Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 9

19. 12. 2013

Vít Ronovský
25.07.2012, 14:17:16 reflexe brožury "Rozvoj občanské společnosti na obecním základě"
Reagovat

Dobrý den, přečetl jsem si Vaši brožuru "Rozvoj občanské společnosti na obecním základě" s popisem metodiky TSO a rád bych zde na ni krátce reagoval.

 

TSO považuji obecně za velmi nosnou ideu organizace společnosti/obce. Po přečtení Vašich materiálů však musím vyjádřit jedno zklamání, a to se týká jejich FORMY. Tato forma je totiž velmi útočná a působí místy až arogantně...narážky na "ty špatné lidi ve společnosti" a nebo "ten špatný systém" jsou tak časté, že dávají celému textu dokonce až jakési ideologické vyznění v duchu "my jsme ti nejlepší co mají jedinou pravdu, kterou musí ostatní přijmout aby se spasili". Toto bohužel nedává hnutí příliš dobré energie a velmi se i (podle mých znalostí) vzdaluje nenásilnému, nezaujatému a nevnucujícímu tónu Rudolfa Steinera. Případným kritikům TSO jakožto "nového totalitního zřízení" pak do noty hraje např. i pasáž z Občanské smlouvy TSO, podle níž mohou lidé dokonce pozbýt svých lidských práv - což je mimochodem tvrzení, o jehož vysvětlení prosím také já. Zní děsivě.

 

Hnutí TSO má jistě potenciál k pozitivní změně společnosti; aby k tomu však mohlo dojít, je dle mého názoru třeba přepracovat jeho metodické materiály a možná i základní východiska. Pocit výlučnosti spojený s odsuzováním druhých či určité skupiny totiž vytváří negativně definovanou identitu závislou na odmítaném jevu. Činy vycházející z takovéhoto závislého seberozumění jsou pak pouhou reakcí a nikoliv tvořivým svobodným činem.
ZMP VM
26.07.2012, 11:17:07 RE:
Reagovat


Pane Ronovský, umístil jste svůj kritický příspěvek rovnou nad kritický příspěvek Dariny. Z naší reakce na Darinu jste se však mohl přesvědčit, že věcnou kritiku nechápeme jako útok a naše reakce na ni není protiútokem. To proto, že Darina ve svém příspěvku nechce nikoho zabít, zničit, zotročit, okrást, zesměšnit, zblbnout, či cokoliv jiného z překypujícího a dnes již skutečně kulminujícího arzenálu zla současné globální totality.

Darina si také neklade imaginární otázky o pozitivních či negativních energiích, o kterých jejich mluvčí zpravidla vůbec nic reálného nevědí. Darina chce mít prostě jasno v otázce, co je dobré a co je zlé a jak to, že se v podstatě totéž (vražda) nepojímá vždy stejně, ale jednou tak a jindy onak.

Z naší reakce na Darinu, se mimo jiné můžete dozvědět, že zlo nelze překonat dobrem, ale zase jen zlem, avšak zlem jehož konečným účelem je dobro. Patrně s tím nesouhlasíte, ale to je tak zhruba všechno, co s tím můžete dělat. Realita není závislá na našem souhlasu...

Idea TSO, jak ji poprvé jednoznačně vyjádřil R. Steiner (RS), přes svou nosnost, zůstala více než 80 let nenaplněnou ideou a jak jste si jistě všiml, ani dnes není dost lidí k jejímu naplnění. Zatímco RS svou ideou TSO adresně oslovil (marně) mocné tohoto světa, přičemž lze tento druh oslovování pokládat za „vnucující“, naše metodika TSO nikomu vnucována není. Je zde na našem webu a komu se na ní něco nezdá, nemusí ji číst. Ani zmíněnou brožuru Vám určitě nikdo z nás nevnucoval.

Kdo se poněkud seznámil s odkazem RS, ten také může vědět, jak se RS pokud možno vyhýbal kritickému tónu, aby ve své práci nebyl zbytečnými reakce vyrušován (přesto byl vyrušován alespoň nehoráznými pomluvami). Dokonce ve svých přednáškách nadále opustil jedno z témat, když byl při něm osočen z rasizmu. RS si ovšem současně stýskal, že Anthroposofická společnost nemá dostatek horlivých lidí, kteří by se na zlořády (uvedené i jiné) soustředily a pádně na ně reagovali. Možná jste se již setkal s následujícími slovy RS: „Jednou je již třeba nazývat tyto věci pravými jmény!“

Od RS také víme to, že zlo má ve světě vzestupnou tendenci, a právě v naší době má kulminovat do obludných rozměrů, jak se o nich na internetu můžeme dnes a denně dozvídat. Dnes jde skutečně o všechno a proto si nebereme servítky.

Je nám líto, že dáváte víc na formu než na obsah, který je pro Vás pouze „nosný“.

Protože je naše webová stránka TSO pojata zcela neosobně (včetně diskuse), mrzí nás, že tam přesto „nacházíte“ něco, co tam prokazatelně není. Cituji: „my jsme ti nejlepší...“ a „my máme jedinou pravdu, kterou musí ostatní přijmout aby se spasili".

Ani brožura, ani náš web nijak nenaznačuje, že TSO vydáváme za naši pravdu a že se tím vydáváme za nejlepší.

Otázka „jediné pravdy“, jak ji kritizujete vyžaduje ovšem samostatné posouzení. Představte si skupinu lidí umírajících žízní uprostřed pouště. Nikdo neví kudy kam, až na malého syna derviše, který ví, kde je studna. Co mu na to asi lidé jako Vy odpoví?

Hypoteticky cituji: „Ty si hochu domýšlíš, že si z nás nejchytřejší, že my ostatní jsme blbci, že to, co říkáš je jediná pravda, kterou se všichni musíme řídit. To však není pravda, ale ideologie!“

Nechci Vám nic podsouvat, ale podle mě, byste byl by mezi těmi, co zemřou žízní.

Jak praví RS, TSO je skutečně jediné možné řešení! Žádné jiné reálné řešení neexistuje, každé jiné vede k sociální katastrofě...

 

Nyní k pasáži z Občanské smlouvy TSO, podle níž mohou lidé dokonce pozbýt svých lidských práv, což Vám zní děsivě:

V pilířích naší metodiky s takovými reakcemi předem počítáme, jako s úzkostlivou starostlivostí současného totalitního myšlení o „práva zločinců“ neuznávajících žádná „práva poškozovaných“ (včetně práva na život).

V současnosti žije na světě přes 6,5 miliardy lidí. Kolik z nich má podle Vás nějakou legislativou přiznána nějaká lidská práva? Drtivá většina z nich žádná lidská práva nikdy nenabyla, takže je vlastně nikdy nemohou ani pozbýt. A pokud nějaká legislativa (např. Deklarace lidských práv a svobod atp.) lidská práva někomu přiznává, jak myslíte, že těm lidem zaručuje? Slyšel jste někdy někde o někom, komu by byly zaručeny základní životní potřeby? Něco takového jste mohl číst jen v naší brožuře. A výsledek Vašeho čtení? Naše Občanská smlouva Vás děsí a současný svět fakticky nerespektující nikde a u nikoho nijaká lidská práva Vás nejen neděsí, ale dokonce si nepřejete aby byl jeho sociální systém označen pravým jménem jako zločinný, aby se o jeho zločinech vůbec mluvilo bez obalu.

Nenacházíte-li pro nekompromisní formu v naší metodice TSO nic svobodně tvořivého, pak máte možnost hledat lepší metodiku TSO u jiných hnutí, která svou vizi TSO rovněž prezentují na internetu (v Brně o tom dokonce chystají uspořádat jakousi „dumu“). My však, v prostředí dnes již globálně organizovaného zla, nehodláme chodit po špičkách...

zmp
Darina
23.07.2012, 19:39:23 dotaz
Reagovat

Jaký je rozdíl mezi Havlovým humanitárním bombardováním a tím, když se Olomoučané bránili vpádu Asiatů a Jaroslav ze Šternberka zabil mongolského vojevůdce. Olomoučané zabili určitě mnoho dalších. Je-li karma, potom není omluvou ani případný bohu libý účel takového zabití protivníka. Jedny vraždy opěvujete, jiné zase haníte. Proč? Kde je pravda? Za zabití přeci bude pykat každý. Čím jsou omluvitelná zabití válečníků v boji? Ti lidé se obětovali? - možná věděli, že budou na oplátku v příštím životě zabiti?
ZMP VM
24.07.2012, 15:34:18 RE:
Reagovat


Toto je jedna z nejkrásnějších otázek, jaké se v naší diskusi kdy objevily.

Bhagavat-gíta již na svém počátku vypráví o válce příbuzných kmenů Kuruovců a Pánduovců. Jedni bojovali za pokrok, druzí proti němu.

Před bitvou projevuje vojevůdce Pánduovců Ardžuna obavy z karmy, obavy ze zabíjení příbuzných. Ardžunův vozataj Krišna mu na to praví zhruba toto. Nyní nemysli na Karmu, nyní je třeba konat!

Vývoj lidstva by nemohl pokročit dál beze změn, které je třeba vykupovat karmickou obětí (zadlužením).

Zlo je ve zlomových okamžicích vývoje buď na straně těch, kteří si nepřejí změnu daného stavu, nebo naopak na straně těch, kteří chtějí daný stav změnit.

Posoudit, co je v daném okamžiku správné, můžeme jen tehdy, porozumíme-li smyslu vývoje. V obou případech je však třeba proti zlu bojovat zlem (negací negace). Obojí zlo má stejné karmické následky a proto je takový boj nejen obětavým nasazením života, ale také karmickou obětí.

- Obětování ve jménu zla má však za následek zaostání ve vývoji, jež se v příštích životech ve změněných (pokročilých) podmínkách projeví jako mentální zaostalost.

- Obětování ve jménu dobra má za následek pokrok ve vývoji, jako osvojení si nových vývojových schopností, jež se v příštích životech projeví jako nový talent...

Není to tak dlouho, co jsme si v naší diskusi vysvětlovali, že zlo nelze přemoci dobrem, neboť při konfrontaci dobra a zla vítězí vždy zlo. Zlo může být přemoženo zase jen zlem. Proto zlo zabíjející ve jménu dobra opěvujeme, zatímco zlo zabíjející ve jménu zla haníme...

Karma není kritériem dobra a zla, ani pravdy a nepravdy. Karma je pouze mechanismem (vahami) pro vyrovnávání aktiv a pasiv v duchu starozákonního „oko za oko, zub za zub“, či novozákonního „budete-li milovat jen ty, kteří milují vás, jakou budete mít zásluhu (karmické aktivum)?“...

Mezi Havlovým humanitárním bombardováním a nočním výpadem Jaroslava ze Šternberka je následující rozdíl:

- Havlovo humanitární bombardování je jednoznačně na straně zla, na straně světové totality (šlo o snahu světové banky rozkrást v tzv. privatizaci komunisty znárodněný majetek a zabránit Srbům v jeho rozdělení k zamýšlené samosprávě).

- Jaroslavovo nehumanitární vraždění Tatarů bylo jednoznačně na straně dobra, na straně odporu proti Džingischánově světové totalitě, kterou se tím skutečně podařilo na 770 let odvrátit.

Mimo jiné tu šlo také o záchranu Olomouce, která přes svou nenápadnost - také díky římskému (vč. římsko-katolickému), franckému, německému a pražskému překrucování dějin a systematickému ničení všeho, co by mohlo dějiny kdekoliv pravdivě připomínat – představuje zcela nezastupitelné a pro správný vývoj klíčové duchovní ohnisko, v dávné minulosti zvané Děvín-Velehrad, okultně pak „Praga-alba (bílá Praha), v protikladu k „Praga-negra“ (černá Praha), která má momentálně, díky ohlupovanému veřejnému mínění navrch...

zmp
Jiří
28.07.2012, 21:47:59 RE: RE:
Reagovat

Zní to sice hezky, ale kde je důkaz? Musíme jen věřit, že to řekl zmp vm?
ZMP VM
29.07.2012, 11:26:06 RE:
Reagovat


Požadavek důkazu je vždy oprávněný, důkaz však nelze vnucovat, není-li požadován. Je-li požadován, pak by měl být žádán vždy ke konkrétní věci nikoliv všeobecně.

Aby se dokazování nerozrostlo v knihu je třeba abyste uvedl u které teze konkrétně žádáte dokázat její pravdivost, neboť nemohu vědět, co pokládáte za samozřejmé či za tak nesmyslné, že Vás v takovém případě nijaké důkazy nezajímají. Právě proto jsou tyto stránky věnovány diskusi a ne deklamování.

Mohu se jen domnívat, že Vám jde možná o Olomouc. Zrovna tak se však mohu jen domnívat, že Vás zajímají jiné teze, jen ne Olomouc.

Žádáte-li tedy důkaz, prosím, uveďte konkrétně u čeho. Je-li toho víc, uvádějte prosím příslušné teze v samostatných příspěvcích, aby dokazování nebylo v jedné odpovědi příliš rozsáhlé. Rád Vám ve všech případech vyhovím...

zmp
ZMP VM
02.08.2012, 15:19:56 RE: RE:
Reagovat

Zdá se, že v případě pana Jiřího, jak ostatně naznačovala již stylizace jeho příspěvku, se vůbec nejedná o požadavek důkazu, ale o pouhé bagatelizování...

zmp
Spatrakus
13.07.2012, 00:26:05 dobrovolné otroctví
Reagovat

Na
http://www.levicovyprostor.estranky.cz/clanky/zidovsky-mytus-a-iluminati/oni-si-myslia--ze-pre-svoju-svetovladu-su-predurceni-samotnym-bohom.html
jsem našel materiály, které dokládají, že tzv. Sionské protokoly potvrzují to, co jste řekli , že centrálně řízené a totalitní systémy nazývající se stát, konstituční či parlamentní demokracie - slouží k zotročení občanů a uvedení občanů do zdánlivě zoufalé a bezvýchodné situace, kdy si sami budou žádat hodného otrokáře, pána, který by jim vládl a centrálně a totalitně je řídil. Občané sami z vlastní vůle budou chtít raději iluzi klidu a pohody, byť jako otroci v nějakém centralisticky řízeném systému NWO.
Tyto informace usvědčují současné věhlasné autority (členy NWO) ze zločinného spiknutí proti občanům. Je to neuvěřitelné, že by někdo takto vědomě dělal lidem zlo ve jménu své vyvolenosti, ale stav okolního světa dává důkazy o tom, že tomu tak asi je:
Protokol č. 9, 4. odst.:
„Teror.Kdo slouží Masonství: Od nás vychází vše pohlcující teror. Lidé všech směrů a nauk jsou v našich službách, zastánci monarchie, demokrati, socialisté, komunisté a jiní utopisté. Všechny tyto lidi zapřáhli jsme do práce. Každý jednotlivec mezi nimi podkopává svým způsobem poslední zbytky autority a pokouší se zničiti každý přítomný pořádek. Všechny vlády byly těmito skutky otřeseny. Ony vyzývají k pokoji, jsouce za mír ochotny obětovati všecko, ale my nedáme jim pokoje, dokud neuznají naši mezinárodní vrchní vlády, otevřeně a s pokorností. “

Protokol č. 14, odst. 2:
„Budoucí nevolnictví: Dobrodiní pokoje, třebaže vynuceného věky nepokojů poslouží k novému reliéfu řečeného blaha. Chyby gojských administrací budeme znázorňovat jen v černých barvách. Zasejeme k nim takový odpor, že národy dají přednost pokoji a míru v novém nevolnictví před právy slovutné svobody, tolik mučící i vyčerpávající samotné prameny lidské existence, které vykořisťovány byly davem pobudů, neznajících co tvoří… “
partizán
07.07.2012, 17:14:25 Asiaté
Reagovat

Před pár dny uplynulo 771 let od bitvy, ve které o svatojánské noci 8 000 obránců Olomouce porazilo půlmilionovou armádu Mongolů - Tatarů, která mohla zničit Evropu a celý tehdejší křesťanský svět. Rudolf Steiner hovoří o 770 letých intervalech, kdy Asiaté dobývají, snad obsazují Evropu. Zdá se však, že se mu (bohu díky) toto proroctví nenaplnilo.
ZMP VM
07.07.2012, 19:32:21 RE:
Reagovat


K bitvě s Tatary o Olomouc došlo roku 1241.

Odečteme-li od tohoto data 770 let, dostaneme rok 471. To byl však již Atila 18 let po smrti. Dodnes nenalezený Atilův hrob se předpokládá mj. v Nákle u Olomouce. Atila ovšem nevpadl do Evropy jako první Tatar. Před ním cca roku 420 nl. tak učinili jeho předchůdci Rugila a Octar. Mezi zahájením útoku a koncem útoku na Evropu uběhlo: 453 – 420 = 33 Kristovských let.

Přičteme-li k oběma tatarským datům Steinerových 770 let, dostaneme letopočty:

420-453 = 1190-1223

Roku 1223 porazili Tataři vojska spojených ruských knížat na řece Kalce a otevřeli si tím cestu pro vpád do Evropy. Přičteme-li k tomuto datu Kristovských 33 let dostaneme:

1223 + 33 = 1256

Roku 1256 byla po 12 letech po bitvě z r. 1241 svedena druhá bitva s Tatary o Olomouc.

V obou bitvách o Olomouc (1241 i 1256) porazila Tatary olomoucká posádka nočním výpadem vymyšleným a vedeným Jaroslavem ze Šterberka (původně Zdeslav z Chlumce).

V první bitvě uťal Jaroslav Tatarskému chánovi - 4. Kublajovi (titul čtvrtého následníka trůnu po Džingischánovi) hlavu s levou rukou až ke kyčli.

V druhé bitvě uťal uherskému králi Bélovi IV. (tehdy v čele najatých Tatarů) pravou ruku, kterou dál Béla krátce na to do znaku tehdy uherskému, dnes slovenskému městu Nitře (má ji ve znaku dodnes).

Přičteme-li nyní k letopočtům 1223-1256 Steinerových 770 let, dostaneme letopočty:

1223-1256 + 770 = 1993-2026.

Co tato data znamenají?

R. 1989 se prostřednictvím tzv. „sametové revoluce“ dostala Olomouc s tehdejší ČSSR do sféry přímého vlivu soukromo-světové bankovní organizace FED.

R. 1992 následovalo rozdělení ČSR na ČR (s Olomoucí) a Sovensko (s Nitrou).

R. 1997 proběhly tisícileté povodně na řece Moravě s cílem utopit Olomouc! Po tři dny, co byla Olomouc bez el. energie, rozhlas a TV ČR skutečně vysílaly zprávu, že je historické jádro Olomouce pod vodou. Byla to lež z kategorie „přání je otcem myšlenky“ o to drzejší, že povodňový štáb, na který se sdělovací prostředky odvolávaly, sídlil tehdy přímo v Olomouci. Povodeň se pouze dotkla okraje historického jádra Olomouce, stojícího na nepříliš vysokém kulmském kopci (cca 20 m nad běžnou hladinou řeky Moravy). Podrobnou a pravdivou zprávu o této bitvě o Olomouc podal pouze tehdejší olomoucký Časopis přátel duchovních nauk.

V té době již ve velkém probíhalo a dosud probíhá masivní tunelování hospodářství ČR ve jménu tzv. privatizace a současně masivní podvodné zadlužování ČR u FEDu a s tím spojené finanční krize celé Evropy...

Nuže, co mají tyto události z let 1993-2026 společného s Tatary?

Popsanou novověkou válku proti Evropě vedou tzv. Chazaři (půvně turko-tatarský kmen) pomocí světově ovládaných financí (FED).

R. 2007 bylo v Olomouci založeno Občanské sdružení TSO (http://www.obnovene-forum.estranky.cz/), pokračující na této webové stránce cizelováním (ve veřejné diskusi) návrhu Ústavy TSO (poslední změna v návrhu provedena r. 2011).

Protože nyní vedou Chazaři válku především o zničení možnosti svobodné volby člověka ekonomickým (finančním) vydíráním (aby se jí člověk vzdal dobrovolně sám, výměnou za slibované sociální jistoty v Novém světovém řádu), mají Chazaři na ideologickou porážku Olomouce již jen 14 let (do roku 2026)...

zmp-

 


ZMP VM
07.07.2012, 19:33:06 RE:
Reagovat


K bitvě s Tatary o Olomouc došlo roku 1241.

Odečteme-li od tohoto data 770 let, dostaneme rok 471. To byl však již Atila 18 let po smrti. Dodnes nenalezený Atilův hrob se předpokládá mj. v Nákle u Olomouce. Atila ovšem nevpadl do Evropy jako první Tatar. Před ním cca roku 420 nl. tak učinili jeho předchůdci Rugila a Octar. Mezi zahájením útoku a koncem útoku na Evropu uběhlo: 453 – 420 = 33 Kristovských let.

Přičteme-li k oběma tatarským datům Steinerových 770 let, dostaneme letopočty:

420-453 = 1190-1223

Roku 1223 porazili Tataři vojska spojených ruských knížat na řece Kalce a otevřeli si tím cestu pro vpád do Evropy. Přičteme-li k tomuto datu Kristovských 33 let dostaneme:

1223 + 33 = 1256

Roku 1256 byla po 12 letech po bitvě z r. 1241 svedena druhá bitva s Tatary o Olomouc.

V obou bitvách o Olomouc (1241 i 1256) porazila Tatary olomoucká posádka nočním výpadem vymyšleným a vedeným Jaroslavem ze Šterberka (původně Zdeslav z Chlumce).

V první bitvě uťal Jaroslav Tatarskému chánovi - 4. Kublajovi (titul čtvrtého následníka trůnu po Džingischánovi) hlavu s levou rukou až ke kyčli.

V druhé bitvě uťal uherskému králi Bélovi IV. (tehdy v čele najatých Tatarů) pravou ruku, kterou dál Béla krátce na to do znaku tehdy uherskému, dnes slovenskému městu Nitře (má ji ve znaku dodnes).

Přičteme-li nyní k letopočtům 1223-1256 Steinerových 770 let, dostaneme letopočty:

1223-1256 + 770 = 1993-2026.

Co tato data znamenají?

R. 1989 se prostřednictvím tzv. „sametové revoluce“ dostala Olomouc s tehdejší ČSSR do sféry přímého vlivu soukromo-světové bankovní organizace FED.

R. 1992 následovalo rozdělení ČSR na ČR (s Olomoucí) a Sovensko (s Nitrou).

R. 1997 proběhly tisícileté povodně na řece Moravě s cílem utopit Olomouc! Po tři dny, co byla Olomouc bez el. energie, rozhlas a TV ČR skutečně vysílaly zprávu, že je historické jádro Olomouce pod vodou. Byla to lež z kategorie „přání je otcem myšlenky“ o to drzejší, že povodňový štáb, na který se sdělovací prostředky odvolávaly, sídlil tehdy přímo v Olomouci. Povodeň se pouze dotkla okraje historického jádra Olomouce, stojícího na nepříliš vysokém kulmském kopci (cca 20 m nad běžnou hladinou řeky Moravy). Podrobnou a pravdivou zprávu o této bitvě o Olomouc podal pouze tehdejší olomoucký Časopis přátel duchovních nauk.

V té době již ve velkém probíhalo a dosud probíhá masivní tunelování hospodářství ČR ve jménu tzv. privatizace a současně masivní podvodné zadlužování ČR u FEDu a s tím spojené finanční krize celé Evropy...

Nuže, co mají tyto události z let 1993-2026 společného s Tatary?

Popsanou novověkou válku proti Evropě vedou tzv. Chazaři (půvně turko-tatarský kmen) pomocí světově ovládaných financí (FED).

R. 2007 bylo v Olomouci založeno Občanské sdružení TSO (http://www.obnovene-forum.estranky.cz/), pokračující na této webové stránce cizelováním (ve veřejné diskusi) návrhu Ústavy TSO (poslední změna v návrhu provedena r. 2011).

Protože nyní vedou Chazaři válku především o zničení možnosti svobodné volby člověka ekonomickým (finančním) vydíráním (aby se jí člověk vzdal dobrovolně sám, výměnou za slibované sociální jistoty v Novém světovém řádu), mají Chazaři na ideologickou porážku Olomouce již jen 14 let (do roku 2026)...

zmp-

 


rebel
16.06.2012, 07:49:42 svět chce být klamán
Reagovat

Naprosto není potřeba redukovat populaci z důvodů, že by snad Země neuživila 7 -35 miliard lidí. Je spousta nevyužité půdy na plodiny. Každý z nás vidí na vesnicích spousty půdy ležící jen tak. A půda, která se tzv. využívá je z větší části oseta plodinami, které se užívají na benzín a bioplyn. Tak se zcela uměle vytváří zdání, že není jídlo. O oteplování ovzduší si cvrklají už i vrabci na střeše, že to je podvod jak Brno, že všechna důležitá statistická čísla byla změněna tak, aby se mohl odehrávat celosvětově tento obrovský džob s prodejem emisních povolenek a s jejich následným kšeftováním. Kdy se vlastně jen prodává vzduch, sluneční světlo, prdění krav a podobné nesmysly... Svět chce být klamán.
rebel
07.06.2012, 10:43:57 řidič Smetana
Reagovat

Olomoucký řidič Smetana byl odsouzen za nakreslení tykadel na vylepené ksichtíky neoblíbeným státníkům. Dostal za to trest pár desítek dnů veřejně prospěšných prací. To odmítl, jako neadekvátní - místo toho měl vyměřeno 100 dní vězení. Toto soudní rozhodnutí opět odmítl, a nenastoupil do vězení, až po pár dnech.

A naráz mu hrozí dva roky vězení! To je jako s těmi úroky, že z deseti korun nějakého dluhu udělá stát dluh za úroky v hodnotě statisíců, a člověk může přijít za 10 korun i o dům.

A je řada lidí, kteří s tím trestem pro Smetanu souhlasí, protože prý trest měl nastoupit. Nyní za to musí pykat.

Rozumím této argumentaci. Jako v TSO. Kdyby někdo porušil nějakou dohodu platící mezi občany, může být za to potahován, až i odsouzen možná i ke zbavení občanských svobod. Ale tam nebudou žádní politici, kteří by o občanech rozhodovali, aby se jim nyní jako bezmocný občan takto mstil tykadly.

Mně je tato aféra s tykadly pro zasmání. Já bych jako občanský soudce toto normálně smetl ze stolu jako neagresivní recesi, jako klukovinu a nesmysl, která je spíše legrace.

Někoho jak je vidět, někdo za tutéž věc může odsoudit zcela jinak a doslova z ničeho zničit člověku život.

Já věřím tomu, že tito podplacení zločinci z justiční mafie jsou schopni Smetanu odsoudit i na roky.

Bude v TSO nějaká maličkost jako nějaká obdoba tykadel také řešena takto razantně odebrání např. občanských práv?

Jde tu jen o to, jestli soudce se tomu zasměje anebo odsoudí někoho na roky. I v TSO bude rozpětí, záleží, kdo to bude soudit, ne?

 

 

 


ZMP VM
07.06.2012, 12:09:17 RE:
Reagovat


Jako občanský soudce bych posuzoval podobný případ v obci TSO následovně:

a/ za malování tykadel spoluobčanům bych dotyčného odsoudil jako škůdce

b/ za malování tykadel škůdcům, bych jako škůdce odsoudil toho, kdo dotyčného žaloval, či odsoudil...

V TSO neexistuje nic jako „rozpětí“ o němž mluvíte, neboť v TSO neexistuje nijaký „Trestní řád“.

V TSO nezáleží na tom, kdo zrovna soudí (kdo právě vykonává občanský soud), neboť případný nespravedlivý soud bude zrušen jiným občanským soudcem a nespravedlivý soudce bude odsouzen jako škůdce...

zmp
rebel
07.06.2012, 17:15:14 RE: RE:
Reagovat

ps: jen doplním, že ty dva roky má nyní dosta za tzv. maření soudního rozhodnutí a nenastoupení do výkonu trestu

 

S tím odsouzenímjako za malování tykadel škůdcům bych jako škůdce označil toho, kdo Smetanu žaloval čisoudil....Souhlasím. Ale kdo označí škůdce ty politiky?

Protože v TSO míru trestu, výši trestu nedává soudce, tak bude nyní na poškozeném, zda udělí trest malý nebo velký.

Takže za stejný přestupek mohou dostat v různých obcích nebo i v téže obci viníci, škůdci různý trest od různých poškozených obětí, ano? Ale je toto spravedlnost?
ZMP VM
08.06.2012, 13:13:34 RE:
Reagovat


Politici za škůdce již označeni jsou, veřejným míněním. V TSO žádní politici nejsou...

Poškozený v TSO neudílí trest, ale vyměřuje míru svého poškození a tedy také náhrady škody...

Za objektivně naprosto tentýž čin mohou být různým škůdcům vyměřeny různé míry náhrady škody. Taková je spravedlnost pro poškozené. Pro škůdce spravedlnost neplatí, neboť jí sami nerespektují. Proto pro škůdce platí: „Jakou mírou měříš, takovou ti bude naměřeno!“

Příklad: Dvěma poškozeným byla mj. zničena hliněná fajifka po dědečkovi. Jeden poškozený za ni nijakou náhradu nežádá, druhý žádá náhradu ve výši milión korun. Pro jednoho totiž památka po dědečkovi nic neznamená, pro druhého měla subjektivně nedozírnou cenu. Ten druhý byl tedy subjektivně poškozen víc než ten první...

Také na dražbách se vydražují tytéž předměty za astronomicky rozdílné ceny, podle toho, kdo je vlastnil. Například fajifka po Napoleonovi bude stát miliony, po řadovém vojákovi stovku. Co na tom vidíte nespravedlivého?

S takovými rozdíly musejí počítat také škůdci, než se opováží škodit. Není nijaký důvod pokládat poškozování poškozovaných za normální, protože mu nelze předem zabránit a poškozování škůdců za nepřípustné, jen proto, že mu lze předem zabránit. To by přece byla diskriminace poškozených...

zmp
Robinson
07.06.2012, 09:13:44 dispoziční práva k pozemkům.
Reagovat

Na základě čeho bude obec určovat, komu pozemek, nebo přírodní zdroj pronajme. Dejme tomu, že přírodní zdroj zasahuje do katastru druhé obce. Která obec bude mít to právo dispozice s tímto zdrojem? Už jen to, že TSO vylučuje soukromé vlastnictví pozemků a přírodních zdrojí dává tomuto systému nádech totality a uzurpování svobody na každém jednotlivci. Proto jakkoliv se mohou zdát její myšlenky správné a bohulibé, staví na vzdušných základech, které vedou ke stejnému otroctví, jako je dnešní systém.
Robinson
07.06.2012, 08:52:21 dispoziční práva k pozemkům.
Reagovat

Na základě čeho bude obec určovat, komu pozemek, nebo přírodní zdroj pronajme. Dejme tomu, že přírodní zdroj zasahuje do katastru druhé obce. Která obec bude mít to právo dispozice s tímto zdrojem? Už jen to, že TSO vylučuje soukromé vlastnictví pozemků a přírodních zdrojí dává tomuto systému nádech totality a uzurpování svobody na každém jednotlivci. Proto jakkoliv se mohou zdát její myšlenky správné a bohulibé, staví na vzdušných základech, které vedou ke stejnému otroctví, jako je dnešní systém.
ZMP VM
07.06.2012, 11:39:28 RE:
Reagovat


Každý pronájem je stvrzen (určen) na základě nájemní smlouvy...

Je-li pronajímaný zdroj v katastru dvou či více obcí, pak se všechny tyto obce podílí na nájemní smlouvě...

V našich metodických přílohách jsme uvedli jako příklad ostrov s jediným zdrojem pitné vody:

A/ V duchu TSO tento zdroj nesmí patřit žádné soukromé osobě (žábě na prameni), neboť ta by rozhodovala o životě a smrti ostatních ostrovanů a mohla by si je tedy také vydíráním totálně zotročit.

B/ Dle Vás naopak ostrovany zotročuje TSO tím, že tento jediný zdroj neumožňuje vlastnit soukromé osobě (žábě na prameni).

Závěrem pak tvrdíte, že obě varianty (A i B) vedou ke stejnému otroctví...

Zamyslete se nad svým způsobem myšlení...

zmp
František Kšír
05.07.2012, 16:55:49 RE: RE:
Reagovat

To je hloupost, že obec bude rozhodovat o něčem, co nikdo nesmí vlastnit. Z logiky věci vyplývá, že můžete rozhodovat pouze o věci kterou vlastníte. Pokud přírodní zdroj nikdo vlastnit nebude, tak si ho kdokoliv může přivlastnit třeba tím, že si k němu prokope šachtu. Žádné krádeže se nedopouští, protože přírodní zdroj nikomu nepatří. Další věcí je, že je tu opět důvod ke korupčnímu jednání. Zase někdo rozhoduje o něčem co mu nepatří.
ZMP VM
06.07.2012, 15:05:24 RE:
Reagovat


Jak je snadné prohlásit za hloupost něco, co se nám nelíbí. Jak nesnadné je však zdůvodnit takový soud smysluplnou, reálně logickou argumentací.

Z logiky věci nevyplývá, že o věci může rozhodovat jen její vlastník. Zejména středověk nás může poučit, že o věci, například o určitém pozemku, rozhoduje jeho nájemce, leník atp., to je držitel tzv. „dispozičního práva“. Držiteli disposice je samozřejmě úplně jedno, zda smlouvu o dispozici uzavřel se soukromou osobou (vlastníkem), či s obcí TSO.

Co z přírodních zdrojů obec TSO nepronajme (například vzduch který dýcháme, sluneční svit, pramen vody, naleziště surovin atp.), o tom obec nerozhoduje. To je totiž občanským právem veta chráněno proti jakýmkoliv změnám, které by mohly některého občana poškodit. Občanské veto se přirozeně z těchže důvodů vztahuje také na poskytování dispozičního práva.

Dokud nebude například vzduch, který dýcháme nikdo vlastnit, dotud ho nebude nejen nedostatek, ale také nebude kontaminována jeho kvalita.

Jak si chcete prokopat šachtu ke vzduchu či ke Slunci, to ponechám Vaší fantasii. Budete-li si však kopat šachtu například k prameni vody, tu opět ponechám Vaši fantazii, jak před občanským soudem obhájíte tezi, že jste se ničeho nedopustil, protože pramen nikomu nepatří. V TSO budou následky takového počínání pro škůdce mnohem drtivější než v současných totalitách.

Kopání šachty a možnost korupčního jednání jsou pouhé fantazie, nijak nerealizovatelné v rámci metodiky TSO. To znamená, že hloupost, kterou TSO přisuzujete, je z vaší strany „podložena“ pouhými spekulacemi založenými na naprosté nevědomosti o věci (metodice TSO) o které mluvíte.

Já mám za to, že skutečným příznakem hlouposti je tendence mluvit o něčem, s čím jsem se nejdříve řádně neseznámil a o čem tedy vlastně vůbec nic nevím...

zmp


rebel
06.06.2012, 21:25:47 slogan
Reagovat

Platí motto ekologů a zelených?: Jednej lokálně, mysli globálně.
ZMP VM
07.06.2012, 11:24:51 RE:
Reagovat


Názorným příkladem globálního myšlení ekologů je údajný „skleníkový efekt“, jehož skutečným cílem je zabránit hospodářskému rozvoji tzv. „třetího světa“, v němž pak v uvedeném duchu jedná lokálně, to je udržuje ho v bídě.

Jiným příkladem tohoto ekologického nesmyslu je následující modlitba:

„Bože dej (globální myšlení), ať sousedovi zdechne kráva (lokální jednání).“

Kdo myslí na něco jiného než dělá, ten nemůže dělat nic správně...

zmp
rebel
01.06.2012, 11:01:24 svobodně se vzdát svobody?
Reagovat

Když jsem někde slyšel, že prý čím je vzdělanější člověk, čím vyšší stupeň vzdělání má, tím prý má naději na vyšší plat, uvědomil jsem si, jak silně je člověk ovlivněn davovou manipulací, jak ze všech stran je na něj zákeřně útočeno podprahovými informacemi, sugescemi, jak je mu našeptáváno něco, co mu má zničit život.

Pokud vím, tak naprostá většina lidí naprosto minimálně využívá ve své práci školské vědomosti.

Totalitní školství lidemi jen vymívá mozky, kolik studujích si vzalo život kvůli známkování atd. A jen ten diplom resp. papír, o který jde při studiu, to je cejch, známka, razítko-ano, tento maník udělal zkoušku.

Další podobná podprahová manipulace nebo sugesce: prý na trhu panuje zákon nabídky a poptávky. Čím více je nějakého zboží, tím je kvalitnější a jeho cena jde dolů - díky konkurenci.

Zatím jsem se setkal jen se zdražováním. Může pan Klaus vysvětlit a opravit tuto ekonmickou poučku? Tento pilíř totalitní ekonomiky? Ani ten jim nefunguje, ale lidem to stále opakuje.

Nebo: Demokracie prý je nej nej nej ve smyslu nejlepší pro lidi..., prý většina vládne menšině, prý schopnější, pracovitější, chytřejší a lepší vládnou méně schopným, hloupějším a horším, atd. atd. Že to realita vyvrací, to nikoho netankuje? Vidíme, že jejich totalitní centralistická demokracie, kde si lidé volí nad sebou zastupitele, kde naprosto surově menšina vládne většině, kde vládnou všehoschopní slušným občanům - to je realita.

Opakovaně vyrácená lživá Einsteinova teorie relativity je lidem stále podsouvána jako něco geniálního.

Spalovací motory na benzín jsou stále inovovány, aby se stále mohly dovážet miliony barelů ropy, ničit tak životní prostředí a vydírat zdražovanou naftou, dopravou všechny občany. Jen se neřekne, jak primitivní a jednoduché je jezdit třeba na stlačený vzduch.

Proč se decentrálně nevyrábí energie v domácích malých vodních, větrných aj. elektrárničkách? Naopak se staví za miliardy gigantické atomové nesmysly, které udržují občany v závislosti na centrálních zdrojích.

To jsem uvedl jen namátkově, jak se lže a lže. Udržují se tak lidé ve stavu spánku. Opět to odpovídá tomu, aby lidé dobrovolně přijali diktaturu NWO, aby se dobrovolně a svobodně vzdali své svobody.

Jenže oni jsou už nyní zmanipulovaní. To není svobodné rozhodnutí. Spíše je jen doborovolné, nebo rozhodnutí v bezvýchodné situaci. (Pro ně bezvýchodné, protože nemají poznání. Nevědí účel, řešení.)
Kristina
02.06.2012, 21:16:45 RE: Svobodně se vzdát svobody?
Reagovat

Když v době zanikající staré Atlantidy vycházel velký zasvěcenec Manu se skupinou lidí, které kolem sebe shromáždil, aby je vyvedl z potápějícího se kontinentu a založil s nimi novou civilizaci, ocitli se v jeho skupině lidé, kteří podle tehdejšího mínění byli opovrhováni, tvořili spodinu atlantské společnosti. To proto, že nedisponovali jasnovidnými a magickými schopnostmi jako tehdejší aristokracie, ale objevovaly se u nich první zárodky k počítání, kombinování, rozumovému usuzování. S těmi potom založil na určitém místě Asie poatlantskou kulturu.

Dnes žijeme v podobné době, (páté poatlantské období), kdy se z duchovních hlubin pomalu připravuje kultura budoucnosti. Přijde katastrofa podobná atlantské a potom vzejde nová kultura se spirituálními schopnostmi, která bude spojená s tím, co nazýváme obsáhlou ideou bratrství v lidstvu.

Ani dnes nedoléhá volání k těm, kteří stojí na vrcholu učenosti a zevního průmyslového života, velcí vynálezci a objevitelé přítomné doby. S opovržením shlížejí dolů k těm, kteří začínají něco pociťovat ze spirituálního života, jenž má následovat.

S těmi, kteří dnes stojí na vrcholu se svou intelektuální silou, s těmi se nepočítá.

Ale právě ti, kteří jsou jimi v opovržení, o nichž se říká, že nejsou na výši dnešní učenosti, právě tito lidé se dnes shromažďují - tak, jak byli shromažďováni vůdcem slunečního orákula prostomyslní lidé staré Atlantidy - aby se připravila budoucí kultura k jejím ranním červánkům, kdežto v učenosti je před námi červeň večera.
Tomáš
30.05.2012, 14:40:26 Re: Inka - synonyma/přání/pozdrav
Reagovat

Inka: Dle Vás jsem si "vyspekulovala odvozené fráze" ("odvozené fráze" jsou Váš vyspekulovaný termín, který mi stále podsouváte).

Pojmem "odvozená fráze" mám na mysli nějaké ustálené slovní spojení. Vy jste argumentovala tím, že mnou uvedená synonyma vždy nevytváří stejná slovní spojení, a proto že to nejsou synonyma. Já jsem protiargumentoval tím, že synonyma žádnou takovou povinnost nemají, že tuto povinnost jste si pro ně svévolně vymyslela (vyspekulovala). Nepodsouvám Vám tedy nic víc než to, čím sama argumentujete.

Inka: Navrhuji tento závěr:
Vaše tvrzení: synonyma existují.
Moje tvrzení: synonyma jsou pouze školní teorie, kterou řeč sama popírá.
Vaše tvrzení: "Dobrý den" je přání ("přací" slovesný způsob).
Moje tvrzení: "Dobrý den" je pozdrav (v dnešní společnosti vžitá zdvořilost).

To není závěr, ale rekapitulace začátku. Navíc zkreslená, neboť já neříkám pouze, že "Dobrý den" je přání, ale přiznávám, že je to i pozdrav (formou přání). To jen Vám se nehodí, že jde o přání, tak se to snažíte všemožně popřít.

Bude-li argumentace vedena tímto duchem, souhlasím, že ji nemá smysl nadále prodlužovat.
Kristina
29.05.2012, 21:44:03 Kdo je větší kat lidí...
Reagovat

To, co popisujete, je jen vnější pohled na válečnou historii našeho národa.

Okultní pohled by příčiny a důsledky veškerých událostí hodnotil mnohem šířeji.

Nejprve je třeba pochopit, co je to z pohledu duchovní vědy smrt...

Je třeba se dozvědět, jaké okultní pozadí měly válečné události...

Někdy potřebuje karmické řízení tzv. "obětovat" určitou skupinu lidí, aby se odvrátila hrozba ještě větší...

Spravedlivým řízením světa bude zlo vždycky potrestáno a nevinné oběti dojdou vyrovnání v příštích životech.

Pokud máte takové otázky, jaké pokládáte, je třeba studovat duchovní vědu R. Steinera a z ní čerpajícího současného antroposofa S.O. Prokofjeva.

 


rebel
29.05.2012, 13:01:36 Kdo je větší kat lidí, Heydrich nebo Beneš?
Reagovat

Právě v tyto dny se oslavuje prý největší akce evropského odboje za II. Světové války, atentát na Rienharda Heydricha. Tento atentát spiklenecky a křivopřísežně (sliboval blaho národa) prosazoval Eduard Beneš, aby se o něm začlo mluvit, aby se proslavil a neříkalo se o něm, že se jen zbaběle schovával v Anglii. Tento atentát měl řadu odpůrců, protože bylo jasné, že následně po atentátu proběhne tuhá represe a krvavá odplata. Beneš si to ale nedal vymluvit. Spiklenecky potřeboval mít čárku, že něco dělal. Za doby Heydrichova protektorátu údajně bylo zabito asi 2 tisíce lidí. V důsledku tohoto v posledních dnech do nebe vynášeného atentátu však bylo povražděno a umučeno přes 5 tisíc lidí, řada čestných, poctivých, nevinných, statečných lidí, žen i dětí. Na základě těchto jasných a doložitelných čísel o počtu obětí, nerozumím tomu, proč nazývají Heydricha a ne Eduarda Beneše jako kata českého národa? Beneš svým spikleneckým počínáním přinesl lidem více bolesti a utrpení.

Prý je nezpochybnitelné, že atentát byl nutný a nebýt něj, tak prý by tu nebyla polovina českého národa. To je tvrzení, které může být pravdivé, ale také nemusí.

Pro pochybovače masmédia opakují větu nějakého sympatizanta s atentátem, řekl: Na ty tisíce mrtvých v následku heydrichiády je odpověď - Někdo se Němcům postavit musel.

Za sebe se ptám: Atentát? Za takovou cenu?

Co by takovému mluvkovi asi řekl rodič takové zabité oběti? Vím, že zlu je nutno se postavit zlem, jen zlo může obrátit zlo v opak, ale tento atentát nepovažuji za řešení zla.
rebel
29.05.2012, 12:00:43 společné rysy socialismu a kapitalismu
Reagovat

Jakoby měla současná podoba kapitalismu a celé EU určité socialistické rysy. Ti, kteří připravovali socialismus se podílelli na podpoře Hitlera, ti samí lidé pak připravovali plány pro novou Evropu a posléze EU. Ty samé rodinné klany nyní připravují NWO, redukci populace pro-potratovou politikou států, jedovatými potravinami a vakcínami píchanými dětem atp. Pomlouvají se komunisté, mladí lidé se straší socialismem, ale přitom ve všech stranách jsou lidé, kteří mají tyto tendence, v EU sedí v parlamentu lidé, kteří hovoří jako budovatelé socialismu.... ba co hůř, nyní mají nástroje k ovládání lidí, jaké neměli ani komunisté.

Lidé bažící po moci a ovládání druhých jsou mezi námi, jso zalezlí opět v politických stranách, v úřadech, kde skrývají za masku nějakého dobrodince = politika, který se ohání frázemi, jak chce pracovat pro lidi. Nebo se skrývá za maskou odborníka (nejlépe nějakého neo-malthusiána = který tak touží pomáhat maminkám jako odborník na potraty = jak zabíjet živé nenarozené děti). Je to satanský systém, souhlasím.

 


kapitalistická EU jako socialismus
29.05.2012, 15:32:33 Gorbačov
Reagovat

" Lidé vždy budou toužit po spravedlnosti a solidaritě. To je hlavní myšlenka socialismu. Ke zrušení socialismu by bylo nutné zničit lidi." Michail Gorbačov 19.7. 2002

Podle některých nepotvrzených informací i slavný Gorbi patří k NWO.
rebel
27.05.2012, 17:05:32 transformace
Reagovat

Mezi lidmi se poslední dobou často hovoří o tom, co a jak asi bude dál, že ten rok 2012 něco přinese. Jasnovidci prý vidí roku 2012 nějaký konec. Má prý dojít k transformaci, snad transformaci vědomí, že prý se svět zduchovní a že se to samo změní, že duchovní bytosti, vesmirní lidé, ufoni či andělé prý zasáhnou. Nebo dojde k nějakému zvýšení vibrací. Že jen musíme být připraveni na tu transformaci. To jako ufoni nebo andělé přinesou TSO? Proč to tady potom řešíme v diskusi? Proč potom tady bádáte, když stačí být připraven na transformaci? Nebo ti vesmírní lidé nebo kdosi odkudsi přinese něco úplně jiného? Nic proti vesmírným lidem nemám (sice vůbec netuším, kdo to je), ale když jim tak záleží na nás, proč se tu nějak neprojeví? Je to prý velké hnutí. Nebo se projevují, ale já to jen nechápu?
ZMP VM
27.05.2012, 19:40:20 RE:
Reagovat


Představte si někde ve vesmíru planetu Trdlo podobnou Zemi, jak na ní Trdla pokukují po nás a čekají, že k nim přiletíme jako „mimotrdlané“ jim tam uděláme pořádek. Právě tak naivní jsou lidé očekávající pořádek od mimozemšťanů...

Na případné zvýšení vibrací ani nemyslete, neboť by to mohlo být zemětřesení...

Ještě hloupější je představa, že se něco může změnit samo od sebe. Právě na ní je založen materialistický světový názor...

Daleko reálnější je představa, že se někde v džungli naštvou lidožrouti a sežerou veškerou satanskou elitu, bankéře, státníky a ostatní parazity. Pak nastane bezvládí a pokud na to nebudou lidé připraveni, jaký sociální systém si zavedou? Opět ten, který již znají, to je totalitu. Tak danou příležitost propasou.

Kdyby však náhodou byli lidé připraveni, například důkladně zpracovanou metodikou TSO, pak by danou příležitost nemuseli propást, ale pohotově využít.

Andělé již ideu TSO přinesli. My se ji tu snažíme připravit metodicky. Proto tady o TSO bádáme a diskutujeme, abychom byli připraveni...

zmp

 


Spatrakus
26.05.2012, 15:02:51 centalismus x decentralismus
Reagovat

Jde tu o boj centralizace a decentralizace. Světovláda nebo stát bojují proti samosprávě obcí. Celý systém je předěláván na tuhý centralistický model. Pak se samozřejmě zdá skoro nemožné, aby společnost běžela decentrálně. Centrálně se vyrábí energie, produkují potraviny, řídí pěněžní systém, terorismus atd. Aby za této situace vznikla skutečně decentrální samosprávná a soběstačná obec, aby se dali dohromady desítky občanů, kteří by se chtěli postavit centralismu státu nebo klice despotů usilujících o světovládu, to je skoro utopie. Je mi jasné, že jinak se ale ke skutečné svobodě a první svobodné obci TSO nemůžeme dohrabat.

Otázka: Je-li svět pod jhem satanismu, je tedy centralismus satanský? Decentralismus je potom jaký? Co jsou to síly zla, jsou to satanské nebo luciferské síly? Kde je potom Kristus z tohoto hlediska?

Jakou roli v tom hraje nevědomost člověka, jeho neznalost věci. Proč i docela inteligentní lidé odmítají TSO? Nebo si to jen přečtou a pokrčí rameny, vlažně řeknou, no je to hezké, ale to se stane možná tak za 300 let. Jaké jsou to síly, které skrze lidi takto hovoří? Přece i duchovní světy si snad žádají novou kvalitu, vane přece nový duch doby, nejsme v 15. století. Proč normálním lidem asi nevadí nebo nedochází, že nás z letadel práškují - ty chemitrails, proč lidem asi nevadí nebo nedochází, že z našich daní platíme zabíjení žen a dětí v jiných částech světa tím zločineckým paktem NATO? Atd. Mají nebo nemají rozum, inteligenci? Nebo co nemají? Srdce? Vůli? Touhu po dobru?
ZMP VM
26.05.2012, 18:27:17 RE:
Reagovat


Lidé kteří chtějí žít v TSO se nestaví proti centralismu, ale chtějí se z něho jen emancipovat...

Obec TSO není svobodná, ale samosprávou mnohosti sociálně svobodných občanů...

Ano, centralismus je satanský (ahrimanský).

Decentralismus je ďábelský (luciferský)

TSO v sobě harmonicky spojuje obojí. Sociálně (kulturně, politicky a hospodářsky) je decentrální, individuálně (občansky) je centralistický. TSO představuje troj-jedinost jako mnohost-jediností, či decentralizaci mnohosti centralismů, uplatněnou až na jednotlivce...

O zlu jsme tu již mluvili jako o dualitě relativních opaků zla, jako o relativně opačné dvojici negativů: +NE -NE = Lucifer a Ahriman (ďábel a satan).

Kristus je mezi nimi jako nula (0) mezi starým a novým letopočtem: -NE....0....+NE...

Tento svět relativních projevů Krista mezi Luciferem a Ahrimanem je mj. možností lidského vývoje ke svobodě. Tato svoboda je však možná jen na základě pravdivého poznání reality, tak jako je náš volný pohyb v cizím městě závislý na správném poznání systému jeho ulic. Nevědomost je tu příčinou bloudění a s ním spojeného utrpení...

Lidé odmítající TSO se Vám jen zdají být „docela inteligentní“, neboť inteligenci jsme se naučili spojovat s pouhou chytrostí, která je jen poněkud bystřejší nevědomostí, schopnou duchapřítomně využívat svých i cizích (naučených) zkušeností (srovnej tak zvané testy inteligence: IQ)...

Pokud někdo odhaduje možnost zavedení TSO až tak za 300 let, potud dává průchod jen vlastní nechuti přičinit se o takovou změnu. Tato nechuť je motivována pouze a jen duševní leností. Je trapné, že uvedený odhad na 300 let má původ u vychytralých členů (zejména ve vedení) Anthroposofické společnosti, kteří ho drze podsouvají R. Steinerovi. Kdyby tento odhad skutečně pocházel od RS, pak by se RS sotva s ideou TSO osobně obracel na mocné tohoto světa již za svého pozemského života...

Pro úplnost je tu třeba říci, že satanská vychytralost není ďábelská chytrost. Chytrost s vychytralostí jsou vzájemné relativní opaky jako ne-inteligence a vzdoro-inteligence potlačující skutečnou inteligenci, která se nachází mezi nimi...

Pokrokové duchovní mocnosti po lidstvu žádají novou kvalitu jménem „sociální svoboda“. Protože však svobodu nelze vnucovat násilím či jiným direktivním způsobem nerespektujícím svobodu, nemohou pro lidskou svobodu dělat víc, než ho informovat jak je možná. Odtud Steinerova idea TSO...

Nelze říci, že by Vámi vyjmenované zločiny satanistů obyčejným lidem nevadily nebo nedocházely. Pro nedostatek osobní inteligence jen satanistům uvěřili, že s tím nemohou nic dělat. O čem se domnívají, že to nemohou změnit, tím se zbytečně netrápí. Ve své touze po dobru pak spoléhají na to, že jim ho jednou přinese někdo jiný, patrně někdo mocný. Ten nejmocnější, jenž jim vytoužené dobro bez jejich přičinění opravdu slíbí, se jmenuje Antikrist...

zmp
Spatrakus
22.05.2012, 19:46:58 NWO s láskou?
Reagovat

Souhlasím s tím, že je obrovský rozdíl, jestli je nám něco vnuceno násilím, a nebo jestli něco přijmeme dobrovolně nebo dokonce s láskou. Jak to ale udělají, aby lidé NWO, Nový světový řád zvolili s láskou a svobodně?


ZMP VM
23.05.2012, 09:48:37 RE:
Reagovat


V našich diskusích jsme již mluvili o rozdílu mezi pravou nepravou svobodnou volbou. Pro jistotu to zde zopakuji:

Pravá svobodná volba = schopná domyslet volbu do všech důsledků

Nepravá svobodná volba = neschopnost domyslet volbu do všech důsledků

Satanismus, např. v podobě národního státu, NWO či jiné totality neusiluje o naši pravou svobodnou volbu, neboť u té by neměl žádnou šanci. Satanismus usiluje vždy o naši nepravou svobodnou volbu, proto toho tolik před námi tají. Strká nám pod nos jen to, co by se nám mohlo zdát výhodné, co je lákavé. Odtud např. svod rajského hada: „Budete jako bohové, rozlišovat dobré a zlé!“

Bohové samozřejmě rozlišují dobré a zlé, jejich rozlišování je však podloženo mistrovskou schopností domýšlet vše do všech důsledků. Satan však nesvádí Mistry, ale jejich učedníky, aby volili jako Mistři, jimiž ovšem ještě nejsou, tedy, aby volili jako nedouci libovolně, svévolně atp...

V sociálním společenství dochází často ke kolizím zájmů a jen Mistři dovedou v takových případech nelézt rozumné řešení. Učedníci to ještě neumějí a je jim tedy třeba dát společenský řád Mistrů, který sociální konflikty dokáže eliminovat...

Dnešní-lidstvo dospělo k možnosti volby mezi lokálním řádem Mistrů (TSO) a globálním řádem vzdoro-mistrů (NWO). Aby však lidská nerozhodnost neposkytla nijaký čas nevtíravým (svobodnou volbu respektujícím) výkladům Mistrů, vyvolávají satanisté v narůstající míře neustále nové a nové sociální konflikty, krize, přírodní katastrofy atd., aby v lidech vyvolali žádost rychlého řešení, to je nepravou svobodnou volbu satanisty propagovaného NWO...

To, oč je mezi Mistry a vzdoro-mistry veden boj, je primárně nepravá svobodná volba lidstva. Veškeré zjevné i skryté války o přírodní zdroje a nové technologie jsou vedeny sekundárně, aby měli satanisté dostatečné prostředky k vyvolávání již zmíněných sociálních konfliktů. Jakmile si zoufalé lidstvo zvolí NWO, okamžitě bude jakékoliv další možnosti svobodné volby zbaveno a namísto řešení konfliktů nastoupí systematické hromadné, tentokrát však již ekologicky čisté vyvražďování nejméně šesti miliard tzv. „zbytečných jedlíků“...

V podstatě jde tedy o to, aby se lidstvo svobodné volby nikdy nevzdalo (byť ještě není pravá), nebo aby se jí poslední nepravou volbou nadobro vzdalo...

zmp
Spatrakus
20.05.2012, 10:30:37 zvolit si NWO dobrovolně?
Reagovat

Mám dojem, že zavedení NWO, nového světového řádu nechtějí udělat násilím, ale chtějí zblbnout lidi tak, aby NWO chtěli dobrovolně, v naději, že jen to může udělat na světě pořádek.

Proč si zavedení NWO nevynutí násilím? Mají na to všechny dostupné nástroje tohoto světa, jaké si jen umíme představit - mají neomezené finanční zdroje (mají FED), mají nejvyspělejší technologie, mají největší resp. všechny armády s nejmodernější vojenskou technikou, mají pod palcem všechna masmédia na světě, mají nejpropracovanější manipulační techniky s davem, světem, mají a ovládají všeho schopné žoldnéře, politiky, soudce, krále, prezidenty, generály, akademiky, umělce, odborníky, slouží jim celý systém, všechny tajné služby světa, mafie, tajné spolky, ovládají všechny církve a náboženské skupiny, rodiny, rozvrátili vše, na co se podíváme - rozvrátili rodiny, vědu, umění, zničili kulturnost společnosti. Nastolili nebo chtějí nastolit všude strach, smrt, nekulturnost, lež, podlost, barbarství, teror, krize a boj jednoho proti druhému atd. atp. Vzali lidem všechny hodnoty, ve které lidé věřili a ještě snad věří - jako je svoboda, demokracie, poznání, pravda, láska, dobro, přátelství, bratrství aj. Oklamali lidi tím, že tomu všemu dali jiný význam, dá se říci i opačný význam.

Proč dělají takové okolky, proč vraždí lidi potajmu a pokoutně, pod různými záminkami (chemitrails, očkovací látky, jedovaté potraviny plné antibiotik, éček, aspartamů, konzervantů, HAARP, umělé hladomory, trávení vod flourem, genetické mutování rostlin, živočichů, mikrovlnky, potratová politika států, genocidy, světové aj. války, terorismy atd atd.)

Proč nejdou rovnou k zavedení NWO: Komu se to nelíbí, tak ho zlikvidujeme.

Proč si NWO mají lidé zvolit dobrovolně? Zdá se mi to, nebo je to snad pravda?

Děkuji za odpověď.


ZMP VM
20.05.2012, 15:39:06 RE:
Reagovat


Také bychom se mohli ptát:

- proč had v ráji naváděl Evu, aby jedla ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, proč jí to „jablko“ nevnutil násilím?

- proč bylo satanovi dovoleno připravit Joba o všechno, jen ne o život?

Odpověď zní: Kvůli karmě!

NWO nemůže dlouho vydržet s negativní karmou. Pokud se lidé jako Job nedají zblbnout, bude jim karmicky navráceno vše, oč je satan násilím připraví. Dají-li se zblbnout jako Eva, vezme jim satan také život a karmicky jim nebude muset nic vracet.

Vžijte se do role satana a uvažte, jak by jste na jeho místě postupoval...

Satan nenávidí pohlavní rozmnožování a proto chce takto rozmnožené lidstvo ze Země odstranit. Odtud jeho zastrašování lidstva hrozbou přelidnění. Odtud malthusiánský program zdecimování lidstva ze současných 6,5 moliardy na 0,5 miliardy a s tím související a již léta probíhající řada dílčích globálních programů systematického snižování porodnosti a zvyšování úmrtnosti populace, v nichž jsou lidé rovněž oblbováni tak, aby na tom dobrovolně spolupracovali.

Satanovi otroci mají Vámi zmíněnou zdrcující převahu. Ta jim však bez svobodně sebevražedné volby obětí nezaručuje trvalé, ale jen velmi krátkodobé vítězství a následně zdrcující porážku...

Lidstvo je dnes postaveno před možnost dvojí volby. Buď si zvolí TSO, nebo některou z variant satanského zlořádu. Žádná jiná možnost volby tu neexistuje...

zmp
rebel
19.05.2012, 18:10:18 korupce v TSO
Reagovat

Jsme zahlcení korupčními aférami. Myslíte si, že v TSO korupce nebude existovat? Představte si, že v TSO bude třeba škola a v ní bude volná stěna na pověšení obrazu. Budou třeba dva, tři uchazeči - malíři. Kdo dostane právo, aby tam visel jeho obraz? Asi ten, kdo dá bokem větší úplatek. Nebo třeba při udělování pozemku na výstvabu domu v rámci ZŽP. Dva lidé budou chtít stavět na jednom místě dům. Komu obec dá tento pozemek? Ne tomu, kdo se odmění více?
ZMP VM
19.05.2012, 19:24:57 RE:
Reagovat


Kam na ty otázky chodíte?

Nedovedu si představit, že by byl takový komerční zájem o pověšení obrazu na školní zeď. Tam ho uvidí jen děti, které přece obrazy nekupují, ale spíše poškozují. Mám za to, že na školních zdech budou viset práce žáků nebo obrazy s pedagogickou tématikou a to kvůli dětem jen reprodukce. A jestli si při tom školník přivydělá, koho to poškodí? Komerční zájem lze předpokládat například o zeď divadla či galerie. V takovém případě by byl „úplatek“ tržbou dané hospodářské organizace, kterou je v podstatě také škola...

Pokud by v obci vznikl spor o konkrétní pozemek, nechť ho řeší občanský soud, nebo los. Ani zde není příležitost k uplácení...

zmp
rebel
20.05.2012, 23:28:55 totalitní x nezaujatý pohled
Reagovat

Jestli jsem to nějak snad pochopil, tak asi má každý v obci TSO možnost stanovit si výši ZŽP sám. Na to si ale musí sám vydělat, sám si tak nastavit rozsah základní pracovní povinnosti. Když si tedy dá do ZŽP i bydlení,musí si navýšit ZPP, nikdo mu nic dávat nebude, nikdo na něj pracovat nebude. Trochu jsem si neuvědomil, že dnes je obec instituce, mocenská organizace, kterou dnes musejí občané poslouchat nebo jen vznáší požadavky. Ale v TSO je obec MY SAMI. Jaksi jsem to dopletl, což je ovšem tragedie, jestliže lidé jako já koukají na svět totalitníma očima. Nedokážou koukat na svět jinak než totalitně. Neuměl jsem se na to podívat nezaujatě. Člověk je z této totality tak zblblý, totálně zmanipulovaný, že sám v sobě si tvoří bariéry. Uvědomuji si, že jsem přenesl celý TSO do totalitních poměrů, a pak se divím, že mi to nějak neštymuje. Aplikuji TSO z pohledu totality. Chyba.

Takže bych se pokusil na to dívat nyní následovně:

Bydlení si v obci TSO mohu 1. koupit 2. postavit sám 3. Nechat si do ZŽP dát dům a tak si navýšit svoji ZPP. V každém případě to budu muset odpracovat. O všem si rozhodují sám. To je fantazie. Co si do ZŽP nahlásím, to tam bude, ale to si sám musím odpracovat!

A po nakopnutí chápu, že jestliže teď živím asi 9 bankéřů a držím hubu, protože si to ani neuvědomuji, tak skutečně vyznívá uboze až směšně, když rebeluji proti tomu, že bych měl živit své dva rodiče.
ZMP VM
21.05.2012, 10:06:55 RE:
Reagovat


Totalitní důchodové zabezpečení má velmi závažné amorální pozadí, neboť lidem sugeruje, že vůči svým rodičům nemají žádné závazky, že jim za nic nemusí být vděční. A tak jakmile rodiče přestanou své děti podporovat, mohou je zcela pustit z hlavy, popřípadě odložit do nějakého ústavu a dál již jen čekat na dědictví toho, co po smrti rodičů zbude.

V metodice TSO takové počínání spadá do neplnění povinnosti a tedy působení škody, s odpovídajícími následky pro daného škůdce...

Povinností dětí, živit své rodiče je technicky (soužitím) znovu nastolena možnost pravidelného styku starých rodičů nejen s jejich dětmi, ale také s jejich vnoučaty a pravnoučaty, což je jejich nezadatelné právo, totalitou popřené...

zmp
rebel
23.05.2012, 12:39:07 korupce
Reagovat

Vrtá mi hlavou to, že by v TSO neexistovala korupce. Nevidíte to příliš ideálně?

Já si naopak myslím, že místo soudu se občané i v TSO spíše pokusí někoho uplatit. Byli by sami proti sobě.

Jestli mám u soudu třeba šanci 1:1, že mi přiřknou např. pozemek, který chce i někdo druhý, tak jednoduše půjdu na obec a domluvím se s někým, kdo to obhospodařuje.

Neumím si ale přesně představit průběh přidělování pozemků v obcích TSO. Můžete mi to prosím zprůhlednit?

Na mapě obce TSO si vyberu pozemek, který třeba je volný, je tam louka. Komu půjdu říci, že ho chci? Všem občanům v obci? A komu dám peníze? Nějakému pokladníkovi obce?

A jak zabráníte tomu, bude-li mít někdo pronajatý pozemek a případný první zájemce (z těch dvou) o jeho pozemek mu dá peníze bokem za to, že ho prodejce jako předá právě tomu prvnímu. (Prodávající třeba jako bude odůvodňovat prodej tím, že právě ten první kupující je údajně jeho přítel a nechce, aby pozemek vedle něj měl někdo, koho vůbec nezná.) Jak potom jiní občané prokážou, že tam asi proběhlo podmazání? Je otázkou, zda to je korupce, jestli prodám něco tomu, kdo mi dá více. To je snad obchod a ne korupce. Pootom by korupce byla vlastně jakýkoli prodej, kde se dohadují kupci s prodávajícím. Kdo dá prodejci víc, ten korumpuje? To je snad blbost.


ZMP VM
24.05.2012, 09:31:11 RE:
Reagovat


Pokládáte-li za korupci prodej, pak i v TSO existuje Vaše „korupce“...

Metodika TSO je zatím jen ideou, kterou nelze vidět jinak, než ideálně. Případným požadavkům, abych se ideu TSO snažil vidět co nejhůř nemohu vyhovět. Od toho jsou tu odpůrci TSO...

Pokud se namísto soudu budou sporné strany vzájemně uplácet, potud nebude žádných sporů, ale bude jen obchodování.

Pokud chtějí dva občané týž pozemek, pak jednomu z nich nepomůže někoho podplatit, neboť ten druhý se obrátí na občanský soud a úplatek se promění ve zbytečně vyhozené peníze...

O způsobu přidělování pozemků si občané v obci rozhodnou sami. S nejvyšší pravděpodobností si opatří územní plán a podle něj bude obcí pověřená osoba registrovat, který z pozemků si kdo sám vybral. Peníze tu nikdo nikomu nedává, neboť dispoziční právo na pozemky v rámci ZŽP je v TSO bezplatné...

Má-li někdo od obce pronajatý pozemek, nemůže dispoziční právo na něj předat jinak, než ho zase vrátit obci. Prodávat dispoziční právo na pozemek (nad rámec ZŽP) může v TSO výhradně obec...

"Blbost" o níž v závěru mluvíte, jste si sám vymyslel...

zmp
ZMP VM
19.05.2012, 19:25:39 RE:
Reagovat


Kam na ty otázky chodíte?

Nedovedu si představit, že by byl takový komerční zájem o pověšení obrazu na školní zeď. Tam ho uvidí jen děti, které přece obrazy nekupují, ale spíše poškozují. Mám za to, že na školních zdech budou viset práce žáků nebo obrazy s pedagogickou tématikou a to kvůli dětem jen reprodukce. A jestli si při tom školník přivydělá, koho to poškodí? Komerční zájem lze předpokládat například o zeď divadla či galerie. V takovém případě by byl „úplatek“ tržbou dané hospodářské organizace, kterou je v podstatě také škola...

Pokud by v obci vznikl spor o konkrétní pozemek, nechť ho řeší občanský soud, nebo los. Ani zde není příležitost k uplácení...

zmp
rebel
18.05.2012, 20:05:20 přidělení bytu
Reagovat

Zkouším s přáteli rozlousknout tuto otázku, jak by občané v obci mohli získat obecní byty v rámci ZŽP. Obec by patrně poskytla žadateli o obecní byt např. bezúročný úvěr? A nebo každý, kdo dosáhne na občanství - dostane nabídku na obecní byt? Bude mít obec svoje byty, které bude přidělovat? Jak by to třeba mohli lidé v obci řešit?

Nějak jste se k tomu nevyjádřili.

 

Ještě k Vaši odpovědi: Lidé, kteří mají větší rodinu, musí např. na příspěvky na rodinu vydělat sami? Obec se nepodílí na ZŽP pro rodinu, která má větší nároky, než je schopna si sama zajistit? Třeba mají více dětí. Co když k tomu dojde, kdo pomůže takové rodině? To se rodiče podílejí na placení chodu školy, na placení zdravotní péče?

Když v rodině jsou třeba starší rodiče a dostávají důchod (v rámci ZŽP), na ten se rozpočítá ZPP v rámci celé obce, nebo na to musí opět vydělat jen vlastní děti těch rodičů? Pak ale není spravedlivé, když někdo má třeba 6 dětí, které ho budou živit a někdo třeba jen jedno? Jak k tomu přijde to jedno dítě, aby živilo navíc v rodině dva starší rodiče v rámci ZŽP?

Potom se ptám, jestli si toto vše hradí samotní občané z jedné rodiny, k čemu jim potom je taková obec, která v ničem lidem nepřispívá? Rozdíl takové obce proti nynějšímu státu je potom snad jen ten, že dnešní stát lidi navíc okrádá. Dík za to (za to, že to nebude), ale přece jen jsem od obce TSO očekával více, nějakou jistotu, co dává občanům.


ZMP VM
19.05.2012, 09:57:00 RE:
Reagovat


K otázce obecních bytů a úvěrů jsem se vyjádřil zcela jednoznačně slovy: „Překvapuje mě Váš údiv, že v TSO nemá nikdo takový nárok na bydlení, který by mu byl povinen naplnit někdo jiný. Protože TSO není otrokářský řád, kdo by to měl podle Vás být?“

To znamená, že ten kdo se nevyjádřil jste vy, nikoliv já...

Také k úvěrům jsem se vyjádřil a to tak, že úvěr si u příslušného finančního střediska musí sjednat každý sám. Metodika TSO také vysvětluje, že úvěry nemohou být tzv. „bezúročné“, neboť v případě stárnoucích peněz by tím dlužník okrádal věřitele.

K obecním bytům lze ještě dodat, že obec (občané) nemá žádný důvod stavět do foroty byty, či domy, které si musí každý odpracovat (ZPP) jako ostatní požadované ZŽP. Zde je třeba metodiku TSO nejen číst, ale také domýšlet. Základní výměra pozemku pro jednoho občana by přece nestačila také pro jeho děti a proto se automatiky navyšuje o pozemky podle počtu dětí. Tyto pozemky rodiče přirozeně zastaví, protože potřebují víc místa. To znamená, že když dítě dospěje, má kde bydlet. Navíc z metodiky TSO nijak nevyplývá, že jeho občané budou nesmrtelní. Budou tu tedy k disposici také volné byty, které jsou ovšem soukromé, nikoliv obecní a které lze tedy prodávat (nikoliv ovšem pozemek pod nimi). Zkrátka, v rámci ZŽP nelze byt získat jinak, než v rámci ZPP...

V TSO si nelze nasekat početnou rodinu a jejich obživu hodit na krk spoluobčanům (obci), jak to v totalitách dělají tzv. nepřizpůsobiví. Pokud by se tak stalo, pak jde jednoznačně o poškozování spoluobčanů s odpovídajícími následky pro škůdce. I zde však existují nezaviněné výjimky, např. v případě úmrtí živitelů atp. Veškeré výjimky řeší metodika TSO odpovídajícím navýšením ZPP spoluobčanů a práceschopných příslušníků jejich rodin...

Pravíte: „není spravedlivé, když někdo má třeba 6 dětí, které ho budou živit a někdo třeba jen jedno. Jak k tomu přijde to jedno dítě, aby živilo navíc v rodině dva starší rodiče v rámci ZŽP?

Odpovídám: V totalitách platí rčení: „Rodiče uživí třeba deset dětí. Deset dětí však neuživí rodiče!“

Toto absurdum platí jen v totalitách. Například v ČR musíte mimo sebe a své děti, živit navíc ve stejné míře devět bankéřů (přímými, spotřebními a jinými daněmi, trvale narůstající inflací i jednorázovými tunely – viz „Pilíře totality). To v TSO odpadá, takže i jedno dítě tu hravě uživí oba rodiče, přičemž jeho ZPP nebude ani zdaleka dosahovat míry totalitních pracovních úvazků...

Ptáte se: „...jestli si toto vše hradí samotní občané z jedné rodiny, k čemu jim potom je taková obec, která v ničem lidem nepřispívá?“

Vyjádřím Vaši otázku jinými slovy: „K čemu jsou v TSO občané (obec), když si vše musejí hradit sami, když si v ničem nepřispívají?“

Nezdá se Vám taková otázka poněkud absurdní?...

Z Vaších otázek nabývám dojem, že jste metodiku TSO (čtyři stránky formátu A4) vůbec nečetl...

zmp
rebel
17.05.2012, 15:43:39 nárok na bydlení
Reagovat

Zcela jsem neporozuměl tomu, že v rámci základních životních potřeb bude obec zajišťovat svým občanům i bydlení.

Jakým způsobem bude obec, která nemá byty toto zaručovat? Bude snad navýšena základní pracovní povinnosti pro člověka, který bude mít nárok nebo chtít mít bydlení? Ale to si tedy každý ten byt či dům zaplatí v rámci základní pracovní povinnosti. Takže to nebude žádný nárok. Kdo to bude chtít - odpracuje si to, kdo byt nebude chtít tak nebude mít navýšenu zpp? A nebo tu bude jako okamžitá půjčka a obec bude nárokovat postupné vrácení peněz? Nebo budou mít obce obecní domy, které budou bezplatně poskytovat svým občanům? Ale kde obec vezme domy? Obec jsou přece občané.
ZMP VM
18.05.2012, 08:49:41 RE:
Reagovat


Záleží na tom, co míníte pojmy „zajišťovat“ a „zaručovat“.

Z ústavní metodiky TSO by mělo být zřejmé, že si občané zajišťují vše sami, svým vlastním přičiněním. Jen v případě ZŽP (a tedy také ZPP) se v tom obec angažuje organizačně, přičemž, jak v závěru svého příspěvku sám pravíte, obec jsou zase jen občané. Mluvíme-li tedy o angažování obce, mluvíme o společném konání občanů (např. ustavením organizačního střediska pro ZŽP a ZPP). Jinak občané konají zcela samostatně (např. naplňují svou ZPP). Pokud občan nenaplní svou ZPP, kterou si určuje sám (podle rozsahu požadovaných ZŽP), obec mu nic nezaručuje...

Překvapuje mě Váš údiv, že v TSO nemá nikdo takový nárok na bydlení, který by mu byl povinen naplnit někdo jiný. Protože TSO není otrokářský řád, kdo by to měl podle Vás být?

V TSO nemá nikdo povinnost naplňovat cizí „nároky“. Výjimku představují jen bezmocní bez přímých příbuzných, kdy jejich ZŽP naplňuje obec (ostatní občané společně).

Na rozdíl od totality má občan v TSO bezplatný nárok na pozemek pro své bydlení.

Metodika TSO mluví také o spoření a úvěrování, které se nijak netýká ZŽP, takže tu obec ustavuje pouze příslušné finanční středisko a vše ostatní si musí zajistit každý sám...

zmp
ZMP VM
13.05.2012, 18:25:01 reakce na: Tomáš 13.05.2012, 17:00:17 RE: RE:
Reagovat


Co si slibujete od žonglování s pojmy „svědectví a výpověď“? Na slovíčkaření tu vůbec nezáleží. Pokud výpověď kohokoliv není svědectvím (k věci), tak se nejedná o výpověď svědka...

zmp


Tomáš
13.05.2012, 21:21:20 RE: reakce na: Tomáš 13.05.2012, 17:00:17 RE: RE:
Reagovat

Mezi pojmy svědectví a výpověď jste začal rozlišovat Vy. Já jsem na to pouze poukázal jakožto na příčinu našeho nedorozumění. Jste to tedy Vy, kdo s nimi v prvé řadě žongluje. Na základě čeho tvrdíte, že výpověď není totéž, co svědectví, ne-li na základě svévole?

 

Pokud výpověď není k věci, tak jde stále o svědectví, ale tentokrát o svědectví, které není k věci, tj. svědectví o něčem jiném. Chcete-li argumentovat tímto způsobem nadále, bude lépe tuto diskusi ukončit. Vy si klidně ve svých diskusích nazývejte vypovídající osoby pojmy svědek či nesvědek podle toho, co si o nich myslí soud, já je budu v mých diskusích s jinými nazývat podle toho, zda svědčí, či nesvědčí.

 

Neobjeví-li se ve Vaší reakci nějaký skutečný argument, nebudu již dále reagovat a dopřeji Vám tak privilegium posledního slova.
Inka
16.05.2012, 14:17:56 RE:
Reagovat

Jéje, jéje - taková dlouhá diskuse a jaksi do ztracena...

Pane Tomáši, rozlišování pojmů je naprosto podstatné. Např. svědectví a výpověď skutečně není totéž (chtěl jste argument: nejde o totéž a právě proto tyto dva pojmy existují, kdyby šlo o totéž, druhý pojem by vůbec nevznikl).

Právě mísení pojmů vede k různým nepochopením: např. (cituji z Vaší reakce 12/5 18,03):

"Pozdravím-li dobrý den, skutečně mu přeji, aby měl dobrý den."

Zde jste smíchal dohromady pojem "pozdrav" a pojem "přání" - chápete?
Tomáš
16.05.2012, 16:39:50 RE: k mísení pojmů
Reagovat

Inka: Jéje, jéje - taková dlouhá diskuse a jaksi do ztracena...

Nemyslím si, že by ta diskuse byla zcela o ničem. Evidentně vedla k ujasnění diskutovaného výroku "být svůj". Že se u toho strhlo několik polemik založených na různé interpretaci pojmů považuji za vedlejší.

Inka: Pane Tomáši, rozlišování pojmů je naprosto podstatné.

Vážená Inko, v tom s Vámi naprosto souhlasím.

Inka: Např. svědectví a výpověď skutečně není totéž (chtěl jste argument: nejde o totéž a právě proto tyto dva pojmy existují, kdyby šlo o totéž, druhý pojem by vůbec nevznikl).

Skutečně jsem chtěl argument. Bohužel to, co tu předkládáte, se argumentem pouze zdá být. Existují totiž pojmy s totožným významem. Obecně se pojmům s totožným či podobným významem říká synonyma či česky slova souznačná. Příkladem může být např. "hezký = pěkný", či "chlapec = hoch". Kdyby šlo ve Vašem případě o platný argument, musel by se vztahovat i na tyto dvojice. Protože se na ně však zřejmě nevztahuje, budete muset hledat jiný argument.

Inka: Právě mísení pojmů vede k různým nepochopením: např. (cituji z Vaší reakce 12/5 18,03):
"Pozdravím-li dobrý den, skutečně mu přeji, aby měl dobrý den."
Zde jste smíchal dohromady pojem "pozdrav" a pojem "přání" - chápete?

Že mísení pojmů, či přesněji různá interpretace významů pojmů vede k různým nepochopením, jsem sám opakovaně v proběhnuvší diskusi uvedl. Není tedy třeba mi to připomínat.

Co se týče pozdravu "Dobrý den", tak např. o něm platí, že je zároveň přáním. To není nijaké míchání pojmů. Nikde jsem netvrdil, že přání a pozdrav je totéž. Jen jsem argumentoval proti tezi, že řekne-li někdo někomu "buď svůj", že to automaticky předpokládá, že ten, který to říká považuje toho druhého za někoho, kdo svůj není (což tvrdil ZMP). K tomu jsem si vypomohl přáními, jež jsou zároveň pozdravy (např. "buď zdráv"), aniž bych dal mezi přání a pozdrav obecně rovnítko. ZMP se to pokusil smést ze stolu s tím, že pozdravy nemají nijaký "obsahový" význam, tj. že ta přání jsou v podstatě jen předstíraná (a proto nejspíš vůbec nic ani předpokládat nemohou). Na to jsem reagoval tím, že v já to tak nevnímám, protože když sám někoho zdravím nějakým přáním, tak to myslím vážně a přesto nepředpokládám opak toho, co přeji (např. že je nezdravý). Věřím že nejsem jediný.
Inka
18.05.2012, 12:49:50 RE: Synonyma
Reagovat

Tvrdíte, že můj argument není platný, protože existují tzv. synonyma. Skutečně existují? Do mne je ve škole také vtloukali, ale nepřesvědčili mne. Např. dle Vás platí "chlapec=hoch". Kdyby to byly - jak vy tvrdíte - totožné pojmy, jak je potom možné, že se říká "chlapecký styl" apod., ale nepoužívá se stejných spojení i se slovem "hoch" (nikdy jsem se nesetkala s "hošíkovským stylem"...) - tedy sama řeč je důkazem, že synonyma jsou pouze teoretický konstrukt, ale se skutečností nemají nic společného.

 

Co se týče "Dobrý den" - napsal jste, že "je zároveň přáním".

NENÍ - to je Vaše interpretace (nebo dalo by se říci, že přání je Vámi "přidaná hodnota" k pozdravu).

Určitě nejste sám, kdo tuto "přací hodnotu" k pozdravu přikládá (mimochodem - ani Vám se to jistě nedaří ve 100% případech, asi i Vám se občas stane, že někomu odpovíte na pozdrav tzv. "automaticky").

(napsal jste - cituji - "Že mísení pojmů, či přesněji různá interpretace významů pojmů vede k různým nepochopením, jsem sám opakovaně v proběhnuvší diskusi uvedl. Není tedy třeba mi to připomínat."

- aby nedošlo k nepochopení, prosím neberte mnou výše uvedené jako opakované připomínání, ale jen jako pokus o lepší uchopení tématu "mísení").
Tomáš
18.05.2012, 19:33:16 RE: synonyma, svědectví, pozdravy, přání
Reagovat

Inka: Tvrdíte, že můj argument není platný, protože existují tzv. synonyma. Skutečně existují? Do mne je ve škole také vtloukali, ale nepřesvědčili mne. Např. dle Vás platí "chlapec=hoch". Kdyby to byly - jak vy tvrdíte - totožné pojmy, jak je potom možné, že se říká "chlapecký styl" apod., ale nepoužívá se stejných spojení i se slovem "hoch" (nikdy jsem se nesetkala s "hošíkovským stylem"...) - tedy sama řeč je důkazem, že synonyma jsou pouze teoretický konstrukt, ale se skutečností nemají nic společného.

Zřejmě jste ve škole nedávala zrovna pozor a nebo Vás o synonymech naučili něco, co není pravda. Jednak synonymum neznamená "totožné pojmy", ale "pojmy souznačné", jak jsem již uvedl, tj. "pojmy téhož či podobného významu". To, co je u synonym tedy totožné či podobné je význam, nic víc, tj. nikoli např. existence odvozených frází, čímž argumentujete nyní. Stručně řečeno: Existencí či neexistencí odvozených frází nelze argumentovat proti synonymitě.

Abych ale nezůstal jen u negativního potírání Vašich pokusů o argumentaci, přidám i něco navíc, ohledně původního svědectví vs výpověď. Uvědomil jsem si totiž, v čem je patrně problém mezi mou interpretací těchto pojmů a interpretací ZMP. Jde o to, co chápeme pojmem svědek. Zda tento pojem vztahujeme výhradně k soudnímu procesu (tak jsem to původně použil já, když jsem instinkt personifikoval a přirovnal ke svědku u soudu) či výhradně k předmětu svědectví (v tomto duchu dle mého názoru argumentoval ZMP). Nechci však bazírovat na pojmu svědek, neboť ten pro moji původní argumentaci není klíčový. Klidně si vystačím s pojmem "vypovídající".

Inka: Co se týče "Dobrý den" - napsal jste, že "je zároveň přáním".
NENÍ - to je Vaše interpretace (nebo dalo by se říci, že přání je Vámi "přidaná hodnota" k pozdravu).

Že jde původně o přání, je zřejmé z delší verze pozdravu, která již není tak běžná: "Dobrý den přeji" či "Dobrý den Vám vinšuju". Jistě jste i tyto verze již někdy slyšela. Dokonce existuje i koleda, se jménem "Vinšuju vám dobrý den".

Inka: Určitě nejste sám, kdo tuto "přací hodnotu" k pozdravu přikládá (mimochodem - ani Vám se to jistě nedaří ve 100% případech, asi i Vám se občas stane, že někomu odpovíte na pozdrav tzv. "automaticky").

Vaši jistotu Vám závidím. Já mimochodem přeji dobrý den každému, i když to třeba nevyslovím, takže i kdybych to řekl automaticky, tak si neprotiřečím.
Inka
22.05.2012, 17:22:39 RE:
Reagovat

Tvrdíte, že chlapec=hoch jsou synonyma (dle Vaší školní teorie "pojmy s totožným/podobným významem"). Opakuji tedy svoji otázku: pokud jsou to synonyma, proč se v běžné mluvě nepoužívají ve stejných spojeních, např. "chlapecký styl", "chlapecká bunda" atd. Kdyby tato slova měla stejný/podobný význam nic by nebránilo, aby se používala ve stejných spojeních. Závěr: zatím jste mi existenci synonym nijak neprokázal a proto moje argumentace zůstává platnou. (stejně tak jako svědectví/výpověď nejsou synonyma - to, že si ve Vaší argumentaci vystačíte - jak jste uvedl - jenom s pojmem "vypovídající" rozhodně nedokazuje, že svědectví a výpověď jsou synonyma)

 

K tématu "Dobrý den" -napsal jste:

"Že jde původně o přání, je zřejmé z delší verze pozdravu, která již není tak běžná: "Dobrý den přeji" či "Dobrý den Vám vinšuju". "

Pozdrav je i byl původně pozdravem (nikoli přáním, jak tvrdíte). Dříve byl pozdrav nutností (dnes je zdvořilostí) - sloužil k tomu, aby se setkávající ujistili o svých přátelských úmyslech - existovaly i různé formy "tajných" pozdravů, kterými se navzájem poznávali templáři, křesťané, atd. Jsem si jistá, že kdybyste tenkrát použil špatný druh pozdravu, tak by Vám usekli hlavu bez ohledu na to, zda byste k tomu pozdravu přidal (či nepřidal) slovo "přeji"...

 

napsal jste: "Vaši jistotu Vám závidím. Já mimochodem přeji dobrý den každému, i když to třeba nevyslovím, takže i kdybych to řekl automaticky, tak si neprotiřečím."

Podle Vás tedy, když automat vytiskne cedulku, na které bude napsáno "Dobrý den", tak to znamená, že automat PŘEJE?! Vždyť právě pojem "automaticky" znamená, že se jedná o situaci, kdy není přítomna lidská vědomá činnost! Automatizace má opodstatnění, např. autopilot je určitě přínosné zařízení, proč však vnášíte automatizaci do přání? Sice jste mi potvrdil moji jistotu ohledně Vašich přání, ale Vaše automatická přání jsou pro mne děsivá představa (i když chápu, že třeba pro ředitele marketingu v supermarketu je to naopak představa ideálního zaměstnance, který automaticky přeje každému dobrý den).

 

 

 


Tomáš
22.05.2012, 19:10:04 RE:
Reagovat

Inka: Tvrdíte, že chlapec=hoch jsou synonyma (dle Vaší školní teorie "pojmy s totožným/podobným významem"). Opakuji tedy svoji otázku: pokud jsou to synonyma, proč se v běžné mluvě nepoužívají ve stejných spojeních, např. "chlapecký styl", "chlapecká bunda" atd.

Odpovídám v duchu své předešlé odpovědi: Vaše proč se nijak netýká toho, zda to jsou synonyma nebo nejsou. Existence odvozených frází se tohoto prostě netýká. Na základě čeho předpokládáte opak?

Inka: Kdyby tato slova měla stejný/podobný význam nic by nebránilo, aby se používala ve stejných spojeních.

Souhlasím s tím, že nejenže by tomu nic nebránilo, nic tomu nebrání. Jen se prostě ustálilo jiné spojení, a tak zůstalo u toho. Stručně shrnuto, vznikne-li v jazyku nějaké synonymum, nevzniká tím nijaká povinnost tohoto synonyma vytvářet táž slovní spojení jako tvoří jeho synonyma.

Inka: Závěr: zatím jste mi existenci synonym nijak neprokázal a proto moje argumentace zůstává platnou.

Existenci synonym jsem Vám prokázal přinejmenším na dvou příkladech. To, že jste si vyspekulovala pravidlo o odvozených frázích, není můj problém, ale Váš.

Inka: stejně tak jako svědectví/výpověď nejsou synonyma

K tomu jsem se již vyjádřil v minulé odpovědi, kdy jsem uvedl v jakém kontextu tyto pojmy lze či nelze považovat za synonyma. Souhlasím v tom, že existuje kontext, kde mají dostatečně rozdílný význam pro to, abychom je nepovažovali za synonyma. V jistém kontextu naopak ano (např. v kontextu kdy soudce osloví osobu v roli svědka a vyzve ji, aby přednesla své svědectví, resp. svou výpověď).

Inka: ...to, že si ve Vaší argumentaci vystačíte - jak jste uvedl - jenom s pojmem "vypovídající" rozhodně nedokazuje, že svědectví a výpověď jsou synonyma

To, s čím si vystačím, se vztahovalo k původní argumentaci k ZMP, ne k synonymitě. Jistě jste si všimla, že jsem to pronesl až po té, co jsem sám tu synonymitu zpochybnil, jakožto důsledek toho zpochybnění. Nevím, proč si tedy myslíte, že jsem tím chtěl synonymitu dokazovat.

Inka: K tématu "Dobrý den" -napsal jste:

Já: "Že jde původně o přání, je zřejmé z delší verze pozdravu, která již není tak běžná: "Dobrý den přeji" či "Dobrý den Vám vinšuju". "
Inka: Pozdrav je i byl původně pozdravem (nikoli přáním, jak tvrdíte). Dříve byl pozdrav nutností (dnes je zdvořilostí) - sloužil k tomu, aby se setkávající ujistili o svých přátelských úmyslech

A právě nejlepším způsobem jak ujistit dotyčného o přátelských úmyslech je popřát mu něco dobrého. Čeština má 4 slovesné způsoby: oznamovací, rozkazovací, podmiňovací a přací. Pozdrav "Dobrý den" je zkrácená forma "Dobrý den přeji", což je slovesný způsob přací. Proto jde o přání. Nejde-li o přací způsob, o jaký jde?

Inka: napsal jste: "Vaši jistotu Vám závidím. Já mimochodem přeji dobrý den každému, i když to třeba nevyslovím, takže i kdybych to řekl automaticky, tak si neprotiřečím." Podle Vás tedy, když automat vytiskne cedulku, na které bude napsáno "Dobrý den", tak to znamená, že automat PŘEJE?! Vždyť právě pojem "automaticky" znamená, že se jedná o situaci, kdy není přítomna lidská vědomá činnost!

Porovnáváte nesrovnatelné. Zopakovat své přání, jež vzniklo dřívějším duševním prožitkem, (byť bez aktuálního duševního znovuprožití) není totéž, jako opakovaně tisknout cedulku, kterou automat svým duševním prožitkem nevytvořil. Uvědomte si, že i když to říkáte poprvé, tak to již vlastně reprodukujete, neboť originál je již minulost prožitá v myšlenkách. Jediný rozdíl je tu v tom, jak dávno jste to promyslela (zda před vteřinou či před několik hodinami).

Inka: Automatizace má opodstatnění...

O tom není sporu.

Inka: proč však vnášíte automatizaci do přání?

Automatizaci do přání, resp. do pozdravu, ve kterém přání za žádnou cenu nechcete vidět, jste vnesla Vy, když jste pronesla slova, cituji: "asi i Vám se občas stane, že někomu odpovíte na pozdrav tzv. "automaticky" " Já na tuto Vaši tezi teprve reagoval.

Inka: Sice jste mi potvrdil moji jistotu ohledně Vašich přání, ale Vaše automatická přání jsou pro mne děsivá představa

Ty slovesné způsoby Vám zdá se dělají potíže. Nejdříve přací, teď podmiňovací. Zaprvé jsem vám nic nepotvrdil, neboť jsem řekl "i kdybych to řekl automaticky", nikoli "když to říkám automaticky". Za druhé jste si špatně vyložila pojem automaticky (viz výše).
Inka
30.05.2012, 12:14:46 RE:
Dle Vás jsem si "vyspekulovala odvozené fráze" ("odvozené fráze" jsou Váš vyspekulovaný termín, který mi stále podsouváte). Takto bychom mohli pokračovat "do nekonečna"... zbytečná ztráta času.

Navrhuji tento závěr:

Vaše tvrzení: synonyma existují.

Moje tvrzení: synonyma jsou pouze školní teorie, kterou řeč sama popírá.

Vaše tvrzení: "Dobrý den" je přání ("přací" slovesný způsob).

Moje tvrzení: "Dobrý den" je pozdrav (v dnešní společnosti vžitá zdvořilost).


rebel
12.05.2012, 18:07:04 osvícení
Reagovat

Znám i z doslechu vím, že mnoho lidí medituje, dělá jogu, buddhismus, holotropní dýchání aj. Chtějí se údajně spojit s bohem. Zažívají prý osvícení, vyvanutí, nirvánu, samadhi a jiné stavy blaženosti. Chtějí, jak říkají, vrátit se tzv. domů. Na první místo kladou zájem o onen svět. Nemohu si pomoct, ale připadá mi to jako uletěné. Nejsou tímto lidé záměrně odvádění od požadavků dneška? Narodili jsme se tady, abychom poznali tento svět. Neznáme ani tento svět, ale chceme poznat onen. Nevyhýbám se poznání onoho světa, jde-li to. Přesto si myslím, že v dnešní době bychom měli nejprve pomoct, aby se změnil a zlepšil tento svět. Vím, že se říká, nejprve změň sebe. Změníš-li sebe změníš svět. Ale když budou všichni osvícení podle Maharišiho a budou se rozplývat v nirváně, kdo potom zavede TSO? Tisíce stoupenců osvicování a splývání s bohem ani netuší o existenci TSO. Není to záměrné odvádění jemných a kultivovaných lidí zajímajících se o duchovní věci a lepší svět od skutečných potřeb doby a společnosti? Tady máte rozplynutí v bohu, nestarejte se o tento svět. A nebo se za něj tak maximálně modlete.... jenže to mi právě připadá jako záměrný podvod a svedení lidí na scestí. Gram praxe pro realizaci TSO mi připadá v dnešní době užtečnější, než měsíce meditování a hledání osvícení. Asi ale každý má svůj úkol. Nevím. Asi někdo se má modlit za lepší svět a někdo to má uskutečnit. Nejlépe asi obojí současně?
ZMP VM
12.05.2012, 19:48:04 RE:
Reagovat


Dělají-li dva totéž, není to totéž.

Usilování o stav blaženosti je duchovně totéž, co materialistické labužnictví (užívání si).

Pošle-li pohádkový dědeček hloupého Honzu do světa na zkušenou, tu mu jistě nedovolí, aby se předčasně vracel domů. Také mu nedovolí, aby světem bloudil jako turista z pouhé zvědavosti, ale zainteresuje ho na konkrétním úkolu (zpravidla na získání překrásné princezny a půl království přemožením strašlivého draka).

Tím světem, kde se přemáhá drak je fyzický svět, zatímco princezna je z duševně-duchovního světa...

Vše, co tu kritizujete, je lidem zpravidla naočkováno preventivně drakem, jako turizmus. Proto ti, co jsou právě v duchovním světě, touží proniknout do fyzického světa a ti, co jsou ve fyzickém světě touží proniknout do duchovního světa. Dříve či později se ti i oni dostanou kam chtějí (fyzickým zrozením nebo smrtí) a podle svého zvyku obrátí své touhy zase ke světu, ve kterém právě nejsou. Proto nic nepoznávají a ničemu nerozumí ani tady, ani tam...

Chci-li změnit tento svět, pak bych měl tento svět nejdříve pravdivě poznat, abych věděl, co vše a jak mohu změnit (negativní poznání) a současně bych měl pravdivě poznat také to, co je právě dovoleno poznat z onoho světa, abych tento svět neměnil náhodou k horšímu (pozitivní poznání). Uvedeným způsobem změním sám sebe, abych mohl změnit svět...

K pravdivému poznání obou světů nepotřebuji být v těchto světech badatelem. Postačí být myslitelem, to je naučit se reálně logicky myslet, abych mohl porozumět zprávám jiných badatelů, abych mohl ověřovat pravdivost jejich zpráv...

zmp
Kristina
14.05.2012, 00:24:15 RE: osvícení
Reagovat

Ta poslední věta s otazníkem by vlastně měla být odpovědí.

V první řadě jako pozemští lidé současnosti bychom se měli věnovat práci tady na Zemi.

Touha po ztraceném duchovním světě je však zakořeněná v každé lidské bytosti. Postupem vývoje lidstva byl tento svět oddělen od našeho bytí a my se k němu budeme znovu postupně přibližovat. Ne však nevědomě, pouhou vírou v něj, ale s plným svobodným uvědoměním.

K tomu nám napomáhají sdělení duchovních badatelů, jak píše zmp, je však třeba rozlišovat, protože je mnoho povolaných, avšak málo vyvolených.

Potřeba duchovnosti v lidech otevřela cesty všemožným druhům duchovních směrů, jak jmenujete v příspěvku.

Za pochybnými "rychlovstupy" do duchovního světa je leckdo ochoten dát nemalý peníz, aniž si uvědomuje nebezpečí těchto aktivit. Je třeba se mít na pozoru před atavistickými a zjevně démonickými okultismy, které nepoučený člověk těžko rozliší.

Zlaté pravidlo pravých okultních věd praví: Chceš-li učinit jeden krok na cestě za poznáním skrytých pravd, učiň nejdříve tři kroky na cestě zdokonalování svého charakteru směrem k dobru... (R.S.)

Pravé duchovní poznání nevzdaluje člověka ze Země, aby se vznášel v nirváně, ale aby s pomocí duchovních pravd dokázal budovat bytí tady na Zemi.
ZMP VM
11.05.2012, 19:52:22 reakce na: Tomáš 11.05.2012, 15:51:23 RE: RE:
Reagovat


Podezřívání a útoky na osobu oponenta, typu „Kdybyste nebyl tendenčně jednostranný“, do poctivě vedené diskuse nepatří...


Fráze typu „"buď s Bohem". "buď šťasten" atp. nepředpokládají vůbec nic. Jsou to jen pozdravy, podobné anglickému „jak se máš“, aniž tazatel očekává, že mu odpovíme líčením „jak se máme“. Reakce takového druhu jsou jen únikem z diskuse...

 

Také reakce „To jsou pouhé spekulace. Než je doložíte, nevidím důvod je brát vážně.“ je úniková...

Pravíte: „Skutečně svobodný se skutečně může svobodně vzdát své svobody. Pak již ale není svobodný, neboť - jak jistě uznáte - nelze zároveň "vzdát se něčeho" a "ponechat si něco".

Nic takového jistě neuznám. Na našem webu jsou vedle metodických příloh k TSO přiloženy také vysvětlující „pilíře“. Jeden z nich vysvětluje, co je to vnitřní a vnější svoboda. Není tedy třeba tento celostránkový výklad tady opakovat. Jen připomínám, že jediným možným aktem vnější (sociální) svobody, je veto. To znamená, že vzdá-li se svobody (vnější) skutečně svobodný člověk, pak o svou svobodu nepřichází, neboť může svou oběť kdykoliv svobodně ukončit vetem. Nic takového skutečně nesvobodný nemůže.

Musím tedy trvat na tom, že atakovat slovy „buď svůj“ rozhodnutí svobodného dočasně svoji svobodu obětovat bližním (jak jinak než z lásky), je zlomyslnost nebo nejapnost...


Jsme-li nachytáni na hruškách, např. na neoddiskutovatelném protimluvu, jako se Vám přihodilo s pojmem „slyšet“, a reagujeme-li na to obviněním, že nám to oponent nechce ulehčit a proto s ním nemá smysl diskutovat, o čem to vypovídá? Komu v dialogu nejde o cizelování tezí (o vychytání chyb) formou oponentního řízení, ale o to, aby mu byly chyby přehlíženy, a navíc také o útoky na osobu oponenta (viz výše), ten vypovídá sám o sobě, že mu k dialogu chybí trpělivost a chce si souhlas nějak vynutit...

 

Slovy „To rozhodně neříkám. Ani brát na zřetel, ani nebýt přezíravý neznamená totéž co "řídit se jen podle (toho)" vyjadřujete nesouhlas s oponentem, aniž cokoliv dokazujete. Totéž platí o pouhém opakování svých tvrzení...

 

Pravíte: „V podstatě jste mě vyzýval k tomu, abych dokázal, že je možné jinak než pod nátlakem ověřovat správnost cizích úvah.“

Odpovídám: V podstatě jste si tento výklad mých slov doslova vymyslel.

Vyzval jsem Vás, cituji: „Musel byste... dokázat, že je vůbec možné, vzít v úvahu cizí úvahu tak, abychom ji mohli oprávněně pokládat za svou vlastní úvahu, aniž by nám byla vnucena cizí sugescí, nátlakem, vlastní zvůlí či jinou zaujatostí.“
Co je na „přijetí cizí úvahy za svou vlastní úvahu“ tak nesrozumitelného, že to opakovaně měníte?


Pravíte: „Ověřit cizí úvahu v podstatě znamená učinit z ní úvahu vlastní. Jinak ji ani ověřit nelze.“

Odpovídám: Nechce se mi věřit, že byste tu chtěl tvrdit, že „cizí úvahu musíme nejdříve přijmout za vlastní, abychom ji mohli ověřovat“. Ale ani opačné pořadí tu nedává rozumný smysl. Ověření přece může odhalit nepravdivost cizí úvahy. I tehdy ji chcete přijmout za vlastní?...

 

Teze, že se lze odvolávat na to, co je předmětem sporu, co má být teprve dokázáno, je vlastním principem tautologie...

 

Pravíte: „když mi něco říká instinkt, je to něco jiného, než když mi to říká můj bližní.“

Jenže tím se jen vyhýbáte mojí námitce, kterou nyní přizpůsobím Vaším slovům:

Když mi něco říká instinkt, je to v podstatě totéž, jako když mi něco říká instinkt mého bližního...

Skutečnost že je instinkt osobní je v této diskusi navýsost relevantní...

Na uvedení příkladu jiného „svědka“ než je instinkt, tedy nadále marně čekám...

zmp
Tomáš
12.05.2012, 02:27:20 RE: reakce na: být svůj
Reagovat

ZMP: Podezřívání a útoky na osobu oponenta, typu „Kdybyste nebyl tendenčně jednostranný“, do poctivě vedené diskuse nepatří...

Pokud se jedna z diskutujících stran projeví tendenčně jednostraně, má druhá strana právo druhou stranu na to upozornit. To se přesně stalo, a toto upozornění bylo konkrétně doloženo na příkladech, které jste nevzal v úvahu, což lze kvalifikovat jako jednostrannost, či tendenčnost.

Sám jsem se takové tendenčnosti také dopustil, např. když jsem tendenčně nedůsledně nedomyslel, že "být svůj" se netýká pouze jednání. Nazval-li jsem Vás tedy nyní tendenčně jednostranným, není to myšleno jako osobní útok, ale prostě jako upozornění, neboť tendenčně jednostranně se tu a tam projeví v podstatě každý.

ZMP: Fráze typu „"buď s Bohem". "buď šťasten" atp. nepředpokládají vůbec nic.

Mám to chápat tak, že když Vy někomu říkáte "buď šťasten", či "buď zdráv", tak tím nic nepředkádáte a jen mlátíte prázdnou slámu? Já bych čekal, že skutečně chcete, aby ten dotyčný byl šťastný či zdráv. Věřím, že tak jste to nemyslel, a že tato slova, když je použijete myslíte smrtelně vážně v jejich přesném významu, který je nadevší pochybnost jasný, v duchu: "co na srdci, to na jazyku".

ZMP: Jsou to jen pozdravy, podobné anglickému „jak se máš“, aniž tazatel očekává, že mu odpovíme líčením „jak se máme“. Reakce takového druhu jsou jen únikem z diskuse...

Opravdu se mi nechce věřit, že toto myslíte vážně.

ZMP: Také reakce „To jsou pouhé spekulace. Než je doložíte, nevidím důvod je brát vážně.“ je úniková...

Není vůbec úniková. Konkrétně reaguje na to, co jste uvedl, neboť jste to ničím nedoložil. Únik ma smysl tam, kdy je diskutující zahnán do kouta argumenty druhé strany. Pouhými spekulacemi nikoho nikam ještě nikdo nezahnal.

ZMP: Pravíte: „Skutečně svobodný se skutečně může svobodně vzdát své svobody. Pak již ale není svobodný, neboť - jak jistě uznáte - nelze zároveň "vzdát se něčeho" a "ponechat si něco".
Nic takového jistě neuznám.

Takže tvrdíte, že je možné něčeho se vzdát a zároveň si to ponechat? A pokud ano, jste schopen to doložit na konkrétním příkladě?

ZMP: Na našem webu jsou vedle metodických příloh k TSO přiloženy také vysvětlující „pilíře“. Jeden z nich vysvětluje, co je to vnitřní a vnější svoboda. Není tedy třeba tento celostránkový výklad tady opakovat. Jen připomínám, že jediným možným aktem vnější (sociální) svobody, je veto. To znamená, že vzdá-li se svobody (vnější) skutečně svobodný člověk, pak o svou svobodu nepřichází, neboť může svou oběť kdykoliv svobodně ukončit vetem. Nic takového skutečně nesvobodný nemůže.

Nehodlám tuto diskusi dále rozšiřovat o další témata, už tak je dost nabobtnalá. Ať už jsou vaše definice vnitřní či vnější svobody jakékoli, přece nevěřím tomu, že jsou založené na protimluvu "vzdát se = ponechat si". Nejspíš matete jablka s hruškama, tj. vzdáváte se jablek a ponecháváte si hrušky a mícháte to dohromady.

ZMP: Musím tedy trvat na tom, že atakovat slovy „buď svůj“ rozhodnutí svobodného dočasně svoji svobodu obětovat bližním (jak jinak než z lásky), je zlomyslnost nebo nejapnost...

Já zase musím trvat na tom, že spekulovat o motivech bez znalostí konkrétních okolností je přinejmenším zbrklé. Proto s Vámi nemohu souhlasit a ani se nebudu do podobného spekulování sám pouštět. Navíc i tady jste vlastně nedůsledný, neboť pokud vzdát se svobody je totéž co ponechat si svobodu, pak tím, že někoho nabádáme, aby byl svůj, ho vlastně nabádáme, aby si ponechal svou svobodu, tj. aby se ji svobodně vzdal, čili o žádný atak pak ani nejde.

ZMP: Jsme-li nachytáni na hruškách, např. na neoddiskutovatelném protimluvu, jako se Vám přihodilo s pojmem „slyšet“, ...

Co se pojmu slyšet týče, žádný protimluv se nekonal. Ale chápu, že vám to nevymluvím. No co už...

ZMP: Slovy „To rozhodně neříkám. Ani brát na zřetel, ani nebýt přezíravý neznamená totéž co "řídit se jen podle (toho)" vyjadřujete nesouhlas s oponentem, aniž cokoliv dokazujete. Totéž platí o pouhém opakování svých tvrzení...

Říkám jen to, co je naprosto neoddiskutovatelné, abych použil Vašeho obratu. Dal jsem k dispozici jasné podobenství soudu. Soud probíhá tak, že soudce postupně vyslechne svědky, tj. vezme na zřetel jejich svědectví (naslouchá jim), a následně zváží pro a proti a rozhodne. To, že rozhodne např. pro, neznamená, že na argumenty proti nevzal žádný zřetel, ale prostě že argumenty pro byly pádnější.
Vy jste si ale usmyslel, že poslouchat, vzít na zřetel, atp. vždy a všude znamená doslova bezpodmínečně se řídit tím a ničím jiným. Tato vaše volba je ale naprosto ničím neopodstatněná. Pokud si to neuvědomíte, nemá smysl pokračovat v této diskusi, neboť potom oba mluvíme jiným jazykem.

ZMP: Pravíte: „Ověřit cizí úvahu v podstatě znamená učinit z ní úvahu vlastní. Jinak ji ani ověřit nelze.“
Odpovídám: Nechce se mi věřit, že byste tu chtěl tvrdit, že „cizí úvahu musíme nejdříve přijmout za vlastní, abychom ji mohli ověřovat“. Ale ani opačné pořadí tu nedává rozumný smysl. Ověření přece může odhalit nepravdivost cizí úvahy. I tehdy ji chcete přijmout za vlastní?...

Příčinou našeho nedorozumění zde je to, že oba používáme pojem "ověřit" v jiném významu. Zatímco já ve významu "potvrdit", Vy ve významu "potvrdit nebo vyvrátit". V mnou použitém významu Vaše námitka není logicky možná.

ZMP: Teze, že se lze odvolávat na to, co je předmětem sporu, co má být teprve dokázáno, je vlastním principem tautologie...

Odvolával jsem se na to, co jsem chtěl zadat. Co jsem chtěl ale není předmětem sporu, neboť o tom nemám důvod se s nikým přít, protože to vím. Klidně tuto část ignorujte a řeště jen to objektivní, když Vás to subjektivní nezajímá, či vyrušuje. Ale nezneužívejte doplňující sdělení o subjektivním k argumentaci proti objektivnímu, jakobych snad vydával subjektivní za objektivní. Musím se opakovat: Kdyby zůstalo jen u popisu toho, co jsem chtěl, byla by Vaše námitka oprávněná.

ZMP: Pravíte: „když mi něco říká instinkt, je to něco jiného, než když mi to říká můj bližní.“
Jenže tím se jen vyhýbáte mojí námitce, kterou nyní přizpůsobím Vaším slovům:
Když mi něco říká instinkt, je to v podstatě totéž, jako když mi něco říká instinkt mého bližního...

Instinkt mého blížního mi nic říkat nemůže, neboť ten promlouvá (opět jde pouze o metaforu, nikoli o neooddiskutovatelný protimluv) pouze k mému bližnímu. Pro klid Vaší duše si představte, že ten svědek nesvědčí na základě instiktu, ale na základě toho, co viděl. Tím budiž dokázáno, že svědků může být víc a že nemusí jít jen o instinkty.

ZMP: Skutečnost že je instinkt osobní je v této diskusi navýsost relevantní...

O mnohosti svědků se zde argumentuje proto, že to má dokázat, že lze svědka vyslechnout (naslouchat mu, vzít zřetel na jeho svědectví) a přesto nerozhodnout výhradně jen podle něj (tj. bez vyslechnutí dalších svědectví). Pak také proto, že jste mě nařknul z toho, že jsem dal rovnítko mezi svědek a instinkt, což není pravda (instinkt pouze vystupoval jako jeden ze svědků).
O pár řádků výš jsem Vám naservíroval očitého svědka, čímž budiž dokázáno, že Vámi deklarované rovnítko je pouze vaší iluzí.
ZMP VM
12.05.2012, 10:31:45 RE:
Reagovat

 

Pozdravy typu "buď šťasten", či "buď zdráv" nepoužívám. Pozdravím-li dobrý den, tak tím skutečně nemyslím na „dobrý den“ ale jen na to, abych dal tradičně najevo, že pozdraveného vnímám, že mi není lhostejný...

Opravdu to myslím vážně a nevěřím, že na pozdrav „jak se máš“ vyprávíte jak se máte...

 

Že se skutečně svobodný může dočasně vzdát své svobody ve prospěch jiného a vetem (ukončením svého vzdání) svoji svobodu zase obnovit jsem v této diskusi již doložil na příkladu soluňských bratrů Konstantina-Cyrila a Michaela-Metoděje („Metoděj sloužil svému bratru jako otrok“). Ve zmíněném pilíři o svobodě je mj. řečeno, že každý vztah je nesvobodný. Navazováním vztahů se tedy svobodní své svobody v každém navázaném vztahu vzdávají. Sociální svobodu mohou tedy vyžít jen a jen aktem přerušení vztahu (vetem). Pokud tomu nechcete rozumět, pak Vám není pomoci...

 

Reagovat na veto svobodného opakovaně protimluvem: „vzdát se svobody = ponechat si svobodu“ je hysterické, nikoliv rozumné...


Rovnice: „ověřit = potvrdit“ je evidentně nesmyslná. Ověří-li si spravedlivý soudce výpověď svědka a shledá, že je lživá, pak ji nemůže potvrdit...


Předmětem sporu není, co jste chtěl, ale to, zda vůbec víte, co jste chtěl. Pokud tvrdíme něco nepravdivého ale nechceme vědomě lhát, pak opravdu nevíme, co vlastně říkáme (srovnej biblické: „Odpusť jim Bože, neboť nevědí, co činí“)...

Pravíte: „Instinkt mého bližního mi nic říkat nemůže, neboť promlouvá pouze k mému bližnímu“.

Odpovídám: Jako svědek před soudcem nám bližní může sdělit, co mu říká jeho instinkt. V takovém případě k Vám skrze Vašeho bližního může cizí instinkt mluvit velmi zřetelně a Vy to v takovém případě slyšíte dokonce vlastníma ušima...

 

Pravíte: „Pro klid Vaší duše si představte, že ten svědek nesvědčí na základě instinktu, ale na základě toho, co viděl.“

Odpovídám: Po řadě urgencí jste konečně uvedl příklad jiného svědka, než instinktu. Proč to nešlo hned? Teprve nyní Vám tedy mohu ukázat, že jsem ho neurgoval „pro klid své duše“, ale proto, abych Vás mohl vyvést z omylu, kterého jste se dopustil hned při svém prvním vstupu do diskuse, kdy jste uvedl: „...poslouchat svůj instinkt... tak jako vyslechnout svědka neznamená totéž, co vyřknout soud (svědků může být víc, a ne každému musí soudce uvěřit).“

Uvádíte-li nyní příklad svědka, který „nesvědčí na základě instinktu, ale na základě toho, co viděl“, pak jednoznačně pravíte, že instinkt je „svědek“, který nic neviděl. Takového „svědka“ (instinkt) samozřejmě žádný spravedlivý soudce za svědka neuzná, jeho výpověď vůbec nepřipustí, protože v pravdě svědkem není. Veškerá následující diskuse o instinktu jako svědku, byla tedy zbytečná a mohli jsme si ji ušetřit, kdyby jste nedělal takové cavyky s uvedením příkladu skutečného svědka...

Uvedený závěr se týká také vašeho dodatku „Tím budiž dokázáno, že svědků může být víc a že nemusí jít jen o instinkty.“ Pro jistotu opakuji: Instinkt není svědek, ani jen jedním ze svědků!!!

zmp
Tomáš
12.05.2012, 18:03:19 RE: RE:
Reagovat

ZMP: Pozdravy typu "buď šťasten", či "buď zdráv" nepoužívám. Pozdravím-li dobrý den, tak tím skutečně nemyslím na „dobrý den“ ale jen na to, abych dal tradičně najevo, že pozdraveného vnímám, že mi není lhostejný...

Já naopak když někoho pozdravím, tak tím myslím přesně to, co říkám. Pozdravím-li dobrý den, skutečně mu přeji, aby měl dobrý den. Zeptám-li se, jak se máš, skutečně mě zajímá, jak se má. Že si zejména američané zvykli na "how do you do" odpovídat "how do you do" (tj. v podstatě ignorovat otázku, jakoby apriori předpokládali, že zájem druhého je předstíraný) považuji za formu úpadku kultury. U Vás mě docela překvapuje, že si berete příklad právě z nich.

Faktem zůstává, že tyto pozdravy nic nepředpokládájí, např. "buď zdráv" nepředpokládá zdraví či nemoc, atd. Totéž platí i pro větu "buď svůj", která se také koneckonců také v běžné mluvě používá v kontextu, kdy lze použít "měj se fajn" či "buď zdráv". V duchu Vaší anti-pozdravové argumentace byste tudíž měl o "být svůj" prohlásit totéž, co prohlašujete o ostatních pozdravech, tj. že nepředkládá vůbec nic.

ZMP: Opravdu to myslím vážně a nevěřím, že na pozdrav „jak se máš“ vyprávíte jak se máte...

Zpravidla i na tuto otázku stručně odpovím. Rozhodně ji jen tak dle vzoru američanů nepřejdu.
Nicméně nechápu proč jste od "buď zdráv", které má k našemu "buď svůj" daleko blíže, utekl k "jak se máš?". Patrně Vám "buď zdráv" nevyhovuje.

ZMP: Ve zmíněném pilíři o svobodě je mj. řečeno, že každý vztah je nesvobodný. Navazováním vztahů se tedy svobodní své svobody v každém navázaném vztahu vzdávají. Sociální svobodu mohou tedy vyžít jen a jen aktem přerušení vztahu (vetem). Pokud tomu nechcete rozumět, pak Vám není pomoci...

Je to, jak jsem říkal. Matete jablka s hruškama.
Na jednu stranu tvrdíte: navazuji vztah a tedy se vzdávám svobody.
Na druhou stranu tvrdíte: vetuji, tj. svobodně ruším vztah.
Evidentně jde o dvě různé svobody, které zde směšujete. Neplatí tedy protimluv "vzdát se = ponechat si", za který jste tak tvrdě bojoval slovy "Nic takového jistě neuznám." (na výzvu: jistě uznáte - nelze zároveň "vzdát se něčeho" a "ponechat si něco"). Jen doufám, že nebudete nyní kličkovat a tvrdit, že šlo o dvě různá "něca", to bych totiž nepoužil "ponechat si něco" ale "ponechat si něco jiného".

ZMP: Reagovat na veto svobodného opakovaně protimluvem: „vzdát se svobody = ponechat si svobodu“ je hysterické, nikoliv rozumné...

Za onen protimluv bojujete (zda hystericky či jinak si vyřešte sám) Vy, nikoli já.

ZMP: Rovnice: „ověřit = potvrdit“ je evidentně nesmyslná.

Kdyby to tak bylo, nikdy by nemohlo dojít k nedorozumění, ke kterému došlo. Vaše "evidentně" je tedy evidentně nepravdivé. Z dřívější diskuse je naprosto jasné, že pokud má nějaké slovo více významů (např. poslouchat), tak máte tendenci si vybrat to, které se Vám lépe hodí, a ostatní vyloučit jako "evidentně nesmyslné". Tyto praktiky odmítám, neboť do poctivé diskuse nepatří.

ZMP: Předmětem sporu není, co jste chtěl,...

To je pravda. Ale proč Vám vadí, když krom objektivního doložení toho, co jsem uvedl, uvedu také popis toho, co jsem uvést chtěl. Kdybych uvedl jen to, a na objektivní doložení zapomněl, byla by Vaše námitka oprávněná. Takhle je to jen projev toho za každou cenu být v opozici. Kdybyste totiž mohl být v opozici oprávněně, vybral by jste si k útoku to objektivní, co s věcí souvisí, nikoli to subjektivní, co jen argument doprovází.

ZMP: Pravíte: „Instinkt mého bližního mi nic říkat nemůže, neboť promlouvá pouze k mému bližnímu“.
Odpovídám: Jako svědek před soudcem nám bližní může sdělit, co mu říká jeho instinkt. V takovém případě k Vám skrze Vašeho bližního může cizí instinkt mluvit velmi zřetelně a Vy to v takovém případě slyšíte dokonce vlastníma ušima...

Zda ke mně skrze bližního mluví jeho instinkt nebo ne, o tom nemohu nic vědět a proto o tom nespekuluji. Mohu vědět jen to, že ke mně mluví můj bližní. Zda se on nechá řídit či ovlivňovat svými instinkty, to už je jeho starost a zopodvědnost, nikoli moje. Svýma vlastníma ušima mohu slyšet jedině svého bližního, nikoli jeho instinkt. Zde matete originál s více či méně přesnou reprodukcí.

ZMP: Pravíte: „Pro klid Vaší duše si představte, že ten svědek nesvědčí na základě instinktu, ale na základě toho, co viděl.“
Odpovídám: Po řadě urgencí jste konečně uvedl příklad jiného svědka, než instinktu. Proč to nešlo hned?

Jsou věci na tomto světě, které jsou natolik zřejmé, že je v normální diskusi není třeba uvádět. Je třeba jen trochu zdravé představivosti.

ZMP: Teprve nyní Vám tedy mohu ukázat, že jsem ho neurgoval „pro klid své duše“, ale proto, abych Vás mohl vyvést z omylu, kterého jste se dopustil hned při svém prvním vstupu do diskuse, kdy jste uvedl: „...poslouchat svůj instinkt... tak jako vyslechnout svědka neznamená totéž, co vyřknout soud (svědků může být víc, a ne každému musí soudce uvěřit).“

Nijakého omylu jsem se nedopustil. Instinkt je svědek, neboť vypovídá pro nebo proti obžalovanému. Tak to prostě je a stím žádná Vaše argumentace nemůže hnout. Zda je tento svědek nezaujatý (a zda by tedy měl být vůbec vzat v úvahu), to je úplně jiný problém, který zde neřešíme. Váš pokus o argumentaci, kdy se jaksi snažíte tohoto svědka vůbec nepřipustit k výpovědi je pokusem změnit mé podobenství v něco jiného, a tudíž není argumentem proti mně. Instinkt je bohužel natolik vtíravý, že nelze jen tak jednoduše nepřipustit jeho svědectví. Jeho případnou zaujatost či nestrannost je třeba doložit až následně, ale to je jak jsem řekl jiný problém, než tu řešíme.

ZMP: Uvádíte-li nyní příklad svědka, který „nesvědčí na základě instinktu, ale na základě toho, co viděl“, pak jednoznačně pravíte, že instinkt je „svědek“, který nic neviděl.

Nic takového netvrdím, zapracujte trochu na své logice. O tom, jak instinkt přišel k tomu, co mi říká, nic nevím, a proto nevím ani to, zda to někde viděl.
ZMP VM
12.05.2012, 18:49:57 RE:
Reagovat


Pokud vím, tak fráze „buď svůj“ se nepoužívá jako pozdrav, ale jako „dobře míněná“ rada...

Chci-li vědět, jak se někdo má, pak se ho na to neptám pozdravem, ale když máme oba čas na odpověď...

Jsem-li pozdravem „jak se máš?“, odpovídám vždy stručně „dobře!“, i když to není pravda a oba jdeme dál...

„Buď zdráv!“ je pozdrav horníků, vyplývající z jejich riskantního povolání...


K otázce „vzdání se svobody a obnovení svobody vetem“ nemám již co dodat. Pokud tomu nechcete rozumět, pak Vám není pomoci...

 

Pravíte: „...proč Vám vadí, když krom objektivního doložení toho, co jsem uvedl, uvedu také popis toho, co jsem uvést chtěl.“

Odpovídám: Řeknu-li něco, pak jsem zodpovědný za to, co jsem řekl, neboť nikoho nemůže vědět, jak jsem to opravdu myslel (co jsem chtěl říci). Ukáže-li se, že jsem chtěl říci něco jiného, nebo totéž jinak, pak je třeba původní výrok odvolat a nahradit ho jiným, nikoliv k původnímu výroku přidávat jiný...


Soudce (náš úsudek) nemá problém s tím rozpoznat, zda je svědek očitý, či nikoliv. Není-li očitý a přesto chce svědčit, pak ho k tomu může vést jen instinkt...


Pravíte: „Jsou věci na tomto světě, které jsou natolik zřejmé, že je v normální diskusi není třeba uvádět“.

Odpovídám: Chceme-li se vyhnout instinktům oponenta (kličkování, zapírání atp.), pak uděláme nejlépe, když ho přimějeme, aby i věci zcela zřejmé vyslovil (nejlépe napsal) pokud možno on...

 

Vypovídat proti obžalovanému instinktivně, nikoliv na základě očitého svědectví, není svědectví, ale pomlouvání. Pavlačová drbna není svědek...

Připustit instinkt jako svědectví může jen fatální omyl, nebo nespravedlivý soudce...

zmp
Tomáš
12.05.2012, 21:13:10 RE: RE:
Reagovat

ZMP: Pokud vím, tak fráze „buď svůj“ se nepoužívá jako pozdrav, ale jako „dobře míněná“ rada...

Lze ji použít i jako součást pozdravu při loučení. Podobně jako např. "nedej se", "drž se" atp. Ale chápu, že se Vám to nehodí, a tak to budete všemožně zpochybňovat.

ZMP: Chci-li vědět, jak se někdo má, pak se ho na to neptám pozdravem, ale když máme oba čas na odpověď...
Jsem-li pozdravem „jak se máš?“, odpovídám vždy stručně „dobře!“, i když to není pravda a oba jdeme dál...

Bohužel je to tak, že si lidé zvykli takto se přetvařovat. Jeden se ptá, aniž ho v tu chvíli zajímá odpověď, druhý buď ví, že jde o přetvářku, a nebo nechce obtěžovat svými soukromými problémy, a tak automaticky odpovídá "dobře".
Jenže to, že si lidé zvykli takto se přetvařovat, ještě nedokládá, že obsah těchto vět je prázdný jak Vy tvrdíte. V jejich případě to jakýmsi způsobem prázdné je, ale obecně to neplatí.

Evidentně zde argumentujete pozdravem, jako něčím letmým, co nedává prostor pro to mluvit vážně. Ale tyto "pozdravy" lze použít i v běžné mluvě, nikoli jen při letmém kontaktu. Nejlépe je to vidět u "buď šťasten", či u hojněji se vyskytujícího "buďte šťastni". To lze použít např. jako přání novomanželům, aniž by to nijak předpokládalo, že dosud byly nešťastni.

Proto Vaše teze, že "Buď A" (za A si dosaďte cokoliv) předpokládá automaticky negaci A, je prostě blud.

ZMP: „Buď zdráv!“ je pozdrav horníků, vyplývající z jejich riskantního povolání...

Buď zdráv je především přáním zdraví. Zda ho někdo používá také jako pozdrav je druhotné, pro naši diskusi nepodstatné. A že jsou to právě horníci je vzhledem k argumentaci tuplem nepodstatné. Ale beru to jako vedlejší informaci.

ZMP: K otázce „vzdání se svobody a obnovení svobody vetem“ nemám již co dodat. Pokud tomu nechcete rozumět, pak Vám není pomoci...

Nemáte-li co dodat, tak nic nedodávejte. Svým obviňováním mě z toho, že nechci rozumět, si protiřečíte, neboť dodáváte pomluvu.

ZMP: Pravíte: „...proč Vám vadí, když krom objektivního doložení toho, co jsem uvedl, uvedu také popis toho, co jsem uvést chtěl.“
Odpovídám: Řeknu-li něco, pak jsem zodpovědný za to, co jsem řekl, neboť nikoho nemůže vědět, jak jsem to opravdu myslel (co jsem chtěl říci). Ukáže-li se, že jsem chtěl říci něco jiného, nebo totéž jinak, pak je třeba původní výrok odvolat a nahradit ho jiným, nikoliv k původnímu výroku přidávat jiný...

Zde předpokládáte něco, co není pravda, a pak na základě této nepravdy moralizujete. Pokud vím, tak v tomto bodě se neukázalo, že jsem chtěl říct něco jiného, než jsem řekl, ale ukázalo se, že Vy jste si to svévolně vyložil jinak.

ZMP: Soudce (náš úsudek) nemá problém s tím rozpoznat, zda je svědek očitý, či nikoliv. Není-li očitý a přesto chce svědčit, pak ho k tomu může vést jen instinkt...

Takovýchto spekulací jsem dalek. Patrně Vám ušlo, že člověk má krom zraku i jiné smysly, které nejsou instinkty.
Jádro problému je však jinde. Vy se prostě stále snažíte měnit mé podobenství o soudu. Buď ho přijměte tak, jak jsem ho podal, a pak můžete argumentovat proti mně, anebo si udělejte vlastní vzdoro-podobenství a v něm si vyvracejte, jak co libo. Jen mi ho pak prosím nepodsouvejte jako moje. V mém podobenství je instinkt svědkem (tj. je personifikován jako osoba, např. jako zaujatá osoba), který prostě byl připuštěn, neboť nikdo dopředu nevěděl, zda je či není zaujatý.

ZMP: Vypovídat proti obžalovanému instinktivně, nikoliv na základě očitého svědectví, není svědectví, ale pomlouvání. Pavlačová drbna není svědek...

A o tom rozhoduje kterýžto soud? Nejspíš ten zaujatý proti pavlačovým drbnám, že?
I pavlačová drbna může být očitým svědkem. Zda je její svědectví pomluvou je mj. také předmětem soudu. O tom nelze rozhodovat "instinktivně" předem, neboť by pak soudce nebyl o moc lepší než ona sama.
Souhlasit mohu pouze v tom, že pavlačová drbna není zrovna nejdůvěryhodnějším svědkem, ale svědkem určitě být může.

ZMP: Připustit instinkt jako svědectví může jen fatální omyl, nebo nespravedlivý soudce...

Zde je jádro sporu ve významu "připustit svědectví". Neznám nikoho, kdo by dokázal své instinkty či předsudky natolik kontrolovat, že by jim ani nedovolil podat jejich svědectví. Každý z nás pociťuje sympatie či antipatie (což jsou právě ta svědectví). Síla charakteru se pak pozná právě v tom, nakolik je schopen jim odolat, ale odolat neznamená zabránit jejich vzniku (svědectví), ale vidět je v pravém světle (rozpoznat jejich případnou zaujatost).
ZMP VM
13.05.2012, 09:50:59 RE:
Reagovat


Pokud soudce nepřipustí nějakého svědka, například proto, že není očitý (ušitý či jaký chcete), pak to může udělat dvojím způsobem:

- nepřipustí ho předem (protože to o něm ví)

- nepřipustí ho (vyloučí ho) dodatečně (protože to předem nevěděl)...


Je-li pavlačová drbna očitým svědkem, pak nevypovídá před soudem jako pavlačová drbna (instinkt), ale jako řádný svědek (očitý aj.). Pokud ke svému svědectví přimísí nějaké drby, soudce je vyloučí...


Pravíte: „Neznám nikoho, kdo by dokázal své instinkty či předsudky natolik kontrolovat, že by jim ani nedovolil podat jejich svědectví.“

Odpovídám: Tato Vaše slova a vůbec Vaše vedení diskuse vypovídá o tom, že soudíte instinktivně v duchu „podle sebe soudím tebe“...

 

Pravíte: „Každý z nás pociťuje sympatie či antipatie (což jsou právě ta svědectví). Síla charakteru se pak pozná právě v tom, nakolik je schopen jim odolat, ale odolat neznamená zabránit jejich vzniku (svědectví), ale vidět je v pravém světle (rozpoznat jejich případnou zaujatost).“

Odpovídám: Diskuse není o zabránění vzniku instinktů, ale o jejich nepřipuštění jako svědectví.

Vidíte-li je v pravém světle, pak byste je měl ze svědků dodatečně vyloučit, to je nepřipustit jejich výpověď jako svědectví. Předběžně nebo dodatečně, svědkové to prostě nejsou (resp. mohou svědčit jen samy o sobě, jen o tom, že existují. Nic víc!)...

zmp
Tomáš
13.05.2012, 17:00:17 RE: RE:
Reagovat

Celá Vaše poslední reakce je založena na tom, že používáte pojem "připustit svědectví" v jiném smyslu než já.
Zatímco když já mluvím o "připuštění svědectví", mluvím o tom, že svědek smí podat své svědectví, a je vyslechnut soudem, Vy mluvíte o jiném připouštění, a sice o připouštění již existujícího svědectví do rozhodovacího procesu soudce.

ZMP: Pravíte: „Neznám nikoho, kdo by dokázal své instinkty či předsudky natolik kontrolovat, že by jim ani nedovolil podat jejich svědectví.“
Odpovídám: Tato Vaše slova a vůbec Vaše vedení diskuse vypovídá o tom, že soudíte instinktivně v duchu „podle sebe soudím tebe“...

Tato má slova a Vaše reakce na ně dokazují to, že oba mluvíme o něčem jiném, a že Vy máte sklon ke zbrklosti v usuzování. Více než tento sklon by Vám slušela snaha porozumět druhé straně.

ZMP: Vidíte-li je v pravém světle, pak byste je měl ze svědků dodatečně vyloučit, to je nepřipustit jejich výpověď jako svědectví. Předběžně nebo dodatečně, svědkové to prostě nejsou (resp. mohou svědčit jen samy o sobě, jen o tom, že existují. Nic víc!)...

Výpověď a svědectví je totéž. Připustit lze obojí dvojím způsobem, připustit jejich podání svědkem (o tom mluvím já), a připustit jejich obsah pro vlastní rozhodování soudu (tak o tom mluvíte vy, a protože mi tento význam automaticky podsouváte, zbrkle - tj. instinktivně - usuzujete o mém způsobu vedení diskuse). Kdyby jste měl pravdu a svědectví nebylo totéž co výpověď, neměly bychom např. pojem "zaujatý svědek", ale pouze pojem "zaujatý vypovídající".

A mimochodem Vaše teze, že uvedení svědci mohou svědčit jen sami o sobě je nesmyslná, neboť svědectví vždy předpokládá minimálně dva subjekty, svědka, tj. vypovídajícího a naslouchajícího. Nebo snad považujete samomluvu za svědectví?
Tomáš
13.05.2012, 17:12:39 RE:
Teď jsem si uvědomil, že jste obratem "sami o sobě" myslel jen "o sobě". Poslední odstavec mé reakce tedy prosím ignorujte.
rebel
09.05.2012, 10:17:27 provokace se symboly zla jsou všude
Reagovat

Mně zase fascinuje, jak všichni hážou viktorku, véčka, takový ten symbol, když byla revoluce, všichni ti véčkaři - Havel a spol stále dělali grimasy a šaškárny s viktorkama. Naprosto nevěřím tomu, že to má být z angl. victoria. Přitom je to nějaký lóžový zednářský symbol. Oni ti spiklenci z lóží se tak poznávají a pitomci to po nich opakují. Když dva dělají totéž, není to totéž. Budu-li někomu ukazovat vztyčený prostředníček, také to není z nějakého slova na písmemo "i", ale asi něco jiné.

Také mne iritují slogany typu: Buď svůj.... nebo....poslouchej svůj instinkt.....

Buď svůj...co tím chtějí říci, že snad nejsem svůj? A čí bych asi byl? Rozumím tomu tak, že mne vyzyvatelé vyzývají, abych byl sobecký, abych byl jen pro sebe, abych druhé ohromoval, provokoval, že jsem originální - a to ve smyslu bezohledný, drzý, surový, uřvaný...tak jako je celá taková reklama?

A instinkt mám poslouchat? Který? Také ten ve smyslu buď svůj? Buď jako zvíře, které se do krve bude rvát s druhými o předhozenou kost?

Na internetu je v rámci připravovaného NWO uvěřejněna dost videí o tom, jak lóžoví bratři, zednáři, jezuité a jiné rodinné a klanové spolky užívají symboliku, kterou používajímezi sebou a kterou se vysmívají všem "nezasvěceným". Jsou to různí motýli, Horovo oko, různé podání a držení rukou a prstů, obrácené kříže, sedmiramenné svícny, hvězdy, podoby kozlů a rohatých postav atp.
ZMP VM
09.05.2012, 17:08:10 RE:
Reagovat


Buď svůj stejně jako poslouchej svůj instinkt znamená buď přirozený v duchu „cítím tedy jsem“ J. J. Rousseaua, který hlásal návrat k přírodě vyloučením všeho umělého (civilizačního), včetně výchovy. Rousseau žil v průběhu francouzské revoluce a věren svému učení dával všechny své děti hned po narození do útulku...

zmp


Tomáš
09.05.2012, 19:21:34 RE: být svůj, poslouchat svůj instink
Reagovat

Být svůj znamená jednat podle svého vlastního uvážení, nikoli podle uvážení jiných, tj. vlastně být vnitřně svobodný. Nebýt svůj znamená být něčí loutkou, tj. být vnitřně nesvobodný.

 

Poslouchat svůj instinkt je trochu něco jiného. Ale poslouchat svůj instinkt ještě neznamená řídit se jen podle něj, tak jako vyslechnout svědka neznamená totéž, co vyřknout soud (svědků může být víc, a ne každému musí soudce uvěřit).
ZMP VM
10.05.2012, 10:19:36 RE:
Reagovat


Ve větě „Být svůj znamená jednat podle svého vlastního uvážení“ je položeno rovnítko mezi pojmy:

být = jednat

Jenže kámen také je, přestože nejedná...

 

Teze „být vnitřně svobodný znamená jednat podle svého vlastního uvážení“ je poněkud nepřehledná v rozlišování mezi vnitřním a vnějším:

Pojem „jednat“ chápeme zpravidla jako vnější, nikoli jako vnitřní činnost. Být vnitřně svobodný by tedy mělo znamenat smýšlet (nikoliv jednat) podle vlastního uvážení, to je být svobodomyslný. Vnitřně svobodní mohou být přece i lidé zevně nesvobodní (např. uvěznění), kteří nemohou jednat podle vlastního uvážení...

 

Teze „Nebýt svůj znamená být něčí loutkou“ je založena na protimluvu:

nebýt = být...

 

Teze „poslouchat svůj instinkt ještě neznamená řídit se jen podle něj“ je rovněž založena na protimluvu:

poslouchat = neposlouchat (neřídit se jen podle něj)...

 

Teze „jednat podle svého vlastního uvážení, nikoli podle uvážení jiných = být vnitřně svobodný“

zakazuje svobodně jednat podle uvážení jiných (například užívat lék podle uvážení léčitele), pod hrozbou prohlášení za nesvobodného. Zde je poněkud rafinovaně skrytý protimluv:

musíš být nesvobodný, abys mohl být svobodný...

 

U věty „vyslechnout svědka neznamená totéž, co vyřknout soud“ nechápu souvislost s instinktem.

Asi je tu míněno: Neřídit se instinktem je jako když soudce neuvěří výpovědi jednoho ze svědků.

Je-li tomu tak, pak je tu zadáno: instinkt = svědek.

Praví-li se dál, že „svědků může být víc, a ne každému musí soudce uvěřit“, pak tu „víc svědků“ znamená „víc instinktů“. Lze vůbec pokládat za soudce člověka, který se řídí instinkty?

 

Na základě uvedených protimluvů a nejasností mám tezi „Nebýt svůj znamená být něčí loutkou, tj. být vnitřně nesvobodný“ za mylnou. Budu jen vděčný každému, kdo mi ukáže, v čem se tu mýlím...

zmp
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář