Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie + duchovní věda 27

19. 12. 2013

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: proč stále více přibývá zla a chaosu?

(zmp, 14. 11. 2014 8:43)

Otto von Bismarck (pruský kancléř 1862-1890):
„Mohutnost Ruska může být podkopána jenom jeho oddělením od Ukrajiny. Je třeba Ukrajinu nejenom oddělit, ale především postavit proti Rusku, národ rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bude bratr vraždit bratra. Proto musíme najít a vychovat zrádce z prostředí ukrajinské nacionalistické elity a s jejich pomocí změnit uvažování jedné části velikého národa až do toho stadia, kdy bude nenávidět vše ruské. Vše ostatní je jenom otázka času“.

Vláda věcí tvých se k tobě o lide český navrátí

(rebel, 10. 11. 2014 21:15)

O tzv. sametové revoluci se zpívalo a hlásalo: Vláda věcí tvých se k tobě o lide český navrátí....
Připadá mi, že je to pravda.
Vláda, která lidu (jeho věcem) vládne se navrátila.
Vždyť ONI nám to říkají. Smějí se nám do tváře.
Ano, je tu jejich vláda nad lidem.

Roztrubují všude: Jsme svobodní...máme svobodu....
Ano, ONI mají svobodu - jen neříkají, že na úkor poddaných otroků.

Není to náhodou druhý, zcela opačný význam této věty?
Neplánují si to ONI náhodou takto?

Re: Vláda věcí tvých se k tobě o lide český navrátí

(zmp, 11. 11. 2014 8:24)

Já myslím, že je to tak správně. Lid si volí zástupce lidu, kteří je zastupují jak v rozhodování, tak ve svobodě.

decentralismus je v nynější totalitě postaven na úroveň terorismu

(rebel, 10. 11. 2014 7:41)

V mnoha zemích jsou tendence některých regionů se osamostatnit. Třeba nyní v Katalánsku, nedávno v Benátkách, nedávno ve Skotsku, aktuálně probíhá decentralizace resp. oddělení území na Ukrajině atd. Veškeré tyto aktivity ale jsou vesměs nebo spíše v každém případě za povážovány za něco protizákonného, za něco škodlivého, šíleného, antisociáního... Tedy ve většinové společnosti je masmédii vytvářen dojem, vytváří se kulisa, jako by to bylo něco nepatřičné, co se ve slušné společnosti nenosí.
Decentralisté jsou nazýváni jako separatisté či teroristé.
Nechápu vůbec, jak je možné nemít legislativní nástroje a nějaké metody, jak provést decentzralizaci státu či většího území. Nehledě na to, že nynější celosvětově vládnoucí totalitu v principu tato "decentralizace" nemůže ohrozit, protože si odštěpená území opět vytvářejí totalitní struktury, zastupitelskou strukturu, předání moci z občanů na zastupitele. Jen je to na menším území.
Se skutečnou samosprávou tyto totalitní způsoby decentralizace resp. osamostatnění nemají bohužel nic společného.
Přesto: Proč se tyto státy tak urputně brání osamostatnění a rozdrobení svých území?
A když už, tak se maximálně hovoří tak o svobodě národa. Nikdy ale prioritně o svobodě jednotlivého občana, nikdy se neklade na první místo svoboda individuality.

Re: decentralismus je v nynější totalitě postaven na úroveň terorismu

(zmp, 10. 11. 2014 10:28)

Světové elity mají přirozeně zájem na vznikání větších a větších celků (států), až ke vzniku světového státu. Je-li však nějaký větší celek příliš svéhlavý (popřípadě je-li zájem o jeho zdroje), mají zájem na jeho rozdrobení, v duchu „rozděl a panuj“...

úřady a zákony

(rebel, 10. 11. 2014 8:38)

Je neskutečné, jak se všechny aktivity občanů posléze stávají byrokratické.
Každá aktivita občanů dostane podobu nějaké instituce, úřadu...každý krok člověka musí někdo sledovat, kontrolovat, schvalovat.
Za současného obrovského stavu úřadů si doslova ani nejde moc představit, že by neexistovaly úřady, zákony.
Všude samé povolení, zákaz, příkaz, zákon...každý krůček člověka je sešněrován nějakými úředními kroky...občané mají stále za prdelí úředníka.
Tady se nedá už ani dýchat. Vše se obrací proti lidem. Vše se jaksi přesmykne do smyčky, která se utahuje kolem krku každého občana.
Je vůbec možné, aby úřady, zákony a úředníci neexistovali?
V TSO nebude existovat ani jeden úřad, ani jeden zákon?

Re: úřady a zákony

(zmp, 10. 11. 2014 10:19)

V TSO existují jen ústavní zákony (Ústava TSO a její tři přílohy). Úřad v dnešním totalitním smyslu v TSO neexistuje...

je sprostota prezidenta přeložit sprostý název prozápadními vládnoucími gangy v čr oslavované Pussy riotx

(rebel, 7. 11. 2014 22:50)

V masmédiích novináři píší, jak byl Havel - jako předchozí představitel zástupců lidu a prezidentské stolice - nesmírně zdvořilý, slušný, laskavý a ve srovnání se současným hulvátem a sprosťákem doslova vzor cudnosti a svatosti.
Jaký máte názor na sprostoty nynějšího zástupce prezidentské pozice?
Jestli v kontextu se sexuálními orgiemi na veřejnosti je evidentní překlad Pussy riot jako "kundí orgie" či výtržnosti a ne "kočičky si hrají"...jak se snažil přeložit nějaký havloid. Masmédia = novináři v moci gangu havloidů se mohou zbláznit a přesvědčují nás o tom, jak kníže by byl úžasný, jak je noblesní...a jeho spaní, pomočování na konferencích je prý knížecí noblesa.
Zeman je prý senilní a psychopat a chtějí ho odvolat.
Tedy anglický název není sprostý, ale překlad ano. A to, co dělají není deviantní, ale je to svérázný umělecký projev. Co myslíte?
A přitom na Ukrajině se zabíjejí a střílí lidé...
A setkal jsem se několika mladými lidmi, kteří mi potvrdili, že snad většina mladých lidí - když už vůbec uvažuje, tak je prý proti Zemanovi, že prý dělá ostudu, že mluví o tom, že Tibet a Honkong je věcí Číny...prý mladí lidé mají názor, že za ně nemluví...
Opravdu ty tzv. nevládní organizace NGO dělají medvědí službu v podvracení zdravého lidského rozumu mladých lidí. Dokonale zamlží podstatu věci. Není divu, že v Maďarsku, Rusku a jinde zakazují NGO s nejasným západním financováním jako špionážní a podvratné agentury.

Re: je sprostota prezidenta přeložit sprostý název prozápadními vládnoucími gangy v čr oslavované Pussy riotx

(zmp, 8. 11. 2014 11:15)

Parazitní ekonomika ovlivňuje rozežraností parazitů pokleslou kulturu a její zvrhlost ovlivňuje pokleslou a špinavou politiku.
Proč by měl prezident mluvit za mladé lidi? Proč za lidi vůbec? Je to přece totalitní prezident, který mluví za elity. Že se elity mezi sebou hádají je zase jen projevem jejich rozežranosti...

spára úst?

(rebel, 26. 10. 2014 11:25)

Píšete:
Vy máte ale bláznivé známé!
Na první pohled se zdá, že mluví rozumě a přece plácá nesmysly. Jak přišel na to, že v nějaké spáře je zaklet duch? Jak mohl takovou pitomost ze spáry svých úst vůbec vypustit?

Víte, on hovoří, že plácáte Vy, Vy hovoříte, že plácá on. Kdo Vám dá za pravdu?
Když hovoříte o spáře úst, potom mne napadá, že z úst = z té spáry vychází slovo. Tedy něco jako duch? Dá-li se toto přirovnat, potom stejně jako slovo není a nemůže být zakleto v ústech, není tedy ani duch stále ve spáře.
Sice je tam možnost slova, možnost ducha, ale stále tam není.
Jen když já chci něco vyslovit, tu - ejhle - kde se vezme tu se vezme, díky nějakým fyzickým mechanismům a fyzikálním zákonům se objeví slovo.
Jako by odnikud.
Jenže s duchem to musí být asi nějak jinak. Tam přece - na ducha - neplatí přece fyzikální zákonitosti.
Odkud se tam tedy vezme duch?
Odkud se tam vsune? A kdo ho tam vsune? On sám sebe? A proč?

Ve spáře je absolutně anulovaný prostor.

Dá se říci tedy že tam NIC NENÍ? Resp. že tam NIC JE?
Kde je nic, tam přeci nic není! To je přeci logické!
Když se tam tedy duch vsune, pak tam už není nic, ale je tam něco! Duch!
Ve spáře je možnost ducha jako v ústech je možnost slova.
Je to oduchovnění spáry. Co to znamená pro spáru, když se naplní duchem?

Re: spára úst?

(zmp, 27. 10. 2014 11:21)

V dialogu nezáleží na tom, co kdo o tom druhém říká, ale na tom, jak reaguje na slova toho druhého. V našem dialogu mluvíme o absolutnu, o duchu atd. Přitom jsme vybaveni jen slovy (a to ještě akademicky zmatenými) pro relativno duálního světa těles. Musíme se tedy vyjadřovat vždy jaksi oklikou (neřádně o absolutnu přeš relativno), takže je nanejvýš důležité dávat pozor, co ten druhý říká a co neříká. Protože jsem mluvil o spáře ducha, nikoliv o tom, že je v ní duch zakletý, právem mohu říci, že Váš přítel mi podsunul nesmysl. Samozřejmě, že vzhledem k obtížnosti tématu je takové podsunutí (nedorozumění) pochopitelné a proto jsem reagoval žertem.
Správně jste vystihl, že v tom žertu je „zakleto“ podobenství v podobě „spáry úst“.
Protože absolutno nemůže být ve svém relativně duálním projevu (vnitřní/vnější) přítomno jinak než absolutně, jinak by to přece nebylo absolutno, je přítomno ve spáře „/“ mezi svými relativními projevy je přítomno v absolutně nulové (0) míře relativního obsahu spáry.
Nyní si však musíme dát pozor na to, že něco jiného je „kde je co přítomné, a co je kde přítomné“. Něco jiného je totiž „absolutně nulová míra (0) relativního obsahu spáry“ a něco jiného je „přítomnost absolutna v ní“. Přítomnost absolutna ve spáře relativna je sice rovněž nutně absolutně nulová (0), nula však nyní není mírou relativního obsahu spáry, ale něčím, co se z hlediska našeho světa duální relativity jeví jako živý dynamický obvod „kroužícího nic“ (kruž-nice). Protože z relativního hlediska je toto kroužení dáno dvěma opačnými (protisměrnými) půl-obvody, jeví se tento absolutní duch boží bližšímu zkoumání jako relativně duální: 0 = píR – píR
Nula (0) je tedy reálným obrazem obvodu kružnice.
Mojžíš tento obvod kružnice ve spáře pojímá jako „ducha božího vznášejícího se nad vodami“.
Jak vidíte, duch není ve spáře zakletý, ale plný života.
To je má odpověď na Vaši otázku: „Odkud se tam tedy vezme duch?“
On se tam odnikud nevezme, on je tam absolutně přítomen jako příčina (svého relativního následku).
Na Vaše tvrzení, že „na ducha - neplatí přece fyzikální zákonitosti“ pak odpovídám: Tento duch je příčinou našeho světa relativních projevů (Nebe a Země), takže fyzikální zákony pro něho platí jako pro jejich strůjce. Nemůže je nerespektovat, chce-li aby jeho relativní stvoření (jeho relativně duální projevování) trvalo.
Tím, že jste si uvědomil, že ze spáry úst vychází slovo, jste se dotkl počátku Janova evangelia: „Na počátku bylo Slovo!“ Tím Janovým „počátkem“ je tedy Mojžíšův „duch boží vznášející se nad vodami“ (kroužící ve spáře relativna).
Cítím, že už Vám z toho jde hlava kolem, ale ještě chvíli vydržte.
Nyní je třeba si jen uvědomit, že slovo vycházející ze spáry úst není „duchem kroužícím ve spáře“, ale „jiným duchem“ (duchem Slova), vycházejícím ze spáry kolmo (pod pravým úhlem) na spáru i na obvod kroužícího ducha (0) v ní. Je to pravý duch procházející spárou a vcházející do světa relativních projevů (Nebe/Země).
Je to duch kréda třetí církve (Velko) Moravské, duch „cyrilo-metodějský“, jehož průchodu počátkem (0) do světa relativních projevů se říká „neposkvrněné početí“:
Matouš (1, 20): „Když pak on o tom přemýšlel, ukázal se mu ve snách anděl Páně a řekl: „Jozefe synu Davidův, neboj se přijmout svoji ženu, neboť co v ní je počato, je z Ducha svatého!“
Tak jako slovo vycházející z úst nepochází z úst, ale z útrob našeho těla, tak Janovo Slovo nepochází z ducha počátku (0), nepochází z „ducha vznášejícího se nad vodami (0)“, jímž jenom prochází. Pochází z „útrob“ absolutna, zahalených iluzí Nebe a Země, pochází z absolutních hlubin spáry Nebe/Země. Těmto hlubinám říká Matouš „Duch svatý“.
Nuže, JE tam absolutní NIC nebo NENÍ?
Je opravdu možnost slova v ústech?
Co se Vám zdá být logické?

Re: Re: spára úst?

(rebel, 31. 10. 2014 8:41)

Na konci píšete:
Tak jako slovo vycházející z úst nepochází z úst, ale z útrob našeho těla, tak Janovo Slovo nepochází z ducha počátku (0), nepochází z „ducha vznášejícího se nad vodami (0)“, jímž jenom prochází. Pochází z „útrob“ absolutna, zahalených iluzí Nebe a Země, pochází z absolutních hlubin spáry Nebe/Země. Těmto hlubinám říká Matouš „Duch svatý“.
Nuže, JE tam absolutní NIC nebo NENÍ?
Je opravdu možnost slova v ústech?
Co se Vám zdá být logické?

Víte, logické mi připadá, že slovo pochází z útrob, nitra těla - ale jak i sami píšete - přes ústa, tedy skrze ústa.
Je to něco jako ten spor o Filioqe? Že duch svatý pochází od Otce i od Syna a nebo od Otce SKRZE Syna...

Ohledně toho NIC, které je či není...
myslím si je NIC existuje. Už jen proto, že je-li na jedné straně vše, resp. něco, pak logicky jinde to být nemůže. Tedy jinde je NIC!
Tedy to absolutní nic.
A to v relativním světě se pak projevuje jako NIC, které není.
Absolutně NIC je, existuje....ale relativně tedy není....nemůže existovat v relativním světě absolutní svět...

Re: Re: Re: spára úst?

(zmp, 31. 10. 2014 15:16)

Citát z Matouše je třetí variantou třetí církve (moravské), ve sporu o Ducha sv., jak o tom byla v našich diskusích už řeč.
Relativním opakem „relativně něčeho“ je relativně opačné „něco“.
Relativním opakem „relativně všeho“ je „relativní nic“.
V relativním světě absolutno JE, ale může se tu projevovat jen relativně (jako Nebe a Země), nikoliv jako absolutní NIC, které je nulovým (0) obsahem absolutně nulové míry spáry.
Obdobně je také relativní nic, například jako nulová výslednice protisil: R – R = 0. Ač se projevy těchto protisil vzájemně anulují (0), přece obě protisíly jsou (existují).
Řekneme-li, že nic není, pak není ani absolutní, ani relativní nic...

dětské hry

(rebel, 31. 10. 2014 8:48)

Zajímalo by mne, jak před několika staletímy se děti hrály? Dnes si ani neumíme představit hru bez aut, vláčků, letadel...co měly dříve dětí na hraní? Jen panáčky, zvířátka? Nebylo to trošku ubohé, jako slaboduché, prosté? Jak si pak mohly vyvíjet svoje schopnosti, když neměly nic jiné? No, vše to bylo na úrovni doby. Takže nebylo možné přerůst dobu přes hranice, které ještě neexistovaly....

Re: dětské hry

(zmp, 31. 10. 2014 11:45)

Waldorfská pedagogika praví: „Čím dokonalejší hračka, tím nedokonalejší hraní!“
Dnešní hračky jsou tak dokonalé, že si hrají samy. Dítě si nehraje, je odsouzeno do role pouhého diváka. Dítě které si nehraje, se nerozvíjí (nevyvíjí). Nedokonalá hračka rozvíjí fantasii...

relativní hranice dobra a zla...

(rebel, 31. 10. 2014 8:58)

Naši vůdcové a zastupitelé nám vysvětlují, že jedině správné je bombardovat a zabíjet občany na Ukrajině, kteří se rozhodli, že nechtějí žít pod centrální vládou klanící se EU.
Z těchto decentralistů nadělali tzv. separatisty, teroristy atp.
Jako by to nebyli lidé, ale nějaká žumpa zla.
Jako by tito lidé nechtěli žít svobodně a lidsky důstojně.
Kde je hranice dobra a zla? Co je dobré pro centrální vládu v EU, to je zlé pro toho, kdo si chce žít podle svého?
Dá se v tomto relativním světě určit hranici dobra a zla?
Jako v tom filmu Hrátky s čertem?
Na jedné straně voják, zabiják, nefachčenko, karbaník..ale s dobrým srdcem.
Na druhé straně otec Scholastikus...bohabojný muž, který sám určitě ani mouchu nazbil, který se postí o chlebě a vodě...ale přitom je ochoten lámat hůl nad bezbožníky...metlami železnými je mlátit ...:-) On by to asi nedělal...on jen štve, on jen je pro mlácení....aby to udělali jiní, on je jen našeptávač, takový intrikán..?nevím...
Dá se tady najít nějaké kritérium, co je dobré a co není dobré? Co je zlé?

Re: relativní hranice dobra a zla...

(zmp, 31. 10. 2014 11:13)

V Novém zákoně se praví: „Žádný není svatý, jen Otec na Nebesích!“
Legendy vyprávějí, že jsou skutky lidí kladeny na váhu a podle toho, které převažují (dobré či zlé) jdou pak do Nebe nebo do pekla.
Je tedy třeba rozlišovat dobré a zlé u každého skutku zvlášť.
Protože „dobro a zlo“ jsou relativní opaky, neexistuje tedy absolutní zlo, či absolutní dobro, ale vždy jen dobro a zlo relativní, ve vztahu (relaci) k něčemu. Například nařezat dítěti které něco ukradlo je dobré, nařezat mu protože máme špatnou náladu je zlé.
Proč je jedno a totéž jednou dobré a jindy zlé?
Totéž jednou dítěti prospívá, sleduje výchovný účel, podruhé dítěti neprospívá neboť sleduje jen náš sobecký účel (vybít si zlost).
Jde tedy o to, jaký účel kdy sledujeme.
„Účel světí prostředky!“
Je-li účel dobrý, jsou dobré i prostředky, které ho sledují. Je-li účel zlý, jsou zlé i prostředky.
Abychom věděli který účel je dobrý a který zlý, musíme sledovat příslušný účel, musíme se vydat cestou poznání pravdy...

škodit a překážet zlu nyní není dobro, ale zlo

(rebel, 18. 10. 2014 15:55)

Nejde nyní proti vývoji ten člověk, který se snaží dělat dobro?
Má-li být na světě zlo a bordel za tím účelem, aby se lidé jasně postavili, na které straně barikády vědomě stojí, zda chtějí cestu Krista nebo ne, tak je potřeba ještě více zla. Lidé jsou za dnešních podmínek ani ryba, ani rak. Jsou vlažní, nezájem, co se děje okolo, maximálně jen řečí typu: To je hrůza, páni by se měli více snažit, nač si je platíme?....
Jestliže někdo ale chce dobro, pravdu, hledá krásno, kulturu křesťanskou, ne protikřesťanskou, ne židovskou, ne muslimskou, ne satanskou atp., potom škodí těm lidem, kteří si potřebují na Zemi prožít peklo, rýt držkou zem...aby se probudili a začli usilovat vědomě o cestu ke Kristu...protože po dobrém to s nimi nejde.
Z tohoto úhlu pohledu dělá člověk usilující k pravdě a Kristu všechno špatně. Těmto lidem takové snahy vlastně berou možnost přimknout se k hledání pravdy, dobra, krásna, Krista.
Jestliže by na světě bylo dobře, tito lidé se nevyvinuli a zakrněli by.

Re: škodit a překážet zlu nyní není dobro, ale zlo

(PD, Teplice, 18. 10. 2014 21:40)

Ano, jak píšete - ''Z tohoto úhlu pohledu’’. Takový člověk ano. Protože sice píšete o dvou barikádách, ale barikádě dobra evidentně asi přisuzujete obdobné manýry (a podoby strategie), kterými vládne barikáda zla - vnucování druhým, oblbující strategie apod…
Opravdová barikáda ‘’ tvorby dobra'' by i neměla nikomu nic vnucovat (popřípadě se aktivně bránit, popř. předkládat hledajícím). U dítěte počítám s tím, že se sedmiletého dítěte nebudete chtít ptát, zda chce výuku dle té či oné strany barikády - tedy opět svobodná volba rodičů. Ano, může se stát, že někdo z barikády zla, dá omylem díte do školy druhé barikády - posouzení onoho omylu nechám na Vás.
To, že jedna strana má potřebu či musí ještě tou držkou rýt zem (ale tito už asi nejsou ti, kteří nejsou ani ryba ani rak, jak píšete) neznamená, že tak musí i strana druhá (popřípadě hledající), která už tu potřebu nemá (pak aktivní obrana) - jinak by právě ONI (barikáda dobra) šli proti vlastnímu vývoji. Vaše úvaha vlastně úplně vylučuje existenci barikády dobra (?!)…souhlasíte vůbec s existencí tohoto webu, který nikomu nic nevnucuje a nesnaží se o oblbující strategii?
+ Ani si neumím představit, jak píšete, že by někdo stál (chtěl) vědomě na straně barikády zla - protože bych řekl, že zlo je vždy neuvědomění si něčeho.

Možná jsou Vaše slova i následek probíhající snahy o definici základních pojmů. Zde bych chtěl připomenout, že pravda osvobozuje. Tedy, mně osobně, jde o takové vyjádření pojmů, která budou osvobozovat. Pokud na někoho tak působit nebudou, tak se může pak jednat o špatnou definici pojmu, špatné pochopení definice, špatné pochopení (špatnou definici) pojmu svoboda, poslání, atd…vše co s tím má souvislost. Ano, může se zdát, že tvorba definice těchto pojmů může ''dloubat v kostech''. Řekl bych ale, že jde pak o vyjasnění si toho, oč zde jde. Každý má nějaké poslání. Někdo do tvorby definice zasáhne, někdo ne…někoho posláním je pochopit hotovou definici a jí pro něco použít. V rámci cesty je vše jedinečně důležité - každý je důležitý!!! A jde mi i tedy o takové vyjádření pojmů, které svou podobou a obsahem nikomu nebudou určovat jeho cestu, ale nabízet (i mně!) + obhajoba metodiky TSO. Popřípadě, nebo snad lépe řečeno - si tím rozsvítit na cestě na které jsme + každý na své + v rámci cesty sociální, na cestě společné - TSO.

Re: Re: škodit a překážet zlu nyní není dobro, ale zlo

(zmp, 19. 10. 2014 13:02)

Rebel a PD na šachovnici rozehráli hru zvanou „dáma“, jen nevycházejí ze stejného základního rozestavení figurek. Jeden jakoby měl figurky postaveny jen na černých a druhý jen na bílých políčkách. Tím je dáno, že z jejich hlediska se i správné argumenty navzájem míjí. V reálném životě obvyklá pozice dialektiky.
Tento dialog je velmi inspirující. Proto se do něj nechci míchat, ale jen ukázat, jakých chybných úvah se kdo dopouští a doufat, že po jejich odstranění se obě strany dialogu shodnou...
V dobách reálného socialismu, byl kupodivu natočen vele-moudrý český film (na motivy Jana Drdy) Hrátky s čertem. Rebelovy argumenty můžeme přirovnat k horlení Otce scholastika argumenty PD k postojům vysloužilého vojáka Martina Kabáta. Předmětem jejich sporu je princezna Dišperanda s její komornou Káčou, které se vědomě upsali čertu a loupežník Sarka Farka, který se peklu upsal nevědomě.
Otec scholastik, který se vědomě upsal andělu, vidí v loupežníkovi „bič boží“ na lidi jako jsou ty dvě „nestydy“ (nikoli na sebe).
Ač se Martin Kabát nevědomě upsal andělu, avšak obživu si obstarává karbanem, v loupežníkovi vidí hloupého, práci se vyhýbajícího přisluhovače pekla (odborníka ve svém řemesle), ve scholastikovi pomateného nefachčenka. V těch holkách vidí hloupé „neopeřené“ husičky, o nichž loupežník (nikoliv o sobě) předpokládá, že stejně tak či tak do pekla spadnou a scholastik je tam (nikoli sebe) už vidí.
Tak. A teď zkuste rozhodnout, kdo a proč na kterou stranu „barikády“ (dobra či zla) patří...

Už název rebelova příspěvku („škodit a překážet zlu nyní není dobro, ale zlo“) představuje „špek“ na který mu PD „skočil“.
Lze snad škodit škůdci? Škůdci (zlu) je dobré znemožnit, aby škodil!
Lze snad překážet překážce? Překážku (zlo) je dobré odstranit, aby nepřekážela!
A dál:
Na kterou stranu se vědomě postavila Dišperanda s Káčou, když se vědomě upsali čertu?
A na které straně stál vražedný voják a karbaník Martin, který scholastika a loupežníka zachránil před peklem, odmítl jim však odpustit a donutil je odčinit své hříchy prací (nahradit způsobenou škodu)?
Rebel vidí řešení uvedených poměrů v tom, že mezi lidi pustí více loupežníků a vydá peklu nejen ty dvě nestydy, které se mu upsaly, ale i scholastika s Martinem Kabátem, kteří se upsali Nebi, protože nikdo z nich svůj úpis vlastně nedodržuje.
Závěr rebelova příspěvku je právě tak „špekem“ jako jeho název. Jinými slovy se tu praví: „Člověk usilující k pravdě dělá všechno špatně. Takové snahy vlastně berou možnost přimknout se k hledání pravdy atd...“
PD s rebelem souhlasí, ač jen z úhlu pohledu rebela (na černých políčkách šachovnice). Z úhlu svého pohledu (na bílých políčkách šachovnice) nesouhlasí. Na jedné straně pak tvrdí, že dobro by nemělo nikomu nic vnucovat, na druhé straně však tvrdí vnucování druhu výuky dětem, je svobodnou volbou rodičů. Když nikomu, tak ani dětem, né?
PD vidí na straně dobra lidi „hledající“, neklade si však otázku: Jak tu stranu dobra našli, když ji teprve hledají? Jako jejich opak vidí ty nerozhodné, nehledající a proto bité. Neříká však, kam ti nehledající vlastně patří? Na stranu zla, která je bije? Nebo někam jinam, na nějakou třetí stanu, protože stranu dobra zaujímají hledající?...


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »