Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie + duchovní věda 27

19. 12. 2013

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: omyl, lež

(PD Tce, 20. 4. 2014 23:04)

Doplnění - Také si říkám, že lže jen ten, kdo zná pravdu…jinak se jedná o omyl, výmysl, apod………(Hlavní je zde první část věty - lhář zná pravdu)

Re: omyl, lež

(zmp, 21. 4. 2014 9:48)

Satan ví vše, co odpovídá té vývojové úrovni, na které přešel ke zlu. Jeho lhaní je ovšem vychytralým kombinováním lži s pravdou, takže ne vše co říká, je lež.
Kristus praví: „Zlo na svět musí přijít, ale běda tomu, skrze koho přijde!“
Kdyby na světě nebylo zla, nemohl by člověk volit mezi dobrým a zlým a neměl by tedy nijakou svobodnou volbu. Člověk by se nutně vyvíjel jako nesvobodný anděl. Tím by však do všeobecného vývoje nepřinesl nic nového, neboť „anděl“ se již vyvinul, dávno před člověkem.
Člověk je v hierarchii nejnižší, ale první kdo má možnost vyvíjet svobodu.
Tzn., že v nesvobodné mimolidské hierarchii nemůžeme předpokládat, že by se satan stal zlým svobodnou volbou. Ač svým sváděním umožňuje lidstvu vývoj ke svobodě, přece to není jeho cílem. Cílem jeho lhaní je znemožnit člověku dosažení svobody, svobodnou volbou zla.
Velmi přesně to popisuje kniha Jobova. Satan doslova svádí boj s Kristem o Joba (lidstvo). Každý člověk se tak může svobodně rozhodnout, zda bude negovat Krista, či satana. Svoji volbu může člověk po nějaký čas měnit. Rozhodne-li se však při poslední příležitosti svobodné volby (při tzv. posledním soudu) pro satana, bude to jeho poslední svobodná volba vůbec.
Zlo ve vývoji nezačalo satanem (Ahrimanem), ale ďáblem (Luciferem). Satan je karmou ďábla. Velmi názorně to popisuje pokušení Ježíše Krista na poušti, po křtu na Jordáně. První pokušení (na velmi vysoké hoře) je luciferské. Druhé (na střeše chrámu) je lucifer-ahrmanské. Třetí („učiň z kamene chléb“) je ahrimanské.
Současné lidstvo se nachází již na dně propasti a učí se činit z kamene chléb. Jde tedy o to, zda zcela propadne materialismu (první negaci pravdy), či z materialismu vyvine duchovnost (negací negace).

ne-spravedlivé zpravodajství

(PD Tce, 8. 4. 2014 10:26)

Koukám, že www.seznam.cz je patrně nejnavštěvovanější portál v ČR. O hlavní zprávy se tam starají Novinky.cz, které často přebírají informace od Reuters.
Kouknu tedy na Wikipedii a tam se píše, že - Novinky.cz jsou online magazínem deníku Právo, a že Právo má středo-levicové sociální uspořádání. Jak toto můžou oficiálně napsat?! Toto má být pak nezaujaté zpravodajství?- snad soudce má být čtenář, nikoliv redakce onoho zpravodajství.
Kouknu jinam, třeba na Mladou frontu DNES (a vše co pod to spadá) - zde se zase píše, že se jedná o pravicový konzervatismus, neoliberalismus. Kouknu tedy na Reuters a kdo ho založil - zase mi je to divné, co tam čtu…
Co to sakra je, že zde může provozovat zpravodajství ten, kdo se i veřejně oficiálně přiznává k tomu, že je již předem zaujatý veškerému dění???

Re: ne-spravedlivé zpravodajství

(zmp, 9. 4. 2014 9:09)

Kdybychom chtěli, aby zpravodajství provozovali lidé nepředpojatí, nenašli bychom prakticky nikoho takového. Ani věda či umění se dnes nedělá nepředpojatě. Těch několik skutečně nepředpojatých má jiné starosti než zpravodajské.
Předpojatost je dána světovým názorem, s nímž se pak hlásíme k levici, k pravici či k něčemu mezi tím, jak už je dnešní svět rozškatulkovaný. Jde-li však o peníze, světový názor jde stranou.
Čtenář jako soudce zpravodajství, nemá ke svému úsudku dostatečné (neřku-li pravdivé) informace, takže jeho soud nemůže být spravedlivý. Obecně vzato se však příliš nezmýlí, bude-li všechna zpravodajství pokládat za více méně nepravdivá, zmanipulovaná, tendenční.

dobro Vs zlo

(PD Tce, 31. 3. 2014 19:51)

...že se prý sionismus spolčuje se Zednáři (Ilumináty, kabalisty, satanisty), jejímž cílem je vybudovat totalitní Nový světový řád...

Tuším co je NWO, ale zajímalo by mne, zda oni toto vše plánují, konají atd. s tím vědomím, že to co konají je dobro? Nebo s tím vědomím, že to co konají je zlo?

Re: dobro Vs zlo

(zmp, 1. 4. 2014 9:45)


Ti, co plánují a naplňují satanskou ideu NWO, ti to konají s vědomím, že je to dobro pro „vyvolené“. Za sledovaným účelem se spolčují s každým (i s opozicí), s cílem infiltrovat a ovládnout všechno, pokud je to takto jen trochu možné. Jakmile bude účelu dosaženo, budou i tyto infiltrované spolky likvidovány.

Re: Re: dobro Vs zlo

(PD Tce, 1. 4. 2014 12:23)

O jaký druh vlastní vyvolenosti jim jde? Kdo dle nich je vyvolený? A kdo dle nich nikdy vyvolený nebude? Je to nějaká kombinace? Třeba určitá rasa + vyznání? Rod + vyznání? Určitý rod + satanismus?

Re: Re: Re: dobro Vs zlo

(zmp, 2. 4. 2014 8:52)

Satanisté jsou vyvolení Satanem. Jejich vyvolenost je pokrevní, rodová, nikoliv svobodná.

Re: Re: Re: Re: dobro Vs zlo

(PD Tce, 2. 4. 2014 13:18)

Tak, něco je mi teď více jasné a ještě více toho mi je teď nejasné…jako často, když se v něčem začnu šťourat…

Onu kombinaci zde ale vidím:
Z jejich pohledu (tzv. vyvolených) : Abramova DNA + poznání a zároveň odmítnutí Krista = Satan si je vzal?
….vím, řekli jsme si, že o původní DNA už asi nejde, že se nejedná o původní linii. No možná oni toho názoru nejsou - dejme tomu, že tu linii nějak opravdu drží.

Nyní nesoudím, jen se snažím logicky zvažovat z pohledu toho (aniž bych se zde do té role pasoval), kdo Krista přijal:
Vědí vůbec (ti vyvolení), že si je vzal satan?
Nebo si myslí, že Satan si vzal ty, kdo přijali Krista?

Dejme teď tomu, že Satan si vzal ty, kdo Krista nepřijali:
Vědí to, že si je satan vzal?
Pokud ano, tak to se řídí nějakým svatým textem, kde je psáno, že satan = správná volba?….+ = vědomý satanismus.
Pokud to nevědí a satan si opravdu vzal je, jedná se zde o nevědomý satanismus?

Není tedy ve světě i více druhů satanismů?
- ten kdo je posedlý satanem, ví to a vyznává to = satan v nich osobně?
- ten kdo je posedlý satanem, ale neví to = ?
- ten kdo není posedlý satanem, ale chce ho vyznávat = zprvu lehkovážný satanismus?

Re: Re: Re: Re: Re: dobro Vs zlo

(zmp, 5. 4. 2014 10:26)

Oni tu linii nedrží ani geneticky, ani duchovně. Vztah satana k člověku najdete ve starozákonní knize Jobobě. Oni jsou v tomto vztahu přisluhovači satanovi.
Z gestikulace (často i z řeči) vyvolených (tzv. celebrit) je evidentní, že se hlásí k satanovi (např. gestem naznačujícím rohatého, spojením prsteníčku a prostředníčku s palcem). Jen ti se řídí heslem „satan = správná volba“. Oni také vědí, že mají se satanem škodit především těm, kteří přijali Krista. Za tím účelem také manipulují s těmi, kteří se ke Kristu nehlásí a o své manipulaci satanisty nevědí, ale vděčně ji přijímají, neboť se jim zdá vyhovovat, a tím se stávají „nevědomými satanisty“.
V obou případech jde o podlehnutí satanskému svodu, kterému je dnes a denně vystavován každý. Většina mu podléhá (celebrity vědomě, ostatní nevědomě), málo kdo ho přemáhá (srovnej trojí pokušení Ježíše Krista na poušti, po křtu v Jordáně)...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: dobro Vs zlo

(PD Tce, 5. 4. 2014 12:12)

Děkuju…+ knihu a trojí pokušení prostuduji.
Myslel jsem, že ty tzv. celebrity nejsou těmi vyvolenými, těmi co drží tu pokrevní linii po matce - jak jste dříve psal. Že satano-celebrity jsou spíše jen jejich produktem a nástrojem…za pomoci nějakého manipulačního nástroje tipu MK ULtra…viz. vše ''s cílem infiltrovat a ovládnout všechno, pokud je to takto jen trochu možné. Jakmile bude účelu dosaženo, budou i tyto (i tzv. celebrity?) infiltrované spolky likvidovány.’’
A až bude účelu dosaženo, jak jste psal…tím účelem je NWO? Nebo ona magická inkarnace satana? Nebo obojí?
Třeba Yelleova univerzita….tam jsem myslel, že se třeba dnes nachází ona ''škola uvědomění si vyvolenosti'' pro potomky těch ''vyvolených''…?
Také jsem narazil na několik důvodů, proč židé nepřijali Krista. Jedním z těch důvodů je, že prý Ježíš nebyl potomkem Josefa (tedy ani potomkem krále Davida), protože Marie poznala Josefa až po narození Ježíše - Matouš, kapitola 1…?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dobro Vs zlo

(zmp, 6. 4. 2014 10:02)

Mezi satanisty není rovnosti, ale jsou rozvrstveni do hierarchie. Celebrity patří zhruba do střední vrstvy.
Účelem satanismu je satanizovat veškeré lidstvo. Inkarnace satana, NWO, Yelleova univerzita aj., jsou jen nástroje k dosažení tohoto cíle. Účelu satanismu však nesmí být dosaženo a přičiňme se, každý jak může, aby nebylo.
Ježíšové byli dva. Oba byli genetickými potomky betlémského a nazaretského páru Josefa a Marie. Absurdní popírání tohoto faktu je dáno tendenčními výklady evangelií (lístku propuštění betlémské Marii a neposkvrněného početí Marie nazaretské). Evangelia však vznikla dlouho po smrti Ježíše na kříži (Janovo), ba staletí potom (ostatní ev.). Do třicátého roku jeho věku, Ježíšův původ nikdo nezpochybňoval. Naopak po něm bylo usilovně pátráno jako po možném Mesiáši a byl stejně Jako Jan (budoucí Křtitel) pokládán za vysokého zasvěcence.

Sionismus, cikánismus, aj...

(PD Tce, 21. 3. 2014 11:53)

Sionismus, cikánismus, aj....(vrámci snahy o vlastní stát - návrat do původní vlasti)

T. Okamura -...cikáni by měli usilovat o vlastní stát.....někde v Indii.....podpořme je v tom.......viz židé, sionismus a stát Izrael.....

Jinde někým jiným psáno - myšlenka romského státu tzv. Romanistánu není nová a nepřišli s ní ani extrémisté ani neonacisté, ale přišli s ní v minulosti sami Romové – například v roce 1936 žádal samozvaný cikánský král Matiáš Kwiek fašistického diktátora Mussoliniho, aby mu dal část okupovaného etiopského uzemí, kde by založil Romanistán.

Ale co Ti, co tam žijí dnes? Jak je to s tím návratem ''ke kořenům'' ?
Jaký je na toto prosím Váš názor – sionismus, cikánismus, aj. ?

Re: Sionismus, cikánismus, aj...

(PD Tce, 21. 3. 2014 21:12)

no, vlastně asi bude i zásadní rozdíl v -
- Ti co odešli sami (kočovní cikáni)
- Ti co byli vyhnáni (židé)
?

Re: Sionismus, cikánismus, aj...

(zmp, 23. 3. 2014 9:09)

Rostlina roste, když se vydaluje svým kořenům a vadne, když se vrací se svým kořenům. To platí pro všechny rasy i národy. Namísto ke kořenům má rostlina usilovat ke koruně, k nebi. Lidé pak k TSO.

Re: Re: Sionismus, cikánismus, aj...

(PD Tce, 24. 3. 2014 15:38)

Zní to dobře, ale nabízí se na to říci, že přesazení (kór to násilné) do jiné půdy, rostlině někdy nesvědčí atd...

Re: Re: Re: Sionismus, cikánismus, aj...

(zmp, 25. 3. 2014 8:00)

Mluvíme o „návratu ke kořenům“. Přesazení rostliny do jiné půdy (násilné i dobrovolné), je něco úplně jiného. Rostliny se přece přesazují i s kořeny. To znamená, že přesazení nemá na návrat ke kořenům nijaký vliv.

Re: Re: Re: Re: Sionismus, cikánismus, aj...

(PD Tce, 25. 3. 2014 13:47)

Máte pravdu,….no asi v tom začínám rozlišovat více věcí, které hned vkládám (asi bez přímé návaznosti) do diskuse…omlouvám se za to, nevnímejte to prosím jako nějakou mystifikaci…

Že rostlina se dá tedy přesadit (s kořeny)….nebo vysadit, vysít apod. (s kořeny i bez nich)…..a obojí do vhodného prostředí či do nevhodného, a to přirozeně (např.větrem) či uměle (např.řezem)…

Že tedy možná židé byli uměle (vyhnáni) vysazeni (usadili se) jinde. A že se jim jinde nedaří zapustit své kořeny možná poukazuje na to, že žijí pro ně v nevhodném prostředí, proto chtějí domů + je zde paměť národa, která se tím cítí poškozená a to ji brání k rozkvětu….možná

A že cikáni (jiný druh - ''jiný druh rostliny’’ - každá má své vlastnosti, potřeby, způsoby atd. - které nehodnotím) se zase sami přirozeně (kočovně) přesazují tam, kde si sami myslí, že by se jim dařilo…a že vlastním státem iniciovali, že by se chtěli usadit, zapustit hlouběji kořeny…možná

Nabízí se to, tak to píšu….třeba je to jinak……?

Re: Re: Re: Re: Re: Sionismus, cikánismus, aj...

(zmp, 26. 3. 2014 10:26)

O zasetém zrnu nelze mluvit jako o rostlině bez kořenů, neboť ze zrna vzejde jak její nadzemní, tak i její podzemní část. Jinak nevzejde nic.
Vyhnání Židů z Palestiny je ničím nepodložená fixe. O něčem takovém neexistuje ani ten nejmenší důkaz. Naopak, ještě v dobách, kdy v Judeji Římané potlačovali vzbouření Židů (cca 4. st. nl.), existovala po celém tehdy známém světě tzv. „diaspora“ (židovské kolonie, žijící mimo Judeu). A protože v nevyhovujícím prostředí se nikdy nikdo dobrovolně neusadí, platí Vaše úvaha jen na tzv. „vyhnance“ všech možných národů, ne však na Palestinské Židy, o nichž nikdy nikdo neslyšel, že by své soukmenovce posílali do vyhnanství.
Neméně to platí pro původně kočovné cikány, kteří, pokud vím, nekočovali v nehostinných krajinách, ale opět jen tam, kde jim to vyhovovalo. Uzavřením tzv. státních hranic byli sice donuceni v ohraničeném prostoru se usadit, ten prostor jim však nutně vyhovoval. Kočovné národy totiž nelze přirovnat k „jiným“ rostlinám, ale k rostlinám, které své kořeny zapustili v přenosných květináčích.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sionismus, cikánismus, aj...

(PD Tce, 26. 3. 2014 17:07)

píšete - O zasetém zrnu nelze mluvit jako o rostlině bez kořenů, neboť ze zrna vzejde jak její nadzemní, tak i její podzemní část. Jinak nevzejde nic.

Já na to - ano, ale myslel jsem, že zde mluvíme v podobenstvích vůči určité lidské rase. Tedy že zde zrno = např. ''sirotek''…..sazenice = odrostlý sirotek……přesadit = vše…….vysadit = část………..……kořeny = rodina, kultura, prostředí apod…….


Píšete - Vyhnání Židů z Palestiny je ničím nepodložená fixe. O něčem takovém neexistuje ani ten nejmenší důkaz. Naopak, ještě v dobách, kdy v Judeji Římané potlačovali vzbouření Židů (cca 4. st. nl.), existovala po celém tehdy známém světě tzv. „diaspora“ (židovské kolonie, žijící mimo Judeu). A protože v nevyhovujícím prostředí se nikdy nikdo dobrovolně neusadí, platí Vaše úvaha jen na tzv. „vyhnance“ všech možných národů, ne však na Palestinské Židy, o nichž nikdy nikdo neslyšel, že by své soukmenovce posílali do vyhnanství.

Já na to - nepsal jsem o soukmenovcích…? Proč tedy, když nebyli vyhnáni, chtěli v Palestině založit svůj stát Izrael? Jak to tedy je? Jsou v nynější Palestině vůbec ti muslimové? Když Palestina patří židům, stát Izrael je zde známkou ústupku? Muslimové (arabové) jsou v Palestině cizinci? Nebo to jsou židé s muslimským vyznáním? Nevím jak to je.


Píšete - Neméně to platí pro původně kočovné cikány, kteří, pokud vím, nekočovali v nehostinných krajinách, ale opět jen tam, kde jim to vyhovovalo. Uzavřením tzv. státních hranic byli sice donuceni v ohraničeném prostoru se usadit, ten prostor jim však nutně vyhovoval.
Já na to - však jsem psal, že tam ,kde si sami myslí, že by se jim dařilo…Proč tedy měli (mají?) snahu o ten svůj stát? Možná to bylo ze strachu před Hitlerem? Teď nevím jak se věci mají, jen jsem postřehl ten výrok Okamury…

Píšete - Kočovné národy totiž nelze přirovnat k „jiným“ rostlinám, ale k rostlinám, které své kořeny zapustili v přenosných květináčích.

Já na to - ano, ale i zde jde přeci o to podobenství….jedněm přesazování nevadí, druzí jsou náchylnější + jedněm se daří jen na určitém původním místě, druhým se daří téměř všude……..jen mi to tak přišlo. Neříkám, že to či ono je správné. Vím, že TSO je správné. Ale, že ten proces k tomu dospět může být u té či oné ‘’rostliny'' jiný + nesmí být zatěžkána nějakou národní křivdou apod....ale třeba k nijaké křivdě nedošlo a jedná se o nějaké konspirace, nebo jen prostě nevím jak se věci mají,...nevím.....?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »