Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie + duchovní věda 26

19. 12. 2013


oto
21.11.2013, 17:12:46 Smutná nevedomosť o zmysle života
Reagovat

Smutná nevedomosť o zmysle života

 

 

Všetky generácie obyvateľov tejto zeme, nasledujúce jedna za druhou sa javia ako jedna veľká štafeta nevedomosti. Nevedomosti o tom najdôležitejšom, čo v živote človeka vôbec jestvuje. Nevedomosti o skutočnom zmysle a účele vlastného bytia.

 

A táto zarážajúca nevedomosť sa odráža vo všetkom, čo ľudia robia, ako žijú, ako uvažujú a ako hovoria. Týmto všetkým dávajú najavo fatálnu nevedomosť o účele vlastného jestvovania. Ľudia nevedia, aký má ich bytie zmysel a táto nevedomosť sa šíri z generácie na generáciu ako prekliatie už po celé stáročia. A dokonca ani doba vedecko technického pokroku na tom celkom nič nezmenila.

 

Mnohokrát je až dojemné pozorovať mladých rodičov, ako sa svojim deťom snažia dať len všetko to najlepšie. Ako sa ich snažia finančne dobre zabezpečiť, ako sa im snažia poskytnúť čo najlepšie vzdelanie, ako sa snažia rôznymi záujmovými činnosťami zmysluplne vyplniť ich voľný čas. Je dojemné sledovať, aké veľké nádeje vkladajú do svojich detí, ako veľmi chcú, aby dosiahli oveľa viac, ako oni.

 

A za všetkým tým cítiť určité nevedomé prianie, aby sa aspoň ich deťom podarilo uskutočniť to jediné a veľké, čo sa nepodarilo dosiahnuť a uskutočniť im samotným.

 

Nie, nejde tu o veci hmotné , ku ktorým to všetko nakoniec skĺzne a pri ktorých to napokon všetko skončí. V tomto podvedomom, samým sebou nepriznanom prianí mnohého rodiča je skrytá túžba, aby sa aspoň ich deťom podarilo nájsť, pochopiť a naplniť skutočný zmysel ľudského bytia.

 

Je to však niečo iba slabo tušené a ťažko pomenovateľné, čo nakoniec skĺzne len do toho vonkajšieho, fyzického a viditeľného. Do riešenia otázok hmotného zabezpečenia svojich detí, ich dobrého vzdelania, vhodnej práce a vhodného životného partnera. A vo víre života, naplneného uspokojovaním obrovského množstva hmotných potrieb zrazu nečakane nadíde čas, keď už ich deti majú svoje vlastné deti.

 

A oná začarovaná reťaz fatálnej nevedomosti o poznaní a naplňovaní zmyslu ľudského bytia pokračuje ďalej bez toho, že by sa našiel niekto, kto by ju dokázal preťať.

 

Aký je teda zmysel ľudského bytia? V čom spočíva?

 

Jeho pochopenie sa skrýva v poznaní, že človek je bytosťou duchovnou. Z ríše ducha vstúpil do hmotnosti, aby sa napokon do ríše ducha vrátil nazad. Do hmotnosti vstúpil nevedomý a neznalý a naspäť sa má vrátiť plne vedomý a znalý. Návrat späť je úlohou každého človeka a skutočným zmyslom jeho bytia. Je ním opätovný návrat do ríše ducha, podmienený jeho primeranou zrelosťou a ľudskou veľkosťou.

 

Hmotnosť, v ktorej sa človek nachádza je teda akousi školou, ktorá slúži na to, aby v rôznych životných situáciach zbieral skúsenosti prostredníctvom vlastného prežívania a tak postupne duchovne dozrieval. Dozrieval v osobnosť vysokého ľudského, morálneho a mravného rozmeru, ktorá spĺňa kritéria vstupu do ríše ducha. Tam totiž môžu vstúpiť a vrátiť sa nazad iba tí, ktorí spĺňajú tie najvyššie kritériá. Kritériá čistoty a ušľachtilosti, kritéria spravodlivosti, ľudskosti, čestnosti a dobroty srdca. Jedine pred takýmito ľuďmi sa otvorí brána, umožňujúca im vstup do večnej nádhery ríše ducha. Jej krása sa nedá porovnať s ničím, čo sa nachádza tu na zemi.

 

Pred človekom, ktorý však vyššie spomínané kritériá vo svojom živote nenaplňuje zostáva brána ríše ducha zatvorená a to až dovtedy, kým aj on duchovne nedozreje. To znamená, že až dovtedy bude musieť žiť v hmotnom svete, aby sa v ňom učil, prežíval poznával a dozrieval. Aby v ňom nadobudol požadovanú ľudskú veľkosť.

 

Čas k tomu je však vymedzený! Vymedzený trvaním hmotného sveta, pretože všetko hmotné raz vzniklo a preto raz musí aj zaniknúť. Raz teda celkom určite zanikne aj naša slnečná sústava i celý náš okolitý vesmír, ale i oblasť jemnejšej hmotnosti, kam odchádzajú duše ľudí po fyzickej smrti. Škola života totiž pokračuje aj v tejto jemnejšej rovine bytia. Aj tu pokračuje príprava človeka na jeho vstup do ríše ducha. Aj tu pokračuje jeho ďalšie dozrievanie tak, aby sa stal schopným splniť požadované kritériá pre vstup do duchovnej ríše.

 

Úlohou každého človeka je zodpovedne na sebe pracovať a stihnúť správnym spôsobom dozrieť dovtedy, kým trvá hmotný svet. Ak by to totiž z nejakých dôvodov nestihol, ak by sa nedokázal včas odpútať od hmotnosti a vstúpiť do bezpečia ríše ducha, museli by ho rozomlieť mlyny rozkladu hmotného sveta, v ktorom by zostal uväznený.

 

Zmyslom života každého človeka na tejto zemi je stať sa natoľko zrelým, aby raz mohol vstúpiť do večnej ríše ducha! Všetko ostatné je len prostriedkom k tomuto účelu! Celý náš život na zemi je len prostriedkom k tomuto účelu. Na to nikdy nezabúdajme!

 

Človek môže usilovať o svoje finančné zabezpečenie, o svoje vzdelanie, môže sa realizovať vo svojej práci a môže mať mnoho záujmov. Môže mať rodinu i deti a mnoho ďalších vecí, avšak vždy by si mal byť vedomý toho, že na nijakú z týchto vecí sa nesmie pripútať tak, aby sa stala zmyslom jeho života. Aby ho úplne pohltila!

 

Vždy a za každej situácie si musí byť vedomý skutočného zmyslu svojho bytia, ktorým je duchovné dozrievanie. Ktorým je nadobúdanie spôsobilosti dosiahnuť kvalitou svojho života kritérií, oprávňujúcich ho k vstupu do ríše ducha.

 

Ak máme hovoriť o kritériách, ktoré musí človek splniť, ak máme hovoriť o tom, aký musí byť a ako má jednať, aby mu to mohlo byť umožnené, všetko, čo v tomto smere potrebujeme vedieť nám veľmi jednoducho a jasne pomenoval už Mojžiš vo svojom desatore a po ňom Kristus vo svojom učení. Ak sa budeme vytrvalo snažiť takýmto spôsobom myslieť, cítiť, hovoriť a jednať, potom budeme kráčať svojim životom správne. Potom budeme napĺňať jeho skutočný zmysel. Potom budeme duchovne dozrievať tak, až sa napokon staneme zrelou ľudskou osobnosťou, ktorá môže vstúpiť do ríše ducha, pretože splnila všetky k tomu požadované kritériá.

 

Toto je zmyslom ľudského bytia! Toto má dosiahnuť každý človek a o toto má usilovať. Týmto snažením naplní nie len zmysel vlastného bytia, ale zároveň tým dá i iný, omnoho vyšší a ušľachtilejší rozmer všetkému okolo seba. Svojim vzťahom k ľuďom, k rodine, k spoločnosti, k zamestnaniu, k prírode, ale i k peniazom a k majetkom.

 

Toto je oná nevedomá túžba, ktorú nesú v sebe všetky generácie. Podvedome tušená túžba po uskutočnení pravého človečenstva, pred ktorým sa otvára brána raja!

 

V tomto spočíva oná skrytá, nevedomá a nenaplnená túžba mnohých rodičov, ktorí v neurčitom tušení dúfajú, že práve ich deti budú tými, ktorým sa to podarí. Že práve ich deťom sa podarí zlomiť generačnú kliatbu nedôstojnej nevedomosti o zmysle a naplnení vlastného bytia.

 

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.


rebel
21.11.2013, 09:49:50 touha po cti
Reagovat

A je tu ještě něco, co jsme snad dříve nějak nezmínili. A to je čest!

Co je to touha po cti?

Zdá se mi to nebo ne, že lidé snad tedy musejí postrádat touhu po cti?

Prostě se smíří s tím, že žijí jak otroci pod knutou zločinců, kteří je vedou nebo zastupují.

Teď zabili nějakého prý mafiána, který prý říkal, že ví sposutu věcí na vlivné politiky a podnikatele.

Takže to je potvrzeno, že fakt je spousta špíny podvodů, jak funguje tato moc a podnikání. Jak tady se rozděluje moc a peníze a byznys.

Takže to je a ne že není.

Proč lidi nechtějí žít se ctí? Proč si nechají tedy vládnout nad sebou všem zjevný a již se ani nijak neskrývají zločin?

Chceš mluvit a vynášet naše kšefty? Dostaneš kulku. Proboha - kde je lidská touha žít lidsky důstojně? Proč není?

Když už tedy lidé netouží po svobodě, po pravdě - tak proč nemají aspoň trošku cti v těle? Ksakru!
ZMP VM
21.11.2013, 11:00:36 RE:
Reagovat


Lidé touží po cti, ale zpravidla po cti jiných. Sami čestně nežijí, protože to není výhodné.

V lidových pohádkách, které patrně nazvete konspirací, upisují lidé svou duši čertu, aby získali slávu, moc a bohatství. To vše jim dává čert jen zdánlivě. Ve skutečnosti jim dává jen možnost parazitovat na těch ostatních, kteří se čertu neupsali.

Nuže, co by jste za daných okolností poradil těm ostatním?

zmp
rebel
22.11.2013, 09:47:37 RE: RE: touha po cti
Reagovat

Co doporučit jiným?

Sám nevím, proto se ptám.

Prostě aby na sobě nenechali parazitovat a nenechali se zotočovat.
ZMP VM
22.11.2013, 11:34:39 RE:
Reagovat


Sám nevíte, ale u ostatních nevědoucích apelujete na jejich čest.

Vaše rada, nenechat se zotročovat a vykořisťovat, poškozovaným neříká, jak to mají udělat. Generace škůdců (upsaných čertu-satanu) se již po celá staletí ba tisíciletí starají o to, aby poškozovaní nemohli dělat nic. Bylo-li řečeno, že „...slávu, moc a bohatství... jim dává čert jen zdánlivě. Ve skutečnosti jim dává jen možnost parazitovat na těch ostatních, kteří se čertu neupsali“, pak z toho jako na dlani plyne, co by se mělo poškozovaným doporučit:

Hledejte a likvidujte všechny možnosti parazitovat na jiných! Nedejte si pokoj, dokud se tím nezbavíte parazitů upsaných čertu i s čertem...

zmp
rebel
21.11.2013, 09:41:36 touha po pravdě
Reagovat

Ještě by mne zajímalo, jak je tomu s touhou po pravdě.

Proč lidi dál nežene touha po pravdě? Dobře, spletli se se svobodou, ale přeci budu tedy hledat omyl! Ne?

Chápu, že touha po svobodě je zmatena tím, že nevím, co je svoboda a vykládám si pak svobodu jako svévoli a potom v následku toho omylu jsem upadl do chaosu nevědomosti a dělám již v důsledku špatného východiska vše špatně, i kdyby to jako bylo dobře.

Prostě platí to Goethovo: kdo zapne špatně první knoflík, ten se již dobře nezapne.

Jenže ohledně pravdy nemůže platit mýlka jako se svobodou a svévolí.

Prostě chci pravdu. Ne nepravdu!


ZMP VM
21.11.2013, 10:49:50 RE:
Reagovat


Jak známo, Kolumbus netoužil po objevení Ameriky, o níž nevěděl, ale chtěl najít cestu do Indie, o níž (Indii) věděl.

Přemýšlel jste někdy o tom, jak mohou lidé toužit po pravdě, když pravdu neznají?

Přesto tu touha po pravdě je, ač ne u všech. Jak je to možné?

Jisté je, že lidé toužící po pravdě, budou hledat pravdu, nikoliv omyl. Tak i lidé toužící po svobodě, budou hledat svobodu a teprve je všechny domnělé svobody zklamou a pochopí, co svoboda vlastně je, pak také pochopí v čem se o ní dosud mýlili...

Nuže, odpovězte mi:

Proč chtějí lidé pravdu, nikoli nepravdu, když o existenci pravdy nemají ani potuchy?

zmp
rebel
22.11.2013, 09:45:30 RE: RE: touha po pravdě
Reagovat

No to si právě nejsem vůbec jist, jestli lidé chtějí pravdu. Proto jsem se takto ptal.

Výsledek života a hledání lidí je zatím jen život ve lži a v otroctví. A přitom mají tady možnost skutečných filosofických a sociálních posuvů a zatím nějak žádné velké jásání.

Samozřejmě můžete říci, že výsledkem dosavadního hledání pravdy je právě jen nepravda, ale že lidé stále hledají, že to je jen zatím takový mezistav před najitím pravdy.

No a právě o tom jaksi pochybuji. Mají TSO a nic, nevím jestli hledají.

A proto pochybuji a touze lidí po pravdě a také o jejich cti.

Prostě touha lidí po pravdě se mi jeví spíše jako touha po nepravdě a tudíž pochybuji, jestli vůbec mají touhu po pravdě a nebo, jak je tomu s touhou po pravdě.
ZMP VM
22.11.2013, 11:13:42 RE:
Reagovat


Jak to, že si nejste jistý? Zeptá-li se Vás někdo „kolik je hodin?“, tu snad nepředpokládáte, že nechce slyšet pravdu?

Existuje jakási „hierarchie pravd“. My zde diskutujeme o pravdě, která je v hierarchii nejvyšší. Lidé by nad ní snadno zlámali hůl, jako nad něčím nepoznatelným, kdyby jim na Golgotě nevyšla vstříc:

„Já jsem cesta, pravda i život!“

Možná lidé přesto po nejvyšší pravdě ještě netouží. Vy však jste na tom hůř, neboť ji zcela popíráte jako konspiraci. Nedivte se tedy, když jiní nejeví zájem o TSO, či ho dokonce popírají...

A/ Jsou lidé, kteří hledají, ale bloudí.

B/ Jsou lidé, kteří nehledají, ale starají se o to, aby hledající bloudili.

C/ Jsou lidé, kteří nalezli a starají se o to, aby hledající nalezli cestu.

Zatímco „starostliví“ kategorie „B“ se hledajícím vnucují a všude jim kladou tenata, aby nutně zbloudili, starostliví kategorie „C“ se vnucovat nemohou, neboť musejí ctít individuální svobodu, k níž přece ukazují cestu, kterou je třeba nastoupit dobrovolně. Zatím je těch nastupujících velmi málo. To je celý problém...

zmp
rebel
21.11.2013, 09:35:23 náboženství jako konspirace
Reagovat

Tvrdíte, že jednostranně hledám v tom, že křesťanství může být také jen nějakou konspirací pouze mocenské a ekonomické zájmy a nehledím na kulturní prospěch věřících resp. křesťanů. Jaký mají prospěch z křesťanství?

Právě že vy to odvádíte jinam. Naprostá většina lidí jde tam, kde se mají dobře, kde mají ekonomické zázemí. Vy tady tvrdíte, že moje hledisko je zavádějící. Já si myslím, že právě moje hledisko odpovídá více realitě, než vaše.

Proto mám dojem, protože si nedělám iluze o skonech lidí k majetku a moci, že právě proto mohla klika mocných, kteří si i nadále chtěli zabezpečit podíl na moci a ovládání lidí, tak si mohli vymyslet a zkonspirovat něco, co by jim zabezpečilo tyto výhody. A klidně si mohli vytvořit jako takovou konspiraci i křesťanství.

Jestliže si údajně rabíni vymysleli islám, sice pravda - na boj proti křesťanům - protože údajně nenávidí Krista, proč by někdo jiný (nebo ten samý), nemohl vymyslet i křesťanství? Navíc: toto vše mohou být jen takové vypuštěné zavádějící myšlenky, které mají odvést poznávající na scestí. Jak řekl Marx nebo kdo: náboženství je opium lidstva. Co když jsou všechna náboženství takovou konspirací? Zblbnout lidi a tak je ovládnout? I rabíni v boji proti křesťanství mohou podléhat ještě vyšší konspiraci. Co když je náboženskou konspirací konspirací i judaismus? Krásná myšlenka: Boha nikdy nikdo neviděl. Ale všichni v něj věří! Skvělá manipulace! Něco tak geniálního - jako manipulativní větu - je fakt frajeřina vymyslet! Mohu říci: co ty nám tady chceš vykládat? Boha nikdy nikdo neviděl. Ale ty tady o něm chceš něco žvanit? Ztrať se mi z očí. Tímto se smetou všechny argumenty.
ZMP VM
21.11.2013, 10:36:31 RE:
Reagovat


Většinou lidé nežijí tam, kde mají ekonomické zázemí, ale tam kde se narodili. Téměř celá Afrika, jižní Amerika, značná část Asie či Evropy atd., je zabydlena lidmi, žijícími v bídě. Sám často vzpomínáte jejich ekonomickou imigraci například k nám...

Ale dejme tomu, že máte pravdu, že všechno jsou konspirace, které, jak říkáte „mají svést poznávající na scestí“.

Nuže, řekněte také kam vede „cesta poznávajících“, když je všechno konspirace?...

zmp
rebel
22.11.2013, 09:38:50 RE: RE: náboženství jako konspirace
Reagovat

No to právě nevím, co s tím? Šlo mi o to, vyvrátit logicky nepopiratelně, nade vší pochybnost, že křesťanství není konspirace. protože jinak by to bylo dost na vodě a šlo by to zlehčovat a takto zkompromitovat. Náboženské pravdy jsou v obyčejném životě asi obtížně dokazatelné a tudíž by to šlo takto zneužít. Je řada podvodů v rovině náboženských aktivit. Přece v historii byla řada podvodných proroků a osvícenců atp.
ZMP VM
22.11.2013, 10:46:26 RE:
Reagovat


Nadevší pochybnost lze pěstovat například matematiku, kde je vše nutně, obecně i konkrétně tak a ne jinak. Křesťanství však není o nutnosti, ale o individuální cestě ke svobodě, kterou lze dosáhnout pouze a jen poznáním pravdy. Nelze přece tvrdit, že individuální svoboda je nutná, že každý člověk nutně musí být svobodný. To by byla svobodou sama nutnost, v duchu Engelsovy teze:

„Svoboda je poznaná nutnost!“

To by znamenalo, že svobody dosáhneme tím, že poznáme, že není možná. Jaksi se tím máme „osvobodit“ od touhy po svobodě.

Zde vidíte, jak snadné je dokazovat nutnost nutnosti.

Jak však chcete dokazovat nutnost svobody?

Protože křesťanská cesta ke svobodě je individuální, nelze k ní nikoho nutit (například důkazem, že je nutná), jak se o to snažily některé vražedné církve.

Právě tak nelze nutně dokazovat, že pravé křesťanství není konspirace.

Lidé se prostě musejí odnaučit, vylévat s vaničkou i dítě...

zmp
rebel
19.11.2013, 13:07:17 komu to slouží?
Reagovat

Vždy je prý dobré se ptát: Komu to slouží?

Komu by sloužilo to, že křesťanství je celosvětovou náboženskou konspirací? Podvodem s náboženstvím?

Já si myslím, že na náboženství, na náboženských válkách a na jeho světovládě vydělává spousta lidí a má se dobře, mají moc, mají slávu, mají všechno. A ovečky jim to vše platí, ovečky se perou mezi sebou atd atd.

To jim přece za to stojí, ne? Není toto dostatečný důvod pro vytvoření takové konspirace proti zájmu občanů?

Klika kléru vše rozeštvává, jedny proti druhým, aby pak mohli o poddaných rozhodovat, soudit je a dělat pořádky s ovečkami.

Klérus drží lidi v nevědomosti, tají před ovečkami, že existují reinkarnace, tají před nimi jiné věci, tak, aby je mohli ovládat.

Proti tomu je i FED beránek. Ten si jen v tichu a temnu novodobých bankovních paláců tiskne na rotačkách bezcenné papírky, pardon - ničím nekryté peníze, kterými pak skupuje skutečné pozemky, hodnoty vytvořené prací otroků, pardon - lidí.
ZMP VM
20.11.2013, 11:30:18 RE:
Reagovat


Mluvíte o metodické právní otázce starých Římanů:

Qui bono = kdo z toho má prospěch?

V daném případě se tedy ptáte: „Kdo má prospěch z Křesťanství?“

Na svoji otázku však vůbec nehledáte odpověď, ale usměrňujete ji jinam:

„Kdo má prospěch z křesťanského náboženství?“

Ale ani nyní nehledáte odpověď, ale opět usměrňujete otázku jinam:

„Kdo má prospěch z křesťanské náboženské konspirace?“

Vy se zcela vyhýbáte otázce, zda z křesťanství či z křesťanského náboženství nemají prospěch věřící. Proto odvádíte svou otázku od prospěchu kulturního, a tendenčně jednostranně ji usměrňujete jen k prospěchu mocenskému (politickému) a hospodářskému (finančnímu)...

Nakonec kladete otázku, která nemá s předchozími otázkami nic společného:

„Není toto dostatečný důvod pro vytvoření takové konspirace proti zájmu občanů?“

Co na to odpovědět?

Křesťanský klérus má přece vliv jen na věřící křesťany, nikoliv na občany, kteří jsou různé víry nebo nevěřící. Křesťanský klérus nemá vliv ani na křesťany, kteří nepojímají křesťanství jako náboženství a nevyznávají církevní credo (vyznání víry).

A protože křesťanský klérus není jednotný, ale rozdrobený do mnoha odnoží (římskokatolických, pravoslavných, protestantských aj.), mají různé křesťanské kléry nutně vliv jen na velmi omezený počet v příslušných náboženských obcích. V jejich zájmu (qui bono) pak není tyto obce rozeštvávat, ale držet je pohromadě, neboť jinak je po kléru.

Ve světě jsou pak daleko početnější nekřesťanské náboženské obce (Judaismus, Islám, Buddhismus atd.), jež mají rovněž své odnože. Jejich klérus je tedy mocnější, než ten křesťanský, ale i ten se snaží držet své ovečky pohromadě, nikoliv je rozeštvávat.

Buddhistický „klérus“ (a nejen on) pak před svými ovečkami reinkarnaci netají...

Vidím to tak, že z Vašeho výčtu, prakticky nic neodpovídá pravdě.

Pravdu máte pouze v tom, že všechny kléry se snaží své ovečky ovládat a profitovat z nich.

Jejich ovládání však není jednotné a navíc žádný z klérů neovládá ateisty.

Váš příspěvek tedy postrádá něco, jako celosvětový „klérus“, na který by Vaše vývody mohly platit. Tvrdíte-li však, že FED je hotový beránek, pak vašemu příspěvku vůbec nerozumím, nechci-li Vás pokládat za agenta FEDu.

zmp
rebel
19.11.2013, 12:54:10 křesťanství jako konspirační teorie
Reagovat

Co když ale je křesťanství přece jen nějakou vyšší konspirační teorií - náboženskou konspirací?

Co když nemáte pravdu? Všechny věci, které nazvu nesmyslem, smetete ze stolu a vyložíte mi je jako podobenství a řeknete, že Bible líčí nadsmyslové skutečnosti. Že se to dá chápat i jinak, po vašem.

Ale co když je to jen váš dojem? Co když je to úplně jinak? Hmmm?


ZMP VM
20.11.2013, 10:03:34 RE:
Reagovat


„Co když?!“ není argument!

„Co když?!“ jako argument používají fantastové, aby nám vnutili své výmysly.

Například: „Co když k nám skutečně přiletěli mimozemšťani?!“

„Co když?!“ jako argument využívají sofisté, aby nás úplně zblbli a mohli nám bez dokazování namluvit co chtějí.

Například: „Co když bílý den není den, ale naopak noc?! Co když si jen namlouváme, či se nám jen zdá, co když je to jen náš dojem, že je bílý den?!“

„Co když?!“ se používá zpravidla jako „záchranná brzda“ tam, kde nám docházejí, či byly vyvráceny argumenty.

Například: „Co když nemáte pravdu = co když mám pravdu přece jenom já“

Skrytější variantou „co když?!“ je tu: „Utloukl jste mě jenom tím, že se umíte lépe vyjadřovat (argumentovat) než já. Můj známý, ten by vám to všechno vyvrátil.“

„Co když?!“ je fráze, jíž se snažíme zpochybnit pravdu tam, kde jsme usvědčeni z nepravdy. Chceme tím říci: Nemám-li pravdu já, pak ji nemůže a nesmí mít nikdo!

Například: „Co když je všechno jinak?!“

Jenže, připustíme-li, že všechno je jinak, pak je nutně jinak i tato fráze. To znamená, že je-li jinak výrok „všechno je jinak!“, pak nezbývá, než že „všechno je tak!“

V našem případě svým „co když je to jinak?!“ vlastně potvrzujete, že „je to tak, jak říkám já“.

Chcete-li mě usvědčit z nepravdy, pak Vám nijaké „co když?!“ nedávají za pravdu. Každou nepravdu totiž musíte dokázat naprosto konkrétně, reálně logicky...

zmp
rebel
18.11.2013, 00:15:49 křesťanství
Reagovat

Není také křesťanství výmysl někoho, jen aby oblbl lidi, aby je zase zmátl a ovládl? Boha nikdy nikdo neviděl, jasnovidný je málokdo, Kristus je tak tajemná postava, o které se sice mluví, ale nikdo pořádně nic neví a je asi problém dokázat, že je či není. Je to jen skvělá obchodní strategie. Nabízím jen slova, sny, iluze, opepřím trochou etiky a estetiky.

Je to přece také parádní firma. Lepší než stát, jak to chce udělat nějaká strana - ze státu firmu. Taková náboženská firma to má ještě lepší. Stát musí aspoň něco jako vykazovat a tvářit, že jako je tu pro občany a že má jako nějaké výsledky. Ale taková nějaká náboženská organizace, ta nemusí dokazovat zhola nic, nemusí nikomu skládat účty. Jestliže tu vše stojí na víře v něco, v někoho, koho nikdo nikdy neviděl... to je přece geniální finta. Když tomuhle někdo věří. Taková továrna na sny a iluze, na duchovní světy a duchovní bytosti všeho druhu. Budit v lidech strach ze smrti, že budou potrestaní.

Je otázka, zda třeba pro mnohé lidi není ten jejich vůdce příjemnější a přijatelnější, sice jako zní dost odtažitě něco anti, jako Anti-Krist, ale pokud vím, někteří ho nazývají líbezně jako snad Slunce nebo tak nějak. Sice pořádně není jasné, co nabízí, ale asi něco, co ty lidi táhne. Je-li skoro všechno na světě podvodem a konspirace, je-li to ve skutečnosti vše jinak.... včetně revolucí sametových i říjnových aj., Titaniců, WTC, Einsteinů, přistání na Měsíci, UFO, válek 1. i 2. Světové aj., měny, FEDu, Rukopisů, prvního -x rozměru, vzniku islámu, atentátu na papeže, ...atd.atd., co když nějak takto jako konspirace zasvěcenců k ovládnutí lidstva je i křesťanství? Co když takto - sice velmi důmyslně a vcelku logicky - nám dali hlavolam v podobě křesťanství, boho-člověka. Ono to vše třeba zatím nějak zdánlivě sedí. I zde na diskusi ale kolikrát padlo, že i nepravda může být logická. A co když i toto zatím nějak vypadá jako žo to je logické, a jeví se to být i pravda. Prostě to máte zatím seskládané tak, že obcházíte problém, bojíte se do něj seknout. Aby se to vše nesesyspalo. Není ta konstrukce taková velmi vetchá, jako bratři držme se?
ZMP VM
18.11.2013, 12:45:43 RE:
Reagovat


Kdybych na otázku, zda je křesťanství nepravdou odpověděl „ano“ či „ne“, moje odpověď by Vás patrně neuspokojila, neboť nechcete pouze věřit, ale chcete mít důkaz. To je sice hezké, avšak Vy sám tu jste největší překážkou veškerého dokazování. Vaši představa křesťanství musí být nejdříve oproštěna ode všeho, co za křesťanství sice pokládáte, co jím však není:

Křesťanství:

1/ není náboženská organizace (firma, církev, továrna na sny atp.).

2/ nebudí v lidech strach ze smrti. Lidé se smrti bojí sami, nejvíce ateisté.

3/ nebudí v lidech strach z trestu. Lidé se bojí Trestního řádu státní legislativy.

4/ není založeno na tezi „Boha nikdy nikdo neviděl!“ platné i pro jasnovidce, ale na svědectví, že „Krista viděla spousta lidí!“ To je zaznamenáno také letopisci (např. Tacitem), od nichž víme také o existenci jiných lidí pravěku a starověku, aniž o tom pochybujeme a žádáme důkaz. I předložený důkaz lze přece odmítnout.

5/ nenabízí příjemného vůdce, ale naopak varuje před tím, co takoví vůdcové nabízejí, co lidi táhne.

6/ nenabízí podvod, lež, konspiraci, revoluci, válku, vládu peněz, matení a ovládání lidstva, ale naopak před tím vším varuje.

7/ varuje před vším, co pokládáte za špatné, a přesto se ptáte: Co když mezi tyto špatnosti patří i ono?

Obáváte-li se, že zasvěcenci chtějí ovládnout lidstvo velmi důmyslným hlavolamem zvaným křesťanství, či boho-člověk, pak už Vám nezbývá nikdo, komu by jste mohl věřit, neboť s nimi vlastně všechny lidi řadíte mezi podvodníky.

Lidé, kteří se stejně jako Vy obávají, že křesťanství nabízí jen slova, sny a iluze, opepřené trochou etiky a estetiky, deno-denně konzumují slova, sny a iluze v TV, opepřené ovšem násilím a ohavností...

V naší diskusi skutečně několikrát padlo, že i nepravda může být logická. Bylo tu však také řečeno, že k poznání pravdy samotná logika nestačí, že musí jít o „reálnou logiku“, to je o logiku odpovídající vnímané realitě.

Zda je skutečně logické vše, co jako logické vypadá, o tom se musíte přesvědčit sám, jen svou vlastní logikou. Spoléháte-li na logiku jiných, například odborníků, pak spoléháte na víru, kterou tu jinak odmítáte. Stejně tak je tomu i s pravdivostí.

Na jedné straně žádáte důkaz pravdivosti křesťanství, na druhé straně jen tak beze všeho osočujete křesťany ze seskládání a obcházení problémů, do nichž se bojí seknout, aby se jim vše nesesypalo jako domeček z karet. Z tohoto Vašeho „důkazu“ pak vyvozujete závěr (soud), že křesťanství není než velmi vetchá konstrukce, jako bratři držme se. Pokládáte tento svůj soud za spravedlivý Nedopouštíte se tu náhodou téhož, z čeho obviňujete podvodníky?...

U Vaší zmínky o „Rukopisech“ předpokládám, že mluvíte o RK a RZ (Rukopis královédvorský a zelenohorský), které jste také, jen tak beze všeho zařadil mezi podvody. Na základě čeho? Na základě pouhé víry! Prostě proto, že Vám to nakukali podvodníci, kteří se vydávají za „odborníky“ či alespoň za „zasvěcené“ odpůrce Rukopisů. V pravdě jsou však RKZ naprosto nenahraditelnými klenoty slovanského písemnictví a světové kultury vůbec...

zmp
rebel
16.11.2013, 23:52:10 Bible
Reagovat

Jak vznikla Bible? Nepsali to jen lidé? Není to náhodou také jen pokus o ovládnutí lidstva?

Paali to omylní lidé. Kdokoli jim mohl nakukat nesmysly, kterých je v Bibli řada.

Co je na Bibli tak výjimečného nebo svatého?

Také je zajímavé, že všechno jde z Východu. Chazaři, Židé, Rusi, Číňani... to, že USA jsou na západě je jen optický klam, protože tam stejně nevládnou Američani, ale východní banksteři z FEDu. To samé v Německu, Francii atd., nikde tam nevládnou a neurčují vývoj lidé té země, ale té z Východu. To je nějaké prokletí Země? Je i toto v Bibli? Jak by to mohl někdo předem vědět? Je to snad nějaký vyšší vesmírný zákon?
ZMP VM
17.11.2013, 11:15:14 RE:
Reagovat


Řeknete-li, že v bibli je řada nesmyslů, aniž uvedete a obhájíte jediný příklad, pak tato vaše slova vznikla tak, jak si představujete vznik bible. Prostě Vám to někdo nakukal...

Řeknete-li, že USA jsou na západě, pak to říkáte buď jako očitý svědek, nebo to máte z druhé ruky. Je to v obou případech nesmysl jen proto, že to říkají omylní lidé?

Bible se jeví být výjimečná tím, že mluví především o nadsmyslových skutečnostech. Napsali ji očití (jasnozřiví) svědkové. My tedy její obsah známe z druhé ruky podobně, jako informace o USA, Rusku, Číně, Německu, Francii atd...

Co je geografickým Východem či Západem, to posuzujeme z hlediska střední Evropy. Pokud takto mluví také Američané, Rusové, Číňané atd., pak je zřejmé, že tak mluví nikoliv ze svého hlediska, ale z hlediska střední Evropy. Jak je to možné? Jaká moc, jim vnutila cizí hledisko? Kdo nebo co vládne světu?

Mluvíte-li o světovládě banksterů, pak mluvíte o moci světové ekonomiky, která se snaží ovládnout světovou politiku a kulturu. Tak je tomu také v jednotlivých národních státech. A jak je tomu v rodinách? Která z těchto tří sfér ovládá mysl jednotlivého člověka? Nemáme také nějakého bankstera v hlavě? To je prokletím Země! Jak by to mohl někdo předem nevědět? To, co dnešní lidstvo ovládá, není nijaký vyšší, ale nižší (animální) „zákon“...

zmp
rebel
18.11.2013, 00:59:48 RE: RE: biblické nesmysly
Reagovat

Stačí začít číst Bibli a v tom okamžiku jste v jiném světě.

Stvořit svět za 6 dní? Budiž, to bych ještě unesl.

Ale třeba udělat muže z žebra ženy?

Samozřejmě mi to můžete vysvětlit nějakým obrazným způsobem, jako že to je myšleno jinak, že tady jde o makrokosmického Adama a makrokosmickou Evu.

Nebo biblická potopa. Noe se svou lodí, kam by se vešla všechna zvířata.

Samozřejmě, opět mi můžete říci, že to je obraz a podobenství, že to ve skutečnosti bylo úplně jinak.

Také by mne zajímalo, jestliže bůh tvořil svět, jak mohl mluvit slovo, když neměl vědomosti ve vědomí, které teprve poprvé procitalo z nějakého obecného stavu? Neuměl přece mluvit. Ale v Bibli hned od počátku krásně a logicky hovoří a artikuluje!

Další iracionální věc je třeba rozestoupení moře. Opět můžete říci, že to je nějaký obraz.

Netvrdím, že nejde nějak vyložit i Sodomu a Gomoru aj. divné věci. Jenže to by se člověk musel jakoby vyunout do trochu jiného chápání. Musel by akceptovat minimálně to, že je to podobenství.
ZMP VM
18.11.2013, 14:42:57 RE:
Reagovat


Zajímalo by mě, jak „unesete“ stvoření světa v 6. dnech? O jakou „nosnost“ tu jde?...

Já například bych takový nesmysl nesnesl.

S biblí je to jako s RKZ. Buď se s věcí nejdříve důkladněji seznámíme a potom soudíme, nebo rovnou soudíme, aniž tušíme o co jde...

Seznámíme-li se poněkud s biblí a její historií, tu mj. nahlédneme, jak poctiví bibličtí badatelé usilovali o nalezení co nejpůvodnějších textů. Proč? Protože věděli, jak se pozdější opisovači a vydavatelé bible dopouštěli chyb i vědomých deformací textu bible, v závislosti na svých znalostech (spíše neznalostech) a přesvědčeních. Takový opisovač či vydavatel intelektuál, si stejně jako Vy vznesl nějakou tu námitku a v jejím duchu text bible prostě vylepšil. Poslední rozsáhlé vylepšování nalezneme v docela nedávno vydané tzv. ekumenické bible. Hrůza!

Stvoření světa v 6. dnech (v 6. fázích) je intelektuální pojem příslušné pasáže Mojžíše. Čistě o stvoření je tam ovšem řeč pouze v prvním verši, až k „Duchu Božím, vznášejícím se nad vodami“. Všechno ostatní tvoření, probíhá v rámci vývoje Slova Božího („I řekl Bůh: „Buď světlo!“).

Všimněte si, že tu Mojžíš nepraví, že Bůh stvořil světlo, ale že Bůh vyslovil světlo (stvořil Slovem Božím). Toto podobenství je snadno průhledné:

Vyslovit světlo = vysvětlit = naplnit světlem!

Namítáte, že Bůh nemohl říci Slovo, protože, dle Vašeho názoru, neuměl ještě mluvit a neměl ve vědomí potřebné vědomosti, neboť jeho vědomí teprve procitalo z obecného stavu.

To mi připomíná jednu dávnou diskusní námitku: „Zmrtvýchvstání není logické!“ Odpověděl jsem tenkrát: „Zmrtvýchvstání znamená, že napřed umřel a pak vstal z mrtvých, což je logické. Nelogické by bylo, kdyby neumřel a vstal z mrtvých...

Nuže, proč namítáte, že Bůh ještě neuměl mluvit a že k vysvětlení neměl potřebné vědomosti?

I nemluvně přece umí mluvit, i když jeho žvatlání nerozumíme. Možná jste mohl namítnout, že ještě nestvořil člověka a neměl tedy mluvidla (formu rtů a tvar jazyka). Jenže to právě není pravda. Přece nejdříve stvořil Nebe a Zemi!

A jaké vědomosti podle Vás potřeboval k tomu, aby Nebe a Zemi naplnil světlem, tj. vysvětlením, tj. silami svého vědomí? Týmiž silami, byť jinak uspořádanými, přece stvořil Nebe a Zemi.

Pravíte: „Stačí začít číst Bibli a v tom okamžiku jste v jiném světě.“

Odpovídám: Stačí číst Bibli důsledně, a v tom okamžiku jste v našem světě.

Biblická potopa mluví o Noemově arše (formě stvořeného Nebe) a o špatném lidstvu (o archu, tvaru, tvoru stvořené Země). Vody potopy představují dvojí vývoj (vnější a vnitřní) paprsků éterického světla (vysvětlení Slovem Božím), které archu vynesou vně nahoru (na horu Ararat) a arch utopí dovnitř dolů (na dno záplavy, na dno propasti, zvané v řeckých mýtech Tartaros).

Tento popis vývoje, pojímá paprsky světla jako plnost, jako vody potopy.

Týž vývoj lze pojmout také tak, že paprsky světlo pojmeme jako světlost prostoru. Právě o tom mluví rozestoupení vod Rákosového moře.

Na uvedených příkladech se můžete přesvědčit, jak jsou příslušná biblická podobenství věrná realitě. Samozřejmě tu můžete dát přednost „Velkému třesku“, zdá-li se Vám tato „vědecká“ pitomost věrnější jen proto, že není podobenstvím, ale tendenčním žvástem učeného nevědomce, neřkuli vědomého lháře...

O stvoření druhé ženy (Evy) z žebra prvního muže jsme v naších diskusích již mluvili...

Nepravost Sodomy a Gomory byla zničena ohněm z Nebe. Staří Pythagorejci zvali ohněm fyzické světlo...

Pravíte: „Jenže to by se člověk musel jakoby vysunout do trochu jiného chápání.“

Odpovídám: Samozřejmě Vás do čtení věrných podobenství bible nenutím. Zkuste své chápání vysunout do „vědeckých“ výkladů světa...

zmp
rebel
16.11.2013, 10:48:53 Evropa sjednocená v EU jednotně proti Kristu
Reagovat

V Bulharsku se postavila mešita těsně vedle nějakého křesťanského chrámu nějakého mučedníka, který bojoval proti osmanské, turecké a nebo islámské nadvládě či okupaci. Ten křesťanský mučedník zemřel právě rukou těch muslimů. Vzbudilo to velké protesty, ale nikdo s tím nenadělal, protože to bylo s posvěcením EU, která to financuje a zaštiťuje.

Samozřejmě, že to krásně Bulharům vysvětlili, že je nutno být tolerantní a je nutno chránit menšiny, že na to jsou zákony, které musí všichni slušní lidé ctít.

Tak jsem si uvědomil, jak se to krásně poslouchá jako pohádka, proti které vlastně není možné nic říci. Nebo je? Co chcete namítnout proti tomu, abychom pomohli dětem ze Somálska, třeba, jako nějaká zdravotní škola, která nyní má problém, protože prý studentky ze Somálska chtějí nosit šátky a vedení školy to odmítá, jako nějakou výstřednost. Není u nás kulturní zvyk nosit turban nebo prostěradlo na hlavě, přesto gender a jiné sociálně korektní a lidsko právní a EU korektní neziskovky tlačí státní instituce k dodržování zákona o práv menšin atp.

To, proti čemu celá staletí křesťané bojovali a za co zemřeli v boji s muslimy, snad statisíce nebo i miliony křesťanů, tak se to nyní do Evropy valí horem spodem ve jménu (pod rouškou) humanitární pomoci, ve jménu lidskosti, pomoci menšinám, pomoci politickým uprchlíkům atp.

Nemám nic proti muslimům. Nehledě na to, že islám prý vymysleli a vytvořili Chazaři jako nástroj, zástupného nepřítele (přítele) na boj s křesťany. Takže z tohoto hlediska jsou muslimové jen nevědomý nástroj v rukách někoho jiného na boj proti a rozvrat křesťanství v Evropě.

Vidím, jak nám před očima mizí veškeré křesťanské tradice, kdy už prý i vánoční svátky se mají s důvodů náboženské korektnosti, aby se třeba nějaké přistěhovavší menšiny necítily diskriminovány většinovým křesťanstvím, nazývat ne vánoční, ale zimní svátky, ne předvánoční nákup, ale zimní nákup atd. Toto vše plánuje a vymýšlí centrum EU v boji proti křesťanství.

Dříve jsem si to ani tak nějak neuvědomoval a připadalo mi to jako blbost, ale s postupem času to je evidentně čitelné jako program, nějaký projekt EU na likvidaci všeho křesťanského.

Jak je vše křesťanské zesměšňováno, jako bagatelizováno. Papež již nehoruje pro rodinu, ale nějak nejasně se vyjadřuje k tradiční rodině, kdy se už ani nezdá, že je na straně jiné. Vnímám to jako ne už jen protievropské, protikřesťanské, ale celosvětové spiknutí proti Kristu.


ZMP VM
17.11.2013, 11:28:12 RE:
Reagovat


Somálským dětem nelze pomoci nikde jinde, než v Somálsku!

zmp
rebel
16.11.2013, 10:20:43 Slovo a věčnost
Reagovat

Jak říkáte: Jestliže slova Ježíše Krista nepominou a jsou věčná, potom tzn., že věčnost musí být v těch slovech. Tedy věčnost je věčností v rámci něčeho. Nemůže být jen tak. Je omezená nějakými hranicemi, jako voda v nádobě. Ano?

Slovo jako pojem, má jako nádoba v sobě nějaký obsah, věčnost (jako podstatu = představu)?

Nebo věčnost je okolo Slova a Slovo je obsahem věčnosti, jako podstata věčnosti, tedy Slovo je jako představa, podstata?

Je tedy podstatou věčnost nebo Slovo?

 


ZMP VM
17.11.2013, 10:18:18 RE:
Reagovat


Nabereme-li vodu z moře nádobou, pak máme na jedné straně vodu v nádobě, na druhé straně je však dál voda v moři. Obojí je tu současně. To znamená, že Slovo má svůj vlastní obsah a věčnost má svůj vlastní obsah. Slovo je ve věčnosti jako ryba v moři...

Podstatou obsahu moře (věčnosti) není moře (věčnost), ale voda. Podstatou obsahu ryby (Slova) není ryba (Slovo), ale rybí organismus...

zmp


rebel
17.11.2013, 23:29:55 RE: RE: věčnost
Reagovat

Jakou podstatu má věčnost? Podstatou moře je voda.

Podstatou Slova je co? To, co je podstatou věčnosti?

 

Myslel jsem si, že věčnost musí na jedné straně mít ohraničení. Tam někde, kde se dotýká ne-věčnosti, ale časnosti.

Na základě tohoto schématu můžeme říci, že věčnost je vnější a vnitřní?

Vnější věčnost je jako vnější neobsah, který se na straně své vnitřní formy dotýká vnitřního Slova, nádoby ve věčnosti. Tam je tedy vnější věčnost ohraničena vnitřní formou? A uvnitř je tvar kružnice, tvar koule? V ní má věčnost ohraničení na obou stranách (jako průměr kružnice)?
ZMP VM
18.11.2013, 11:09:06 RE:
Reagovat


Kdyby věčnost (nezměrnost) byla ohraničená a měla tak nutně relativní opak (před a za ohraničením), pak by věčnost nebyla absolutní ale relativní, jako je čas (minulost a budoucnost), prostor a neprostor, vnější a vnitřní, forma a tvar, konečno a nekonečno atd.

Absolutní = samo o sobě (bez relativního opaku)

Relativní = ve vztahu (relaci) ke svému relativnímu opaku

Relativním opakem relativna tedy není absolutno, ale opačné relativno!

Absolutno nemá nijaký opak...

Protože je věčnost (nezměrnost) absolutní, musíme z pojmu její podstaty vyloučit vše relativní. A protože obsahem spáry okamžiku v čase (mezi minulostí a budoucností) je anulovaná kapka věčnosti, v níž musíme hledat přítomnost našeho vědomí, je podstatou věčnosti „vědomí“.

Vědomí pokládáme zpravidla za relativní, protože ho mateme s jeho relativním předmětem vědomí (vjemem).

Podstata věčnosti = vědomí absolutně samo o sobě.

Podstata časnosti = relativní předmět vědomí

Podstatou Slova je vědomí Loga, jehož relativní projev známe jako reálnou logiku myšlení...

Mimochodem, kružnice nemá průměr. Obvod kružnice je vlastně mezikruží s nulovou mírou poloměru. Základní mírou koule, kruhu, mezikruží i kružnice je poloměr (R), nikdy průměr...

zmp


rebel
13.11.2013, 09:32:54 nekonečná možnost
Reagovat

Existuje pojem nekonečno.

Jak lze říci, že má reálný základ? Od čeho vznikl pojem nekonečno, jestliže není reálný?

Můžeme třeba dělit stále (třeba číslo, zlomek), dokud bude existovat svět.

Nekonečný pohyb je možný na kružnici nebo osmičce (znakem nekonečna)? Ale také po dobu existence hybatele. A i ta je konečná.

Existuje pojem nekonečná možnost?

Jen po dobu existence možnosti, dokud to není jako možnost vyčerpané. Třeba prostě konec vesmíru, který někdy skončí. A tím skončí pohyb, počítání a nebude nikdo,kdo by se hýbal a počítal.


ZMP VM
13.11.2013, 11:56:54 RE:
Reagovat


Pojem „nekonečno“ vznikl negací (NE) pojmu konečna.

Zcela vyčerpávajícím způsobem rozebral pojem „nekonečno“ Aristoteles. Učený dav (pojem Josefa Dobrovského) však Aristotelův rozbor svými „srandovními“ učenými výklady tak překroutil, že si Aristotela předělal na vyznavače hned několika druhů nekonečna.

Ač to Aristoteles zcela jednoznačně nevyjádřil, přece z jeho výkladu vyplývá, že jako „reálné nekonečno“ uznává pouze „možnost nekonečna“. Mluví o ní také bible, v podobenství o stavbě Babylonské věže, jejíž narůstání není předem nijak omezeno...

Matematická osmička, zvaná také lemniskáta, není symbolem nekonečna, ale symbolizuje spojení dvou prostorů (vnějšího a vnitřního), v nichž je možno mimo jiné také donekonečna bloudit. V tomto smyslu znamená jedna smyčka lemniskáty možnost nekonečného bloudění v konečném vnějším prostoru, druhá možnost nekonečného bloudění ve vnitřním prostoru, obě pak možnost přecházení z jednoho nekonečna do druhého.

Možností nekonečna je tedy v obou případech možností nekonečného bloudění na konečném obvodu kružnice (jedné ze smyček lemniskáty).

Obdobně lze konečnou míru (např. 1m) donekonečna dělit na menší a menší zlomky, aniž tím kdy dělení této konečné míry dokonáme. Učený dav tuto nepříjemnou skutečnost obchází tím, že řekne:

„Zkrátka, jakmile jsme konečnou míru rozdělili na nekonečný počet nekonečně malých dílů, můžeme nekonečný počet nekonečně malých dílů zpětně složit v konečnou míru (1m).“

Na námitku, že s nekonečným dělením nelze nikdy skončit, odpoví, jako když sype ptáčkům: „Dělíme-li do nekonečna, tak ano!“

Bible zdánlivě nekonečnou stavbu Babylónské věže ukončuje tím, že stavitelům (učenému davu) zmate jazyky. Čtete-li učená pojednání o nekonečnu, tu se na vlastní oči můžete přesvědčit, že jazyk učeného davu je opravdu zmatený...

Ježíš Kristus praví:

„Nebe a Země pominou, má slova však nikdy nepominou!“

Možnosti nekonečna se tu týká Nebe a Země, na žádný způsob však slova Ježíše Krista, která se týkají věčnosti...

Naštvaný učený dav se chce Kristu pomstít tím, že popírá absolutní věčnost a nahrazuje ji relativním nekonečnem...

zmp
rebel
13.11.2013, 09:25:52 negace času
Reagovat

Nerozumím následující větě, ztrácím přehled, můžete to prosím ujasnit? To jako na úsečce (času) je mezera a ta mezera není čas?: Co jiného můžeme negovat na úsečce času než čas?

Do vědomí přítomnosti ve spáře okamžiku se však nelze dostat negací času. Minulost a budoucnost, kterou negujeme, přece není ve spáře okamžiku, ale mimo ni.

 

A dále: jak je tedy možno dostat sedo vědomí přítomnosti? Ne-li negací, tak čím?
ZMP VM
13.11.2013, 11:05:51 RE:
Reagovat


Negujeme-li kouli, tu nedostaneme okolí koule, ale prázdnotu na místě koule, podobnou vodní bublině (nikoliv mýdlové bublině)...

Negujeme-li okolí koule, tu nedostaneme kouli, ale prázdnotu v okolí koule...

Negujeme-li čas (minulost a budoucnost), který je mimo mezeru v čase, tu nedostaneme mezeru v čase (přítomnost ve spáře okamžiku), ale prázdné okolí mezery, prázdnotu na místě minulosti a budoucnosti. To znamená, že negací času se nedostaneme do mezery v čase (do přítomnosti ve spáře okamžiku), ale mimo ni...

Negujeme-li mezeru v čase, která je mimo čas, tu nedostaneme čas, ale prázdnotu na místě mezery v čase, prázdnotu na místě přítomnosti ve spáře času...

Ve všech uvedených případech si negací (NE) sjednáváme na určitém místě prázdnotu, do níž lze vstoupit, jako do otevřených dveří:

NE-koule = NE tam uvnitř koule

NE-okolí koule = NE tam vně koule

NE-čas = NE tam a tam (NE v negované minulosti a budoucnosti)

NE-přítomnost = NE tady

Vlastní vstup do NE-přítomnosti (do negované přítomnosti bůh ví čeho) si pak můžeme sjednat „negací negace“: NE x NE = ANO-přítomnost = ANO tady.

Naší negací negace si sjednáme přítomnost sebe samých...

Uvedené abstrakce naznačují pouze metodu, kterou lze živě naplnit jen metodickým zapojením svého vlastního vědomí...

zmp
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Measuring Blood Weight

(AInennaKah, 8. 10. 2018 7:38)

Compression est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-generique-pas-cher-paris/

40 Ways to Lower Your Blood Weight

(ASoofsHatsom, 29. 7. 2018 18:35)

Torsion bras de quelqu'un est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang par de vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-effet-indesirable/

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

(AlbertRep, 6. 6. 2018 21:14)

The men's prostate is an essential portion of a male's reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate can be found just while watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really really irritating and inconvenient for that patient as his urinary product is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.Prostate infection, also called prostatitis, is the most common prostate-related overuse injury in men younger than 55 yrs . old. Infections in the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common coming from all kinds of prostate infection. It is brought on by bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of a particular defect inside the gland and the persistence presence of bacteria inside urinary tract. It can be caused by trauma on the urinary tract or by infections via other regions in the body. A patient can experience testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal of the prostate defect as well as making use antibiotics and NSAIDs to take care of the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not even to ascertain the sources of these conditions. Some researchers believe chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other feel that intensive exercise and high lifting may cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective diet is important. These are some of the steps you can take and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for health and wellness and this will also maintain the urinary track clean.

2. Some studies advise that a few ejaculations weekly will help to prevent cancer of prostate.

3. Eat steak moderately. It has been shown that consuming over four meals of beef a week will raise the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a proper diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients essential for prostate health.

The most crucial measure to adopt to ensure a wholesome prostate is always to choose regular prostate health screening. If you are forty years and above, you should opt for prostate examination at least one time annually.