Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie + duchovní věda 27

19. 12. 2013

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Jak můžete např. při rozhovoru o islámu argumentovat křesťanskými hodnotami?

(zmp, 26. 12. 2014 11:14)

Je-li ten názor pravdivý, pak můžeme zrušit veškeré školství.
Jak chcete při výuce počtů argumentovat prvňáčkům matematickými hodnotami, když z matematiky znají max. říkanku „jedna dvě, Honza de“?
Dovolávat se za takových podmínek matematických hodnot je nesmysl...

Re: Re: Jak můžete např. při rozhovoru o islámu argumentovat křesťanskými hodnotami?

(rebel, 26. 12. 2014 17:34)

Setkal jsem se s názorem, že právě proto, že tu nejsou uši, tak musí pravda zaznít, to, že Evropa má křesťanské tradice (ačkoli to skoro nikdo neslyší).
Největší tma je před kuropěním.
Právě proto, že lidé nechtějí slyšet a nemají uši, tak pravda musí zaznít.
Tak jako mnozí křesťané nerozumí tomu, co je křesťanství, stejně tak jsou na tom muslimové.
Ale my budeme napadat křesťany: Držte huby, protože tomu nerozumíte!Muslimům to však neřekneme, protože tomu nerozumí stejně jako křesťané! Zajímavý přístup!
Křesťan nesmí nic, ale muslim, který ví stejný kulový, ten může a bude nás poučovat.
Slepý poučují slepé.
Je nutno měřit všem stejným metrem.
Ale intelektuál bude zakazovat křesťanům se bránit se slovy, že oni nejsou žádní křesťané, že totiž stejně ani nevědí, co to je. Muslimům však intelektuál neřekne: Nelezte sem, stejně nejste muslimové, nerozumíte tomu…
Proč je tak stranný? Takový intelektuál buď ví, že je darebák a lže, nebo je blbější křesťané, které kritizuje.

Re: Re: Re: Jak můžete např. při rozhovoru o islámu argumentovat křesťanskými hodnotami?

(zmp, 26. 12. 2014 22:46)

A/ Tak jako křesťané nerozumí křesťanství, tak ani muslimové nerozumí křesťanství.
B/ Tak jako křesťané nerozumí křesťanství, tak ani muslimové nerozumí islámu.
Předpokládám, že máte na mysli B...

čeká nás hroucení Evropy? Informace o Kristu na úrovni doby jsou jaké?

(rebel, 25. 12. 2014 21:26)

Nezdají se mi nějak vaše závěry, že:
"Cesta ke Kristu a následování Krista je individuální, nikoliv kolektivní. Proto je dnes již všechno kolektivní a oficiální usilování křesťanů marné...."

Netvrdíte snad právě přesný opak toho, co říká Kristus? Neřekl snad Ježíš Kristus: Kde budou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já mezi nimi?
Tedy že právě jen když je více lidí, tak je tam Kristus?
Copak nevnímáte, že když jste v nějakém sehraném týmu, tak tam cítíte něco vyššího, že teprve mezi lidmi se otvírá něco víc, je tam cítit srdce, lásku, takové nějaké vyšší chvění srdce...

Nerozumím moc ani větě: "Veškeré hlásání Krista je marné, nebudou-li mít lidé také sociální možnost svobodného individuálního vývoje, kterou jím může dát pouze a jen TSO..."
Co považujete za podstatu svobodného individuálního vývoje? Nebo co jsou podle vás nejdůležitější, klíčové věci - které přináší svobodný individuální vývoj?

Re: čeká nás hroucení Evropy? Informace o Kristu na úrovni doby jsou jaké?

(tso, 26. 12. 2014 11:07)

Vy si z bible jednostranně vybíráte jen to, co se Vám právě hodí!
Nuže, co říká Kristus o následování: „Vezmi kříž svůj a následuj mě!“
Komu to asi říká? Nějakému kolektivu nebo jednotlivci?
Kolektivu říká: „Buďte jednotní, jedné mysli!“ Kde je tu řeč o následování?
Zdánlivě sporný je Kristův výrok: „Sejdou-li se dva nebo tři ve jménu mém, budu já mezi nimi!“
Zdá se však, že Vám je ten výrok jasný. Tedy Vás prosím o odpověď na následující otázky:
Jak se dva nebo tři mohou sejít ve jménu Krista, který je mezi nimi?
Je snad Kristovo jméno nějaká bedna, aby se do ní vešli tři lidé se čtvrtým Kristem mezi sebou?
Jak je možné, aby byl Kristus mezi námi a současně my v něm (resp. v jeho jménu)?
A sejdou-li se jménem Krista tři židé, tři mohamedáni, tři satanisté nebo tři katoličtí preláti (např. pedofilní), také mezi nimi bude Kristus?
Podstata svobody (vnitřní a vnější), jako cíl individuálního vývoje, je vysvětlena v Pilířích TSO (příloha č. 03i).

radost a její projev

(rebel, 25. 12. 2014 0:02)

Mám pocit, že dnes lidé umějí projevovat radost jen řvaním a pitím.
Co je radost? Jaké jsou - mohou být její kultivované projevy?

Re: radost a její projev

(zmp, 25. 12. 2014 10:16)

Radost je cit, je určitým druhem pocitu duše, která se otevírá světu, pokud je podnícena vnějším světem. Je-li podnícena vnitřním světem, projevuje se hierarchickou škálou vnitřního „jásání“ (já sám!), jež zevně nelze postřehnout jinak než na mimice a gestikulaci, což lidé zpravidla neumějí číst. Proto se nám zdá, že se moudří lidé neradují, že se neumějí radovat...
Z anatomických důvodů nemůže člověk radostí (podnícené z venčí) vrtět ocáskem a musí tedy hledat náhradní vnější projevy radosti.
Nejhrubším projevem této bezradnosti je řvaní či žvanění (klábosení), včetně toho nejsympatičtějšího dětského radování. Tento projev lze postupně natolik kultivovat, že nakonec splyne s projevem vnitřní radosti...
Alkoholem, drogami a jinými omamnými prostředky se lidé snaží potlačit „starosti“, aby se nerušeně mohla zevně projevit jinak potlačovaná radost z bezstarostného života, která inspiruje méně nadané umělce, kteří právě kvůli této inspiraci chlastají atd...

čeká nás hroucení Evropy? Informace o Kristu na úrovni doby jsou jaké?

(rebel, 20. 12. 2014 15:39)

Jakým způsobem lze informovat občany o křesťanství, Kristu...a to na úrovni doby...?
Nové evropské zákonodárství Evropanům nabízí nové obzory svými vstřícnými přístupy k netradičním „menšinám“, sňatkům osob stejného pohlaví, eutanazii, včetně dětské, muslimskou řízenou imigrací s vizí zničení křesťanství, gender politická korektnost atp..
Není to znamením, že se Evropa duchovně hroutí?
V pravoslavné tradici se nikdy neodsuzují konkrétní lidé, protože jejich soudcem je Bůh. Co se odsuzuje, je hřích a pokušení, které některé skutky přinášejí. Je to principiální postoj, který je nejspíše pro horlivé zastánce nové evropské morálky nepochopitelný. Svoboda volby – hřešit, nebo nehřešit – je dána každému člověku a je mu dána od Boha. Ale pro ty, kteří záměrně šíří hřích a pokušení pro druhé, stojí v Bibli psáno: „Kdo uvede v pokušení jednoho z mých malých, kteří ve mně věří, pro toho by bylo lépe, kdyby mu pověsili mlýnský žernov na krk a utopili ho v mořské hlubině“ (Matouš 18:6).

Putin proti těmto novodobým "evropským hodnotám" nepostavil své vlastní „putinské hodnoty“, protože není Mao - Ce - Tung, přestože tak se ho často snaží novináři vykreslit. Stačilo mu jen připomenout Rusům i všem Evropanům, že se naše civilizace zrodila z kolébky křesťanství. Termín Evropa se ostatně začal používat až v 17. století, do té doby se o tomto kontinentu hovořilo jako o „křesťanském světě“. Z toho vyplývá, že Rusko je dnes paradoxně nejvíce evropskou zemí ve vztahu k duchovnímu dědictví evropské civilizace a kultury.
Rusko dbá na tradiční složení rodiny, zákaz GMO, zákaz homosexuální propagace mezi mladými, zákaz zahraničních "neziskovek", které propagují netradiční hodnoty pod rouškou demokracie, feminismu, gender ideologie, multikulturalismu...
Nejpronikavější myslitelé Západu nyní hovoří o boomu „nového pohanství v Evropě a USA“. Ve skutečnosti všechny takzvané normativní akty ve vztahu k sexuálním menšinám opravdu zrcadlí normativní realitu pohanství, přičemž ne nového, ale naopak v jeho nejprimitivnějších rodových formách.
Patriarcha Alexej se vyjádřil na adresu poslanců Evropského parlamentu ve Štrasburku následovně: „Člověk se lehko nechá svést ke špatným činům, což znamená, že pokud bez přestání nepracuje na zdokonalování a kultivaci vlastních myšlenek a citů, lehce odvrhne svou důstojnost a čest. A právě o takové sebezdokonalování člověka pečují mravní normy, které slouží jako orientační body při určování, co je přípustné a nepřípustné v životě člověka. Křesťanské ideje cti a důstojnosti, svobody a mravnosti ve vzájemném prolínání vytvářejí unikátní kód evropského vědomí, který má nevyčerpatelný potenciál pro osobní i společenský život.“

Re: čeká nás hroucení Evropy? Informace o Kristu na úrovni doby jsou jaké?

(zmp, 21. 12. 2014 10:03)

Cesta ke Kristu a následování Krista je individuální, nikoliv kolektivní. Proto je dnes již všechno kolektivní a oficiální usilování křesťanů marné. Jak praví přísloví „čert má rád spolky!“ Má-li člověk někoho „nad sebou“, už se jedná o spolek. A tak všechny instituce a spolky, počínaje kluby, sektami, církvemi, státy a konče NWO jsou nekřesťanské, ba proti-křesťanské. Veškeré hlásání Krista je marné, nebudou-li mít lidé také sociální možnost svobodného individuálního vývoje, kterou jím může dát pouze a jen TSO...

Re: Re: čeká nás hroucení Evropy? Informace o Kristu na úrovni doby jsou jaké?

(rebel, 22. 12. 2014 7:59)

Nezdají se mi nějak vaše závěry, že:
"Cesta ke Kristu a následování Krista je individuální, nikoliv kolektivní. Proto je dnes již všechno kolektivní a oficiální usilování křesťanů marné...."

Netvrdíte sna právě přesný opak toho, co říká Kristus? Neřekl snad Ježíš Kristus: Kde budou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já mezi nimi?
Tedy že právě jen když je více lidí, tak je tam Kristus?
Copak nevnímáte, že když jste v nějakém sehraném týmu, tak tam cítíte něco vyššího, že teprve mezi lidmi se otvírá něco víc, je tam cítit srdce, lásku, takové nějaké vyšší chvění srdce...

Nerozumím moc ani větě: "Veškeré hlásání Krista je marné, nebudou-li mít lidé také sociální možnost svobodného individuálního vývoje, kterou jím může dát pouze a jen TSO..."
Co považujete za podstatu svobodného individuálního vývoje? Nebo co jsou podle vás nejdůležitější, klíčové věci - které přináší svobodný individuální vývoj?

Re: čeká nás hroucení Evropy? Informace o Kristu na úrovni doby jsou jaké?

(zmp, 22. 12. 2014 15:44)

Současný mravní, morální i hmotný úpadek Evropy je dán tím, že „křesťanský svět“ již není v rukou křesťanů (ani těch formálních)...
Neověřoval jsem, nakolik je Váš citát patriarchy Alexeje přesný. Proto tu musím některé výroky opravit jako Vaše omyly:
Cituji: „Svoboda volby – hřešit, nebo nehřešit – je dána každému člověku a je mu dána od Boha“
Upřesňuji: Nemáme-li reálné poznání, co hřích skutečně je a co není, pak nemáme svobodu volby „hřešit nebo nehřešit!
Cituji: „Nejpronikavější myslitelé Západu nyní hovoří o boomu „nového pohanství v Evropě a USA“.
Ti, co takto mluví, nejsou „nejpronikavější myslitelé Západu“. Kdo pouze konstatuje, že je určitý člověk nemocný, není lékař...

islám

(rebel, 22. 12. 2014 8:19)

Když tak hledám informace k tomu islámu a jak podřezávají své odpůrce jako kuřata, někdo mi říká, že to není pravda, že to jsou jen výmysly, že normální muslimové se nad tím hrozí stejně jako my.
Prý je to jen propaganda, která nás má manipulovat proti islámu, že ten, kdo byl v nějakých islámských zemích nepociťuje tam žádný strach, že to jsou normální lidi, že jsou srdeční, že jsou veselí, naopak tam je mezi lidmi důvěra a otevřenost....
Možná je tam nějaká skupina placená lidmi nenávidícími křesťanství, která podřezává lidi, aby měl celý svět jako nepřítele, proti kterému musí zbrojit a tedy, že to slouží jen těm vojenským průmyslovým koncernům, aby byl nepřítel.
Ale normální islám prý s tím nemá nic společné.
Chápu, že kdyby někdo, kdo chce roztáčet kola stracu a zbrojení ve světě, platil třeba nějaké tzv. "buddhistické nebo křesťanské radikály", kteří by obdobně podřezávali lidi, tak se bude všude psát, jak je buddhismus zlý a jak je křesťanství nebezpečné...
Kde je pravda?
Mně osobně vadí už to, že někdo tady nosí šátky (nemyslím babičky křesťanky na vesnicích chodící do kostela), aby dal na jevo pohrdání Kristem a naší kulturou. Vadí mi zabubanci v šátcích a turbanech, kteří se roztahují v zemích, které se bránily celá staletí právě proti jejich roztahování se zde.
Dnes, pod rouškou multikulturalismu, je však snad až trestné na to jen upozornit, natož jim ty šátky strhat nebo požadovat, aby opustili naši křesťanskou krajinu! Dnes se už pomalu ani nesmí hovořit, že jsme Evropou křesťanskou. Už asi nejsme. A také, kdo ví, co je křesťanství?
To mi připadá strašně zlé. Kdo dokáže vůbec obhájit křesťanství na úrovni doby?
Ještě k těm muslimům:
Neřeknu, když je někdo na návštěvě. Prosím. Ale něco jiného je, když ten člověk se zde chce usadit a zřídit si dokonce modlitebny, mešity atp., chce zde prosazovat svoje zákony...
Pak to dopadne třeba jako v Anglii, kde vám neprodají koupené maso, protože paní pokladní je muslimka a je to proti její víře...

Re: islám

(zmp, 22. 12. 2014 15:17)

Vemte moc FEDu a vezmete ji mj. také islamistům...

pád ruského rublu

(rebel, 16. 12. 2014 23:58)

V USA je 70 milionů lidí na sociálních dávkách a bere jakési jejich lístky na jídlo.
Přesto prý v Rusku padá rubl, snad na polovinu hodnoty před půl rokem....
Naráz jako zázrakem prý zlevňuje na burzách ropa a Rusko tedy prodává vyváženou ropu za polovinu ceny!
Je snaha utopit Rusko v turbulencích světové Rothschildové burzy?
Všichni politici v čr a v EU jásají, jak jsou sankce účinné a jak Rusko dostane pokouřit a jak zkolabuje.
Jako se zaříkávají, že oni ale nechtějí nestabilitu Ruska!
Jedním dechcem popírají to, co řeknou v předchozí větě!
Krátkozraká politika těchto bláznů nepočítá s následky takového kolapsu.
Je to vše šachová tragikomická hra Rothschildů se světem s partií naplánovanou na deset tahů dopředu?
Putin je pouze loutka v jejich rukách?

Re: pád ruského rublu

(zmp, 17. 12. 2014 11:00)

Skutečně účinnou sankcí je jen na Západě zlevněná ropa, protože Rusko musí zlevnit také, jinak by od něho nikdo ropu nekupoval. Tzv. HDP (hrubý domácí produkt) Ruska jde tedy dolů. To však není důvod k hospodářské krizi a k poklesu rublu. Dolů šel přece také HDP západních vývozců ropy a ti žádný pád své měny nehlásí. Nehlásí ho ani ti vývozci, kteří mimo ropy snad vyvážejí už jen písek z pouště a velbloudí trus. Naproti tomu Rusko vyváží spoustu dalších surovin a má rozvinutý průmysl, zemědělství a s Čínou údajně založilo nový měnový systém...
Kdyby mělo Rusko tak obrovský státní dluh, jaký mají USA, už dávno by bylo v horší hospodářské krizi, než Německo po První světové válce. Realita se však zdá být proti všemu zdravému rozum zcela opačná. Astronomicky zadlužené USA prý mají sílu sankcionovat Rusko.
Hitler vyvedl válkou zničené Německo z hospodářské krize za dva roky. Putin, rádoby přirovnávaný k Hitlerovi, prosperující Rusko do krize uvádí.
Události, které tu sledujeme (a také v nich sami žijeme), nemají nic společného se zákonitými příčinami, ale s virtuálními příčinami. Putin prostě jede na FED! A jako přisluhovač FEDu je vydáván za většího darebák než FED sám.
„Všichni politici v čr a v EU jásají“ nikoliv proto, že nenávidí Putina, ale proto, aby utvrzovali světové veřejné mínění v iluzi, že propad rublu není virtuální realita, ale že je zapříčiněn zákonitě hospodářskými sankcemi USA a EU. Je to stejně chytré, jako kdyby zadlužení žebráci sankcionovali důl na zlato...
Jako obvykle se tedy jedná o frašku a přívrženci té či oné strany jsou jen voděnými loutkami nebo oblbovanými naivkami...

co je nad bohem?

(rebel, 10. 12. 2014 23:01)

Řešili jsme se známým v diskusi následující spor:
Dospěli jsme k tomu, že hledající člověk se v meditaci nerozplyne v bohu tak, jako se rozplyne panenka ze soli v oceánu, když se do něj ponoří. Smyslem lidského vývoje a reinkarnací je vydobýt si v průběhu zrozování své já, vědomí sebe jako věčné podstaty, ale starého boha stvořitele, ale sebe jako nové individuality.
Člověkovi zůstene jeho věčná individualita, nalezne v sobě Krista. Stane se na konci vývoje dalším takovým ale novým bohem, jakým byl stvořen na počátku svého vývoje.
Tak se postupně prostor zaplňuje novými a novými dospívajícími bohy, otci. Každý z nich je nějaká hvězda na nebi.
Tak se na nebesích vytvářejí takové obce, souhvězdí, takové otčiny z otců, kteří nalezli pravdu. Každý z nich vytváří svůj vesmír, svoji sluneční soustavu chápanou jako "náš" vesmír, tím je pro nás naše sluneční soustava. A ti ostatní realizovaní bohové, to jsou ty hvězdy (tedy absolutní jednotky, vesmíry) jak je vidíme na obloze. Každá hvězda je takový bůh se svojí sluneční soustavou jako absolutní jednotka.
Nevěděl jsem ale jak argumentovat, když mi kamarád řekl:
No dobře, ale kolem těchto bohů, hvězd si představ další nějaký prostor, ve kterém jsou oni uzavření. Tento nad-bůh má tedy v sobě myriády těchto našich nižších bohů otců, hvězd (jako galaxie má spousty hvězd, a existuje nespočet dalších galaxií... a my zatím nevíme, co je na kraji prostoru, někde, za poslední galaxií... A tak stále do nekonečna stále výš. Vždy je nad nějakou množinou jednotek vyšší nějaká množina, jednotka, která spojuje v sobě všechny menší podmnožiny, ty nižší části.
Co s tím?

Re: co je nad bohem?

(zmp, 11. 12. 2014 9:26)

Jak chcete být mít pravdivé dalekosáhlé vize vývoje člověka, když nemáte pravdivé poznání počátků a podstaty tohoto vývoje?
„Kdo splete první knoflík, ten se už řádně nezapne!“ (J. W. Goethe)
Vaše představy odpovídají aporii Zénóna z Eleje o nemožnosti prostoru, založenou na obvyklé iluzorní představě „prostoru v prostoru“. Na této iluzi vyspekulovala iluzorní „teoretická věda“ matematickou iluzi zvanou „teorie množin“. A právě v rámci této „vědecké“ iluze proběhla Vaše iluzorní diskuse s Vaším známým „odborníkem na teorii množin“.
Aby jste své vize budoucnosti člověka mohl založit na realitě, musíte nejdříve překonat iluzi, dokonale charakterizovanou zmíněnou aporii Zénóna z Eleje. Tuto „aporii proti prostoru“ Vám tu tedy k vyřešení předkládám:

„Je-li prostor, musí být v něčem,
neboť vše je v něčem, tj. v prostoru.
Tzn., že prostor je možný jen v prostoru,
který je možný jen v prostoru,
atd. donekonečna.
A protože to, co předchází,
není současně tím, co následuje,
prostor není možný!“

Re: Re: co je nad bohem?

(rebel, 11. 12. 2014 23:23)

Tak za aporii děkuji, ale tím jste to dokonale zamotali.
Není-li možný prostor, není možný ani bůh...alespoň v konstrukci, kterou jsme s kamarádem vytvořili. A jak vidím, v tom duchu uvažoval i Zenon.
Tak to mne těší, že jsme zajedno s takovým borcem.
Ale jak vidím, nejsme zajedno s Vámi.
Jsou-li nižší bytosti (byť jsou to třeba bohové) jakoby zahrnuti do vyššího, integrujícího celku, tedy do ještě vyššího boha, tak co je na tom špatně?
Jako když nějaké součástky tvoří auto, to auto je na parkovišti s více auty v nějakém parkovacím domě, a ten dům je vedle dalších domů součástí ulice, ulice jsou součástí nějaké městské čtvti atd.
Co se Vám tady na tom nezdá?
Má to logiku.
My jsme ale Zenona překonali, protože on zůstává jen u prostoru.
Jenže my jsme postoupili - až přímo k Bohu. To Zenon neudělal.
Tudíž na prostory Zenonova poučka možná platí, ale ne na Boha!
Jeden předcházející prostor nemůže být tím, co následuje.
Ale nižší bůh nebo bohové mohou být paralelně součástí vyššího boha, který stvořil i je....

Re: Re: Re: co je nad bohem?

(zmp, 12. 12. 2014 9:07)

Zénónových aporií se dochovalo celkem sedm. Všechny se Vám mohou zdát „přízemní“. Pokud však nepochopíte to přízemní, s nímž jste každodenně v kontaktu, jak chcete pochopit Boha, s nímž jste se nikdy nesetkali a tedy ani nevíte, zda a jak skutečně existuje.
Jak chcete porozumět tomu, co neznáte, když nerozumíte ani tomu, co znáte?
To, co jste s kamarádem vytvořili, je jen Vaše konstrukce, které se také říká „spekulace“ nebo „představa bezuzdné fantazie“.
Jak například víte, že Bůh a nižší bohové jsou v prostoru? Prostě jste si to vymysleli!
Zahrnutí nižších bohů do vyššího celku se říká „hierarchie“. Jak jste dospěli k tvrzení, že tato hierarchie existuje v prostoru? To, že si vše představujete prostorově (jako součástky auta), to je na tom špatně!
Že to má logiku? Také iluze, omyly i lži mohou být logické. Logika je jedna věc a realita je jiná věc. Že logika sama o sobě (např. matematická) nemusí mít s realitou nic společného, toho dokonalým důkazem je například logická „teorie množin“...
Vy jste Zénóna „překonali“ aniž jste ho vyřešili. To znamená, že jste ho prostě jen ignorovali. Právě tím jste propadli iluzi, že jste „postoupili přímo k Bohu“. To Zénón skutečně neudělal, protože je realista, nikoliv jen bezuzdný myslitel.
Váš závěr „Tudíž na prostory Zenonova poučka možná platí, ale ne na Boha!“ je určitě domýšlivý, na žádný způsob však není pravdivý...

Re: Re: Re: Re: co je nad bohem?

(rebel, 14. 12. 2014 14:36)

Uenonovu aporii jsme nevyřešili, ale proč by měla být chyba, chápat Boha prostorově?
Píšete:
Jak například víte, že Bůh a nižší bohové jsou v prostoru? Prostě jste si to vymysleli!
Zahrnutí nižších bohů do vyššího celku se říká „hierarchie“. Jak jste dospěli k tvrzení, že tato hierarchie existuje v prostoru? To, že si vše představujete prostorově (jako součástky auta), to je na tom špatně!

Ptám se: jestli my zde máme prostor, tak snad - je-li to stvoření boží - je tedy i bůh prostorový.
Jaký jiný by bůh mohl být? Je bůh snad čas?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »