Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZŽP a ZPP

příloha č. 03f

 

 

 

ZŽP a ZPP

(ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY a ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ POVINNOST)

 

A chléb svůj v potu tváře dobývat budeš!             (1. Mojžíš: 3, 19)

 

                O agendu obce se v TSO nestará nijaké totalitní zastupitelstvo, ale hospodářská organizace, poskytující obci příslušné služby podle vůle občanů, aniž o nich může jakkoliv sama rozhodovat. Součástí těchto služeb je také evidence ZŽP a ZPP. ZŽP jsou obcí vyňaty z volného trhu, aby jimi nebylo možné spotřebitele vydírat a aby byly dodávány jen oprávněným.

                Protože dosud nikdo nevymyslel nic lepšího a protože v TSO souvisí právo s příslušnou povinností, nelze zabezpečovat ZŽP jinak než prací, tj. ZPP:

míra ZŽP je zabezpečována nezbytnou mírou ZPP

                Rozsah (míra ani skladba) ZŽP nemusí být pro občany jednotná. Obec zajistí každému občanovi takový rozsah ZŽP, jaký si sám občan nechá u obce zaevidovat. Podle jím požadované míry ZŽP mu pak bude stanovena míra ZPP.

                Tím odpadá námitka, že úspěšný podnikatel může žít ze svého podnikání i bez zabezpečování ZŽP obcí a tedy také bez ZPP. Nebude-li totiž požadovat zabezpečení ZŽP od obce, pak mu obec příslušnou ZPP nestanoví.

                Důležitější je, že ZPP odstraňuje totalitní nezaměstnanost a vyjmutí ZŽP z volného trhu obcí odstraňuje totalitní sociální nejistotu, včetně vyděračského trhu práce. ZŽP nahrazuje také „důchodové a zdravotní pojištění“, jímž totalita odůvodňuje vydírání daní a jiných poplatků státem. V obci TSO mají právo na ZŽP bez ZPP také lidé práce neschopní (děti, nemocní, přestárlí atp.). O míru jejich ZPP je navýšena ZPP rodičů, potomků, dobrovolníků, popř. spoluobčanů. Občanský podíl na ZPP práce neschopných se ovšem vztahuje i na výše zmíněného podnikatele, nedohodne-li se s obcí na jiném zabezpečení svého podílu.

                Nad míru své ZPP, kterou si vlastně stanovuje sám, není občan TSO povinen pracovat. Lidem bez občanského práva vyměřuje ZŽP občanský poručník, který jim stanoví také pracovní povinnost (jsou-li práce schopní), nezávisle na vyměřených ZŽP.

                Protože ZŽP mají zabezpečovat lidsky důstojnou existenci, v principu mezi ně patří: bydlení (obytná plocha na osobu), energie (otop, osvětlení atp.), výživa, ošacení, vzdělání (školy a řemesla) a zdravotní péče. Občané se ovšem mohou dohodnout o rozšíření přípustné skladby ZŽP. To, co překračuje rámec ZŽP nezabezpečuje obec, ale „volný trh“. Decentrální TSO dává decentrální charakter také ekonomice TSO, využívající decentrálních zdrojů (v zemědělství, energetice aj.)...

                Z uvedeného vyplývá také odpověď na otázku, kde má být ZPP vlastně odpracována. Protože ZŽP jsou zbožím, byť vyňatým z volného trhu, produkují je hospodářské organizace (HO) TSO, v nichž jsou občané v rámci své ZPP podílníky (viz Stanovy HO TSO - příloha č. 1b). Produkce ZŽP je pro tyto HO výhodná, protože představuje stoprocentně zaručený odbyt! Závisí pak jen na občanech, zda chtějí svou ZPP odvádět ve více (či všech) HO produkujících jejich ZŽP, nebo se dohodnou na možné specializaci, mimo specializace nutné (např. u lékaře).

                Aby produkce ZŽP nemohla být rozvrácená z venčí (např. z okolních totalit), musí TSO svou produkci ZŽP chránit. Jak? O tom rozhodnou samotní občané. Např. ochrana proti nežádoucí konkurenci může být následující. Dejme tomu, že v rámci ZŽP jsou občané zásobováni pečivem od jediné HO. Případný dovozce pak bude moci své levnější pečivo prodat v obci jen prostřednictvím této HO. V takovém případě konkurence produkci ZŽP neohrozí, ale zvýhodní...

 

 

CENY ZŽP

 

                Zde nesmíme podléhat totalitním iluzím, že ZŽP nebo jejich zdrojem mohou být peníze. ZŽP je zboží a jejich zdrojem je ZPP. ZŽP jsou jako chleba, který si musíme upéct buď sami, nebo jeden pro druhého. Zde není zapotřebí peněz, ale evidence odvedené ZPP. Teprve práci potřebnou k vyprodukování ZŽP můžeme nějak ocenit:

                Je-li např. k vyprodukování ZŽP na jeden den (ZŽP/den) zapotřebí jedné hodiny práce (1 hod. ZPP/den), pak tu máme co činit s následující naturální hodnotou: ZŽ/den = 1 hod. ZPP/den. Tuto naturální hodnotu pak můžeme vyjádřit také abstraktní hodnotou peněz, např. ve výši 1Kč.

(ZŽ/den = 1 hod. ZPP/den) = 1 Kč.

                Kdo má zálibu v nulách, může zvolit výši např. 100Kč. atp. To záleží jen na společenských dohodách.

                Nezmění-li se naturální hodnota (ZŽP/den = 1 hod. ZPP/den), není důvodu ani ke změně abstraktní ceny (1Kč). A protože ceny zboží nad rámec ZŽP (na volném trhu) budou zcela přirozeně srovnávány s cenami ZŽP (resp. s cenami jednotlivých složek ZŽP), stane se cena ZŽP jakousi jednotkou cen zboží na volném trhu.

                Reálně může naturální hodnotu ZŽP změnit např. technický pokrok, který ji trvale snižuje, nebo neúroda, která ji dočasně zvyšuje (dražším dovozem). V obou případech však musíme změnit ZPP (trvale zkrátit či dočasně prodloužit), nikoliv abstraktní cenu (1 Kč.). Tím je z TSO prakticky vyloučena tzv. inflace.

                Nyní si také můžeme plně uvědomit závažnost skutečnosti, že navzdory technickému pokroku v totalitách ceny zboží neustále rostou (narůstá inflace), aniž se zkracuje pracovní doba...

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ TSO

 

                Školství TSO, osvobozené od diktátu totalitního státu (pod dohledem občanů), nesmí svým chovancům vyplachovat ani programovat (specializovat) mozky, ale musí rozvíjet jejich vrozené schopnosti. Musí vychovávat tvořivé individuality schopné měnit své profese (rychle se zapracovat) podle vlastní či společenské potřeby. Vše, co je k tomu zapotřebí, musí být osnovou základního a učňovského školství. Teoretický a spekulativní balast totalitních středních a vysokých škol v TSO odpadá (např. přebujelé zákonodárství, či ideologie - příloha č. 2f). Informace nad rámec základní výuky, mají být přístupná všem v hromadných sdělovacích prostředcích (internet aj.), skrze něž lze pro zájemce organizovat také příslušnou praktickou výuku.

 

 

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICTVÍ TSO

 

                Zdravotnictví TSO (lékaři a lékárníci), osvobozené od diktátu totalitního státu (pod dohledem občanů), nesmí k pacientům přistupovat ekonomicky, jako ke zdroji svých příjmů (zisku):

                               A/ totalitní zdravotník              = s rostoucí nemocností roste jeho pracovní zatížení, ale také jeho příjmy (etika se nevyplácí)

                               B/ zdravotník v TSO               = s klesající nemocností klesá jeho pracovní zatížení (ZPP), ne však jeho ZŽP (etika se vyplácí)

 

-zmp-