Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie + duchovní věda 27

19. 12. 2013

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: výdělek

(PD Tce, 24. 6. 2014 12:21)

ehm...ne vidělal, ale vydělal

Re: výdělek

(zmp, 25. 6. 2014 10:52)

Pojem „výdělek“ je odvozen od pojmu „dílo“. Určovat míru výdělku je tedy oprávněn pouze a jen samotný tvůrce díla (dělník), dokáže-li ho ovšem tržně zhodnotit (prodat) tak, aby mu po odečtení výrobních nákladů zbyl očekávaný výdělek.
Výdělek = míra tržního zhodnocení díla – míra výrobních nákladů.
Pokud do výrobních nákladů započítáte také svou práci a svou výživu (atp.), pak jako svůj výdělek určujete čistý zisk (vč. autorského práva). Započítáte-li také autorské právo, pak je vaším výdělkem čistý (bezpracný) zisk.
Cena = míra výrobních nákladů + míra očekávaného výdělku (zisku)
Vyrobíte-li tedy totem, pak Váš výdělek závisí jen na tom, zda ho dokážete výdělečně (s očekávaným ziskem) prodat.
Protože tržní poptávce nemůžete svou tržní nabídku vnucovat, je evidentní, že cenu i výdělek (zisk) vaší nabídky určuje poptávka. Poptávku nezajímá, co chcete Vy, ale jen to, co chce ona. Proto totemy, o které není zájem, nevyrábějte kvůli výdělku, ale jen jako svou oběť ostatním.
Určuje-li práva nabídky a poptávku někdo třetí (státní či soukromý bankéř atp.), pak jsou obě strany zaručeně okrádány...

Re: Re: výdělek

(PD Tce, 26. 6. 2014 13:28)

Děkuji.
No, jde mi ale ještě i o to, že pokud tedy onen totem někdo koupí (třeba za 5000,- ) a můj výdělek bude třeba 3000,- , tak co to znamená v rámci tohoto našeho finančního systému, když ale já žádný dluhopis na 5000,- do oběhu nevydal….?
Omlouvám se, ale nevyznám se v této finanční problematice a fungování tohoto v rámci státu.
Nebo těch 5000,- za mne dá do oběhu stát?
Jak to pozná, že má vydat za mne peníze a kolik?
Dle nějakého daňového přiznání? Musím tedy být oficiální živnostník?
Pak možná ono tisknutí peněz z ničeho (banky) není úplně dobře řečeno. Možná že ony banky ty peníze tisknou jakoby za ty, kteří něco tvoří. Jiná otázka je, že toho ty banky nehorázně zneužívají. Nebo? FED je asi něco jiného, ti tisknou jen proto, aby ty natisknuté peníze jen půjčili ostatním, ale vrátit chtějí již něco co je podloženo hodnotou, že?
Jak se toto děje nyní a jak by to mělo být správně v dnešních podmínkách? (viz.totem)

Re: Re: Re: výdělek

(zmp, 27. 6. 2014 10:07)

Jak to nemá být, ale „funguje“ to tak v totalitě, najdete vylíčeno v naší metodice TSO, pod Pilíři totality, v přílohách č. 02n až 02q. Jak to má být, ale dosud to nikde není zavedeno, líčí Pilíře TSO v příloze č. 03m.
Váš příklad s totemem vyvolává tržní deflaci. Protože však ve srovnání s celkovou hodnotou zboží na trhu, jde o příliš malou hodnotu, nikdo si toho ani nevšimne. V principu však došlo k následujícímu:
Protože jste nedal do oběhu odpovídající dluhopis (peníze), trh s Vaším totemem nepočítá.
Nyní si představte, že všichni účastníci trhu provedou směnu (zboží za peníze) současně v jediném okamžiku (čas je tu matoucí). A protože jste prodejem svého totemu stáhl z oběhu 5000, zůstane na trhu neprodáno zboží za 5000, to je zboží na jejichž nákup byly tyto peníze určeny. Např. pekař neprodá svůj chléb za 5000, a určitý počet lidí ho nebude moci jíst, protože na něj nemělo peníze.
Možná si řeknete: No bóže, prodá ho příště. Já ty peníze přece časem utratím a vrátím je tedy do oběhu stejně jako všichni ostatní, kteří své zboží prodali. Jenže to je právě iluze.
Zatímco koupené zboží je spotřebováno (Váš totem stojí někomu na zahradě a tedy už není tržním zbožím, pekařův chleba je snězen atd., za zničené zboží utržené peníze zůstávají nadále v oběhu (v principu by měly být rovněž zničeny, jako vyrovnaný dluhopis). Pro tyto peníze v oběhu musí být tedy v následujícím tržním okamžiku vyrobeno tržní zboží.
Co si má nyní počít nebohý pekař? Napeče-li nový chléb za 5000, zůstane mu starý chléb za 5000, čímž mu vznikne škoda.
Nenapeče-li nový chléb, ale prodá starý, stáhne v daném tržním okamžiku z oběhu 5000, tak jako jste to udělal Vy s prodejem svého totemu. V této hodnotě (5000) neprodané zboží zůstane nyní někomu jinému, neboť na jeho koupi nebude mít nikdo peníze.
A tak to bude pokračovat stále dokola.
Trh se s tímto nedostatkem peněz může vyrovnat pouze deflací, to je tím, že veškeré tržní zboží o 5000 zlevní.
Dáte-li naopak namísto neplánovaného totemu do oběhu falešné peníze v hodnotě 5000, trh se s tím může vyrovnat pouze inflací, tedy tím, že veškeré tržní zboží v hodnotě 5000 zdraží.
Pokud bude trh s Vašimi falešnými penězi (5000) počítat, dá do oběhu o to méně peněz a k inflaci nedojde.
Pokud bude trh počítat s Vaším totemem, dá do oběhu víc peněz (v hodnotě 5000) a nedojde deflaci.
V principu tedy platí: Obohatíte-li trh nabídkou totemu, musíte dát do oběhu také poukázku na koupi tohoto zboží (peníze, dluhopisy atp.). Tu poukázku musíte dát v principu tomu, kdo si totem koupí. Nedáte mu ji však zadarmo. On Vám musí dát na oplátku poukázku na své zboží.
Zatímco ve výrobě zboží Vás zastoupit nelze, v emisi poukázek na zboží Vás může zastoupit „finančník“.
Pokud finančník pouze zastupuje výrobce zboží (jako ekonomická sféra TSO), potud je všechno v pořádku (v oběhu je stále tolik peněz, kolik je na trhu zboží).
Pokud si finančník smí dělat co chce, můžete na vzít jed, že všechny účastníky trhu bude soustavně a masivně okrádat svými falešnými penězi (jako totalitní FED)...

překupníci

(PD Tce, 23. 6. 2014 14:44)

Nyní vynechme parazitní bankéře…
Jaký a kde všude má dopad to, když si někdo něco koupí a bez přidané hodnoty to nabízí jinde dráž? Myslím tím třeba i všechny ty internetové virtuální prodejny, kde většinou onou ''přidanou hodnotou'' je jen rozdílná reklama na onen výrobek. Kde jde často jen o to, který z těch obchodníků chce více vydělat z ničeho. Tak nevím, zda toto vše do důsledků není ještě horší, nežli ono parazitní bankovnictví.
Nebo i jak se děje dnes a denně ve všech oborech, že koupí na firmu (třeba montáže oken) od výrobce nějaký jeho výrobek (okno za 1000,-), ale stejný pak výrobek (cenu za materiál) účtuje zákazníkovi třeba 1100,-. A to není vše - skladné za okno + dopravné okna od výrobce na firmu, atd. atd. i na těchto položkách se ale vydělává…..asi proto, že cena práce je tak podhodnocená, že se v onom kloběhu vydělává kde se dá, aby se ona práce vyplatila. Ale přijde mi to vše jako iluze + bludný kruh. Tento podvod zase odnese jen ten kdo něco v tom koloběhu něco tvoří, pracuje, přidává hodnotu - tomu se výdělek nemění, ba naopak, pak musí ještě kupovat ono předražené zboží od překupníků, předražené služby - díky tomu, že se vydělává tam kde by se nemělo. Všichni se maj fajn díky okrádání (vydělávají tam kde to není správné), jen ten kdo tvoří pak živoří. Asi proto ty samé ekonomické školy atd. Řemeslo dělat se nevyplatí, více se vyplatí okrádat řemeslníka…to je k breku

Re: překupníci

(zmp, 24. 6. 2014 9:26)

Snaha překupníka nic netvořit a vydělávat z ničeho (levně kupovat a draho prodávat) je dotažena k dokonalosti parazitním bankovnictvím (FEDem). V principu je to naprosto totéž. V obou případech jsou důkladně oškubáni pracující.

nic, něco

(PD Tce, 28. 5. 2014 14:39)

Napadá mě příklad, kdy nic může znamenat něco...aneb nereagování může vyvolat reakci......třeba když budu mlčet = souhlas...ale také můžu mlčet jelikož na blbosti nereaguji.....nebo můžu mlčet, abych tím podtrhl důležitost atd......nebo můžu mlčet, jelikož nemám argumenty....nebo můžu mlčet, protože tomu či onomu nerozumím....atd..jak je to s tím nic = něco...?...........řekl bych, že je to jasný příklad toho, jak každý dokáže (může) vnímat nadsmyslově...........neboli zde ono nic (ve hmotném projevu) = něco (v nadsmyslovém světě)....?

Re: nic, něco

(zmp, 29. 5. 2014 10:01)

Rčení, že „mlčení znamená souhlas“ si vymysleli demagogové.
Když „král matematiků“ Karl Friedrich Gauss (1777-1855) vyslechl přednášku svého žáka Bernharda Reimana, přednášku o jeho „objevu“ neeuklidovské geometrie (geometrie zakřiveného prostoru), beze slova vstal a odešel. Neeuklidovci si to vyložili po svém, tj. jako souhlas. Gauss prý neměl co dodat a také prý trochu záviděl.
Skutečnost je však taková, že tento „objev“ učinil dávno předtím již sám Gauss. Zavrhl ho však jako pouhou iluzi a nikdy ho nezveřejnil (nalezen až v jeho pozůstalosti).
Z věci je zřejmé, že podobné výklady mlčení jsou vždy tendenční, neboť jen mlčící ví, „co tím chce říci“. A protože mlčení zapadá zpravidla do nějakého kontextu, nelze jen tak beze všeho tvrdit, že mlčící „neřekl nic“.
Pojem „nic“ vznikl jako relativní opak pojmu „něco“ nebo „vše“. V této souvislosti jde tedy o „relativní nic“.
Protože ve světě relativních projevů, v němž žijeme, nemůžeme mít jiné pojmy než jen relativní, jsme nuceni je používat také nepatřičně na stavy absolutní, v daném případě ve smyslu „absolutní nic“. O absolutním nic ovšem nelze říci, že je relativním opakem „relativně všeho či něčeho“, a to prostě jen proto, že absolutní není relativní.
Jako relativní nic si můžeme představit například díru v kalhotech. Jako absolutní nic si můžeme představit například absolutně nulovou míru obsahu spáry mezi sepjatými dlaněmi.
Nuže, co o obsahu této spáry můžeme říci?
JE nebo NENÍ ve spáře „nic“?
Lze odpovědět: Nic NENÍ ve spáře relativně, ale JE v ní absolutně!
Nyní se můžeme ptát: Co je tím absolutním nic v nulové spáře?
Touto otázkou hypoteticky vstupujeme do spáry jako do uzavřené brány, pronikáme nulovým obsahem spáry do absolutních poměrů, jež jsou v nitru spáry, zcela mimo relativní svět kolem ní. V absolutním světě se nic jeví jako něco, přičemž si stále musíme být vědomi, že pojmy „něco a nic“ jsou relativní, použité na absolutno jaksi nepatřičně.
Také je třeba si uvědomit, že stejně jako „svět smyslový“ je i „svět nadsmyslový“ relativní...

?

(PD Tce, 15. 4. 2014 10:47)

5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!
(tendenční vendeta ve vztazích mezi lidmi, bez snahy o poučení z příčin vzájemného poškozování)

…trochu teď tápu v těchto pojmech, v jejich případném rozporu vůči tomu, co je správně a kdy -
- oko za oko, zub za zub
- na hrubý pytel hrubá záplata
- třikrát a dost
- nastavení druhé tváře

Re: ?

(zmp, 16. 4. 2014 10:23)

Váš příspěvek začíná bodem 5. Patrně tedy není celý.
Satan neznamená pomstu. Bible praví: „Pomsta patří Bohu!“, to je karmě, se kterou má satan společného jen to, že jí sám podléhá.
Je to tedy karma kdo praví: „oko za oko, zub za zub“ aj.
Na hrubý pytel hrubá záplata je přirozená reakce lidí.
Třikrát a dost, je spekulativní výmysl zvrhlého práva, které chce škůdcům umožnit trojnásobnou recidivu prokázaného a „potrestaného“ zločinu.
Nastavení druhé tváře je hluboká ezoterní moudrost, která mluví o vyváženém prožívání zkušenosti, zvenčí (na tvaru, tváři, líci) i z nitra (ve formě = na druhé tváři = na rubu).

Re: Re: ?

(PD Tce, 16. 4. 2014 14:05)

Dostáváme se tedy asi zase k tomu, že satanisté sami tedy neví co dělají - co vyznávají (zda dobro či zlo, pravdu či lež, omyl), když tedy ani sami neví, co (kdo) je satan a jak se projevuje, protože tento bod 5 je z jejich satanského devatera.

Když satan není pomsta, atd…tak co je tedy satan? Jak se projevuje?
Jak by tedy mělo správně znít satanské devatero, tak aby bylo pravdivé?

Myšlenkový pochod:
Existuje vůbec jedna jediná pravda?
Nebo existují dvě pravdy? Jedna pravda o dobru…jedna pravda o zlu?
Lze tyto dvě pravdy spojit do jedné?
Dobro = pravda?
Zlo = lež, omyl?
Asi to tedy nelze spojit…
Co když tedy mají pravdu obě strany…
Je jen tedy otázka toho, na jaké jsou straně…
Pak tedy pravda ještě neznamená, že jdu správným směrem…
Pravda tedy ještě není zárukou správného směru?
Nebo jde o to poznat zlo pravdivě?
Když tedy poznám zlo pravdivě, tak poznám, že pravda o zlu = pravda zla? Nebo pravda o zlu = nepravda o dobru?
Jde mi o to, zda zlo (satan) opravdu existuje samo o sobě, nebo zda jen parazituje na dobru, nebo tak nějak…
?

Re: Re: Re: ?

(zmp, 17. 4. 2014 8:38)

Nejen satanisté nevědí, co dělají, co vyznávají atp. Obdobně je na tom dnes snad víc než devadesát procent lidí, což je vlastně cílem satanismu.
Satanské devatero nemůže být pravdivé, neboť jinak by nebylo satanské. Satan je duch lži.
Tak jako existuje jednota jednotlivostí, tak také existuje jedna jediná pravda a bezpočet jednotlivých částí pravdy. Částečná pravda je však již nepravdou (zamlčuje ostatní pravdu).
Stejně jako nepravda, ani zlo neexistuje samo o sobě, ale jen parazituje na dobru (pravdě). Podstatu nepravdy i zla jsme v našich diskusích již rozebrali jako podstatu negace (NE):
NE + pravda = nepravda = omyl, lež aj.
NE + dobro = nedobro = zlo (vč. nepravdy)
Pravda o zlu tedy může existovat jen jako poznání, že v daném případě jde o zlo.
Tzn., že pravdu nemohou mít obě strany (dobro i zlo).
Pravda sama o sobě je zárukou správného směru, to však ještě neznamená, že já jdu správným směrem. Nejdříve musím pravdu i nepravdu pravdivě poznat.
Poznat zlo pravdivě = pravda o zlu, nikoliv „pravda zla“, která neexistuje.
Nepravda o dobru = zlo, nikoliv pravda o zlu.

Re: Re: Re: Re: ?

(PD Tce, 17. 4. 2014 17:50)

Z toho mi přijde, že zde vlastně probíhá hlavně boj dvou stran, kdy obě jsou na straně zla (satana)……jedni (církev) si dobro přivlastnili, tím ho znehodnotili (+nepochopili) a pro druhé ''zamaskovali''….a druzí v tom to původní (církví) již pozměněné dobro nepoznávají a tedy radikálně odsuzují…a to až tak, že zavrhují duchovně-duševní svět jako takový, že jako alternativu k tomu pak hlásají jako jedinou možnou realitu jen absolutně materiálně-smyslově-hmotný svět….mi tedy přijde.

Satanista se zde snaží něco negovat, ale opomíná, že s tím neguje i skrytou pravdu. Snaží se, ale zase plodí zlo…

Píšete: Pravda sama o sobě je zárukou správného směru, to však ještě neznamená, že já jdu správným směrem. Nejdříve musím pravdu i nepravdu pravdivě poznat.

Ptám se: jaké existují nástroje k poznání pravdy?
Negováním NE? Pak ale musím předem poznat, že to co neguji je zlo. Tedy, jak předem poznám to zlo? Myslel jsem i, že dobro je až výslednicí při negování. Ale negovat lze i dobro. Možná lze pravdu předem najít pomocí reálné logiky, ale ta asi také vznikla až negací negace, nebo ne? Vlastně asi ne, ta je zde všude kolem nás, jen jí odhalit a přijmout….?.…No stává se mi, že nežli něco podrobím reálně logické kontrole (tedy snažím se o to), tak předem už to zlo poznám (někdy, nějaké)…rychle, jako když chutí poznám třeba slanost…možná ta logická kontrola proběhne podvědomě tak rychle, že mi to tak pak jen přijde….nebo existuje nějaký smysl pro poznání pravdy? Smysl pro poznání lží? Myslím tím jiný smysl, nežli ten rozumový….přijde mi, že lež sama osobě vyzařuje určitou energií….a dobro také…

Re: Re: Re: Re: Re: ?

(zmp, 25. 4. 2014 11:12)

Tento příspěvek jsem přehlédl. Proto na něj reaguji až dnes.
Abychom mohli pravdu poznat, musí se nejdříve projevit.
K relativnímu projevu pravdy je nutná negace pravdy, neboť projev pravdy není projevující se pravda, ale NE+pravda. Tato negace není lidská, člověk ji však může napodobit lhaním. Tato negace je ďábelská (luciferská) a jejím podobenstvím je Jidáš Iškariotský.
Předmětem poznávání pravdy tedy není pravda sama, ale její relativní projev, tj. nepravda. A tak jako se mohla pravda relativně projevit jen skrze negaci jako nepravda, tak je možné poznat pravdu jen negací nepravdy (reálnou logikou):
NE x NE+pravda = ANO pravda = poznání pravdy
Poznání pravdy je již lidské.
Satanská negace ďábelské nepravdy je pouhým připojením negace k negací:
NE + NE+pravda = NE+nepravda = lživé tvrzení, že nepravda není nepravdou, což má sugerovat iluzi, že je pravdou (srovnej akademické iluze).
Existuje také satanská možnost negovat poznanou pravdu:
NE + ANO pravda = ohlupování (srovnej akademické iluze)
Existuje také tzv. „cit pro pravdu“, který nám umožňuje určitou orientaci dřív než pravdu skutečně poznáme. Tento cit pro pravdu je však stále vzácnější.

Re: Re: Re: ?

(Plato, 2. 5. 2014 15:27)

Satan = odpůrce dva lidé vzájemně si odporující jsou satani.
Pravda = jsou zákonitosti,podle kterých se všechno děje(pravda je Boží vůle)
subjektívní pravda je popis dění z úhlu pohledu pozorovatele(subjektu)
Dobro = účinek pochodů podle zákonitosti,očekávatelný a příznivý.
Zlo = účinek pochodů podle svévole bez znalostí zákonitost,chatociký nepříznivý.

Re: Re: Re: Re: ?

(zmp, 3. 5. 2014 10:45)

Odpor není naprostý opak, jako například protisíla (akce a reakce). Odpor je v podstatě pravý opak. Je to překážka kladená do cesty napříč působení síly, jak naznačuje staroizraelské Tau (T), staročínské Tao (obrácené T), staroegyptský kříž (ankh), americké severojižní Andy a Kordiliery, táhnoucí se napříč východozápadním euroasijským pohořím (s výjimkou ruského Uralu atp.) aj.
Satanský odpor tedy musíme hledat v horizontální příčce kříže, nikoli v jeho vertikálních silách.
Žádná síla se nemůže projevit, pokud jejímu působení neklade odpor „působiště síly“!
V principu si dva lidé nemohou vzájemně odporovat, neboť dvě horizontály představují rovnoběžky (=) , nikoliv pravou konfiguraci „T“. Vzájemné odporování tedy není nikdy současné, ale střídavé:
X něco tvrdí a Y mu odporuje (nesouhlasí)
Y něco tvrdí a X mu odporuje (nesouhlasí)
V roli satana („advocata diaboli“) je tedy vždy jen jeden, ten aktuálně odporující...
Absolutní pravda je jen jedna (Bůh). Relativních pravd je bezpočet.
Relativní pravdou je například skutečnost, že jste přispěl do diskuse na webu TSO, aniž tu záleží na tom, zda je Váš příspěvek pravdivý.
Zákonitost (systém, řád) není samotnou pravdou, ale může se stát jen předmětem pravdivého poznání. Zákonitost není Boží vůle, ale určitá vůle se může projevit podle určitých zákonů.
Vše se neděje zákonitě, tedy nutně. Existuje také například chaotické konání aj.
Subjektivní pravda neexistuje. Ani pravda o subjektu není subjektivní. Popis objektivního dění z pohledu subjektu, je popis objektivního dění. Za subjektivní je jen pokládán, pokud není pravdivý, pokud je tendenčně zkreslen subjektem (jeho antipatiemi, sympatiemi aj.)...
Dobro a zlo nejsou jen účinky nutnosti (zákonitosti) či neznalosti. Jsou to kategorie morální a mravní, tedy pravdivě poznatelné a správně realizovatelné pouze svobodně. Dokud nedosáhneme svobody, budeme se o obojím zpravidla mýlit...

čas, roční období

(PD Tce, 26. 4. 2014 21:48)

Je nesprávné, že se čas většinou zobrazuje na 12-ti hodinovém ciferníku? Vím, je to pro lepší přehlednost….ale přeci? Zda to nevnáší něco do podvědomí…..nebo je to správně, vnímat den jako dva celky? - viz. dvě otočky hod. ručky..........přijde mi to divné

Jak nejlépe vnímat roční období (promítnuto na ciferník) - jaro nahoře (0/12.h)……..léto vpravo (vrchol 3/15.h)……podzim dole (6/18.h)…zima vlevo (9/21h)?

Musím se přiznat, že já si to jakživ promítám nějak divně (snad i proto, že jsem levák?)……..zima nahoře………jaro vlevo……….léto dole……….podzim vpravo

Re: čas, roční období

(PD Tce, 27. 4. 2014 0:40)

……….no, možná i proto, že jsem zblbnutý Silvestrem - proto mám zimu na 0/12-ti hodinách……nebo je to správně? - ale ne díky Silvestru, ale díky narození Ježíše? Nebo je to přeci špatně a na dvanácti hodinách mám mít (má být) jaro - dle umučení Ježíše - Krista…….…tedy vše toto z pohledu křesťana.

Také ještě - proč se ručky hodin točí (běžně) tím směrem jakým se točí? Má to nějaký význam? Nebo je to jen dle směru pohybu stínu slunečních hodin (ale na jižní polokouli opačný směr pohybu stínu).

Re: Re: čas, roční období

(zmp, 28. 4. 2014 11:56)

Staročeský ciferník, který naleznete na olomouckém orloji, je rozdělen na 24 hodin. Nikdo si ho ani nevšimne. Všem vyhovuje dělení na 12 hodin. Také Slunce během dne nejdříve stoupá k poledni a následně klesá k půlnoci.
Je v povaze lidského poznání, poznávané nejdříve analyzovat, tj. rozkládat na mnohost jednotlivých částí, a potom teprve zpětně syntetizovat, tj. skládat mnohost poznaných jednotlivostí v celkovou jednotu.
Každodennímu stoupání a klesání Slunce odpovídá každoroční stoupání a klesání. Narození Ježíše s tím nesouvisí.
Pro severní polokouli, kde se nejdříve měřil čas na ciferníku hodin, je přirozený směr daný slunečními hodinami.

omyl, lež

(PD Tce, 20. 4. 2014 21:30)

Také si říkám, že lže jen ten, kdo zná pravdu…jinak se jedná o omyl.
To by satan také musel vědět, aby mohl lhát - jinak je to zase jen jeho omyl (nevědomý)…
V rámci úvahy dejme tomu, že ví - Proč by ale satan vědomě konal zlo? Čemu to má pomoci? Co on ví, že to koná? Ví, že to je potřeba? Potřeba pro jeho dobro? Nebo pro naše dobro? On se učí s námi? On nám pomáhá poznat dobro? Zpátky k dobru? Jeho musíme negovat? Satanem to začalo a negováním za pomoci reálné logiky (pomocník nám od Boha - jeho logika) musíme satana přemoci? Prvotní zlo přetvořit negováním s pomocí Boží (reálnou logikou) v dobro?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »