Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBČANSKÁ SMLOUVA TSO

příloha č. 01a

 

 

OBČANSKÁ SMLOUVA TSO

(OS TSO je součástí Ústavy TSO)

 

                               Občanství se vztahuje pouze k samosprávní obci TSO a není soudně vymahatelné. Žádat o občanství (popř. o obnovení občanství) může každý (pokud nepozbyl lidských práv), prostřednictvím kteréhokoliv občana příslušné obce. Žadatel se může stát občanem jen na základě přiznání občanství svobodnou vůlí spoluobčanů (není-li jeho žádost nikým vetována)! Občanství se stvrzuje podpisem tzv. Občanské smlouvy mezi spoluobčany (resp. zástupci obce) a novým občanem. Občanská smlouva uvádí práva a odpovídající povinnosti občana, jež se zavazuje odpovědně naplňovat...

 

 

OBČANSKÁ PRÁVA a POVINNOSTI

1. právo občanského veta a povinnost jeho zdůvodnění:

                               Veto je jediným možným aktem realizace sociální svobody a také aktem preventivní obrany, vztahující se pouze na případy, jež se vetujícího občana bezprostředně týkají (pokud mohou nějak poškodit jeho oprávněné zájmy). Prokazatelně neoprávněné veto ruší (s povinností nahradit vetem způsobenou škodu) občanský soud.

                               Aby jednotlivé veto nebylo možné přehlédnout či ignorovat, musí být každý návrh nikým nevetované změny prokazatelně schválen všemi občany, jichž se týká...

2. právo a povinnost občanského soudu:

                               Soud umožňuje odstranění sociální nespravedlnosti. Občanským soudcem se v konkrétním sporu stává občan, na něhož se obrátí žalující strana (disponující občanskými právy), s níž uzavře dvoustrannou smlouvu o podmínkách poskytnutí této služby. Požádaný občan je oprávněn roli soudce odmítnout jen z vážného důvodu (zdravotního, hrozby poškození, je-li na sporu nějak zainteresován aj.) a pokud sjednal žadateli jiného soudce. Prokazatelně neoprávněné odmítnutí i případný nespravedlivý soud řeší (ruší s povinností nahradit způsobenou škodu) jiný občanský soud.

                               Občanský soud rozhoduje pouze o tom, zda byl žalobce poškozen a kdo je škůdce (bez ohledu na jeho úmysly).

                               O míře škody, způsobu její náhrady, či o odpuštění škůdci rozhoduje pouze poškozený (popř. jeho občanský poručník).

                               V případě, že škodu hradí za škůdce obec (v případě poškození ZŽP), rozhoduje o způsobu a míře náhrady obec.

                               Prokazatelná nepřiměřenost míry škody je žalovatelná (občanským poručníkem škůdce) u jiného občanského soudce.

                               Pokud obec nerozhodla o zrušení tzv. „trestu smrti“ (náhrady: život za život), nechť je exekuce na určitou dobu soudem odložena (kvůli vychladnutí emocí atp.) a škůdce po tu dobu hradí škodu prací…

3. právo a povinnost občanské moci výkonné, tj. poručnictví či domobrany (policejní a vojenské služby veřejnosti):

                Domobrana realizuje sociální spravedlnost organizovaně (rozpis služeb v obci) nebo operativně (zásah mimo službu)...

 

LIDSKÁ PRÁVA a POVINNOSTI

                Protože každý člověk nemusí být občanem, existují vedle občanských práv také všeobecně lidská práva a povinnosti.

4. právo nebýt nikým poškozen a povinnost nezpůsobit nikomu škodu (popř. nahradit způsobenou škodu)

5. právo obrátit se na občanský soud prostřednictvím občanského poručníka a povinnost podrobit se občanskému soudu

6. právo na základní životní potřeby (ZŽP), spojené se základní pracovní povinností (ZPP)

                               (pozn: jednotnost míry ZŽP není nutná, ale jen organizačně výhodná. V principu je možné, aby každý občan nahlásil jiný požadavek na míru ZŽP a podle ní se stanoví míra jeho ZPP)

 

ZTRÁTA OBČANSKÝCH a LIDSKÝCH PRÁV

                Kdo poškodí (omezí) občanská či lidská práva jiného, sám příslušná práva (občanská či lidská) ztrácí a dál může žít v obci jen pod pravomocí občanského poručníka.

                O ztrátě občanských a lidských práv rozhoduje občanský soud!

                Lze žádat o obnovení občanských práv (po nahrazení škody, pokud žadatel nepozbyl také práva lidská). Taková žádost se vyřizuje jako žádost o občanství vůbec (obnovení občanských práv = odpuštění viny spoluobčany)...

 

-zmp-