Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie + duchovní věda 27

19. 12. 2013

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

násilí islámu

(rebel, 21. 11. 2014 23:13)

Je násilí nynějších muslimů srovnatelné s násilím křesťanských Španělů na Indiánech?
Tehdy také jak sami sebe nazývali "kulturnější" křesťané šířili víru mezi "nekulturní barbary".
Muslimové dnes také podřezávají krky lidem, kteří mají jiný názor, než oni.
Podle jejich názoru jsou tito podřezaní také méně kulturní.
Islám je dle podřezávačů krků křesťanů to nejlepší na světě.
Nejsou spíše všechna náboženství zlem? Nejsou to všichni fanatici a blázni?
Vraždit pro víru?
Nebo je to jen propagace a manipulace v masmédiích.

Re: násilí islámu

(zmp, 22. 11. 2014 9:52)

Není násilí jako násilí.
Tak například lidsky pohoršený Cortéz dal povraždit Aztéky během jejich rituálního obětování lidí. Týž Cortéz vtrhl do jižní Ameriky z ryze zištných důvodů (loupit zlato).
Nejčastějším druhem násilí je náboženský fanatismus, či poslušnost vůči nadřízeným.
Masmédia rozpoutala násilí například v bývalé Jugoslávii...
Násilí se dopouštíme také kvůli obraně svých životů, bližních, majetků, zájmů, či osobní svobody.
Zde nelze házet veškeré násilí do jednoho pytle...

násilí

(rebel, 24. 11. 2014 18:30)

Stále mi vrtají v hlavě slova RS, která řekl člověkovi, který nešel do války, aby nemusel vraždit jiné vojáky, lidi. řekl prý: Je to sobecké...
Chápu, že třeba voják může bránit nějakou linii nebo obec, kde jsou civilisté. A když to neubrání před útočníky, tak budou zabiti nevinní civilisté...
Toto bych chápal.
Ale zasu tu máme moment, kdy voják dostane rozkaz, jako prý to bylo ve Vietnamu v Mi Lai, kde údajně američtí velitelé dali vojákům rozkazy zabíjet vesničany...
To se má voják postavit takovému rozkazu nebo má střílet nevinné?
Postavit se veliteli znamená smrt.
Ale zabíjet vesničany? Nevím, jak to v Mi Lai dopadlo, asi tam prý někteří vojáci odmítli střílet bezbranné vesničany.
Trochu obdobné to je v případě:
bombardéry USA někdy koncem války pro mlhu nemohly doletět nad nějaké průmyslové centrum a tak dostaly povel svrhnout bomby na Brno. Totéž se týkalo i Plzně, Drážďan atp., kde bombometčíci USA livkidovali města...normální civilisty.
Co dělat za takové situace?
Vím, že jsou to krajní situace.
Ale jsou chvíle, kdy člověk nesmí konat bezhlavě.
Nelze říci jako stroj: Jsem na vojně tak střílím všechny, jak dostanu povel. Jsou tam totiž i lidé, kteří nejsou nepřátele. Jsou tam civilisté, děti. Jenže jak to mohu vědět, když útočí voják a neví přesně, kdo tam je.
Proto chápu i toho muže, který odmítl jít střílet do války, aby se náhodou nedostal do situace, že by musel konat něco, jako ti američtí bombometčíci koncem 2. Sv. války, kteří házeli bombyna hlavy obyčejných civilních občanů.
Jak to chápete a vnímate?

Re: násilí

(zmp, 25. 11. 2014 9:54)

Není násilí jako násilí. Mohu-li bránit nevinně napadené, pak je mojí povinností je bránit.
Jsem-li ze zákona nucen být vojákem, pak musím počítat s tím, že postavit se nepříteli nebo svému veliteli znamená totéž, pravděpodobně smrt. Nic mi tedy nebrání jednat podle svého svědomí. Nemusím se řídit primitivním heslem velitelů či vlastním strachem: „Zabíjej nebo budeš zabit!“
Je to velmi těžká zkouška, volit mezi čistým svědomím a pudem sebezáchovy.
Totalita to ví a proto vymýšlí nepřehledné zápletky a protimluvy, abychom se v nich se svým svědomím nevyznali...

udávání

(rebel, 21. 11. 2014 23:20)

Proč se lidé navzájem udávají s odvoláváním se na zákony?
Lidé válčí s odvoláním se na zákony.
Zabíjejí se s osvoláním se na zákony.
Musí dodržovat zákon.
Všichni se ohání zákony.
A skutečnost je taková, že pro zákony teče krev, umírají lidé a dějí se odporné zrůdnosti.
Jedny lidské zrůdy vraždí své spoluobčany. Jiné lidské zrůdy udávají = to není politicky korektní ...oni neudávají, ale oznamují, nebo oni jen žádají o kontrolu někoho, kdo nedodržuje zákony.
Určitě není dobré, aby lidé konali proti zákonné věci.
Ale je snad nějaká hranice, že oznmit někoho jen proto, abych ho poškodil, abych se pomstil nebo aby byl jen dodržen zákon....nevím...
Co lidi žene k udávání, pardon - k oznamování resp. k žádosti o kontrolu někoho....

Re: udávání

(zmp, 22. 11. 2014 9:14)

Proč lidé porušují zákon?
Protože je špatný daný zákon, jeho porušení nebo člověk který ho porušuje?
Proč lidé oznamují porušení zákona (udávají)?
Protože jim vadí porušení zákona, člověk porušující zákon nebo příslušný nezákonný čin?
Myslím, že tu záleží na konkrétní situaci...

atributy a symptomy svobody

(rebel, 17. 11. 2014 9:10)

Nějaký učitel se holedbal, jak bojoval v 89 za demokracii a cinkal klíči. Odhlédnu-li od toho, že svobodu nelze vycinkat, tak dále tvrdil: Podívejte se na ty děti okolo, jak jsou svobodné... jsou otrlejší, drzejší. To je svoboda, je vidět, že žijí ve svobodě...
Drzost je symptom svobody? Otrlost snad je tím ideálem, jak se má chovat svobodný občan?
Jaké jsou další symptomy svobody?
Skutečné svobody? Doufám, že drzost, otrlost, oplzlost, hrubost a hloupost vypláchlého mozku atp. to nejsou.

Re: atributy a symptomy svobody

(zmp, 17. 11. 2014 10:56)

Blbec není pravý učitel!
Co je to skutečná svoboda a jaké jsou její symptomy, uvádí naše metodika TSO, v Pilířích TSO...

moudra jakéhosi politika:

(rebel, 17. 11. 2014 9:25)

Nějaký příznivec Havla a tzv. "Pražské kavárny" jasně řekl to, že lid nic nedokázal:
".. každou revoluci nakonec vede nějaká „intelektuálská smetánka“. A od ní je jen kousek ke studentům, kteří z nějakého důvodu mnohem pozorněji naslouchají kavárenským povalečům a elitářům než pracujícímu lidu měst a venkova." Žádnou revoluci v podstatě ještě nikdy neinicioval "pracující lid".

Intelektuálové odtržení od reálného života mají jen plnou hubu krásných řečí a oblbnou studenty a nakonec i dělňase (viz Havlovy slavné lži typu: nebude nezaměstnanost, nebude zdražení atp.), tak se jako změní režim, resp. dojde k sametovému předání moci v rámci totality.

Jestli někde dojde ke krvavému předávání moci, je to jen bouda, aby se neřeklo, resp. aby se vytvořil dojem, že ta změna je skutečně opravdová, když přeci za ni třeba umírají lidé, že ano...

Re: moudra jakéhosi politika:

(zmp, 17. 11. 2014 10:47)

V daném případě není iluzionistou kavárenský povaleč. Ti, co „revoluci“ vedou jsou iluzionistou oklamaní stejně, jako pracující lid. Kavárenský povaleč se však díky své víře v iluzi stane lépe placeným „otrokem nad otroky“, zatímco „lid“ zůstává nadále jen odíraným otrokem...

kdo vyzbrojuje islám?

(rebel, 17. 11. 2014 9:38)

Tzv. islámští teroristé mají nejmodernější zbraně...mají je prý poté, co obsadili kasárna irácké armády...jenže jak mohli dobýt kasárna s takovou technikou?
Odkud mají desítky a stovky aut TOYOTA předělané na mobilní kulometné hnízdo? Je to až do očí bijící, všichni muslimští šílenci jezdí v autech označených reklamou s půlmetrovými písmeny - toyota. Navíc, kolik stojí předělání takových aut? A sehnat ty kulomety, náboje....to snad dělají ti otrhaní hadrláci, kteří neumějí ani číst?
Je to zrůdný systém, kde peníze = falešné bezcenné papírky tisknuté Rothschildy na rotačkách v tiskárnách FEDu, mají určovat životy lidstva.
Takový iluzorní virtuální svět lží a podvodů řídí náš reálný svět.
On ten svět iluzí a lží je totiž také skutečný.
Iluze jsou skutečné?
Jak to prosím je?
Bezcenné papírky jsou podvod. Přesto tomu lidé věří a ačkoli je to vylhaný dlu, je skutečný. Je to iluze dluhu, ale ta iluze je skutečná.
A rodina Rothschildů jako největší iluzionisté a celosvětoví vládcové celosvětové Chazarské říše si dělají s planetou Zemí, co chtějí.
Je to skoro šílené si to jen připustit a skoro každý člověk bude hovořit o tom, že to je konspirační teorie.

Re: kdo vyzbrojuje islám?

(zmp, 17. 11. 2014 10:37)

Iluze je součást skutečnosti, jako zdánlivá skutečnost.
Například jedeme ve vlaku a zdá se nám, že vlak stojí a okolní krajina kolem něho ubíhá. Protože této iluzi podléhá fyziologicky každý, můžeme ji nazvat „objektivní“.
Jiným případem je pomluva (lež). Kolik lidí se zeptá pomlouvaného, co je na tom pravdy? Jen ti, co ho mají rádi. Ostatní ho prostě na základě pouhé lži odsoudí. Protože této iluzi nepodléhá každý, můžeme ji nazvat „subjektivní“.
V obou případech jde o to, zda iluzi podléháme jen na základě oklamaných smyslů, nebo také svou vírou, popřípadě vědomě chtěnou vírou (pokrytecky).
Tak jako je vynalézavý iluzionista, tak je vynalézavý také podvodník a lhář. Veřejné mínění je tu více méně nekritickým divákem, často také ubohou obětí...

je to správně?

(rebel, 15. 11. 2014 9:46)

četl jsem nadpis: "Než pochopíš, co je špatně, musíš vědět, co je správné"
Je to tak v pořádku?

Re: je to správně?

(zmp, 15. 11. 2014 11:12)

Co to čtete za brakovou literaturu?
Protože svět relativních projevů je nepravdivým (protože relativním) projevem absolutna, nejdříve se musíme dozvědět, co je špatně (co je nepravdivé)! Teprve potom můžeme poznat, co je správně (pravdivé)...

Re: Re: je to správně?

(rebel, 15. 11. 2014 21:19)

No, čtu naprosto běžnou kvalitní propagandistickou mainstreamovou případně antipropagandistickou alternativní literaturu současnosti. Jak vidět, na obou stranách barikády stojí lidé, jejichž rozum, cit i vůle mají své meze.
Bohu žel, nebo bohu dík....

cílevědomé a důmyslné rozvrácení chodu společnosti, obcí

(rebel, 14. 11. 2014 16:19)

To, že jednotlivý občané mohou migrovat, jak se jim líbí, trajdat po celé Evropě, usadit se, kde se jim zlíbí...to bylo cílem dosáhnout takového stavu.
Jemný chirurgický zásah musel vést ten, kde připravoval toto rozvrácení života obcí, když kde jaký přivandrovalec může se usadit v obci bez ohledu na to, jestli s tím souhlasí všichni svobodní občané v dané samosprávné obci. To je zločin, podvod nejhoršího zrna. A to musel někdo moc dobře vědět, jak rozvrátit obce. Aby jakýkoli vandrák mohl narušit obec. On má nyní právo, on se prostě rozhodne a je to. Všichni původní obyvatelé obce se musí smířit s takovým bezprávím. Je to zákadní občanské právo nepřijmout nějakého vagabunda. A kdo jiný než právě nějací, kteří často utíkají před zákonem, pendlují po republice a zneužívají ubytovny a sociální dávky a pohostinnost pracovitých občanů dané obce?

Re: cílevědomé a důmyslné rozvrácení chodu společnosti, obcí

(zmp, 15. 11. 2014 12:40)

Tzv. „volnost pohybu“ je lidem dána kvůli multikulturalismu. Jakmile bude cíle dosaženo, tato volnost se lidem zase odebere.

Proč páchá Evropa sebevraždu?

(rebel, 14. 11. 2014 17:28)

Zadluženost USA prý vede k tomu, aby Evropa z vděčnosti za to, že USA pomohly Evropě za a po 2. Sv. válce, tak Evropa prý má = musí nyní zachránit zadluženost USA tak, že USA a Evropa se musí semknout těsněji než nyní.

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/proc-pacha-evropa-sebevrazdu/

Jenže potom dojde k tomu, před čím prý varoval Rudolf Steiner:
RS varoval před tím, aby Evropa se stala americkou. Řekl: konflikt RuskoxAmerika není nevyhnutelný, ale konflikt ČínaxAmerika je nevyhnutelný, jde jen o to, jestli Amerika ovládne Evropu, potom Čína půjde na USA přes Evropu...
A podle tohot proroctví největšího zasvěcence, o kterém se veřejně ví...tak USA postupují přesně podle jeho rad... čerpají z díla RS....
Sice tím svůj pád jen oddálí. Ale mj jde genocidu křesťanů.

Šílené na všem je to, že celý svět je zadlužený u soukromé banky rodiny Rothschildů, kteří tisknou nekryté papírky = dolary a ty půjčují USA a celému světu! Tak vlastně jim potom dluží celý svět.
Zkorumpované vlády všech států zapojené do této celosvětové konspirace (vlastně trestné činnosti) zadlužily všechny státy, které ovládají. Tím uvrhly do podvodného dluhového otroctví všechny občany světa.
A abychom jim mohli jejich bezcenné papírky vrátit - tak nyní Rothschildi navrhují řešit to vytvořením spojení Evropy a USA jako jedné ekonomiky, jinak by totiž USA prý nikdy nesplatily FEDu nepředstavitelný dluh 3 triliony dolarů.

Takže kvůli naivní hloupostí posedlých občanů je Evropa vtažena do takového celosvětového zločinu a podvodu.
Dá se to řešit jinak? To musí být Evropa uvržena do takového zločinu a ještě se stát spolupachatelem vraždění jiných občanů, kteří stojí na druhé straně této přihlouplými otrokáři Rothschildy a ještě přihlouplejšími otrockými dušemi poddaných evropských otroků vybudované barikády? Evropa je tak lživě a zcela demagogicky uvržena do stranné nenávisti k okolním národům a lidem.
Proč páchá Evropa tuto sebevraždu?

Re: Proč páchá Evropa sebevraždu?

(zmp, 15. 11. 2014 12:36)

Roku 1989 promluvil v Praze k našim národům „Lži-duch“. Naše národy mu uvěřili a od té doby tento pražský Lži-duch promlouvá k celému světu.
Do té doby vládlo světem zlo zvané Mamon, ale lidé nevěděli. jak mu čelit.
Dnes už lidé nechtějí vědět, jak mu čelit. Lži-duch pronikl až do jejich srdcí...
O genocidu křesťanů jde proto, že tím pražským Lži-duchem je Antikrist.
Podkoním Antikrista je Mamon, který nechce abychom vraceli bezcenné papírky, které nám „půjčili“. Chce za ně reálně odvedenou práci.

r. 1968 i 1989 - vzepětí národa - zvláštní atmosféra v ulicích

(rebel, 15. 11. 2014 9:37)

V roku 1968 i 1989 - bylo vzepětí národa - byla cítitelná zvláštní atmosféra v ulicích. Co to bylo? Lidé, coto zažili, říkají, že to bylo něco nádherného. POcit sounáležitosti, lidskosti, všichni si pomáhali, usmívali se na sebe, dokonce i ze záznamů kriminalistů lze vyčíst, že v těch chvílích kriminalita snad skoro neexistovala. V roku 1968 - ještě před invazí - to prý bylo silnější. V roku 1989 to prý již nebylo tak emocionálně vypjaté.
Co se to dělo? Jaký je důvod takových stavů národa? Je tu nějaký duchovní důvod? třeba nějaký duch národa, že se probudil, protože jinak spí?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »