Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 16

25. 1. 2014

Komentáře

Přehled komentářů

strach z války

(rebel, 19. 8. 2014 23:43)

Dle statistiky má v čr 2/3 lidí strach z válečného konfliktu.
V Rakousku jen 20% občanů.
Tady je evidentní, že manipulace s veřejným míněním existuje.
Je vidět, že lidé v čr jsou velmi citliví na tuto mediální masáž a provokace, resp. informace! Má to nějaký účel? Komu tady jde o co?

Re: strach z války

(zmp, 20. 8. 2014 10:01)

Jde tu o zotročování lidí mj. atmosférou strachu. Lisí mají ze strachu dobrovolně přistoupit na světový stát.

Metoda, jak odnaučit děti hrát bojové hry na počítači:

(rebel, 19. 8. 2014 23:40)

Metoda, jak odnaučit děti hrát bojové hry na počítači: Tatínek v nějaké severské zemi měl děti, které hrálu na počítači střílečky, válečné hry plné krve a násilí. Táta se rozhodl, že dětem zabíjení na počítači znechutí tím, že je vezme někam do válečné zóny.
Vzal je někam do Gazy. děti prý od té doby, co se jich bytostně dotkl prst smrti a pach krve, nechtějí už žádné násilné hry ani vidět.
Je toto dobrá metoda, jak odnaučit děti hrát násilnické hry a zabíječky na pc?

Re: Metoda, jak odnaučit děti hrát bojové hry na počítači:

(zmp, 20. 8. 2014 9:58)

Na různé děti působí totéž různě. A kolik lidí si může dovolit „výlet“ s dětmi do Gazy? Levnější je vyhodit do povětří sousedův, či vlastní dům. Nejlevnější je nepovolit dětem bojové hry a správná výchova vůbec.

nacionalismus 2

(rebel, 16. 8. 2014 17:08)

Rudolf Steiner k nacionalismu řekl:
Existují tři zasvěcení zla, která existují v dnešní společnosti ve skrytu. Jsou to tři zasvěcení, která jsoupraktikována v tajných společnostech anglicky hovořícího Západu, v jesuitském řádu a v bolševismu (leninismu)
K těmto třem proudům zla přistoupil o něco později čtvrtý, který se zakládá na principu extrémního nacionalismu. - Tento se stává jedním z nejsilnějších protikřesťanských impulsů v naší civilizaci.
Co s tím? Jak dál?
Rudolf Steiner říká, cituji: "Kristus má vykonat v pátém poatlantském období důležitý čin: totiž stát se zde pro Zemi pomocníkem k přemožení, ke konečnému přemožní všeho toho, co přichází z nacionálního principu."
Jak asi bude toto konání vypadat? O co tady jde?

Re: nacionalismus 2

(zmp, 17. 8. 2014 9:32)

Jde tu o TSO!

nacionalismus

(rebel, 16. 8. 2014 16:54)

Na Ukrajině (ale je to možno vztáhnout i na jiné země) umírají lidé jen proto, že jedni se chtějí osamostatnit a druzí jim to nechtějí dovolit. Prý ve jménu Ukrajiny (či jiné země či jiného ideálu - např. náboženství atp.).
O co skutečně jde těm, kteří raději nechají házet bomby na civilisty jen proto, že nechtějí dovolit rozštěpení země?
Jde jim o lidi? Nebo nějakou zemi? O jejich příjmy? Moc?
Co o lidi žene, že jsou schopni zabíjet druhé? Děti, ženy? Ve jménu svých ideálů.
Stejně bez TSO vznikne opět jen menší státeček, jiná menší totalita. Takže zde ani nejde o boj za skutečnou svobodu a samosprávu.

Re: nacionalismus

(zmp, 17. 8. 2014 9:27)

Nová Ukrajina vznikla odštěpením od SSSR, původně vznikla Ukrajina odštěpením od carského Ruska. Tendence k odštěpování je dána ideou decentralizace. Pokud se tak děje ve jménu sobectví lokálních „elit“, je krvavě zneužito jen k jejich lokální centralizaci, centrální moci. O nic jiného nejde. Pokud se tak děje ve jménu individuální svobody a samosprávy, jde o vývoj k TSO. Také v TSO jsou lidé schopni zabíjet, ale jen z důvodů obrany...

čemu a jak učí anthroposofie

(rebel, 16. 8. 2014 16:28)

Jakým způsobem lze dnes hovořit o křesťanství?
Dnes je vůči němu averze.
Anthroposofie učí čemu? A jak?
Učí myslet o imaginaci, inspiraci a intuici?
Jak si mám představit způsoby, kterými anthroposofie oslovuje a vede lidi?
Je to křesťanství na úrovni doby?
Myšlení je cesta ke Kristu? Tedy myslet jako v zaniklé moravské církvi? Hledat Krista rozumem a logikou? O to se snaží i protestanté.


Re: čemu a jak učí anthroposofie

(zmp, 17. 8. 2014 9:12)

O křesťanství lze dnes mluvit, aniž bychom při tom použili pojem „křesťanství“. Stačí mluvit o vývoji pravdivého poznávání pravdy a o vývoji k individuální svobodě. O tom učí také anthroposofie (křesťanství na úrovni doby), která učí nejen myslet o imaginaci, inspiraci a intuici, ale hlavně o technice jejich využívání. Výsledky těchto činností myšlením jen zpracováváme (chápeme).
Způsob, jak anthroposofie lidi oslovuje a vede, si nemusíte představovat, stačí jen přečíst si některou základní antroposofickou literaturu.
Cesta ke Kristu není pouhé myšlení, jak se o to snaží protestanté.
Cesta ke Kristu je:
Usuzování (soud), na základě reálně logického myšlení o pozorovaném (fyzicky a duševně-duchovně).
O poučení o takové cestě ke Kristu žádá poselství knížete Velké Moravy Rastislava...

občané čr jsou prý vystaveni nejtvrdšímu proplachování mozku v Evropě

(rebel, 11. 8. 2014 10:39)

Prý občané čr jsou prý vystaveni nejtvrdšímu proplachování mozku v Evropě. Tvrdí to lidé, kteří byli v cizině či mají nějaký přehled o tisku a propagandě v cizině.
Proč právě v čr by měla masmédia dělat největší demagogii?
Je pravdou, že zde neslyšíme hlásku proti ukrajinské vládě, která bombarduje svoje vlastní civilní obyvatelstvo na východě Ukrajiny. Neslyšíme hlásku proti genocidě palestinského obyvatelstva, neslyšíme slovo proti politice Izraele a jím ovladáných USA, neslyšíme slovo o Chazarech a degenerátech, LGTB lobby atd. atp.
Proč by ale právě tady testovali nějaký totální výplach mozků občanů?
Má čr výjimečné postavení?

Re: občané čr jsou prý vystaveni nejtvrdšímu proplachování mozku v Evropě

(zmp, 12. 8. 2014 9:51)

Postavení ČR není výjimečné, spíše zcela podřadné, něco na úrovni Kocourkova. Výplachu mozků totiž není vystavena ČR, ale její řadoví příslušníci, kterým lze sotva přiznat status „občan“, ale spíše status „nevolník“. Problém je v tom, že udělat z člověka nevolníka není těžké, udělat z něj však blbce je velmi náročné a zdlouhavé, což právě v ČR vyžaduje mimořádně intenzivní vyplachování mozků.
Aniž bych chtěl tento národ nějak vynášet přece je známo, že své sousedy po intelektuální stránce nebezpečně přesahuje. Oficiálně to nikdo nepřizná, přece je to však při určitých příležitostech více než patrné. Českého řemeslníka se sice již podařilo eliminovat, jsou tu však i jiné možnosti. Tak například při výstavě českého kresleného humoru „beze slov“ v zahraničí, se ukázalo, že se nikdo z diváků nesměje. Musely být tedy jednotlivé exponáty opatřeny texty. Slyšel jsem Zdeňka Svěráka vyprávět, že ve výstavních prostorách Petřínské věže, se Češi od ostatních národů liší tím, že se u exponátů Járy Cimrmanna smějí, zatímco ostatní nechápou která bije...

islámské enklávy ve Francii

(rebel, 8. 8. 2014 10:49)

Prý někde v Evropě, asi na jihu Francie či i jinde existují enklávy, kde to ovládají islámisté, prý se tam bojí i policie, resp. tam vůbec nechodí a respektují toto islámské právo ovládat tato území. Prý snad kromě kamenování tam platí to jejich islámské právo a ne evropské.
To vše prý ve jménu multikulturalismu.
Tak v Evropě proti islámistům zasáhnout nejde, jinde to jde.
Připadá mi, že islám je použit jen k likvidaci evropské a hlavně křesťanské kultury. Když se jedná o Evropu a křesťanství, tak to požívá islám a každý muslim maximálních práv a maximálně ho všichni protěžují.
Nic nemám proti muslimům, ale zkuste u nich propagovat křesťanství, tak by člověka ubili.
Pravdou ale je, že pořádně nevíme, jak skutečně jsou obyčejnímuslimové proti křesťanští. My víme jen o těch extrémistických, kteří nenávidí křesťanský svět. Víme jen o tom, že se vypalují kostely. Pravdou ale je, že nevíme ani o výstavbě kostelů v muslimském světě.
Takže na tom asi něco bude. Nevím. Nemám dostatek informací, ale spíše určitě islám není náboženství. Je to spíše ideologie. Poddaná nějakým božským předpisům.

Re: islámské enklávy ve Francii

(zmp, 9. 8. 2014 10:09)

Něco jiného je islám doma a islám venku. Doma jsou islamisty utiskováni zejména prostí muslimové, venku především křesťané.
Muslim znamená „otrok“ a podle toho je také vedený a zneužitelný...
Povinnost 5x denně se veřejně modlit, činí muslima velmi spolehlivě otrockým. Není-li pod veřejným dohledem, hledí se muslim takovým lidsky nedůstojným povinnostem zpravidla vyhnout. Naproti tomu Ježíš Kristus káže nepředvádět zbožnost pokrytecky na veřejnosti...

příležitost dělá zloděje

(rebel, 8. 8. 2014 10:39)

Častokrát slýchám, že příležitost dělá zloděje.
Ale ten, kdo má určité vnitřní hodnoty a sílu, tak přece nepodlehne pokušení. Pokušení je o egoismu? Mám-li silné sobectví, tak nadřazuji sebe nad vše ostatní a podléhám pokušení?
Např., že něco ukradnu?
Dnes patrně více lidí než za dřívějšího režimu podléhá pokušení krást?

Re: příležitost dělá zloděje

(zmp, 9. 8. 2014 9:52)

Poprvé podlehne pokušení každý. Překoná-li však jeho karmické následky, osvojí si morální hodnoty i potřebné síly k tomu, aby podruhé už pokušení nepodlehl.
Podlehnout pokušení je pádem do ega, které je ve třech pokušeních Ježíše Krista zváno „kámen na dně propasti“. Překonání pádu je výstupem z propasti...

Job 5/6-7

(rebel, 7. 8. 2014 11:02)

"Neboť nepochází z prachu trápení, aniž se z země pučí bída.
Ale člověk rodí se k bídě, tak jako jiskry z uhlí vzhůru létají."

Job 5/17
"Aj blahoslavený jest člověk , kteréhož tresce Bůh. A protož káráním Všemohoucího nepohrdej."


Takto mi ocitoval jeden známý Joba. A prý že to, co děláme jako TSO je v rozporu s Biblí.
Prý si díky utrpení můžeme více vážit Boha a toho, že nás zkouší, že obstojíme a nereptáme. Příznivci TSO se prý naopak snaží pohrdat touto Boží milostí a reptají a chtějí po svém měnit svět, ne tak, jak nám pánbůh nadělil. Máme brát to, co Bůh dává a ne měnit jeho dary, ačkoli nám nemusí být příjemné.

Oponoval jsem, že právě třeba citát 17 hovoří v poslední větě právě o tom, že se nemáme bát ani kritizovat autoritu Boha. Nemáme pohrdat tím, že můžeme kárat i Boha.
No to jsem se se zlou potázal a byl jsem označen za člověka odporujícího Bohu.
Je tedy biblické odporovat i Bohu a kárat ho? Je káráním Boha vytvoření TSO? Lze tedy vytvořit TSO a nebrat to jako pohrdání Bohem a jeho dary,které mohou být i utrpení?

Re: Job 5/6-7

(zmp, 8. 8. 2014 10:13)

Anthroposofie učí o pravé křesťanské cestě ke Kristu, to je o cestě ke svobodě. To je křesťanství na úrovni každé doby. Protože dobu dělají lidé, starejme se o to, aby ji dělali lidé svobodní.
Nejednostranné, nesobecké myšlení je cesta ke Kristu (k Logu) ve vývoji duše vědomé. Předznamenání tohoto vývoje představuje dopis velkomoravského knížete Rastislava, žádající o učitele pravého křesťanství.
Jednostranné, tendenční myšlení je mj. údajná cesta ke Kristu protestantů aj...
Slova Vašeho známého jsou v knize Jobově v principu uvedena jako slova tří Jobových „přátel“, jimž Job nemohl a také nedal zapravdu, díky čemuž své utrpení překonal. Kopnete-li takového „přítele“ do pr...., uvidíte jak umí brát to, co Bůh dává, ač mu to není příjemné...
Božím darem jsou především síly, jež v sobě dokážeme vyvinout k překonání utrpení, které jsme si sami (karmicky) způsobili. Nevytvoření TSO je pohrdání tímto darem.
Z uvedeného hlediska se musíme ptát, za co chceme Boha vlastně kárat a proč mu chceme odporovat?

Re: Re: Job 5/6-7

(kárání Boha, 8. 8. 2014 10:36)

Z uvedeného je kárání Boha nesmysl, uznávám.

obhajoba existujícího kapitalismu a obžaloba nikdy neexistujícího socialismu, komunismu

(rebel, 8. 8. 2014 10:34)

“Kapitalismus vytvořil proletariát, ale nikoliv tím,
že učinil někoho chudším, než byl, nýbrž tím,
že umožnil přežít mnoha lidem, kteří by jinak nepřežili.”

Friedrich August von Hayek, nositel Nobelovy ceny za ekonomii,
autor slavné protimarxistické knihy CESTA DO OTROCTVÍ

Dá se takto obhájit existence kapitalismu?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »