Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 16

25. 1. 2014

Komentáře

Přehled komentářů

TSO

(rebel, 7. 8. 2014 11:07)

Jakým způsobem lze dnes hovořit o křesťanství?
Dnes je vůči tomu averze.
Anthroposofie učí čemu?
Učí myslet o imaginaci, inspiraci a intuici?
Je to křesťanství na úrovni doby?
Myšlení je cesta ke Kristu? Tedy myslet jako v zaniklé moravské církvi? Hledat Krista rozumem a logikou? O to se snaží i protestanté.

zbrojení

(rebel, 31. 7. 2014 10:19)

Jestliže je někdo ohrožen válkou, začne zbrojit. Je tedy lepší, aby všichni zbrojili na maximum a tím se potom jeden bojí druhého, nebo má respekt. Nikdo nikoho tedy nenapadne.
A nebo je lepší naopak, vůbec nezbrojit? Aby nikdo neměl zbraně?
V TSO se bude zbrojit maximálně nebo minimálně? Co je lepší?

Re: zbrojení

(zmp, 1. 8. 2014 11:56)

Kdyby každý začal zbrojit až je ohrožen válkou, pak by nikdo nikdy válkou ohrožen nebyl.
Zbrojení tedy začíná s úmyslem agrese.
Kdyby nikdo nezbrojil, pak by k agresi docházelo holými pěstmi.
V současném světě běží závody ve zbrojení, v nichž mají jednoznačně navrch USA, neboť vynakládají na zbrojení tolik, co ostatní státy dohromady. Kde na to berou?
Ten kdo vyzbrojuje USA jako své vojáky je FED! Kdyby chtěl FED dobýt celý svět, podle všeho by s velkými ztrátami vyhrál. Proč to tedy neudělá?
Zde je třeba se zamyslet na zdroji FEDu. Finančně drancuje hospodářství dnes už téměř celého světa. Jakmile by však spustil světovou válku, jeho zdroje okamžitě vyschnou a zdroje ostatních států naopak narostou, protože své hospodářství zaměří na své zbrojení a nedají si ho už vysávat FEDem. Po počátečním tažení by se tak FED dostal do defenzivy podobně jako Hitler.
Chce-li FED nadále vysávat druhé, nesmí spustit světovou válku, ale smí válčit jen lokálně.
Za uvedených okolností nemá TSO v závodech ve zbrojení šanci. Ani by to však nebyl TSO, kdyby své občany nutil nad ZPP zbrojit. Nejúčinnější zbraň TSO je morální. Proti TSO nelze najít nijakou záminku k válce.
Nikdy nenastane situace, že by si všichni lidé na Zemi nenechali poroučet. To je skutečně pohádka. TSO je možný jen lokálně, jako ostrov v moři ostatní totality. Ač k válce nakonec dojde (mezi Čínou a USA), TSO se tato válka obloukem vyhne, protože TSO není nikomu nepřítelem. Jde jen o to, aby TSO vůbec vznikl. V současné době je možný jen ve střední Evropě.
Zda k ochraně TSO bude morální kredit stačit, to se teprve ukáže. Případnou další možnou ochranu nelze vykecat.
Co však v případě konfliktu ochrání totalitní střední Evropu? Nic! Bez TSO se celá Evropa stane bojištěm Číny a USA.

re: radost

(richard, 31. 7. 2014 23:19)

Protože je to pohádka !

radost

(rebel, 31. 7. 2014 10:24)

Představte si, že by nebyly války, hladomory, lidé by si nechtěli poroučet, ovládat se navzájem, byl by klid a pohoda. To by bylo krásné, všichni lidé by měli radost a byli by šťastní. Taková pozemská pohádka. Ale proč pohádka? Proč to nejde?

proti čemu TSO je a proti čemu není?

(rebel, 28. 7. 2014 10:31)

Jestliže můžeme říci, že TSO nemá nic proti rasám, ani náboženství, ani národnostem atp., jakto, že je proti centralizaci? Co to je za jinou kategorii?
TSO je proti násilí, proti nesvobodě, proti oblbování atp?
TSO je nesmiřitelné s nějakými oblastmi života, s jinými ale je smiřitelná.
Co je tou hranicí?
Proti čemu TSO je a proti čemu není?

Re: proti čemu TSO je a proti čemu není?

(zmp, 29. 7. 2014 13:01)

TSO je proti centralizaci, protože samo je decentrální.
TSO není proti násilí, protože má svou domobranu.
TSO není proti nesvobodě, protože má pro odsouzené škůdce poručníky.
TSO je proti oblbování občanů totalitou. Chce-li se někdo oblbovat soukromě, TSO proti tomu nic nemá.
TSO je nesmiřitelné s tím (je proti tomu), co popisuje jeho metodika jako „Pilíře totality“. Za hranicemi těchto Pilířů proti ničemu nic nemá...

vojna

(matis, 27. 7. 2014 11:26)

Neznáte citát?: Vojna je pokračování politiky, jenom jinými prostředky.
Existuje i citát nějakého řeckého filosofa, snad Parmenida?, že: Válka je otcem pokroku.
Popíráte sami sebe, jestliže tvrdíte, že je nutna kulturnost, která odstraní
to, že jedna krajina nebude ovládat druhou.
To je přece platné co svět světem stojí, že ten, kdo je kulturnější se snaží oplodnit svoji kulturností okolí. Všechny krajiny dělaly výboje a vedly války, aby šířily vzdělanost, osvětu a kulutru.
Příroda je věc jedna, ale společnost, to je věc zcela jiného druhu. V politice neplatí zákony přírody.

Re: vojna

(zmp, 27. 7. 2014 15:17)

„Válka je pokračováním politiky jinými prostředky“
(Bismarck)
„Válka, matka všech věcí a všech věcí královna, která třídí bohy a lidi, svobodné a otroky.“ (Herakleitos frag. 53)
Pravíte-li, že „Příroda je věc jedna, ale společnost, to je věc zcela jiného druhu. V politice neplatí zákony přírody“, pak musíme namítnout, že příklady a „důkazy“ z přírody jste v dané souvislosti použil Vy. My jsme je jen doplnili...
Tvrdíte-li, že „co svět světem stojí... všechny krajiny dělaly výboje a vedly války, aby šířily vzdělanost, osvětu a kulturu“, pak se musíme ptát: Jakou vzdělanost, osvětu a kulturu šířil v 5. století např. Attila, ve 13. století tatarské hordy, která strana tyto záslužné věci šířila za 1. a 2. světové války a kdo je šíří dnes v tzv. lokálních válkách a při „humanitárním bombardování“?...
Proč myslíte, že popíráme sami sebe? Což chceme TSO zavádět válkou?

rivalita

(matis, 26. 7. 2014 0:13)

A co je na tom, že jeden stát napadá druhý, divného či špatného? Každý stát na této planetě se snažil expandovat. Řím napadl všechny sousedy, Egypt též, Rusko taky, Čechy taky.

Snaha o zisk převahy před soupeřem je jedním ze základních motorů vnitrodruhové konkurence u organismů. Mláďata lvů se snaží nasytit víc než jejich sourozenci aby byli silnější. Smečky vlků spolu bojují o loviště a i rostliny bojují o světlo a živiny. Snaha být nejsilnější je pro přírodu velice důležitá. Mimo jiné i díky tomu je příroda tak funkční, stabilní, krásná a taky krutá, nic neodpouštějící a smrtící.

Re: rivalita

(zmp, 26. 7. 2014 9:42)

Mláďata lvů se snaží co nejrychleji nažrat, aby nepociťovala sžíravý hlad. Jakmile se nasytí, přestanou žrát, bez ohledu na žravost svých sourozenců, neboť nekalkulují s tím, že by mohla být silnější než oni.
Mluvíme-li o vnitrodruhové konkurenci organismů, pak je naše řeč tendenčně nepravdivá. Je sice pravdou, že smečky vlků spolu bojují o loviště, současně však je na druhé straně pravdou, že ve smečce panuje vnitrodruhová spolupráce. Tak je tomu i u lvů aj.
Rostliny nevedou žádný vnitrodruhový boj, neboť o světlo bojují všechny druhy současně, vzájemně promíchané. V divoké přírodě totiž neexistují monokultury. U rostlin pak nepozorujeme jen konkurenční boj, ale také všemožné druhy vzájemné spolupráce (např. kmen stromu poskytuje oporu liáně plazící se vzhůru za světlem). Rostliny navíc poskytují potravu i bezpečí zvířatům atd.
Samotnou přírodu totiž nezajímá, kdo je silnější, ale pečuje stejně o silné i slabé. Konkurenční boj v přírodě není vlastností přírody, ale silnějších.
Vstoupí-li do přírody kulturní práce člověka (zemědělce a chovatele), tu veškerý konkurenční boj rázem ustává, protože člověk hospodář se stará o to, aby silnější neomezovali slabší.
Tím jsme dospěli k rozlišování kultivované přírody od divoké přírody (zahrady od džungle), k rozlišování kultury od nekulturnosti.
A jako je tomu mezi kulturními a nekulturními rostlinami a zvířaty, tak je tomu také mezi kulturními a nekulturními lidmi.
Nuže, kam spadá Vaše otázka „co je na napadání jednoho státu druhým špatného?“ Spadá do sféry kulturnosti nebo nekulturnosti?

vše je díky zlu a totalitě? Bez zla by nebylo pokroku?

(rebel, 25. 7. 2014 9:24)

Dá se říci, že nebýt touhy mocných ovládat poddané, rozhodovat, by nebylo TSO? Dá se říci, že díky zlu, tomuto sociálnímu zlu by, existuje touha po svobodě, svoboda? Ě můžeme děkovat totalitě a zlu za to, kde jsme?
Byli bychom tak daleko v poznání nebýt zla?
Hnalo by snad lidi do poznání něco jiné?
Bez zla by nebylo pokroku?

Re: vše je díky zlu a totalitě? Bez zla by nebylo pokroku?

(zmp, 25. 7. 2014 9:55)

Princip TSO není dán sobeckou touhou ovládat jiné, ale vývojem reality. Sociální realita se stala trojčlennou v okamžiku dokonání postupného oddělování principu politiky a ekonomie z původně totální (vše zahrnující) kultury.
Touha po svobodě je ryze lidská touha po realizaci možnosti svobody, kterou má člověk i jeho okolí (příroda) jako přirozenou schopnost. Sociální zlo je tu od toho, aby jeho přemáháním mohl člověk síly touhy po svobodě stupňovat a zlo nakonec přemoci.
Totalitě a zlu můžeme děkovat za to, kde jsme (že jsme ve stavu otroků). Také přemáhání totality a zla můžeme děkovat za to, kde jsme (že naše otroctví již není tak hrubě surové).
Nebýt zla a jeho přemáhání, byl by vývoj poznání pomalejší, popř. by vůbec nebyl.
Bez přemáhání zla by nebylo pokroku!

proč jsou stále války

(rebel, 25. 7. 2014 9:39)

Můžeme sledovat zabíjení lidí v Gaze. Prý zemřelo 750 Palestinců, z toho třetina dětí. Naproti tomu byli zabiti 3 izraelští vojáci. Prý. Prostě se mi nelíbí válka, kde je takový nepoměr. Izraelci mají prý 4 500 tanků Palestinci ani jeden. Izraelci mají 1 900 letadel, Palestina ani jedno. Copak toto je válka?
Není možné udělat mír? Celý svět = občané jen tiše přihlíží, lidé se už tak zvykli na války, že jim to připadá normální. Ukrajina, Afghánistán, Sýrie, miliony utečenců...a svět jde dál, jakoby nikdo nemůže udělat mír, všichni jsou hodní, všichni chtějí mír, svobodu... a tak kvůli míru a svobodě válčí. Za mír a svobodu už umřely stovky milionů lidí. A furt se bojuje za mír. Má toto řešení? Vím, TSO.
Jsou ty války proto, aby se už lidé probudili a odmítli nad sebou moci pány, vladaře, prezidenty, premiéry, krále, volené zástupce lidu všeho druhu a jinou zrůdnou zdegenerovanou deviantní havěť, která toto lidem stále dokola dělá?

pacifismus

(rebel, 12. 7. 2014 8:29)

Pacifismus je přesvědčení, že všechny války jsou špatné a vůbec nezáleží na tom, je-li důvod k boji dobrý či nikoli, ani na tom, je-li ohrožena něčí země. Pacifismus vychází z náboženského přesvědčení, humanismu a má i politické kořeny.
Kritici pacifismu namítají, že není dobré odmítat násilí, protože jsou případy, kdy je nutné násilně zasáhnout.

Existují případy, kdy je válka ospravedlnitelná?
Chelčický nebo oslavovaný Gándhí by snad nebránili svou rodinu, kdyby jim ji někdo kinožil?

Více zde: http://debatniklub.webnode.cz/products/pacifismus/

Re: pacifismus

(zmp, 13. 7. 2014 14:51)

Pacifismus je chorobné přesvědčení. Nedomnívám se, že pacifismus vychází z náboženského přesvědčení (z víry), neboť neznám náboženství, které by něco takového hlásalo. Nevychází ani z humanismu, neboť jen falešný humanismus může hlásat, že máme šetřit jiné, jen ne sami sebe („miluj bližního svého, jako sebe samého!“).
Pacifismus odmítá veškeré násilí, aniž rozlišuje mezi násilím primárním (útočným) a sekundárním (obranným). Neschopnost rozlišovat je vlastnost hlupáků a naivistů typu Chelčického, Tolstého či Gándhího.
V každém případě je ospravedlnitelné sekundární (obranné) násilí, v jakékoliv podobě. Bude-li přemoženo primární násilí, nebude žádného násilí...

rozdíl mezi vojákem a dělníkem

(Petr, 9. 7. 2014 19:32)

V souvislosti se zabitím 4 vojáků ČR v Afghánistánu slyšíme,jak se všichni ve vládě,premiér, prezident mohou přetrhnout s péčí o pozůstalé.Předhánějí se,kdo více bude ohleduplný a kdo dá větší odškodnění rodinám po těchto žoldácích v barvách NATO.
Chtěl bych vědět,jaký je rozdíl mezi padlým na misi,nebo mrtvým horníkem v dolech,nebo mrtvým na ropné plošině a nebo mezi mrtvými,co staví věžáky,anebo nějaké domy a to bych mohl jmenovat více méně všechny profese,a přitom jsem neslyšel nikdy,že by se o nich pan premiér nebo prezident,alespoň slůvkem zmínil.Spíše naopak začnou pracovat pojišťovny,kde byl zádrhel,aby odstupné z jejich strany ,bylo nejnižší nebo žádné.

Re: rozdíl mezi vojákem a dělníkem

(zmp, 10. 7. 2014 9:39)

Rozdíl mezi smrtelným úrazem dělníka a na misii padlým profesionálním vojákem je týž, jako v případě smrti nájemného vraha...

pohádka Císařovi nové šaty

(rebel, 9. 7. 2014 7:10)

V pohádce Císařovi nové šaty bylo ke konci slyšet: Císař je nahý.
On to pak jako pochopil a "polepšil se".
Když se lidé dožadovali jídla, zeptal se královského pokladníka: Co mám dělat, když v pokladně nejsou peníze?
A ten nějaký jiný poddaný, který jako šil ty průsvitné ně-šaty řekl: Dal jste mi peníze na ty vaše šaty.
Tak já dám ty peníze, co mám od vás, aby měli lidé jídlo.

Není tady asi chyba? Lidé přece nepotřebují peníze, ale potraviny.
Za komančů nic nebylo dotované z peněz EU a vše bylo po válce rozbité a továrny a elektrárny nebyly. Během 5, 10 let se z trosek bez dotací EU mnoho všeho možného obnovilo a postavilo nově. Dosud pracují elektrárny, v domech bydlí lidí, v kuponové privatizaci to ještě rozkradli spiklenci Chazaři a spol. Bez dotací EU, a šlo to a bylo více bohatství pro obyčejné lidi než dnes.

Re: pohádka Císařovi nové šaty

(zmp, 9. 7. 2014 9:15)

Tu pohádku jsem snad slyšel a četl stokrát. O tom, že by peníze na šaty byly rozdány na jídlo jsem však nikdy neslyšel.
Jak je to s penězi, o tom právě probíhá diskuse na „ostatním“.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »