ten problém, aby Elita vůbec neměla zájem na něčí genocidě? Co by se tam v jejich programu NZP mělo změnit? Co tam je a co by tam být mělo?

A jaký potom bude rozdíl mezi TSO a elitářským NZP? Bude vůbec nějaký rozdíl mezi TSO a elitářským NZP v novém podání?
ZMP VM
30.09.2013, 11:02:22 RE:
Reagovat


Elita je jako lidská hlava, její výrobní prostředky (roboti) jsou jako tělesné údy. Vlastnictví robotů elitou je pak jako ukradení údů ostatním lidem. Hlavy okradené o tělesné údy jsou pro elitu užitečné jen k naprogramování ukradených údů. Údy, které jsou pro elitu hospodářsky přebytečné (6,5 miliard lidí), jsou pak v rámci efektivního hospodaření určeny k likvidaci i s jejich hlavami...

Elita chce mít TSO jen pro sebe. Její zdecimovaní roboti jsou zotročení lidé, živení synteticky tzv. NZP...

zmp
rebel
29.09.2013, 11:28:19 střet dvou koncepcí
Reagovat

Základní životní potřeby v TSO

x

Nepodmíněný základní příjem, NZP, jak ho nabízejí občanům Elity

 

Důsledně domyšleno: Kdyby bylo možné osvobodit člověka od práce ( a to Elita lidem slibuje – úplnou robotizaci), tak proč ne?

Pak si samozřejmě většina lidí vybere NZP a ne TSO.

Dnes Elita nabízí lidem Základní životní potřeby (Nepodm. zákl. příjem, NZP) zadarmo!

A TSO nabízí ZŽP za práci! To musí TSO prohrát.

A nebo: s rozvojem robotizace budou roboti i v obcích TSO?

Je otázkou, jestli by v TSO také všechnu práci zastali roboti a kdyby ano, v čem potom tkví rozdíl mezi ZŽP v TSO a tím, co nabízí Elita jako NZP? Z čeho by potom v robotizované společnosti TSO brali občané ZŽP? Brali by to robotům?

 

Kdyby se robotizace nerozšířila a roboti (jako nějaká HI-technology) byly jen v rukou Elit, tak ze vznikající obce TSO si Elita odveze roboty a lidé v obci TSO budou na ZŽP makat rukama. Ale kolik bude takových lidí, kteří si budou chtít sami sobě vládnout v obcích TSO? Kteří lidé nad sebou nechtějí mít Elitu, byť by museli na svůj chleba pracovat a nedostávali by nic zadarmo, jako občané mimo obce TSO od Elit?

A ve většinové společnosti dál budou „zbyteční jedlíci“ na programu genocidy.

Stále nechápu, a jsem zcela bezradný, v čem tkví ten zakopaný pes?

Kde je v tom NZP Elity zakopán ten interes na genocidě?

Nějak podvědomě vnímám, že v obci TSO si občané rozhodují sami o sobě a nikdo jim nemůže provést genocidu (jen tak maximálně oni sami sobě), jako ve společnosti, kde vládne Elita a která má v rukách všechny silové a ozbrojené složky a použije je v zájmu svého cíle, který je diametrálně odlišný od zájmu „zbytečných jedlíků“.
ZMP VM
30.09.2013, 10:41:21 RE:
Reagovat


Každý podílník HO TSO (hospodářské organizace TSO) má podíl nejen na výnosech (jak slibuje NZP), ale také na nákladech (vč. práce) a také na výrobních prostředcích (viz metodika TSO: příloha č. 01b). Dosaďte si za „výrobní prostředky“ pojem „robot“ a budete mít jasno, že v NZP zakopaný pes je v tom, že roboty vlastní pouze elita...

Nic nového pod sluncem. NZP je jen novou ideologickou variantou starých zlodějských poměrů.

zmp
rebel
29.09.2013, 11:24:32 genocida "zbytečných jedlíků"?
Reagovat

Pokud je to tak, pak vidím, že pro Elitu budou všichni ostatní lidé přítěží (zbyteční jedlíci) a tudíž tu bude přímý interes je vybít, protože nebude žádný interes, aby pracovali (bude existovat už jen práce robotů). Skutečně, Oligarchie resp. Elita nebude mít zájem na tom, aby lidé důstojně žili, ale na opaku - vybít je. Tedy genocida „zbytečných jedlíků“.

„Zbyteční jedlíci“ si dnes mohou namlouvat a těšit se, že by vlastně měli bez nutnosti pracovat na svůj chleba jen spoustu času na nudění se, a nebo množení. Jenže o tom, co bude a nebude, dnes rozhoduje za občany Elita, a je evidentní, že její cíle jsou jiné, než pomáhat množení nudících se „zbytečných jedlíků“ (viz ty kameny někde v zemi svobody a demokracie v USA, kde se píše o nutnosti snížit populaci na cca 500 milionů. Jak a koho chtějí vybít, a kdo o tom bude rozhodovat? ).

Z mého hlediska zde vyvstává jediný vážný problém: a to je interes elit na genocidě „zbytečných jedlíků“.

Co by se mělo změnit na tomto programu (NZP), aby tento genocidní program a interes Elity nebyl?

Co by se mělo změnit na programu Nepod. základního příjmu, aby neexistoval ničí interes na něčí genocidě?

Jenže tento problém nejsem schopen odhalit. Bezradně hledám řešení.

Elita nabídne NZP zadarmo.TSO nabízí Základní živ. potřeby za práci. Co si asi lidé vyberou? Někde tu je zakopaný pes.
ZMP VM
30.09.2013, 10:26:40 RE:
Reagovat


Samotný program NZP praví, že je tu cílem dosáhnout stavu, kdy nebude existovat žádný lidská práce. To znamená, že vedle nepodmíněného příjmu, nijaká možnost podmíněného příjmu nebude. Elita chce z lidí skutečně nadělat zbytečné jedlíky, kteří nebudou zainteresovaní na žádné kultuře (nikdo ji nebude produkovat, protože si ji nikdo nebude moci koupit), vzdělání bude pro ně úplně zbytečné. Tak jako dnes jim elita zajistí jen přístup k omamným látkám, pod jejich vlivem se tito nevzdělaní povaleči začnou z nudy vzájemně terorizovat, což si na druhé straně vynutí násilné sjednávání „pořádku“ atd. K čemu je taková masa lidí, zabírajících zbytečně místo a fungujících jen jako mezičlánek mezi potravou a výkaly (pojem Leonarda da Vinciho)? Pro elitu se stanou tím, čím je chce mít, to je otravnou pakáží.

Aby tento genocidní interes v programu NZP nebyl, k tomu je třeba vzít rozhodování z rukou elity a dát je do rukou jednotlivých občanů (viz TSO). Domnívá-li se někdo, že lidské práce nebude, že pracovat budou jen roboti, pak, aniž bychom hodnotili reálnost takové představy, trvejme na tom, aby roboti (výrobní prostředky) nebyly v rukou elity, ale každý aby měl svého robota. V rámci TSO pak může odvádět práci (ZPP pro zajištění ZŽP) za občana jeho robot, a to v míře a kvalitě (ZŽP), jakou si každý občan určí sám. Progresivní zdanění firem (kvůli financování NZP) provozujících roboty, pak nebude zapotřebí, neboť veškeré firmy budou HO TSO, v nichž má každý svůj spravedlivý podíl, takže se tu žádná elita nepřiživí. Elitě pak nezbude než splynout s občany. Pak také nebude žádného interesu na nijaké genocidě.

Pokud se lidé (voliči) nechají chytit na vějičku elity v naději, že díky NZP budou moci žít „důstojně“ bez práce, potom běda jim. Zpočátku se jim to možná bude líbit, časem však pochopí (když už bude pozdě), že užitečný dobytek či divoká zvěř je na tom lépe, než zbytečný jedlík...

zmp
rebel
26.09.2013, 22:29:31 Základní příjem jako lidské právo?
Reagovat

Jakoby se v posledních týdnech roztrhl pytel s popularizací tzv. "nepodmíněného základního příjmu" (dále NZP) případně všeobecného (VZP). Pořádají se konference, přednášky, promítají se filmy. http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_nepodm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BD_p%C5%99%C3%ADjem

EU si to vzala jako svůj nosný ideový program na další roky.

Každý občan by měl pobírat tzv. nepodmíněný základní příjem (NZP), který by mu zajistil důstojný život

Masmédia vyvolávají mezi lidmi pocit, že NZP odstraní chudobu a nedůstojný život nezaměstnaných, bezdomovců, ale také rodičů na mateřské, otcovské (gender termín rodičovské) dovolené. NZP je prý uznáním existence člověka.

Nové technologie prý zajistí, že člověk už nemusí chodit do práce. Prý 3D tiskárny budou tisknout nebo vlastně vyrábět věci, které dosud vyráběli lidé, mechanizace a robotizace práce vytěsní lidí z pracovních pozic. Protože už nebude pro lidi práce, je nutný NZP.

V současné době je prý NZP zaveden na Aljašce, kde se financuje z daní firem těžících nerostné suroviny, a postupně se uplatňuje také v Brazílii.

Jako hlavní zdroj NZP prý může posloužit progresivní zdanění, se zdůrazňovaným podtextem: demokracie není levná.
ZMP VM
27.09.2013, 10:53:31 RE:
Reagovat


Světová banka tiskne inflační peníze, jimiž (prostřednictvím dolaru) drancuje ekonomiky dnes už téměř celého světa. Může si tedy dovolit poskytnout několika eskymákům „nepodmíněný příjem“ a tvrdit, že pochází z daní firem těžících nerostné bohatství Aljašky. Ve skutečnosti pochází z inflací drancovaných ekonomik, což znamená, že eskymáky živíme my všichni.

Protože i FEDu jde o zachování brazilských „plic světa“, budeme muset živit také Brazilce, aby nevypalovali brazilské pralesy. Totéž čeká Afriku atp. Proto také tam nic nerozprašují chemtralis.

Samozřejmě se bude tvrdit, že také brazilský a africký nepodmíněný příjem bude pocházet z daní firem, které tamní přírodní bohatství (vč. pralesů) budou nadále těžit.

Lživá idea NZP financovaného progresivním zdaněním firem, jež mají v budoucnu údajně „zaměstnávat“ už jen roboty, navazuje na již existující hnutí Zeitgeist.

Lidská práce nikdy nemůže být zcela nahrazena roboty. Samozřejmě ne v kultuře a v politice, ale ani v hospodářství. Robot nemůže pěstovat rajčata, ale bude umět vyrobit jen syntetické rajče. Tzn., v rámci NZP nás roboti budou krmit synteticky. V podstatě nás takto krmí už dnes. Syntetická výživa již dnes decimuje populaci, jako tzv. „zbytečné jedlíky“. Již dnes se plánuje snížení lidské populace ze sedmi miliard na půl miliardy, v níž je započítána světová elita. Zbytek představuje personál (otroci) nutný k službám a k přirozené výživě elity a k obsluze robotů pro syntetickou výživu těchto otroků.

Mohlo by se zdát, že celosvětové zavedení NZP musí počkat na očekávanou stoprocentní robotizaci. Jenže, jak píšete, NZP se chce zavádět už dnes, když stále ještě musejí pracovat lidé. NZP tedy bude financován z práce zaměstnaných lidí, systematicky okrádaných obludnou inflací FEDu. Zkrátka, NZP má být financován inflačními penězi, to je systematickým okrádáním pracujících, jimž pak z celkového lupu „demokraticky“ pustíme chlup (NZP).

Odtud heslo pro okrádané: „demokracie není levná.“

Současní voliči, kteří již „svým voleným zástupcům“ nevěří, dostanou nyní kýžené „slušné zástupce“, jako hlasatele NZP. Než tento nový podvod prohlédnou, budou si nejméně dalších 20 let ochotně utahovat opasky. Vždyť, kdo bude rozhodovat o tom, co je „důstojný život“? Voliči, nebo jejich „zástupci“ podle představ FEDu?

zmp
Radka
25.09.2013, 17:57:17 láska
Reagovat

Nejdůležitější v životě je láska. Co je to láska při výchově dětí a jak se v rodině projevuje láska? Smí se s láskou neboli láskyplně dát pohlavek nebo na zadek? Nebo láska nesmí ublížit a trestat?
ZMP VM
26.09.2013, 10:37:18 RE:
Reagovat


Láska je ve vývoji to nejvyšší. K pravé lásce však může dospět jen skutečně svobodný člověk. Takových lidí je ovšem velmi málo, takže záleží na tom, kdo říká, že nejdůležitější je láska. Láska skutečně svobodného člověka se nikoho neptá, co smí a co nesmí. Ať odměňuje nebo trestá, vše dělá z lásky, která není nerozumná (jako u nesvobodných), ale moudrá a sama ví nejlépe, co kdy má udělat. Láska je nejpovolanější a nejlepší pečovatel a vychovatel...

zmp
Man
31.08.2013, 14:48:38 hnutí TSO
Reagovat

Dnes jsem narazil na stránky TSO, krátce jsem je proklikal a ... a mohu dotaz? Prosím, jaký je praktický a "hmatatelný" výstup hnutí TSO? ...samozřejmě mimo textů, kterých zde máte bezpočet a jistě mohou sloužit jako teoretická základna tvůrčí diskuse. Děkuji za reakci.
ZMP VM
01.09.2013, 09:39:31 RE:
Reagovat


Hnutí TSO není jako jiná hnutí a neklade si za cíl se prakticky angažovat. Jeho posláním je oslovit veřejnost, znechucenou všemi dosavadními formami sociálního centralismu, a po revoltě vždy znovu „novými“ „zástupci lidu“ (tak zvaně slušnými) podvedenou a tak nadále udržovanou v naprosté bezradnosti. Hnutí TSO je nechce zastupovat, ale praví jim, že není třeba stále dokola opakovat tytéž omyly, ale přináší jim odpověď na otázku „jak dál!“...

Tou odpovědí je metodika skutečné sociální svobody, metodika praktické decentralizace v podobě TSO.

Hmatatelným výstupem hnutí TSO je tedy metodika TSO:

Ústava TSO (příloha č. 01).

Občanská smlouva TSO (příloha č. 01a)

Stanovy HO TSO (příloha č. 01b)

Autorské právo (příloha č. 01c)

Tato metodika představuje cca. 4 stránky textu na formátu A4, aniž je čehokoliv navíc k zavedení a k provozu TSO zapotřebí, takže každý se v „zákonech“ TSO může dokonale orientovat sám...

Účelem bezpočtu textů, o nichž mluvíte, je jen „bližší vysvětlování metodiky“. Navíc je tu diskuse, která zejména zpočátku velmi pozitivně ovlivnila cizelování ústavních textů a nadále reaguje na všemožné námitky a otázky, související se vším, čeho se náš sociální život týká. To znamená, že metodika TSO není teoretickou základnou pro tvůrčí diskusi, jak se domníváte, ale zcela naopak: Tvůrčí diskuse je tu základnou metodiky TSO, kterou lze nadále vylepšovat. Jako poslední se na vylepšení naší metodiky TSO nechtěně podílel její nejzarytější odpůrce zvaný Jedlička. Tímto mu za jeho přínos děkujeme...

Praktický výstup nelze očekávat od hnutí TSO, neboť jeho metodika skutečné občanské svobody musí v prvé řadě sama svobodu občanů respektovat. To znamená, že metodiku TSO lze prakticky realizovat jen tehdy, najde-li se dostatečný počet svobodomyslných lidí, kteří ji přijmou za svou, kteří se zcela svobodně rozhodnou k její praktické realizaci (pro sebe, nikoliv pro jiné)...

zmp
Man
01.09.2013, 13:12:38 RE: RE:
Reagovat

Myslel jsem si to a děkuji za upřesnění.

Domníváte se, že takto omezené počínání TSO je smysluplné? Když si vezmeme například učení Kristovo, které je zde jistě déle než hnutí TSO a které také lidem ukazuje co je správné a také co je špatné, tak toto učení v praktickém životě je zcela neviditelné a téměř nikdo se jím neřídí. Je to pouze text o kterém se ví a ke kterému se člověk obrací v nejtěžších chvílích. Tedy text prakticky k ničemu.

Rozumím tomu, že víru nikomu nelze vnutit, ale čekání na "dostatečný počet svobodomyslných lidí" - není to marné čekání? Nebylo by vhodnější pokusit se vymyslet způsob jak teorii uvést do života?

 

Ještě snad lehce filozofie k tomu, co bylo dříve - jestli text nebo diskuse: Myslím si, že diskutovat o čemkoli lze teprve ve chvíli, kdy je formulovaná první myšlenka. Takže, za první (druhou, třetí,...) myšlenku osobně beru texty TSO, o kterých se dá diskutovat. Není - li myšlenka, není také diskuse.
ZMP VM
02.09.2013, 10:48:55 RE: RE:
Reagovat


Tak jako rozlišujeme na jedné straně Krista samotného a na druhé straně Kristovo učení, tak musíme odlišovat samotný TSO od metodiky TSO.

Kristovým učením se téměř nikdo neřídí nikoliv proto, že Kristus nevymyslel způsob, jak toto učení uvést do světa (kdo jiný by to svedl lépe?), ale naopak proto, že oficiálně tento způsob vymyslel „někdo“ jiný. Tak došlo k šíření Kristova učení prakticky sociálním nátlakem. Lidé kteří si je spojili s nenáviděným nátlakem tak hledají jiné sociální metody, které by jejich svobodu neatakovaly.

Zde je třeba připomenout, že ten „někdo“ vymyslel způsob, jak Kristovo učení uvést do světa pro jiné, nikoliv pro sebe, neboť především hlasatelé Krista se jeho učením neřídili.

Nejde však o to, jak uvést do světa jen Kristovo učení, ale zejména o to, jak sami v sobě a mezi sebou (sociálně) realizovat Krista samotného. Ten jenž to správně pochopil se jmenoval Pavel z Tarsu, jenž Krista realizoval obojím způsobem:

a/ sám v sobě: „Ne já, ale Kristus ve mně!“

b/ sociálně: zakládáním samosprávních křesťanských obcí

Pavlovy obce však byly časem „někým“ zničeny. Namísto decentrálních samospráv tak postupně vznikly současné centralistické totality (vč. tzv. demokracie).

Dokud se lidé budou domnívat, že lze zlořády napravovat tím, že se do centra sociální moci dosadí tzv. „slušní lidé“, budou nadále sociálními otroky, kteří si stále dokola volí své pány.

Metodika TSO jim však praví: Využijte možnosti své svobodné volby a zvolte si za svého pána sami sebe (tj. individuálního Krista ve vás)! To samé říká Kristovo učení: „Vezmi svůj kříž a následuj mě!“ (vezmi svůj osud do vlastních rukou).

Kristovo učení se vztahuje k vývoji vnitřní svobody (svobodomyslnosti), neboť jen od ní se lze nadít, že až se vyvine, postará se také o svou vnější (sociální) svobodu, to je o TSO. Skutečnost, že metodika TSO je už tady dokládá, že Kristovo učení nebylo a není „textem prakticky k ničemu“, že Kristus nečekal marně. Přesněji řečeno, protože je Kristus živý (vstal přece z mrtvých), nečekal se založenýma rukama, ale působil na utlačované lidstvo dál, nikdy však jako ten „někdo“. Důkazem jeho pokračujícího působení je mj. idea TSO, kterou hnutí TSO jen propracovává k samosvornosti, aby jednou zavedený TSO, nemohl být svými zakladateli bláznivě zrušen, jak se to stalo obcím zakládaným sv. Pavlem. Když totiž Pavel ze založené obce odešel, aby jinde založil další, vloudil se do jeho obcí „někdo“ (židovští zákoníci), aby občany přesvědčil, že jejich právě založená obec nemůže existovat bez sociálních zákonů (tzv. legislativy). Protože jim občané uvěřili, zaseli do své obce příčinu budoucího zániku:

„Blázniví Galaťané!“ (sv. Pavel)

Zatímco zakladatelé obce TSO budou „Občanskou smlouvou“ neustále obnovováni, Pavlovy obce zanikly právě proto, že je Pavel zakládal jako „někdo“ pro jiné. Tehdy totiž ještě nebyli lidé vnitřně svobodomyslní. Svoboda se tehdy pokládala nikoliv za věc individuální, ale národní. To byl také důvod, proč Židé odmítli Krista jako svého Mesiáše...

Samozřejmě máte pravdu, že „diskutovat o čemkoli lze teprve ve chvíli, kdy je formulovaná první myšlenka.“ Slova „metodika TSO není teoretickou základnou pro tvůrčí diskusi, ale naopak: Tvůrčí diskuse je tu základnou metodiky TSO, kterou lze nadále vylepšovat“ akcentovala skutečnost, že tato diskuse „zejména zpočátku velmi pozitivně ovlivnila cizelování ústavních textů.“ Jde tu tedy o to, aby metodika TSO nevznikla jako výmysl „někoho“, ale jako produkt diskuse více méně svobodomyslných lidí. Tak z předběžného návrhu postupně vykrystalizovala Ústava TSO, v níž není nic, co by v této diskusi, vedené jako oponentní řízení, neobstálo...

zmp
Karel
27.08.2013, 17:21:52 TSO a volby
Reagovat

Pokud chci zavést TSO musím tyto myšlenky v praktické podobě rozšířit mezi co největší počet lidí. Dále pro začátek vytvořit zákonné podmínky. Již mnoho lidí přemýšlí tímto směrem aniž by si uvědomovali, že je to TSO. Tito volby budo klíčové, v nich se tentokrát postaví občanská sdružení proti manipulujícím, velkým stranickým profesionálům. Ti jsou, jak již všichni vědí na hony vzdáleni občanům a potřebám prostých lidí. Tak uvidíme co přinesou.
ZMP VM
28.08.2013, 10:53:12 RE:
Reagovat


Máte pravdu v tom, že mnoho lidí, aniž to tuší, přemýšlí o jednotlivostech, nacházejících se v metodice TSO. Dokonce je chtějí realizovat ve volbách prostřednictvím kandidujících občanských sdružení. Ač mnozí v těchto sdruženích velmi dobře vědí o olomoucké metodice TSO, přece se o této metodice ani slovem nezmiňují, a vlastně z ní mnohé odmítají. To dokazuje, že rozšiřování myšlenky TSO mezi co největší počet lidí, se prakticky míjí účinkem. Jde tedy o to, najít alespoň dostatečný počet lidí, usilujících nikoliv o něco z TSO, ale o založení TSO...

Například technicky zaměření lidé znají rozdíl mezi „konstrukcí samosvornou“ a konstrukcí, která samosvorná není, přestože obsahuje také některé prvky samosvorné konstrukce. Obojí konstrukce najdeme i ve filosofii či v metodice občanských hnutí...

Jistě jste se s tím už někdy setkali. Založíte s několika lidmi hnutí, které dobře funguje, dokud je v rukou těch několika zakladatelů. Časem se k hnutí připojí více lidí, kteří pak zcela podle demokratických stanov hnutí jeho zakladatele přehlasují, a daného hnutí se ujmou sami. Hnutí tak zakladatelům odejmou a udělají si z něho něco úplně jiného. Například ho zneužijí ke svým, či jiným účelům...

Sociální inženýři to velmi dobře vědí a jsou takto schopni rozložit jakékoliv hnutí, protože pokud není samosvorné, nemusí bez svých zakladatelů fungovat...

zmp
rebel
23.08.2013, 15:35:05 slušní a poctiví lidé na pravici nebo na levici?
Reagovat

Páni vytvářejí nějaký nový politický subjekt, politickou stranu. Prý hledají slušné a poctivé lidi (buď na pravici nebo na levici?). Ptám se, jestli vbec mohou být slušní lidé nyní najaké levici či pravici. Tzv. pravice chce liberalismus, tedy zákon džungle v podnikání (tzv. svobodný trh, volná ruka trhu), svobodu v politice (ne rovnost občanů, ale kdo má větší moc ekonomickou, tak má prostředky k ovládnutí politiky a kultury, tzv. levice zase chce zespolečenštit výrobní prostředky, chce také svobodu v politice (dnes asi ano). Jenže toto vše je v rozporu s principy sociální trojčlennosti, a nerespektování zásad TSO povede dříve či později ke stejnému katastrofálnímu konci, jako dnes. Tudíž mi nepřipadá, že chce-li někdo nyní na levici nebo pravici řešit zastaralými, překonanými zajetými mechanismy nové společenské jevy, dojede na to. A jako takový mi potom připadá nepoctivý a neslušný, protože neřekl a nebo nepřipustil sobě ani druhým, že by se mohl mýlit. Naopak, bohorovně a jako myšlenkově a morálně impotentní nám opakuje tytéž chyby, kterých se dopusili jeho předskokani na politickém kolbišti (jak dnes rádoby vzněšeně a impozantně pozérsky nazývají současnou politickou frašku). Až do morku kostí se stydím jen poslouchat ty stupidity, jaké ti vykolejení až šílení nevzdělaní a ignoranští lidé v politice vyslovují.
PD Tce
20.07.2013, 14:53:33 ohraničení, spára?
Reagovat

Představa:

Dejme tomu, že hranice ČR představují vnější ohraničení určitých tso-obcí, z nichž i ne všechny jsou ve vzájemném svazu tso-obcí. Jak by se toto ohraničení mělo pak jmenovat správně? Nikoliv tedy ČR, ale....?
ZMP VM
21.07.2013, 09:33:27 RE:
Reagovat


Tak jako dnes má každá obec svůj název, tak i obce TSO budou mít svůj název. A jako má dnes svůj název také vyšší útvar obcí, tak bude mít název také svaz obcí TSO. Na znění názvu nezáleží. Možná v něm převládnout geografické motivy. Například Hanácký svaz, Slezský svaz, Moravský svaz, Česko-Moravský svaz, Středoevropský svaz atp...

Zmp


PD Tce
05.07.2013, 13:43:17 hlavní město
Reagovat

Je zajímavé se jen zamyslet nad pojmem ''hlavní město''...?! (natož bez konkretizace toho, v čem je údajně hlavní). Nebo se zamyslet nad tím, že by žádné hl. město neexistovalo...že by ''hlavou'' bylo každé město a dále každý občan v onom městě...

Jak toto vidíte?


ZMP VM
06.07.2013, 10:53:03 RE:
Reagovat


Dokud byli lidé jen pastevci, museli žít mobilně, museli se stěhovat se stádem z místa na místo (srovnej s dnešní umělou „mobilitou pracovní síly“). Teprve zemědělství člověka zastavilo a fixovalo na jedno místo. Zde, při zakládání obcí a měst se vývoj rozdvojuje na centrální a decentrální.

Centralismus má tendenci zakládat obce a města tím víc, čím víc lidí kdo donutí (otroků či tzv. zaměstnanců) pracovat na jeho polích. Jeho otroci tedy žijí v rozptýlení, vázáni na půdu, majitelé se však soustřeďují do měst, odkud řídí své statky a udržují brannou moc. Také řemeslníci prosperují lépe ve městech, kde již nemusí každý umět všechno.

A jak už má nejen lidská přirozenost tendenci k ovládání druhých, tak jsou již od samého počátku centralistická města spravována samovládci nebo oligarchií. Tito vládci mající zpočátku kultovní původ (vládce = zasvěcenec). Později se však stále více prosazují zločinem. Posedlost ovládáním jiných je pak vede k dobývání ostatních měst, takže se z městských států stávají impéria, jakým bylo například město Řím. Imperiální stát není nic jiného, než podmanění ostatních měst jedním městem, které se nazývá „hlavní město“, „matka měst“ atp. Cílem takového podmanění je nejen koncentrace veškeré moci politické, ale také ovládání veškerého hospodářství, veškeré kultury a tedy veškerého lidstva (světový stát). Centralismus proto vždy usiloval především o zničení decentralismu (kmenové zádruhy), jehož „hlavní město“ mělo funkci spolkového „shromaždiště“, a to kultovního (Děvín) i vojenského (Velehrad). Tento decentralismus se podařilo z vnějších dějin vymazat v 10. st. nl., jako poslední zbytky tzv. Velké Moravy...

zmp
rebel
04.07.2013, 06:38:43 vš odbornost nebo znalost problematiky?
Reagovat

nedávno byl zatčen nějaký policista, který neměl požadované vysokoškolské vzdělání. Snad ho za to i zatkli a ještě dostal pokutu nějaký ten meloun, jako škodu, kterou způsobil tím, že pobíral tabulkový plat v závisosti na dosaženém vš vzdělání. Jak to hodnotíte z hlediska TSO, kde patrně nebude rozhodovat to, jaké má kdo školy, ale jak věci rozumí.
ZMP VM
04.07.2013, 10:39:45 RE:
Reagovat


Představte si jak je na atletických hrách ve skoku do dálky poražen atlet, který skočil 8m, atletem který skočil jen 6m, ale měl vyšší vzdělání.

Když Valdemar Matuška ve svých začátcích plnil koncertní sály, dostal za koncert ze všech účinkujících nejméně (cca 800 Kč), protože prý neměl požadované vzdělání. Co na tom, že všichni přišli jen kvůli němu (jeho zpěvu).

Vámi zmíněný policista „prokázal“ svou kvalifikaci falešným vysvědčením, avšak na jeho práci to po několik let nebylo vůbec znát. Jakmile se však přišlo na podvržený papír, rázem se stát cítí být okradený. Za co je v totalitách vlastně zaměstnanec placen? Za lejstro, bez ohledu na odvedenou práci, nebo za odvedenou práci bez ohledu na lejstro?

Co je to za podivnou hru s těmi lejstry? Proč na nich stát tolik lpí?

Samozřejmě, že požadované lejstro nemá s prací policisty vůbec nic společného. Požaduje se jen proto, aby lidé současné akademické školství vůbec konzumovali. Proč, když vzápětí zapomenou téměř vše, co se ve škole museli naučit? Kvůli vypláchnutí mozku akademickými iluzemi!

zmp
B. Šiška
01.07.2013, 18:44:07 Přednáška Táni Fischerové
Reagovat

Dobrý den,

k tématu přednášky TF:

Na té přednášce chyběla empatie, jak o tom ve videu hovoří (starý) pán z první řady. Přednáška mi nic nového nepřinesla. Jinak já jsem neměl pocit, že by šlo o propagaci Klíčového hnutí (KH).

Nechápu nač ve svém hodnocení používáte sarkasmus a ironii.

A ke "sporu" TSO vs. Sociální trojčlennost. Když si zadáte do Googlu Sociální trojčlennost, tak vaše inciativa je sedmým odkazem na první stránce a druhý odkaz (také na 1. stránce) směřuje k TSO.cz.

A vůbec ke TSO vs. Sociální trojčlennost. David Sulík ve své knize Sociálná trojčlennosť mluví o tomto konceptu dále jako o TSO (Trojčlenný sociální organismus) a "propaguje" v ní, jak TSO.cz, tak KH a další iniciativy.

 


rebel
22.06.2013, 08:49:00 dohoda anebo korupce?
Reagovat

Dosud bylo běžné, že se mezi poslanci, politiky hlasovalo podle dohod. Za to každý dostal nějakou odměnu. Za dohodu byla vždy jiná dohoda, jiná odměna. Aby se hlasovalo tak, jak žádá nejmocnější pán. Nyní tento rutinní a zaběhlý stereotyp nazvali – ejhle - korupcí a pozavírali pár hlavounů, aby ostatní odstrašili. Ne od korupce, na které je založen tento princip totalitního vládnutí, ale od toho, aby se ozývali. Všichni mají strach, všichni vědí, že ÚOOZ (údajně řízený z USA) může kdykoli kohokoli „nepohodlného“ zavřít.

Zajímalo by mne, jaký je rozdíl mezi dohodou a korupcí. Každá dohoda je potom vlastně korupce? Totalita vlastně tímto kriminalizuje dohodu mezi lidmi a nazývá ji korupcí, lobbying. Lobisté, kteří dělají dohody, jsou nyní zavření. Můžete nějak vyjasnit tyto pojmy?
ZMP VM
22.06.2013, 09:49:19 RE:
Reagovat


Lobismus a tzv. jednání napříč politických stran, jsme korupcí nazvali již v naší metodice TSO, v Pilířích totality, viz příloha č. 2d.

Že by současná totalita „prohlédla“?

Ale vůbec ne. Postih za korupci hrozí všem „zástupcům lidu“, protože jsou patrně všichni zkorumpovaní. Potrestani však budou jen ti, kteří někomu mocnému v pozadí nevyhoví...

Korupcí tedy není každá dohoda, ale pouze dohoda o zneužití příslušné sociální moci. Říká se tomu „zneužití moci veřejného činitele“...

zmp
rebel
27.06.2013, 14:01:34 RE: RE: je každá dohoda korupce
Reagovat

Dobře, ale každá dohoda je něco za něco. Je tedy každá dohoda z tohoto pohledu korupce. Je každý kompromis korupce? Unikavá je hranice těchto termínů. Jen dar potom není korupce. Nebo čin, kdy někomu pomohu, a nic od toho neočekávám.

Jakmile očekávám, pak korumpuji. Správně to potom řekl jakýsi Kalousek, že prý se nechal pozvat na obchodní večeři nebo on někoho pozval na večeři. Prý nyní může začít jednat protikorupční úderná jednotka. On se jako bavil a smál se tomu. Mně to ale připadá jako vážná věc. To vše je korupce. A oni si domlouvají svoje kšefty za naše peníze. My pak platíme to, co oni si u večeře vykoumají. Třeba stavbu nové lekárny za desítky milionů v areálu nemocnice. Všichni se na tom napakují. Stará lekárna je v pohodě. Dobrý hospodář by sotva dělal novou, proč? Tady je vidět, že naprosto každá zakázka mocipánů, kteří si o tom rozhodují - je to vše korupce! Není nekorupční zakázky. Pletu se? Na vše mají granty, desítky a stovky milionů se koulí sem a tam. Proč tady nějaká domácí švadlenka, jestli ještě vůbec existuje, nedostane také nějakých sto mega? Proč jen vyvolení si mezi sebou rozdělují prašule? To není spravedlivé. Proč půl města tady musí objíždět stavbu měnící tvář Olomouce, kterou si tady vymysleli noví miliardáři. A obyčejný člověk si na dvorku nesmí postavit ani králíkárnu.
ZMP VM
28.06.2013, 10:56:24 RE:
Reagovat


Pokud má člověk pravomoc rozhodovat jen o svých věcech, žádné jeho jednání nemůže být a není korupční.

Pokud má člověk pravomoc rozhodovat o cizích věcech, každé jeho jednání lze posuzovat jako korupční a na žádný způsob nelze dokázat, že se o korupci nejedná.

To znamená, že neodstraníme-li možnost rozhodovat o cizích věcech, pak nijaký boj proti korupci nejen není možný, neboť i protikorupční boj může být korupční...

zmp.
rebel
22.06.2013, 08:22:57 vykoupení
Reagovat

V době, kdy v ČR opět řádí povodně a škody v obcích jdou do miliard, tak padá vláda. Politici vyvádějí skopičiny. Před občany se tváří, jak jsou zodpovědní. Zaměstnávají občany svými osobními bitvami. Naoko se tváří, že dělají pro lidi, ale rvou se jak psi jen mezi sebou o koryta.

Prý v ČR proběhl puč, kdy moc uchopuje klika pro americká. Snad kvůli gigantické zakázce o Temelín. Nikdo z poslanců si prý již nedovolí ceknout, protože všichni jsou zkorumpovaní, každý dostává nějakou trafiku nebo výhody za to, že hlasuje, jak žádá jejich vůdce. Politika je totálně propletena s ek. zakázkami. Odstavení Nečase, pozavírání lidí za to, co dosud bylo zcela běžné a nebyla to korupce. Nyní to je korupce! Prostě šaškárna na zakázku.

Je jasné, že vláda je naprosto zbytečná. Občané nepotřebují žádné zastupitele, stejně si po povodních pomáhají sami. Občas někam pošlou s velkou slávou pár vojáčků nebo hasičů a dělají z nich hrdiny se slzami dojetí. Jako kdyby si občané nedokázali sami udělat jednotky domobrany a nějaké krizové týmy pro podobné příhody kalamit.

Občané ale nechtějí TSO.

Napadla mne myšlenka: sehnat od 100- 300 a více hektarů, přizvat obyčejné lidi, kteří by akceptovali, že podmínkou pobytu a života v této rodící se obci je mj. základní pracovní povinnost za základní životní potřeby, právo veta občana v obci a další myšlenky samosprávy a soběstačnosti, jak se o tom píše na tomto webu.

A tak by se snad časem přistěhovali lidi, kteří by chtěli žít bez pánů. Určitě by to bylo obtížné, aby se našli postupně lidé, kteří by toužili po svobodě a takto porazili totalitu.

Jenže dnes se již asi nikde sehnat 100, 200… hektarů.

A když ano, tak na to prostě nemám prachy.

To šlo udělat po „sametové revoluci“. Tehdy byly volné pozemky a lidé se jich zbavovali. Jenže to nebyla TSO. Nebyli jsme připraveni, a nyní je již pozdě. Ale asi jediné řešení je, že se najde více lidí a vykoupí si půdu a udělají tam svoji obec, udělají si tam svoje pravidla chodu společnosti.

Jak to vidíte?
ZMP VM
22.06.2013, 09:30:46 RE:
Reagovat


Volby, převraty, revoluce atd. dělají v naprosté většině lidé toužící po moci. Taková touha je chorobná a mají ji tedy lidé chorobní, postižení dalšími a dalšími chorobami z kategorie degenerativních zvráceností. Ve středověku se o takových lidech říkalo, že jsou „posedlí zlým duchem“. Pokud tito lidé usilují o moc, spolupracují. Jakmile se dostanou k moci, rozpoutají boj o moc mezi sebou a uvítají každého, kdo jim v tomto boji nějak pomůže (korupce).

Tak se lidé dělí na dvě skupiny, na vládnoucí a ovládané.

To jediné, co obě skupiny nějak spojuje, jsou ze strany ovládaných daně atp., ze strany vládnoucích bezpráví atp...

Jak za uvedených poměrů zavést TSO, o tom mluví naše metodika v příloze č. 01e, která mluví o zavádění shora nebo zdola. V obou případech však počítá s tím, že tu nejdříve bude dostatečný počet lidí, kteří TSO opravdu chtějí, a teprve potom je možné TSO zavést.

Chopíte-li se zakladatelské aktivity Vy sám, například tím, že koupíte půdu, pak Vám nezbude, než na ni nalákat kdekoho, kdo se jen namane. Vždyť pro to sami nalákaní nemusejí vůbec nic udělat. Stačí přece když prohlásí, že chtějí žít bez pánů.

Jak to asi může dopadnout? Katastrofálně! Nemluvě o nenávisti, kterou za to u kdekoho sklidíte, neboť nikdo nebude hledat příčinu neúspěchu u sebe, ale ve Vás.

Jak Vás taková myšlenka mohla napadnout vzápětí potom, co sám konstatujete:

„Občané ale nechtějí TSO.“

Je-li tomu tak, pak se „více lidí, co vykoupí půdu a udělají tam svoji obec, udělají si tam svoje pravidla chodu společnosti“ prostě nenajde.

Není-li tomu tak, kde jsou?...

zmp
rebel
06.07.2013, 22:37:28 RE: RE: vykoupení se
Reagovat

Jestli by se našel dostatek občanů a chtěli by si založit první svobodnou obec TSO, potom by - jak říkáte - měli půdu pro svoji obec vykoupit. Slovo "vykoupit" může mít v této souvislosti i jiný význam. Vykoupit (půdu) a nebo vykoupit se? Je to náhoda, nebo dali zasvěcenci vytvářející slovanský jazyk něco jako patník, milník podél cesty vedoucí k zasvěcení? Zasvěcení do svobody jedince i obce?

Vykoupit se z otroctví totalitního systému. Obec se vykoupí a její občané jsou vykoupení. Každý takový občan je pak vykupitel?

Přitom se říká o Kristu, že je Vykupitel. Toto vykoupení se zase týká čeho?

Jak souvisí vykoupení Kristovo s vykoupením pozemků pro svobodnou obec a vykoupení sebe?

Jak se liší Vykupitel Kristus od vykupitele, občana, který se vykoupil od totality a vytvořil si svobodnou obec?
ZMP VM
08.07.2013, 10:46:55 RE:
Reagovat


Podobně jako Vykupitel souvisí s kupováním, souvisí Spasitel s pastvou.

Anaximandrost z Milétu (kol 610-546 pnl.) praví:

 

„Z čeho vychází jsoucích věcí vznik,

do toho spěje také jejich zánik,

podle nutnosti.

Neboť vše si vzájemně platí pokutu

a pokání za způsobené bezpráví,

podle pořadí času...“

 

To, z čeho jsoucí vychází a do čeho nutně spěje také jeho zánik, nazývá Anaximandrost „apeiron“. Apeiron je absolutně původní stav, absolutní „bezmezno“, zcela mimo relativní prostor (neomezeno, neohraničeno) a čas (věčnost).

Jsoucí, co z apeironu vychází a zase v něm nutně zaniká, jsou stavy relativní (vztahové, duální), relativně druhotné, je relativní „omezeno“, relativně ohraničené, relativně konečné v prostoru i v čase, které je dočasně mimo původní absolutno.

Jen pro úplnost lze říci, že mimo obojí existuje iluze, která se zdá být například relativním nekonečnem, či mezihvězdnou temnotou, která není ničeho stínem...

Zkrátka, citovaná Anaximandrova slova mluví o karmě jsoucího, o karmě dané vznikem relativna, dané změnou původního stavu, kterou Anaximandros nazývá „bezprávím“. Jeho slova o bezpráví se vlastně vztahují na každou změnu stavu, nejen na změnu původního stavu (apeironu).

 

Nutnost = jsoucí vycházející z apeironu, musí v apeironu zase zaniknout!

Karma = každá změna je protiprávní a musí být pokutována náhradou způsobené škody

 

O pokutě a pokání mluví Anaximandrost v souvislosti se třemi úrovněmi karmy. Pokuta (náhrada škody) se platí na úrovni fyzicky-tělesné, pokání na úrovni morálně-duševní (omluva poškozené konkrétní osobě) a mravně-duchovní (obecné pokání, jako omluva relativnímu makrokosmu, či absolutnímu apeironu). O třech úrovních karmy byla v naši diskusi již několikrát řeč...

Anaximandrovu nutnost se snaží teoretická věda dogmatizovat tzv. „Zákonem o zachování energie“ (ZOZE)...

Anaximandrovu nutnost (ZOZE) ovšem překonává Spasitel-Vykupitel:

 

„Nebe a Země pominou, ale má Slova nikdy nepominou!“

(Lukáš: 21, 33)

 

Relativně jsoucí totiž mezi svým vznikem a zánikem může vyvinout určitý přebytek (aktivum, zisk), jenž se po vyrovnání karmy do výchozího stavu nevrací a tedy zpětně nezaniká. Mechanismus vývoje „zisku“ může znát každý, kdo absolvoval alespoň základní školu. Abstraktně matematicky je vyjádřen tak zvaným „násobením“. Nikdo ho však zpravidla nezná, protože školská matika nám násobení vykládá v duchu ZOZE, jako pouhou zkratku pro abstraktní sčítání:

- sčítání: ....... 3 + 3 = 6

- násobení: ... 3 x 3 = 9

Do očí bijící rozdíl je školskou matematikou rafinovaně okecáván mechanikou sčítání, přičemž se mechanika násobení zcela zamlčuje. Co však lze zamlčet v matematice, to již například v mechanice tak docela zamlčet nelze:

- síla x páka = vynaložené síly + přebytek síly.

- síla x základna = vynaložené síly + přebytek síly (v hydraulice)

Zamlčovaný mechanismus násobení ještě nedávno naznačovalo znaménko „x“. To však bylo akademickou autoritou nahrazeno nic neříkající tečkou „.“ Je to tajemství pravoúhlé konfigurace sil v tak zvané „pravé interakci“, co se tu zamlčuje...

Nuže, tak jako karma ve jménu nutnosti eviduje u každého stavu či osoby jejich dluhy, tak Spasitel ve jménu svobody shromažďuje síly navíc (spásá je jako beránek trávu), kterými může jako Vykupitel příslušné přičinlivé pokání (na úrovni mravní) z nutnosti vykoupit. Vykoupené kajícníky pak může shromáždit kolem sebe v tzv. „království nebeském“, které se vyvíjí relativně jako třetí stav, nad jsoucí relativno (karmicky zadlužené), a po jeho zániku trvá mimo apeiron...

Založením TSO může člověk ještě ve jsoucím relativnu napodobit Spasitele a Vykupitele...

zmp
rebel
08.06.2013, 18:36:54 dělají dějiny jednotlivci?
Reagovat

Uvědomuji si, že když se třeba staví nějaké obrovská stavba, tak se to podává jako veřejný zájem.

A přitom za tím stojí jen nějaká parta zbohatlíků, kteří mají možnost financovat nějakou velkostavbu za miliardy obdobně, jako v malém si obyčejný člověk financuje třeba stavbu králíkárny.

Jenže těmto zbohatlíkům a tedy i mocným lidem by to neprošlo. Tak potom svoje nápady vydávají podloudně za obecní nebo veřejný zájem. Prý to je ve veřejném zájmu. Třeba atomová elektrárna, nebo nějaké sídliště, čtvrt, kterou si jako největší stavbu v ČR v současnosti financuje partička nějakých lidí za pár miliard. A jako, že to prý je potřebné. Ve veřejném zájmu a to pár set metrů od historického jádra města. A tak je to vlastně se vším. Mocní se domluví a udělají třeba válku a tváří se, že to jako vzniklo samo od sebe. Náhodou.

Dělají dějiny jednotlivci?

Kdo dělá dějiny? Vede je duchovní svět?
ZMP VM
09.06.2013, 12:20:44 RE:
Reagovat


Původně dělali dějiny zasvěcenci (dobra i zla), inspirovaní duchovními světy. V polovině 15. st. nl. převzali „žezlo“ intelektuálové. Dnes je dělají ekonomové...

zmp


rebel
08.06.2013, 18:34:56 čelit globálním hrozbám
Reagovat

USA a Čína se prý dohodly (asi jako dva státy na mapě, nebo dva nápisy, nebo nějací pajduláci, nebo nechápu kdo je to Čína a USA) na společném postupu proti globálním hrozbám.

Jaké jsou globální hrozby pro TSO a jak jim čelit?


ZMP VM
09.06.2013, 12:05:41 RE:
Reagovat


Dle duchovní vědy je Čína mocností Luciferovou, který se v ní inkarnoval na počátku třetího tisíciletí pnl., a USA jsou mocností Ahrimanovou, která se v ním má na počátku třetího tisíciletí nl. teprve inkarnovat.

Jaké globální hrozbě chtějí tyto mocnosti společně čelit?

Křesťanství!

zmp
rebel
02.06.2013, 16:35:43 způsob odvádění zpp a produkce zžp
Reagovat

 

Jak je tomu s obecními pozemky v TSO ve vztahu k základním životním potřebám? Jestliže každá obec bude mít prioritu svoji potravinovou a energetickou soběstačnost, jakým způsobem bude obec – tedy občané – zajišťovat produkci na pozemcích, kde si občané budou sami na sebe pracovat, aby měli potraviny? Odvedou tím svoji základní pracovní povinnost.

Jak to ale bude obec dělat? Všechny pozemky v obcích patří občanům dané obce. Takže každý bude mít vlastně právo hospodařit třeba i na hektaru (nebo kolik bude podíl na jednoho občana v obci), kdyby chtěl? Dnes se občan nedostane k pozemku, vše mají v obcích skoupeno spekulanti, nadnárodní firmy, nějací borečci, kteří zavčas investovali do půdy a skoupili, co se kde dalo, třeba i na ní hospodaří. Ale řadový člověk nesežene dnes už skoro nic, snad někde v podhůří, v pohraničí atp.

Obec TSO poskytne půdu lidem do užívání. To budou mít zemědělci povinnost odvádět nějaké potraviny obci, nebo budou mít v nájemní smlouvě to, že budou nechávat na pronajatých pozemcích dělat ostatní občany na své zžp a tím odvádět svoji zpp?

Nebo si obec (občané) vytvoří nějaký svůj obecní statek (třeba na nejúrodnější obecní půdě) a tam bude nějaký správce, který bude lidem po příchodu rozdělovat práci, nebo jak to bude? Jak to může být, aby to fungovalo? Váš názor.

 


ZMP VM
03.06.2013, 07:38:52 RE:
Reagovat


Pozemek je přírodním zdrojem a k jako takovému k němu nesmí mít nikdo vlastnické právo, ale jen právo dispoziční. Míra pozemků, potřebná k zabezpečení výživy občanů v obci (v rámci ZŽP), je závislá na bonitě půdy.

Pozemky určené k zemědělské produkci (v rámci ZŽP) pronajímá za tímto účelem obec. Nájemcem těchto pozemků může být jen HO TSO (viz příloha 01b), zaměřená (dle nájemní smlouvy) jen na produkci v rámci ZŽP.

To, co nazýváte „zemědělci“ jsou v TSO „podílníci HO TSO“, v daném případě podílníci v míře své ZPP. Tito podílníci nemají nijakou povinnost komukoliv cokoliv odvádět.

Obec je politická organizace, nikoliv organizace hospodářská (HO). Proto nemůže provozovat nijaký statek a zaměstnávat nějakého správce...

zmp
rebel
03.06.2013, 17:07:48 RE: RE: zpp
Reagovat

Dobře, ale jak to je s tou zpp? To všichni nebo někteří občané dané obce odvádějí svoji zpp v rámci nějakého statku, nebo obec - lidé se domluví a pak obec vyčlení jeden obecní pozemek a ten si pronajme nějaký člověk a na něm si odpracovávají občané svoji zpp na zžp? Mně jde o konkrétnější návrh, jak by to prakticky v té obci fungovat ohledně potravin, zpp a žžp.

Pracovníci na statku jsou jen spolupodílníci, chápu. Přesto ale tam odvádějí zpp. To mohou kdekoli, nebo jen ve smluvních firmách?

To eviduje nějaké výkonný úředník obce? Víte, jde mi o praktické provedení kroků, kde a jak se bude odvádět zpp. Statek jsem uvedl jen proto, že je nejblíže produkci zžp. Ale nějaký technik může odvádět svoji zpp třeba v obecní vetrné nebo elektrárně, nebo u nějakého Stirlingova motoru, který bude zásobovat teplem nebo elektřinou občany. Proč by odborník na elektřinu měl okopávat řepu, když by někdo jiný musel jeho nahradit u obsluhy obecní elektrárny.
ZMP VM
04.06.2013, 12:05:15 RE:
Reagovat


Úředník či úředníci, kteří eviduji požadavky na ZŽP a tedy také příslušnou ZPP, nemusejí být zaměstnanci obce, ale podílníky příslušné HO TSO.

Pro zabezpečení ZŽP bude zapotřebí několika dalších HO TSO, které si u obce pronajmou potřebné pozemky k produkci příslušných ZŽP, a to přednostně, jinak úplně stejně jako HO TSO s produkcí pro volný trh.

Specializace, o níž mluvíte, závisí na tom, které ZŽP budou v rámci obce (popřípadě v rámci svazu obcí TSO) převažovat. Příslušná HO bude mít tedy nejméně tolik specializovaných podílníků, kolik jich svou ZPP naplní potřebnou produkci ZŽP. Je-li specialistů na příslušnou profesi více než je zapotřebí, stanou se nadbyteční podílníky jiné HO s produkci jiných ZŽP. Bude-li jich méně, musí se potřebný počet doplnit zaučenými.

Obecně lze říci, že školství TSO nebude produkovat samé specialisty, jako je tomu v totalitách, ale k všestrannosti vychované občany...

zmp
rebel
23.05.2013, 09:35:42 přednáška Táni Fischerové
Reagovat

Děkuji Ince za informaci o přednášce Táni Fischerové.

Zde je záznam přednášky

http://www.youtube.com/watch?v=UKW468R7hrU

1. Závěrem přednášky Táni Fischerové o soc. trojčlennosti bylo opakovaně zdůrazňováno motto: Každý musí začít sám u sebe!

Proč se potom ale schází na přednáškách a konferencích? Proč potom TF vytváří tzv. Klíčové hnutí?

"Začít u sebe", není to jen fráze, kterou radí každý všeználek nebo guru?

Jak mám začít u sebe s TSO, když se to týká společnosti? Také jsem někdy někde slyšel radu, že mám o tom meditovat.

2. V různých firmách a aktivitách je pod hlavičkou sociální trojčlennosti něco - nepochopil jsem, jak to souvisí s trojčlenností - o čem bylo řečeno, že spojováním takových ostrůvků má vzniknout sociální trojčlennost. Je to možné?

Všechny tyto ostrůvky se ovšem týkaly pouze ekonomických iniciativ.

Politické iniciativy se týkaly pouze nenápadné zmínky o tzv. Klíčovém hnutí TF, které má být podporováno v příštích volbách. Prý to není propagace Klíčového hnutí, ale sociální trojčlennosti.

Kultury se týkala jen kritika TF a jedné herečky, že jsou snižovány dotace jejich divadla!

Jediný kritický hlas - že o dotace žádají divadla, protože na jejich představení nechodí lidé - byl okamžitě umlčen. Jiný příspěvek, kterému se nelíbilo všeobecné mluvení o TSO, ale žádal o nějakou metodiku, byl rovněž umlčen mravoučným poučením, že kdo z dané přednášky odchází nespokojen, ten si za to může sám.

 

3. Všiml jsem si, že se všichni důsledně vyhýbali Steinerovu pojmu "Trojčlenný sociální organismus", TSO a namísto něho používají vždy jen pojem sociální trojčlennost. Je to slovíčkaření nebo to má nějaký hlubší význam?

 

4- Díky za každou popularizaci sociální trojčlennosti nebo TSO mezi lidmi, kteří o ní nic nevědí.

Ale nabízí se zde otázka: Skutečně díky za každou popularuzaci?

Prospívají takové iniciativy TSO nebo mu škodí?
ZMP VM
23.05.2013, 17:48:49 RE:
Reagovat


1. Samozřejmě, že v uvedené přednášce TF šlo o hlasy pro Klíčové hnutí (KH), nikoliv o sociální trojčlennost. S výjimkou několika frázovitých citátů a pojmů R. Steinera nemá KH se sociální trojčlenností vůbec nic společného. Z uvedené přednášky TF je navíc zřejmé, že s ním nic společného ani mít nechce. Intelektuálská fráze „každý musí začít sám u sebe“ to jen dokresluje. Kdyby příslušní intelektuálové tuto frázi aplikovali také na KH, nikdy by nevzniklo.

Lidé, kteří přišli na přednášku slibující informace o sociální trojčlennosti přišli samozřejmě proto, že s touto ideou začali sami u sebe. Jinak by přece nepřišli. Obdobně se například snaží založit „klub filatelistů“ lidé, kteří známky sami sbírají. Kdyby se na propagační schůzi či přednášce dozvěděli, že „každý musí se sbíráním známek začít sám u sebe“, hů, to by pro ně byla novina!? Jaké štěstí, že máme na věc takové odborníky, díky nimž o tom můžeme meditovat...

2. „Ostrůvky“ v duchu TSO samozřejmě vytvářet lze, dosud však neexistuje žádný, jenž by alespoň částečně naplňoval ideu sociální trojčlennosti (v politice, ekonomice či kultuře). Jsou to buď jen dobré úmysly a velkorysá gesta, nebo jen formální vykazování činnosti v oboru „ostrovní sociální trojčlennosti“, popřípadě pouhá divadla. Spojení mnohosti úmyslů a formalit vede jen k úmyslům, k formálním představením, nekonečným polemikám a samozřejmě k „praktickým přednáškám o ničem“.

Kdyby KF nakrásně zvítězilo ve volbách, nepochybně by navýšilo dotace divadlům. Jenže státem dotované divadlo představuje evidentní „zmatení politiky a ekonomiky s kulturou“, což je naprostý opak ideje sociální trojčlennosti!

Vámi zmíněné umlčení obou kritických hlasů je zcela transparentní ukázkou úmyslů přednášejících i KH, ukazujících na něco, co se mi jeví jako demagogie, pokrytectví a cílené ohlupování. Nepochybně se takto mohou chovat jen lidé, kteří mluví, aniž vědí o čem a sklízejí za to potlesk jim podobných.

Nepřipomíná Vám citované „morální krédo“ těchto učených nevědomců („kdo z dané přednášky odchází nespokojen, ten si za to může sám!“) pohádku Hanse Kristiána Andersena „Císařovy nové šaty“? Co jiného tam znamená demagogické motto podvodných krejčíků: „Kdo tyto šaty nevidí, ten není urozený!“...

3. Důsledné vyhýbání pojmu „TSO“ nesouvisí s tím, že je to pojem R. Steinera, ale s tím, že je tento

pojem v názvu naší olomoucké iniciativy. Všimněte si, že se tomuto pojmu vyhýbá také webová stránka pražské AS i její brněnské odbočky, kde se teprve nedávno odhodlali k „opozičnímu“ klábosení o sociální trojčlennosti. Všichni tito hlasatelé sociální trojčlennosti mají totiž strach, aby někdo na internetu nezadal heslo „TSO“ a namísto k nim se dostal k nám...

4- Ano, díky za každou popularizaci sociální trojčlennosti (resp. TSO) mezi lidmi, kteří o ní nic nevědí. V uvedených případech však o popularizaci nemůže být řeč. Cílem těchto iniciativ je dle mého názoru pouze a jen škodit olomoucké metodice TSO nebo od ní odvádět pozornost. Protože však nemají ponětí o čem TSO vlastně je, vyznívají jejich neplodné „intelektualie“ (pojem Eugena Dühringa) trapně a svou údajnou „sociální trojčlennost“ činí v očích veřejného mínění směšnou...

Uvědomuji si, že uvedenými postoji mohu být podezříván z „neuznané řevnivosti“. Co naplat!?

zmp
rebel
23.05.2013, 08:29:11 Kam dál povede kapitalismus?
Reagovat

 

Na webu http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/331-konec-kapitalismu-a-co-dal-.aspx

jsem našel mj. následující text pana Vorovky, kterému takto děkuji za takové jasné a logické shrnutí:

 

"Posledním prezidentem, který se pokusil sáhnout na moc Fedu, byl John F. Kennedy. Rovněž na něho byl spáchán atentát…

Zakotvením Fedu, jakožto „centrální“ banky USA došlo k jednomu z největších podvodů moderních dějin, který samozřejmě spřízněná média zarytě zamlčují. Instituce jako IMF, Světová banka, projekt Evropské unie a eura znamenají pokračování a zakotvení protilidského systému i na další kontinenty.

Umělými kampaněmi bank a loutkových národních vlád došlo k situaci, kdy se s vírou ve světlé ekonomické zítřky zadlužili téměř všichni občané. Na první pohled to vypadá, jako by na tom lidé získali. Mohli si přece hned koupit to, na co by jinak museli šetřit. V důsledku to ale znamená, že se stali nevolníky tohoto systému a v nevyhnutelné krizi, která zapříčiní neschopnost splácet půjčky, dojde k jejich ožebračení o všechen majetek.

To samé ve vyšším řádu se stalo jednotlivým státům. Jejich vlády zcela zločinně nechaly zadlužit celé národy biliony dolarů, z nichž mají užitek pouze finanční hegemoni. Lidé jsou najednou nuceni se uskrovnit, platit vyšší daně a celou řadu poplatků, aby vůbec stát mohl splácet poskytnuté úvěry. Přitom jen na úroky z dluhů jdou nemalé části rozpočtů. Za úroky, které by ještě ve středověku vedly minimálně k vyhnání šejdířů z království!

Jde o grandiózní hru, která povede k plánovanému krachu kapitalismu a s tím spojenému bankrotu států a zchudnutí občanů. Domněnka, že kolaps systému není v zájmu elit, je naivní. Naopak dojde k naplnění toho, co chtěly odedávna: konečný transfer bohatství a hlavně moci do jejich rukou a její transmutaci do nového proklamovaného světového řádu.

Média zcela farizejsky prezentují problémy Řecka, Irska, Portugalska, Španělska apod. jako zadlužení těchto zemí, na kterém profitovali občané a teď si musí utáhnout opasky. Jde o flagrantní lež. Ve skutečnosti došlo k tomu, že globálně vlastněné banky vyvolaly spekulacemi krizi (i za vědomého použití „junk“ derivátů) a samy se tak vlastní vinou dostaly na pokraj bankrotu. Stovky miliard eur či dolarů nejdou na záchranu států, ale fakticky těchto institucí prostřednictvím vlád, které neváhaly zadlužit své občany pro záchranu podvodníků."

Otázka je: Kam dál povede kapitalismus?


ZMP VM
23.05.2013, 16:11:06 RE:
Reagovat

Ač se to může zdát neuvěřitelné, cílem tohoto kapitalismu je ve skutečnosti socialismus a komunismus, ať už v podobě federace národních států či NWO. Jde o to, aby nikdo nic nevlastnil, a nikomu nepatřící statky a zdroje "spravovala" zplnomocněná elita. Je to nejúčinnější způsob zotročení lidstva, jak ho odzkoušel Stalin. To samozřejmě povede na jedné straně k sociálním nepokojům a na druhé straně k utužení státního teroru a obnovení "gulagů". Vše nakonec vyústí v tzv. "válku všech proti všem", jak ji předpověděl R. Steiner.

Jedinými výjimkami tu mohou být zavedené TSO...

zmp
rebel
21.05.2013, 08:32:12 důchodci
Reagovat

Zaslechl jsem, že jakýsi druhý pilíř důchodové reformy bude nejistý a že by si lidé měli kupovat nějaké věci a pozemky atp. aby to pak na stáří mohli v případě nouze prodávat.

Takto současní demokratičtí vládcové radí svým otrokům, jak si mají zajistit peníze ve stáří.

nemám slov...toto jsou teda koncepce!, toto je systematické ohlupování a strašení lidí.

Za toto si lidé vládu, poslance, zastupitele a jiné otrokáře.
ZMP VM
21.05.2013, 09:45:47 RE:
Reagovat


Budou-li si lidé „muset“ kupovat věci k zajištění stáří, pak je ve stáří budou „muset“ prodávat. Budou tedy kupovat velmi draho (protože musí) a prodávat velmi levně (protože musí). Je to stejný ráj pro vyděrače, jako důchodové pojištění i připojištění (zaplatíme hodně, dostaneme málo)...

zmp
rebel
21.05.2013, 21:30:43 RE:
Reagovat

Chybělo tam slovo

Za toto si lidé volí vládu, poslance, zastupitele a jiné otrokáře.
rebel
21.05.2013, 08:27:00 lidé jako mravenci?
Reagovat

Přirovnává-li někdo společnost k mraveništi nebo úlu a člověka k mravenečkovi nebo včele, je to správné? Možná částečně ano, ale ne v tom, jak zvířata jednají. Ty jednají na základě pudů nebo kolektivního vědomí, což asi lidé ne (reps. by tak patrně jednat neměli?).

Mravenec prý neposlouchá příkazy shora, ale ví, co má dělat. Nějak intuitivně? Mravenec prý slouží svým potřebám a tím i potřebám společnosti. Včela prý neslouží královně, a když tak jen potud, aby tím sloužila celému úlu. Pokud i královna slouží dělnicím, tak jen proto, že tím slouží celému společenství.
ZMP VM
21.05.2013, 09:31:57 RE:
Reagovat


Protože člověk má individuální duši, zatímco mravenec duši skupinovou, nelze jednotlivého člověka přirovnávat k jednotlivému mravenci, ale jen k celému mraveništi. Jednotliví mravenci jsou jako jednotlivé buňky či orgány v lidském těle. Tak jako buňky slouží člověku, nikoliv jedna druhé, tak i mravenci neslouží jeden druhému, ale skupinové duši celého mraveniště...

zmp
Inka
13.05.2013, 10:57:04 Když se chce, všechno jde...
Reagovat

Častokrát, když jsem s někým mluvila o soc.trojčlennosti, se mi dostalo odpovědi, že myšlenky jsou to sice hezké, ale lidé na ně "ještě nejsou připraveni"...

Dnes jsem na serveru "Blisty" objevila článek o andaluském městysu Marinelada, kde r.1990 zkonfiskovali 1200ha pozemků místního aristokrata, aby na nich mohli hospodařit družstevním způsobem. Zde je krátká citace z článku:

"trváme na tom, aby byly přírodní zdroje k dispozici obyčejným lidem, mají přirozené právo na půdu. Půda se nemá prodávat," zdůrazňuje Gordillo. "Nemělo by se spekulovat ani s potravinami. Je to základní lidské právo."

(pozn. p. Gordillo je primátorem městysu a tato funkce je NEPLACENÁ)

celý článek je na: http://www.blisty.cz/art/68448.html

 

P.Gordillo (a další občané městysu) patrně o soc.trojčlennosti nevědí, ale principy, podle kterých jejich město funguje jsou zajímavé a řekla bych, že se myšlence trojčlennosti přibližují.

Chtěla bych se zeptat, zda někdo na tomto fóru náhodou neví o principech andaluského městysu Marinelada něco bližšího (nebo o nějakých dalších obcích/projektech, které se k myšlenkách soc.trojčlennosti přibližují).
ZMP VM
13.05.2013, 14:22:55 RE:
Reagovat


Marinelada atp.jednoznačně dokazuje, že není pravdou, že lidé na myšlenky sociální trojčlennosti nejsou připraveni. Jsou na ně připraveni, protože jsou to myšlenky zcela odpovídající realitě, s níž přece máme každodenní zkušenosti. Jde tedy jen o to, snažit se dané realitě porozumět a nenechat se od jejího pravdivého poznání odvádět vyplachováním mozků teoretiemi akademicko-státního školství.

Marinelada a ostatní podobné iniciativy se chápou sociální aktivity na základě pravdivého poznání určité specifické části sociální a přírodní reality. V daném případě jde o poznání pravdy, že:

- přírodní zdroje musí být k disposici všem lidem, že je nikdo nesmí vlastnit

- každý člověk má přirozené právo na základní životní potřeby (ZŽP)

Kdo se poněkud seznámil s naší metodikou TSO, tomu jistě neujde, že tu jde pouze o dva z monoha pilířů celku TSO. Pokud se lidé neseznámí s naší metodikou, budou ji pracně a bolestně sestavovat sami, postupným nalézáním dalších a dalších pilířů, až konečně dospějí k metodice celku TSO, která tu již je...

Satanisté zde mají určitý náskok. Veškeré jednotlivé pilíře TSO mají dnes už v„soukromých“ (ve skutečnosti mafiánských) spárech a bude je tedy třeba na nich tvrdě vybojovat, jako ty dva v Marineladě...

zmp


rebel
11.05.2013, 09:53:58 nenávist
Reagovat

Co je to nenávist?

Kolik nejbrutálnější nenávisti vůči obyčejným lidem a především vůči křesťanům musí mít v sobě Chazaři, kteří zlikvidovali domácí výrobu snad ve všech zemích scěta, jak musí nenávidět všechny národy kromě svého vyvoleného, když s takovou vervou ničili a nadále destruují vše, na čem stojí společenství občanů a veškeré dobré mezilidské vztahy, poklidné a mírumilovné soužití občanů, kolik podlé a zběsilé nenávisti v sobě musí živit, aby tak radostně a bohorovně ničili vše křesťanské, všechny struktury fungující ve společnosti (bývalá jednotná zemědělská družstva ne vesnicích, sítě prodejen prodejního družstva Jednoty, kdetá existovala i v nejzapadlejších vískách. Vše zničili dovozem dotovaných potravin ze zahraničí a sítí supermarketů, které mají daňové úlevy, bezplatné užívání pozemků tzv. komerčních zón, kde dříve rostla domácí zemědělská produkce.

Není za vší touto nenávistí Chazarů nenávist náboženská? Nenávist vůči Kristu? Co je za nenávisti Chazarů vůči zbytku světa? Co je potom a kým je živena nenávist křesťanů vůči zbytku světa? Jsou to potom ale vůbec křesťané?

Mohou i křesťané nenávidět? Jdou-li křesťané ve šlépějích Krista, nenáviděl i Kristus? Nebo Kristus neumí nenávidět?
ZMP VM
12.05.2013, 11:01:37 RE:
Reagovat


Je to nenávist založená na pokrevní příbuznosti. Všichni máme více méně sklon preferovat své pokrevní příbuzné, svou rodinu, svůj rod, svůj národ, svou rasu. Více, či méně! Ti „méně“ tíhnou k budoucnosti, ke křesťanství, ke Kristu. Ti „více“ tíhnou k minulosti, k parazititování na nepokrevních a tedy k jejich ovládání, ke kultovnímu satanismu.

Křesťané tíhnou k obecní samosprávě, umožňující individuálně svobodné občanství lásky k bližním. Proto budují vše, co vyhovuje každému.

Satanisté tíhnout ke svobodě spolkového světoobčanství, k ovládnutí všech národů světa, obsazením jejich mocenských pozic svými pokrevně oddanými příbuznými. Proto ničí vše, co je na nich nezávislé...

zmp
Inka
09.05.2013, 16:40:29 Konference o soc.trojčl. s mezinárodní účastí
Reagovat

...jen pro info - třeba pro někoho na tomto fóru může být tato konference zajímavá:

 

Dobrý den,


posíláme srdečné pozvání na MEZINÁRODNÍ KONFERENCI K TROJČLENNOSTI, která se koná pod záštitou a moderováním Táni Fischerové v sobotu 18.května 2013 od 14:00, Praha - Karlovo náměstí 13. Video pozvánka Táni Fischerové k dalšímu šíření mezi vaše přátelé: http://youtu.be/apx73sehAzY


Kapacita vstupenek je omezena! V případě zájmu o účast na konferenci je nutné provést registraci vstupenek ZDE: www.eventim.cz/mezinarodni-konference-k-trojclennosti

Eva Maria Hubert (Německo)
Přednáška: Peníze jako sociální technika a možnosti lidského hospodaření

Stephan Eisenhut (Německo)
Přednáška: Měnový systém přítomnosti a myšlenka trojčlenného organismu společnosti

Jiří Jabůrek (ČR)
Přednáška: Sociální trojčlennost jako inspirace i uplatnění v praxi

Táňa Fischerová
Dlouhodobě studuje sociální trojčlennost jako inspiraci a možnost pro dnešní společnost.

Prosíme, přepošlete pozvánku mezi své přátelé a sdílejte do svých sítí. Děkujeme.
Těšíme se moc na setkání.


za pořadatelský tým
Robin Čumpelík


Více aktuálních informací ZDE: www.facebook.com/events/234173480059720/

rebel
09.04.2013, 23:16:50 spravedlnost soudců podléhá jejich náladám
Reagovat

V nějakém pořadu John Bok, předseda spolku Šalamoun, který monitoruje soudce a jejich nespravedlivé soudy, řekl (zhruba toto): v předchozím režimu měli soudci alespoň trochu strach z nadřízených, měli nad sebou dohled a museli se zodpovídat. Byli tak spravedlivější a soudili lépe než dnes. Dnešní soudci si dělají, co chtějí.

Nějaká izraelská studie zabývající se souzením soudců prý shledala, že soudcové rozhodovali spravedlivěji nebo byli milosrdnější, když byly ráno po snídani. Před obědem již byli nevrlí a zamítali žádosti o milost nebo o nějakou úlevu.

Poté opět po obědě byli v pohodě a byli hodní. Opět s blížícím se koncem pracovní doby jejich rozhodování bylo tvrdší.

Připadá mi logické, že když má soudce lepší náladu a pohodu, tak určitě asi rozhoduje mírněji, spravedlivějí a je lépe naladěn, než když ho bolí třeba zuby, nebo mu manželka večer řekla, že ji bolí hlava...:-) potom chudák souzený.

Ale to bude i v TSO, ne? Nelze nikdy zcela eliminovat individualitu soudce. Vždy budou soudy subjektivní. Tedy ne objektivní, tedy ne spravedlivé.
ZMP VM
10.04.2013, 10:23:26 RE:
Reagovat


V předchozím režimu (reálném socialismu) nebyli soudcové nezávislí a nemohli vytvořit nijakou mafii, neboť mimo sebe KSČ nic takového netolerovala. Neměl-li tedy režim na konkrétním případu nijaký zájem a nepředal soudci případ i s rozsudkem, soudilo se více méně s přihlédnutím k zákonům, které ovšem byli všelijaké.

Nyní jsou soudcové nezávislí, včetně nezávislosti na zákonech, které jsou ještě horší než ty předchozí. Vedle libovůle se tedy na rozsudcích podepisovala také nálada soudce...

Z Vašich slov „Připadá mi logické, že když má soudce lepší náladu a pohodu, tak rozhoduje mírněji, spravedlivěji“ vyplývá nepřípustná rovnice:

mírné = spravedlivé.

V TSO občanský soudce není nezávislý, za nespravedlivý soud je postižitelný a nesoudí podle zákonů, kterými by se mohl zaštítit. Také nerozhoduje o vině a trestu, či náhradě škody, ale jen o vině. O všem ostatním rozhoduje poškozený. V TSO je tedy libovůle soudce, včetně průtahů prakticky vyloučena. V TSO soudí soudce podle slušnosti. Tzn., že tu není zájem „eliminovat individualitu soudce“.

Z Vašich slov „Vždy budou soudy subjektivní. Tedy ne objektivní, tedy ne spravedlivé“ vyplývají nepřijatelné rovnice:

subjektivní = nespravedlivé

objektivní = spravedlivé

Co je například spravedlivého na objektivní přírodní katastrofě? A co je nespravedlivého, na subjektivní moralitě?

zmp
Pitr
08.04.2013, 21:58:17 Kalousek
Reagovat

Ministr financí Kalousek řekl: Kdybych byl populární, znamenalo by to, že dělám něco špatně.

Skutečnost je ovšem taková, že pan ministr je nepopulární proto, že dělá špatně VŠECHNO!!!

 

Co je to za logiku: budu-li dělat pro lidi správné věci, tak je to špatně!

 


ZMP VM
09.04.2013, 15:21:49 RE:
Reagovat


Her Kalousek jen papouškuje tisíciletou demagogii tzv. elit. Dokud byly elity dědičné, dělali, co jim vyhovovalo bez jakýchkoliv řečí, maximálně se odvolávaly na "vůli Boží". Volené elity musejí svým voličům namlouvat, jako když sype ptáčkům: „Volte nás, protože ne vy, ale jen my víme, co je pro vás dobré. To, co je pro vás dobré totiž není to, co se vám líbí, ale naopak to, co se vám nelíbí, to je tak zvané „nepopulární opatření“. To, co se vám líbí je „populismus“...

To je logika elit...

zmp
rebel
08.04.2013, 21:12:24 muslimské ženy
Reagovat

Mám nyní informaci, že se podařilo snad v Saudské Arábii (nejbližšímu arabskému spojenci Izraelitů, resp. klanu vedoucímu USA) prosadit, aby žena směla jet na kole! Roku 2013 se konečně po tisíci letech toto podařilo. Žena smí jezdit pouze v parku a jen v doprovodu a za dozoru manžela.

Je to skutečný úspěch muslimsého světa?

Slyšel jsem, že prý se do Evropy nechaly proudit miliony muslimů proto, aby se potom, až jich bude v Evropě hodně, vytvořil konflikt s muslimským světem, vytvořilo se napětí a boje mezi muslimy a zbytkem světa. Což se nyní dokonale podařilo v konfliktu Izraele s okolními Araby.

A tak se boje přenesou do Evropy!

Prý takto to mají světovládné kruhy naplánované.

http://www.youtube.com/watch?v=1SmApIneAw4&feature=youtu.be

Je v této souvislosti vymírání Evropy nějaký program mocného klanu, nebo je z duchovních světů nějak způsobeno, že bílé, resp. křesťanské ženy nesmějí, nechtějí nebo nemohou rodit, nebo mít aspoň tak 3-4 děti?

Mít děti je přece odjakživa štěstím rodiny. Co se to tady stalo s celou civilizací a kulturou Evropy? Frigidní intelektuálky sotva budou mít zájem o teplo rodinného krbu.

Je to jako s TSO. Nikdo o TSO nestojí. Nikdo o potravinovou a energetickou soběstačnost a skutečnou samosprávu obcí (a to samosprávu bez zastupitelů) nemá zájem, tedy ani o skutečnou svobodu. Jako by se to snad už nedalo ani zvrátit lidskými silami? V Evropě se budou mezi sebou mydlit muslimové s křesťany. Nazdar bazar. Třetí se bude smát.

 


ZMP VM
09.04.2013, 15:07:49 RE:
Reagovat


Rozpadne-li se rodina v muslimském světě, děti patří automaticky otci.

Rozpadne-li se rodina v současném ateistickém světě, děti patří automaticky matce. To je ten nejdůležitější fenomén feminismu, jenž dokonale rozvrací rodinu. Ženy totiž mají přirozený skon pokládat děti za své vlastnictví, zatímco u muže je přirozené pokládat za své vlastnictví manželku a teprve skrze ni také děti.

Dokud se člověk nestane skutečně svobodným (vnitřně i zevně), dokud je determinován svou přirozeností (včetně té pohlavní), je vzhledem k rodině, která je základem veškeré kultury, lepší model muslimský než ateistický (ještě lepší je samozřejmě model křesťanský).

V tom, co uvádíte jde právě o rozvrácení rodiny také v muslimském světě, a nástrojem je tu opět již osvědčená demagogie tzv. emancipace žen, byť se to u jízdy na kole jeví sebe bizarněji. Nejde tedy o válku s muslimy v Evropě, ale o nakažení muslimů evropským ateismem.

Antikoncepce, která je vůči ženskému organismu tak zhoubná, se nevyrábí v duchovních světech a proto ani neplodnost křesťanských žen není cílem duchovních světů (s výjimkou toho satanského)...

Není pravdou, že nikdo nemá zájem o skutečnou soběstačnost (potravinovou, energetickou, obecní) a tedy ani o skutečnou svobodu. Nabídněte lidem na trhu skutečně funkční „perpetuum mobile“ a utrhnou Vám ruce. Problém je v tom, že skutečnou svobodu si nemohou koupit, ale vybojovat. Pokud si ji nevybojují, ty ostatní soběstačnosti jim na trhu nikdo nenabídne. Vybojovat však předpokládá nejdříve pochopit, co to skutečná svoboda je. Dosud se však v tomto ohledu necháváme svými volenými zástupci systematicky oblbovat...

zmp
rebel
05.04.2013, 18:45:14 770-ti leté nájezdy Mongolů na Evropu
Reagovat

Ještě lidem tlučou do hlavy, že se musíme dostat na úroveň vyspělé Evropy, kde lidé, kteří se dožijí důchodu, jsou v něm max. 2-5 let. Toto je trend, směrnice EU! Zvyšovat věk odchodu do důchodu!

Prý: zní to možný cynicky, ale je to nutnost v době, kdy Evropa vymírá.

Hlavně, že si to páni obhájí. Ale proč vymírá, kdo za tím stojí a řídí to?

Chtějí sedřít lidi z kůže, aby neměli čas žít. Jen pracovat na otrokáře. Páni skutečně musí pohrdat svými otroky, kteří se ani nepostaví na odpor proti těmto zrůdnostem.

Vše to tu vedou samí lidé spoza Uralu. RS prý hovořil o těch 770 letých nájezdech Mongolů, Asiatů na Evropu.

Anthroposofická společnost, Goetheanum, kteří snad jediní na světě mají tyto informace, mlčí.

Chazarský kmen, národ celosvětově ovládl všechny státy, všechny vedoucí funkce, kde se rozhoduje jsou v jejich mocenském vlivu. Všichni plní usnesení a požadavky ÚV, ústředního výboru Chazarů, FEDu.

RS prý hovořil o nutnosti postavit hráz tomuto vývoji. Jinak se má snad vývoj zvrtnout ke zlu.


rebel
05.04.2013, 18:31:37 tv studio 666
Reagovat

Studio 6 v TV toto číslo podsouvá v pozadí v podobě mnohosti666, nevím, ale nevěřím, že studio 6 je náhodné. Proč neexistuje studio třeba 1, nebo 2, nebo 3? Proč právě 6? A v něm prezident Zeman vyhlásil, že vyvěšením vlajky EU na Hradě v Praze a podepsáním tzv. eurovalu se čr přihlásila k hlavnímu evropskému integračnímu proudu a postavila se do čela tvrdého jádra EU!

To je řeč jak pohádka! Jak vystřiženo z doby nejtužšího stalinismu. A lidé to neřeší. Kdo vnímá sílu slov, co se nám tady někdo snaží tlouct do hlavy? Je to znásilňování lidí. Je to zrůdné. A zrůdnosti dělají zrůdy. A lidé mlčí. Nebo chtějí jen, aby jim vládl někdo morálnější.


rebel
01.04.2013, 15:06:24 Jak se pozná, kdo je nenormální a kdo je normální?
Reagovat

MUDr. František Koukolík na

http://www.youtube.com/watch?v=vZSjJ4QKjls

hovoří mj. o tom, jak psychopati a deprivanti touží po moci.

Dr. Koukolík tam cituje nějakého básníka slovy: Moc je sladká, nejsladší je tehdy, může-li blb poroučet moudrému a mrzák zdravému.

 

Toto vnímám v současné společnosti: že je ovládána těmito psychicky nemocnými lidmi, neříkám blby a duševními mrzáky. Vládnoucí vyvolení mocní se tváří, jak vše dělají pro mne, ale přitom se na občana odvolávají jen tehdy, když se dovolávají toho, že byli řádně zvolení a že oni nyní mají oprávnění rozhodovat o tom, co občan potřebuje. Občan a volby jsou pro ně pouhé alibi a odůvodnění jejich elitního mocenského postavení na bezmocnými občany. Jinak vše dělají pro sebe. Jsou chytří, nesmírně a zlí. Na netu je plno videjí např. ze Sýrie, jak tam zbraněmni NATO jsou vražděny ženy a děti.

Je to něco, jako když nechutný zvoník od chrámu Matky Boží udělal nějaký krásný čin nebo jak to bylo.

Je v tom cosi zvráceného, co se nám podsouvá.

Jako když na queer festivalu v čr tyto komunity na plagátech a ve filmech podporují boj za svobodu a demokracii, boj proti moci a šílenství a válkám. Tím se do lidí podsouvá úplně jiný podtext, že queer jsou ti správní hoši a holky nebo podobojí, prostě jediní, kteří to s námi bezmocnými myslí dobře. Takže jsou vlastně úplně normální.

Takže to, co ještě do nedávna bylo nenormální, to se dnes vydává za něco - a tváří jako něco - normálního až nejlepšího.

Já to však vnímám takto: Šílenci bojují proti šílenství. Proto si připadám, že svět se zbláznil. Já si připadám jako že nejsem normální já. Vnímám, doufám, že snad mám pravdu! Ale vždyť asi i tamti to, co dělají dělají také proto, že si myslí, že dělají správně a mají pravdu! Nyní prý budou točit pohádku, jak si princ vezme prince!

Jak se obecně pozná, kdo má pravdu? Tuto otázku si určitě klade více lidí. Jsem blázen já nebo ti okolo?

 

Tak mi připadá, že tito tzv. deprivanti a psychopati ovládli celý veřejný prostor. A kdo zkusí říci něco proti zastupitelské demokracii, boji proti terorismu, nebo proti křesťanství tak, jak je dětinsky naivně pohádkově prezentováno křesťanskými církvemi, nebo proti queer komunitě nebo proti vyvolené elitě, ten je postaven do role vyvrhele, nevzdělance, který není in, dokonce do role člověka, který je nežádoucí, nenormální, ba dokonce až nebezpečný a tedy je určený k vyobcování ze společnosti tak, že nemá, kde by hlavu složil. Všude je cizincem bez domova. Tak to vnímám.


ZMP VM
02.04.2013, 09:59:13 RE:
Reagovat


Tamti to, co dělají, nedělají proto, že si myslí, že dělají správně a mají pravdu, ale proto, že při tom mohou slastně vyžívat své degenerované sklony. To je podle nich správné.

Tito „degeneráti“ ovládli veřejný prostor dole, nikoliv nahoře, kterým slouží.

Tito degeneráti jsou velmi chytří (nikoliv inteligentní) a ve své zvrhlosti drží pohromadě (jeden za všechny a všichni za jednoho), takže důsledně pronásledují každého (dole), kdo se komukoliv z nich postaví...

zmp
rebel
01.04.2013, 14:15:49 manipulace v TV
Reagovat

Jak existuje primitvní manipulace s lidmi je vidět např. v TV, když tam nějaký chlap čte zprávy ze sportu, tak se jako tváří radostně, směje se, že má hubu od ucha k uchu. Je vždy do úsměvu rozšklebený jak papuč. Odporné. Aby si lidé jako oddechli z těch hrůz, které jim před tím ve zprávách v TV vyblijí na hlavu. A ještě popřejí: pěkný večer.

Je to normálně výsměch a pohrdání lidmi, popřát lidem hezký večer, nebo den nebo cokoli jiné, když předtím o hlavu omlátím vrahy, devianty, války, hrůzy, kde krev teče proudem a střeva visí na nároží, vyzvracím se na tebe a vyleji ti smrduté sračky na hlavu a do úst a usměji se pěkně a řeknu ti: Hezký večer!

Je to něco démonické, něco zvrácené, co zde cítím. Podlost, schválnost, devianství, posedlost zlem a zvířeckou krvelačností.

Jako kdybychom byli dobytek, tak s námi jednají, jako nějací vyvolení, kteří pohrdají zbytkem světa!

I toho dobytku si váží víc než nevyvolených lidí!

Je to můj názor. Možná nemám pravdu aje to můj omyl. Ne-li: Proč toto lidem dělají? Kdo to vše řídí? Zlí nebo hloupí?
ZMP VM
02.04.2013, 09:43:51 RE:
Reagovat


K terorizování těla si diktátoři vybírají dráby z násilníků a vrahů, k ohlupování duše propagandisty z „degenerátů“ (pojem + charakteristika dle Grigorie Klimova).

zmp
rebel
01.04.2013, 13:58:51 důkaz, že se nesmí škodit druhým?
Reagovat

Máte důkaz na to, že nikdo nesmí škodit druhým? Kdyby tomu tak bylo, tak se lidstvo nebo člověk nebude vývíjet vědomě k dobru, nebude mít důvod poznávat, protože ho nebude nic tížit a dělat mu problémy.

Znamená škodit druhým zlo? Jestli ano, potom:

Kdyby přece zlo (tedy na světě neexistovalo, mohl by vůbec existovat vývoj?

Takže naopak: škodit se musí a je to dokonce podmínka vývoje. Na to téma zde snad probíhala i diskuse! Nepopíráte se náhodou? Škodit a tedy dělat zlo je jeden z principů, díky kterému je vůbec možné vyvíjet se ke svobodě!
ZMP VM
02.04.2013, 09:34:20 RE:
Reagovat


Máte důkaz, že nikdo nesmí skákat z okna čtvrtého patra?

Zabijete-li se, pak to není zlo, neboť bez zla by přece nebylo vývoje? Tedy škoďte druhým i sobě, neboť pokud druhé nepozabíjíte, nebudou se moci vyvíjet a pokud nezabijete sebe, nemůžete se vyvíjet sám. Jen je třeba vyřešit problém, jak se vyvíjet po smrti, když je život určen jen k zabití?

„Zlo na svět musí přijít, ale běda tomu, skrze koho přijde!“ (bible)

Vyvíjíme se (ke svobodě) překonáváním zla. Pácháním zla degenerujeme (k nesvobodě)...

Najděte v již proběhlé diskusi slova, které Vaši tezi podporují.

zmp
rebel
30.03.2013, 18:26:51 životní poslání
Reagovat

Je naprostý návyk na to, že se říká např.: vláda nebo stát je zodpovědný za…. vláda, stát musí zabezpečit to a to Lidem se doslova zažralo do vědomí i podvědomí, že stát, vláda, ministr, prezident, zastupitel musí to a to pro lid!!!

Občané si neumějí představit, že lze žít bez celé této šílené nadstavby. Ba co víc, právě tato nenormální, ale nyní samozřejmá šílená zastupitelská konstrukce nad občanem je zřídlem a základem jeho nesvobody a zotročení. Tento centralistický aparát zastupitelů je klíčem, jak ovládat občany, jak jim vzít jejich pravomoci, jak občanům zamlžit a znepřehlednit samosprávu obce, která je naprosto jednoduchá, snad primitivně jednoduchá. Jenže to by zastupitelská totalita šla od válu. Proto, aby si totalitně zastupitelsky vládnoucí elity udržely moc nad občany, aby přežily, musely udělat z jinak jednoduchého chodu obce problém. Zastupitelská elita otrokům aelegantně řekla: demokracie je vláda občanů. Jen se nedořeklo to klíčové: je to vláda občanů v obci!!!! A obratem nastal z vládnutí problém. Mechanismy chodu jedné v obci jsou přehledné a jasné. Přímé vládnutí občanů sobě v obcích je hračka. Ovládání stovek a tisíců obcí elitou a zastupiteli je nepřehledné. Ale to je účel. Zmást občany. Namluvit jim, že je potřeba zastupitelů, elity národa, která jedině je oprávněná, že bez nich by se svět zhroutil, že se musí globalizovat svět a zastupitelsky elitně elitářsky vládnout občanům z centra moci, koncentrovat moc a peníze občanů do jedněch rukou elity národa a zastupitelů v centru. Ne aby si občané sami o sobě v obcích rozhodovali. Běda takovým scestným myšlenkám. Běda žít a dýchat bez elity nad sebou, bez zastupitelů. To by byla anarchie! Běda, aby si občané sami pro sebe v obci hospodařili se svými penězi! To by byla anarchie, to by občané nedokázali. Občané jsou nesvéprávní jako dobytek, nebo jako gojové. Někdo – samozřejmě že svobodně zvolený zastupitel, elita - přece občanům musí říkat, co si musí a nesmí koupit, udělat, postavit v obci, pořídit!

Protože elitář, zastupitel tady chce centralisticky a tedy totalitně vládnout občanům v obcích. A tak musel účelově vše zamlžit, skrýt, musel začít lhát, musel začít podvádět, odpůrce suspendovat, likvidovat.

Tak vznikl vlastně zlořádný systém, stojící na lži a povrchnosti.

Nesmíme se důsledně ptát. Nesmíme chtít skutečně problém řešit. Vše je jen jako.

Celá společnost je tak vedena do povrchnosti a pokrytectví, a nyní je povrchní a pokrytecká.

Vlastně si občané už tak zvykli na ohlávku, že ji už ani nepociťují jako ohlávku. Sami dokonce žádají vádu pevné ruky.

Jenže o tomto se nesmí hovořit.

Proto moderátoři a komentátoři ve sdělovacích prostředcích řeší pytloviny, ale neřeší jádro pudla. Nesmějí.

Jenže se tváří, jako že řeší. Jenže oni lžou. Lžou. Klamou. Umrtvují v sobě síly toužící po pravdě a krásném světě, po světě ve svobodě. Zabíjejí v lidech touhu po svobodě a pravdě. Jsou to vrazi naší svobodné budoucnosti. Jsou to vrazi na svobodě nás a našich dětí. A to nejen obrazně, ale i fyzicky. Jsou to vrazi nejen našich vzepětí ducha ke svobodě, ale i dětí a žen v Iraku, v Sýrii, a také jako vrazi nenarozených a potracených dětí, jako následek jejich vraždené ideologie cpaní antikoncepce již malým děvčatům údajně proti akne atp. Mladé ženy po vražedné antikoncepci potom nemohou nejen otěhnotnět, a to roky, ale nemohou ani donosit svoje děti, děti často umírají v bříšku ve 3,4,5,6 měsíci, a když už se narodí, jsou často nějak postižené tělesně nebo mentálně.

Ale zločinci provádějící tuto veřejnou legitimní genocídu se na nás smějí z televize, sněmoven atp.

Otrokáři a zastupitelé musejí pohrdat otroky, kteří si toto nechají dělat se sebou. Snad si lidé a občané nemyslí, že takoví páni se ustrnou nebo budou snad mít nějaké ohledy na poddané. Otroci se musejí spojit a již nikdy nedopustit, aby jim někdo vládl. To vidím jako jediné možné řešení.

Je to strašný systém, strašná doba. Jenže doba za to nemůže. To není doba strašná. Dobu dělají lidé.

Pokud si vzpomínám, někde jsem u R. Steinera četl, že až se lidé po smrti těla octnou v duchovnímsvětě, zjistí s hrůzou, že jsou zodpovědní nejen za to co udělali, ale i za to, co neudělali.

Neříká se tomu náhodou poslání? Nebo je to osud? Může člověk nějak odhalit, jaké je jeho životní poslání, co má v životě dělat?
ZMP VM
31.03.2013, 10:21:29 RE:
Reagovat


1/ Protože nikdo nemůže mít poslání, na které jeho schopnosti nestačí, je posláním každého, poznat a rozvíjet své schopnosti...

2/ Protože nikdo není oprávněn škodit druhým, je posláním každého usilovat o poznání reality, abychom věděli, co je pro koho dobré a co zlé...

A protože míra našeho poznání je limitována našimi schopnostmi a obráceně, míra našich schopností narůstá s mírou našeho poznání, určuje si každý své poslání, v každé fázi svého vývoje sám. Takto se nemusí obávat odpovědnosti za to, co udělal.

Obávat se odpovědnosti za to, co jsme neudělali, musíme v případě nenaplnění bodů 1/ a 2/...

zmp
Karla
29.03.2013, 15:28:30 protiargument ohledně volebního systému
Reagovat

Setkala jsem se s jednou hezkou myšlenkou:

Jestliže nevěříš tomu, že lze něco udělat, tak aspoň nebraň těm, kteří to uskutečňují.

Proč to píšu?:

Někteří mí přátelé zarputile hájí současný totalitní systém (kde základem jsou svobodné volby zastupitelů) se slovy, že TSO je utopie, která tu nebude ani za 500 let.

Jaké nejzásadnější výhrady může zdravý rozum mít proti volebnímu systému, kde si lze vybrat z více stran, z více kandidátů?

Proč TSO odmítá zastupitele? Co je na tom tak amorálního a špatného?

Jaké hlavní námitky, argumenty a proti otázky položit pochybující osobě, proti referendu a odvolatelnosti politiků?

Děkuji Karla
ZMP VM
29.03.2013, 18:19:49 RE:
Reagovat


TSO odmítá zastupitele, protože svůj život, své rozhodování o svých věcech a své konání si má prožít (realizovat) každý sám a také nést odpovědnost za své chyby, nikoliv za cizí chyby. Jinak svůj život nežijeme my, ale naši zástupci...

Představte si, že nakoupíte, navaříte, napečete atd. Protože žijete v demokracii, máte ze zákona právo si z více kandidátů z více stran svobodně zvolit „zastupitele“, kteří to všechno za Vás snědí...

Zdá se Vám, že se zvolení zástupci přežírají, zatímco Vy máte hlad? Žádný problém. Máte přece právo je odvolat a zvolit si za ně jiné, také hladové...

Zdá se Vaším voleným zástupcům, že jim toho k sežrání chystáte málo, a že by jste jim k tomu měli ještě hrát na tamburinu? Žádný problém. Máte právo s tamburinou v referendu souhlasit nebo nesouhlasit...

zmp

rebel
29.03.2013, 08:38:31 důchody v TSO
Reagovat

Totalita skrze svoje sdělovací prostředky opět vyhrožuje občanům, že prý nebude na důchody, prý lidé budou mít sotva na jídlo, prý vymíráme atp.

Jakým způsobem bude v TSO zajištěn důchod?

Pokusil bych se formulovat totalitní termín důchodce: v TSO je to člověk, který má nárok na základní životní potřeby, ale nemusí již vykonávat základní pracovní povinnost.

Kdo se podělí o základní pracovní povinnost občana v obci?

Budou na důchodce odvádět solidárně všichni pracující občané obce, nebo bude mít základní pracovní povinnost navýšenu jen člen jeho rodiny? A to např. jen syn nebo dcera? Nebo i třeba vnuci? Jakým dílem?

Co když třeba syn bude odmítat platit na své rodiče, protože si třeba něco podělali? A co když nějaký občan v obci nebude chtít přispívat na někoho konkrétního v obci, protože je mu třeba nesympatický nebo si jdou po krku? Může si to obhájit před občanským soudem? A nebo platí všichni bez rozdílu solidárně? Můžete prosím popsat tuto, řekněme ústy totality, důchodovou reformu v TSO a přiblížit její problematiku, nebo nějaké problémy, které by se tam mohly vyskytnout?

Jakými penězi bude zajišťováno toto právo (pokud chápu, tak budou v TSO dva druhy peněz, jedny na Základní životní potřeby a peníze pro volnou směnu výrobků mimo zžp)? Budou důchodci, neboli tedy lidé bez základní pracovní povinnosti, dostávat jen jídlo, energii, nebo jim to bude hrazeno formou peněz?

A jak si důchodce v TSO pořídí zboží mimo rámec ZŽP? Co když si bude chtít jet někam na výlet nebo si koupit nějaké třeba lyžařské vybavení, bude si chtít koupit chatu atp., mimo zžp?

Kde na to vezme peníze? Kdo mu je dá?

Dnes má důchod a může si našetřit na co chce. Není tak trochu omezován v TSO těmito nutnými, leč zdá se mi, že i tak trochu byrokratickými pravidly?
ZMP VM
29.03.2013, 09:37:51 RE:
Reagovat


Protože pojem „důchodce“ je totalitní, jeho použití v TSO bude vždy jaksi cizorodé. Například pojem „nemusí již vykonávat základní pracovní povinnost“. Kde jste ho vzal? Kdo ho této povinnosti zbaví? To se kdokoliv rozhodne zcela svévolně, že se pověsí na krk spoluobčanům? Pověsit se na krk, znamená někomu vnutit vyživovací povinnost na jinou osobu. Jakým právem?

Pořídí-li si kdo například děti, je taková vyživovací povinnost zcela přirozená a nikdo nemá právo do ní zvenčí zasahovat. V případě neplnění takové povinnosti je tu občanský soud. Jakmile se pak děti stanou soběstačnými, mají zcela přirozenou vyživovací povinnost vůči nemohoucím rodičům (popřípadě sourozencům, prarodičům atp.).

V totalitě je důchodcem ten, kdo měl po celý svůj život povinnost podílet se na vyživovací povinnosti devíti bankéřů, a to v takové míře v jaké byl schopen vyživovat sám sebe. V důchodovém věku mu pak tito bankéři pustí chlup z toho, co do nich investoval. Nuže, čemu dáte přednost?

A/ část svého produktivního života živit své děti a po celý svůj produktivní život živit devět bankéřů

B/ část svého produktivního života živit své děti a možná i rodiče

Jen v případě, že nemohoucí nemá nikoho, kdo by vůči němu měl přirozenou vyživovací povinnost, lze tuto povinnost přenést na spoluobčany, což je jednoznačně uvedeno v metodice TSO.

V TSO lze očekávat, že mnozí vezmou výživu svých starých rodičů na sebe, přestože nejsou nemohoucí. Rodiče však mívají naopak sklon pomáhat i ve vysokém stáří svým soběstačným dětem. Lidově se tomu říká láska.

Syn který nebude svou povinnost plnit, protože si s rodiči něco podělal, to v TSO podělá především sám sobě (občanský soud a případná ztráta občanství).

Obdobně si to podělá i spoluobčan, pokud si to nedokáže před občanským soudem obhájit proti celé obci.

V TSO takové problémy prostě nemohou nastat, popřípadě se okamžitě vyřeší.

Vyživovací povinnost představuje zabezpečení ZŽP, nikoliv peníze, kterých se nikdo nenají. Nic však nebrání jakékoliv vzájemné dohodě.

Chce-li kdo něco nad rámec ZŽP, mohoucí či nemohoucí, nikdo jiný není povinen se starat o to, kde na to vezme peníze.

Pravíte-li o dnešních důchodcích „dnes má důchod a může si našetřit na co chce“, pak je zřejmé, že sám důchodcem nejste a bídnou situaci většiny dnešních důchodců neznáte. A bude hůř.

Vidíte-li pár stránek metodiky TSO jako byrokratická pravidla, pak nezbývá, než aby jste se držel miliónů nepřehledných stránek totalitní legislativy...

zmp
Atrea
29.03.2013, 12:44:13 RE: RE:
Reagovat

Právě jsem se chystala napsat svoji úvahu nad "právem veta v TSO" a obsah úvahy docela doplňuje tuto vzniklou diskusi kolem "důchodců".

 

Právo veta je dvojí:

 

1) Samotný náš stvořitel umožnil člověku, aby v sobě vetoval existenci Boha, aby svým materialistickým vědomím se stal sebevědomým nositelem svého Ega (vědomí já) a tím je člověk stvořen k obrazu Božímu. Především západní člověk je stále více sám v sobě uzavřenou sobeckou individualitou a tedy obrazem Boha. Ale pozor, není Bohem, jak si mnohý myslí a jak se i společensky chová (viz "poručíme větru dešti").

Bůh, umožňující člověku jej vetovat, tak provádí sám na sobě negaci té části, kterou poskytl člověku (svého jednorozeného Syna). Tím Bůh tvoří něco nového sám ze sebe - ze své podstaty a osvobozuje člověka od závislosti na něm (nemáme atavistická jasnozření, nehledíme Bohu do tváře a nevěříme v Boha). Proto může člověk sám ze své svobodné vůle stát se v čemkoli vynikající, vystoupit nad průměr a přinést něco nového a zatím mimo TSO uplatnit to pro své egoidní choutky v domnění,že je pánem tvorstva a bezuzdně plundrovat vše kolem sebe i své bližní.

V TSO je zaručena tato svoboda v oblasti individuelního vývoje každé lidské duše v oblasti školství a kultury. Tím je do TSO vpuštěn i Bůh s jeho obětí a umožňuje se jeho svobodná realizace v individuelní lidské duši. Zneužití výdobytku této svobody pro své Ego je zamezeno právem veta mezi občany.

 

2) Aby se člověk jako obraz Boží stal Bohem, tak to musí tvořit sám ze sebe tak, jako to činí Bůh sám. Člověk je stvořen z Boha a vlastně člověku nepatří nic nic jiného, než to, co si vydobyl úsilím o svůj růst, jeho vlastní pílí zdokonalené schopnosti a získané vědomí já - jeho Ego.

Tak, jako Bůh obětoval svého Syna (předmět vědomí Já Boha Otce), tak musí (jako svobodně poznaná nutnost mechanismu tvoření) i člověk obětovat své Ego (předmět vědomí sebe sama) a tím umožnit Bohu právo veta.

Bůh si ale nepřeje, abysme pochopili, že existuje a uznali, že my jsme jen obraz Boží a tak se musíme snažit o návrat do jeho lůna obětí svého Ega ( viz mystici, jogíni atd). To je ten pověstný návrat do nirvány.

Bůh chce abysme uznali jeho Syna, který je v každém z nás jako obraz Boží a oživili ho.

Když popřeme tento obraz Boží v sobě (své ego) a dáme možnost, aby naš nový požadavek vetoval Obraz Boží v druhém člověku, tak obraz v tom druhém ožije - vstane z mrtvých. Dostává totiž od nás příležitost rozhodnout sám za sebe a obraz ožije. Tím povstává předmět vědomí a tedy JÁ INDIVIDUELNÍHO KRISTA.

Ten, kdo přináší změnu a při tom obětuje své Ego (tím, že umožní právo veta druhému občanu) stává se nositelem JÁ KRISTA , které povstalo z mrtvých v druhém občanu.

Tímto způsobem dochází k CHIMICKÉ SVATBĚ DUŠE občana (občana, který umožňuje právo veta) se zmrtvýchvstalým duchem, s JÁSTVÍM INDIVIDUELNÍHO KRISTA (občana, který použije právo veta)

Právo veta v TSO je tedy nástrojem člověka, aby se člověk stal z obrazu Boha stejným, jako Bůh - živým bratrem Božím.

To je ta druhá negace Jáství a výslednicí je ANO LÁSKA.

 

Prvotní obětní čin Boha je činem LÁSKY (sebeoběti, bolestné obřezání sebe sama)a tvoří tak

mnohost mrtvých obrazů (zlomků z jednoho Syna).

Druhý obětní čin člověka je rovněž činem LÁSKY, protože je činem svobodným (dobrovolně se spojujících lidí do společenství obcí TSO a dobrovolně používajícím právo veta).

 

Proto bude v TSO s právem veta proudit tvůrčí LÁSKA mezi Bohem a lidmi a lidmi navzájem a bude všechny ty sobecké rozpory, nelásku a omyly pramenící z nevědomosti, léčit moudrostí, která je základem LÁSKY ( dle R.Steinera je Láska uvnitřněná moudrost).

 

TSO S PRÁVEM VETA JE TEDY TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ O CO MÁME NYNÍ USILOVAT, JE TO JEDINNÁ CESTA, JAK SE STÁT BRATRY V KRISTU.

Tak to alespoň vidím já.

 

Srdečně všechny zdraví..............Atrea
rebel
20.03.2013, 23:09:58 joga, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám a náboženství
Reagovat

Poslední dobou jsem se setkal s několika různými lidmi, kteří sveřepě až bojovně hájili své názory. Někdo byl, vlastně lépe řečeno, někdo se nazýval křesťanem katolíkem, jiný židem, jiný protestantem, jiný buddhistou resp. zastáncem východní filosofie (spíše takovým spletencem filosofie jógy, zenu, karate). Chyběl mi tu již jen muslim.

Zjistil jsem, že naprosto nechápou, co odlišuje judaismus od křesťanství, islámu, nechápou vůbec rozdíl a vztah pravoslaví, římskokatolického křesťanství a protestantismu. Východní filosofie jsou velku v opozici vůči judaismu, křesťanství a islámu a bagatelizují rozdíly a hovoří, že vše je to vlastně o jednom, že každý to jen nazývá jinak. S tím ale nemohou souhlasit. Nějaké věci vím, přesto bych se Vás rád zeptal, jak hodnotíte tyto jednotlivé duchovní proudy, tato náboženství a jejich vklad či přínos do vývoje lidstva a jejich vztah. Vím, že taková studie by byla na několik knih. Přesto bych byl rád alespoň za určité postřehy, momenty, které považujete za klíčové, resp. jaký je názor badatele na poli duchovní vědy.

Vím z diskuse, že jednak odlišujete křesťanskou církev a její křesťanské náboženství od křesťanství. Vím, že jste snad až hereticky nazvali křesťanství jako polyteistické náboženství. Což je neuvěřitelné, protože všichni máme křesťanství zažité jako monoteistické náboženství.
ZMP VM
21.03.2013, 09:59:42 RE:
Reagovat


Polyteismus (mnohost bohů) je pohanský, monoteismus (jediný bůh) je judaistický a islámský. Křesťanská Trojjedinost představuje spojení obojího v panteismus (v jednotu mnohosti).

Vše je to vlastně o tomtéž, jenže každý to vidí (nikoli jen nazývá) jinak. Je to jako pohled na strom z různých světových stran. Jedni vidí pouze hodiny, jiní pouze mnohost ozubených koleček, ciferník a rafičky. Křesťanství vidí obojí a to, co obojí spojuje je ostatními neviděný nebo nenáviděný Kristus...

zmp
rebel
20.03.2013, 22:49:04 prezident Zeman chce bojovat s terorismem tím, že chce posílat žoldáky do zahraničí
Reagovat

Nový prezident Zeman řekl, že je nutno bojovat s terorismem a proto je nutné podporovat zahraniční mise.

Je správný názor, že se má bojovat s terorismem?

Jak jinak zabránit tomu, aby nás někdo zvenku ohrožoval?

Nebo je tady někde chyba v úvaze? Skutečnost je totiž mírně v rozporu s tím, co se hlásá. Všichni na čele se Zemanem sice bojují s terorismem, ale mně se zdá, že terorismus naopak spíše narůstá. Jakoby právě naopak všechny ony slavné zahraniční mise konflikty a terorismus nelikvidovaly, ale spíše rozněcovaly. Neumím si to vysvětlit. O co tady jde? Co zabrání terorismu? Jaký máte názor? Jak je nutné postupovat a proč?
ZMP VM
21.03.2013, 09:46:54 RE:
Reagovat


Názor, že se má s terorismem bojovat je správný. Nejdříve je však třeba bezpečně rozpoznat, kdo terorista vlastně je. Nejnázornějším příkladem teroru byla francouzská revoluce. Nejhrůznějším VŘSR. V obou případech šlo o vnitřní teroristy, kteří od sebe odváděli pozornost bojem proti terorizmu v zahraničí. Chceme-li upevnit teror doma, musíme hledat společného nepřítele (teroristů i terorizovaných) venku. Proto vnější terorismus narůstá, protože je produktem vnitřních teroristů (srovnej Sibylino proroctví o Evropě)...

zmp
dan
21.03.2013, 11:29:53 RE: RE: všem, kteří bojují proti terorismu
Reagovat

http://www.zlo.cz/the-war-you-dont-see-valka-kterou-nevidite.php
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář