Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 16

25. 1. 2014

Komentáře

Přehled komentářů

myšlení x cítění

(rebel, 6. 7. 2014 9:49)

Co je lepší?
Máme v sbě tři mohutnosti, rozum, cit a vůli.
Co je lepší? Hloupě myslet, ale mít dobré srdce, nebo dobře myslet, logicky správně a přitom být kamenného srdce, bezcitný?
Logicky by to mělo být tak, že správné myšlení by nás mělo vést i ke správnému citu. Ale i správné, cítění by nas mělo vést k zdravému, logickému myšlení, nebo se pletu?
Nebo je něco, kde logicky to je sice správně, logika je nepopiratelná, ale přesto by srdce a zdravý, správný cit, srdce říkalo opak?
Existuje-li něco takového, co je potom správně?
Odpověď kterou dává zdravý rozum, nebo opačná odpověď, kterou by dávalo zdravé cítění, srdce?

Re: myšlení x cítění

(zmp, 6. 7. 2014 10:30)

Cítíme-li žízeň, je logické, že nabereme ze studny vodu.
Ač je logické, že se vody lze napít, přece se nenapijeme, necítíme-li žízeň.
Něco jiného je totiž logika (vodu lze pít, nebrat atp.) a něco jiného je realita (pocit žízně).
Realita (žízeň) sama o sobě, bez logiky (vodu lze nabrat ze studny a pít) k uhašení žízně nevede.
Logika (vodu lze pít) sama o sobě, bez reality (žízně) k nabrání vody ze studny nevede.
Zde je třeba spojit logiku s realitou, v tzv. „reálnou logiku“ (reálné myšlení).
Nereálná logika (fantazie, spekulace, teoretická věda) či nelogická realita (chaos), k ničemu není...
Svou otázku jste uvedl slovy: „Máme tři mohutnosti, rozum, cit a vůli.“ Vůli jste však ze svých úvah zcela vypustil. Doporučuji tam vůli vrátit.

dnešní móda

(rebel, 6. 7. 2014 10:03)

Dnešní móda je myslet blbě, resp. nemyslet vůbec.
Dnešní móda je být hrubý, arogantní, surový.
Dnešní móda je nemít svědomí.
Dnešní móda je žvanit o ničem.
Dnešní móda je domnívat se být tzv. materialistou a zapírat ducha.
Dnešní móda je mít v kalhotách, když bych měl prosadit resp. dokázat svůj názor i proti všem.
Dnešní móda je dělat, že nic nevím, nevidím, neslyším, zapírám své srdce i rozum.
Dnešní móda je mít slabého ducha tedy být slaboduchý (jak to úspěšně podporuje totalita ve školách i všude).
Dnešní móda je údajně tzv. chápat druhé. Údajně respektovat tzv. jejich pravdu, tzv. jejich svobodu.
Ale to není objektivní resp. skutečná pravda, to není skutečná svoboda.
Smiřujeme se s kompromisy založenými na nevědomosti.
Nikdo pořádně neví, co je svoboda, co je pravda, co je křesťanství, co je smyslem života, krásna. Poznání je odsunuto někam za fotbalové stadiony a dotace z EU, za strategické partnery ze zahraničí, za ministrya jejich kydy a za svět, který je výsledkem jejich práce a práce všech, kteří přistupují na kompromisy vedoucích degenerátů a deviantů v politice, umění, filosofii, matematice (jestli vůbec dnes něco takového ještě existuje a nebo dá-li se něco z paskvilů současnosti jako umění nebo filosofie vůbec nazvat).

dělení a rozparcelování světa

(rebel, 5. 7. 2014 16:47)

To, jak dopadne nějaká válka v dnešním světě je velmi jednoduše předpokládatelné a čitelné, když víme, kdo má či dostane kolik tanků, raket, děl, lodí, letadel... Potom není možné, aby vyhrál někdo, kdo nemá zbraně, když proti němu stojí tanky a kulomety.
Tedy dopředu lze přesně načrtnout hranice, kde se která krajina v Sýrii, Iráku, na Ukrajině rozdělí, kde povedou hranice.
Proč si to páni jednoduše nenačrtnou? Žádný lid nebo federalisté či separatisté nezmůžou nic proti bombardovacím letadlům s holýma rukama.
Když je někdo ale bude zásobovat zbraněmi, tu se udělá válka a tzv. rebelové vítězí. Přiškrtíme jim zbraně a hle, rebelové prohrávají.
Proč je tedy kolem toho dění na Ukrajině a v Iráku tolik rozruchu. Páni stejně mají předem načrtlé a naplánované hrnice a tak to prostě bude. Páni rozhodují o tom, kdo akolik bude mít zbraní. takže o co zde jde?

Re: dělení a rozparcelování světa

(zmp, 6. 7. 2014 9:57)

Odpověď najdete v klasických pohádkách našich babiček:
Proč čert člověka (resp. jeho duši) rovnou nesebere a neodnese do pekla? Proč po něm žádá úpis, napsaný jeho vlastní krví (v pozemské krvi žije lidské Já)?
Zde nejde o lidské tělo, které lze kdykoliv zabít. Jde tu o lidskou duši a o lidské svobodné Já. Toho se satanisté nemohou zmocnit silou, ale jen na základě jeho vlastní svobodné volby. Jde tedy o to, jak lidi oblbnout, aby si ze strachu o sebe sami zvolili otroctví.

naše válka

(rebel, 5. 7. 2014 16:40)

V TV běží pořad: Naše válka.
Jako kdyby 1.Sv. válka byla naší válkou. Byla "jejich". Ti darebáci do ní sice zatáhli naivní svět, důvěřivé lidi, kteří hájili svobodu národa, svobodu státu atp., ale dnes nám podsouvají, že to je snad naše vina, že jsme to my udělali. Svým způsobem udělali, ale válka není naše. Jaký je Váš názor?

Re: naše válka

(zmp, 6. 7. 2014 9:46)

Já myslím, že jejich „naše válka“ je správný název, daný válce těmi, kdo vlastní tuto TV .

armáda x občané

(rebel, 6. 7. 2014 9:42)

Tak konečně nástroj státu, jakási armáda, konečně dobyla město Slavjansk. To je radosti na straně dobyvatelů. Kolik životů žen a dětí to stálo?
I kdyby jen jeden, tak má snad někdo právo rozpoutat střílení?
Obzvláště, když zde je jen snaha o to, aby mi nevládl třeba Kijev, nebo Praha, Brusel, to je jedno. Totalita jak totalita.
Zabíjet lidi proto, že chtějí žít bez pánů! To je obraz dnešní doby. Dobu dělají lidé, tedy je to obrazem stavu lidského nitra, úrovně myšlení dnešních lidí. Hrůza a děs. Je někdo oprávněn zabíjet v obraně snah o decentralizaci či v boji proti decentralizaci?

návštěvníci z budoucnosti

(rebel, 4. 7. 2014 8:42)

Opakovaně slyším, jak je možné se dostat do vyšších dimenzí, jak je možné cestovat časem, setkávat se s UFOuny, jak byl borec Einstein a jak úžasné jsou teorie o černých dírách, dilatacích času a prostoru vycházející z jeho "geniálních" teorií, jak existují hvězdné brány atp. a další fantazie. Není dostačující důkaz na neexistenci těchto kokotin jednoduše to, že nikdo se k nám z budoucnosti nevrátil a neudělal tu pořádek s Rothschildy, FEDem a dalšími degeneráty a buzeranty, kteří vládnou lidem a dělají tu zlo a staví se proti pravdě, dobru, krásnu, Kristu.
Kdyby ty jak oni sami to nazývají, ale lidé to neslyší - "teorie", byly pravdivé, svět by vypadal jinak. Oni sami svojí existencí dávají důkaz toho, že lžou. Kdyby totiž byla pravda, co kážou, někdo z budoucnosti by je dávno odkrouhl. Proto tu jsou dál jako lháři a lžou dál.

Re: návštěvníci z budoucnosti

(zmp, 5. 7. 2014 16:01)

Všechny ty nesmyslné teorie sledují jediný účel:
Nevěřte svým vlastním zkušenostem, nevěřte svým smyslům a svému rozumu, nevěřte sobě, ale nám!

osamostatnění budí nenávist

(rebel, 2. 7. 2014 11:16)

Co je špatného na tom, že někdo se chce osamostatnit a rozhodovat o sobě? Státy ale nedovolují svým občanům vytvořit si samostatnou jednotku. Zde se odkrývá pravá tvář státního terorismu vůči občanům. Stát je centralistické seskupení a jakékoli decentrální snahy nenávidí a tvrdě proti nim zasahuje. Asi jako na Ukrajině. Co chtějí ti tzv. federalisté či separatisté? Nic než možnost vládnout si sami. Samozřejmě, že i oni touží po moci ve svém menším státě a nedovolí žít poddaným občanům žít svobodně setjně, jak to činí i všechny ostatní státy světa. Chtějí vládnout na svém panství. Dojde to nakonec až na decentralizaci na jednotlivé občany nebo na obce? To je asi vývoj na staletí, než většina lidí pochopí, jak je každý stát zotročuje.

Re: osamostatnění budí nenávist

(zmp, 3. 7. 2014 13:37)

K zavedení centralizace je zapotřebí úsilí všehoschopných diktátorů.
K zavedení decentralizace je zapotřebí úsilí svobodných občanů.

španělský král

(rebel, 2. 7. 2014 11:26)

Nedávno proběhlo korunování nového krále Španělska. Odhlédnu od toho, jak lidé přihlíželi, radovali se a tleskali, jásali. Evokovalo to spíše nějaké pohádky, lidé asi chtějí pohádky. Neměli je v dětství od frigidních a citově a morálně akademickými školami vykastrovaných rodičů. Zastydli někde na úrovni tří let. Copak dospělí člověk si nechá říkat: že je nějaký králův poddaný? Ani náhodou!
A asi si neuvědomují, že tuto velkolepou šaškárnu platí. Budu se chodit dívat na nějakého krále a slavit ho? On z toho má jen legraci, žije si jako v pohádce a já to mám platit?
A jen takový postřeh ohledně toho, že se říká, že všichni západoevropští monarchové a vládcové v politice jsou jaksi všichni pobratříčkovaní a porodinkovaní, že existují nějakí ti Meroviáni atp. On tento král, jakoby byl podobný syrskému prezidentovi.
Oni jsou všichni jedna velká rodina. USA nyní jako zase kámoší s největším nepřítelem - Iránem. Prostě divadlo na blbečky. Jendou spolu jako válčí, jindy jsou jako spojenci...a lidi jen čumí a nechápou. Jen jsou dřeni z kůže a hnáni do válek jako dobytek.

sympatie

(rebel, 27. 6. 2014 9:41)

Ti hadi, co nejvíce volají po loajalitě, nestrannosti, objektivnosti, odhlédnutí od vlastních sympatií a antipatií, tak sami samolibě preferují toho či onoho člověka. Vrchní degenerát volá po objektivitě a sám je buď nemocný, vadný, když neumí objektivně posoudit nějakou situaci, nebo je zaprodaný.
Prý se musíme stát centrem dění EU, musíme se dostat do centra dění - a to vždy tak, abychom nezohledňovali sympatie či antipatie, ale zdravý rozum.
Jestli mi je někdo ze srdce nesympatický, to ho mám jako akceptovat? To mho mám chtít, aby mi mluvil do života? Hovoří-li pravdu, tak snad ano. Učitel se nám také nemusí zdát sympatický, ale učí nás. Vládce nám také nemusí být sympatický, ale i tak ho budeme poslouchat? Je tu někde chyba? Je dna věc je osobní sympatie, a druhá věc je objektivní jednání takového člověka. Nevím. Je mi nesympatický vládnoucí degenerát i jeho učení, co s tím?

Re: sympatie

(zmp, 27. 6. 2014 10:45)

Měl jsem spoustu nesympatických učitelů, kteří mě nic nenaučili.
Měl jsem dva velmi sympatické učitele. Jeden mě nic nenaučil, druhý naučil, aniž jsem věděl, který z nich mluví pravdu a který ne...
Tak tomu bylo během nezletilosti.
Jako zletilý mě zajímá především pravdomluvnost, sympatie a antipatie až v druhé řadě. Avšak ten, kdo mi chce vládnout, je mi nesympatický, bez ohledu na to, zda mluví pravdu či nepravdu...

jaký postoj je správný? Být pesimistou nebo optimistou?

(rebel, 27. 6. 2014 9:32)

Jaký postoj je správný? Být pesimistou nebo optimistou?
Co je zde prvotní? Je to dualita postoje?

Re: jaký postoj je správný? Být pesimistou nebo optimistou?

(zmp, 27. 6. 2014 10:24)

Představte si pesimistu a optimistu jak kráčí vedle sebe a aniž o tom vědí, jejich cesta končí propastí, do které se neodvratně oba zřítí.
Zatímco pesimista se po celou cestu něčeho takového obává a padá nakonec se slovy: „Já to věděl!“, optimista se celou cestu raduje ze života a padá nakonec se slovy: „Co se to děje?“
Pesimista se tu jeví jako realista a optimista jako hlupák.
Pravdou však je, že optimista prožil tutéž cestu příjemněji než pesimista...

bankéři a peníze

(rebel, 22. 6. 2014 10:44)

Nyní prý v Německu probíhají rozsáhlé demonstrace proti FEDu a lidé prý naši dobu budou jednou jako historici hodnotit jako dobu nejhorších loupeží bankéřů na lidech, kdy je dřou z kůže. Je to decimování celé populace světa bankéři. Bankéři jako oficiální padělatelé měny stojí za tisknutím bezcenných papírku, které spiklenecké vlády všech států světa uznávají jako peníze. Tím vzniká nesmírná inflace a všichni obyčejní bezmocní občané jsou okrádání v nepředstavitelném rozsahu.
jenže to tisknutí bezcenných inflačních peněz je jen jednou, sice priorotní, ale jen nutnou částí celé zločinecké operace.
Těmito oficiálně padělanými penězi jsou financovány spiklaneckými vládami států světa všemožné státní, ekonomické a vojenské rozvraty. Miliony utečenců potom slouží jaké nástroj na šíření propagandy, manipulace, demagogie. Utečenci ani netuší, čemu slouží. Jsou to nevědomé oběti vědomého konání bankéřů, kteří stojí v pozadí všeho, protože to financují.
Co sledují oni, to nám může být záhadou, a nebo také jedno.

My bychom měli dělat to, co chceme my.
Jenže málo lidí ví o tom, že se lze centralizaci postavit decentralizací.
Dá se říci, že státní či soukromí bankéři slouží centralizaci?
Jediná hráz, jak se těmto zločincům postavit je decentralizace?
Existujeněkde na světě území, které by bylo decentrální? Asi ne.
A takové decentrálně spravované území bude nebo nebude bránit dalšímu rozpadu svého území? Víte, je někde hranice decentralizace? Pokud až se obce či území či občané budou decentralizovat?
A existuje nějaká hranice centralizace?

Re: bankéři a peníze

(umbrim, 23. 6. 2014 1:49)

Decentralizace začíná u jednotlivce-co nejvíce být soběstačný a nezávislým na penězích a bance. Budovat vlastní,byť malé hospodářství,mít vlastní zahradu,co nejvíce svých,vypěstov.potravin,začít zeleninou a ovocem a pokrašovatb stále dál...propagovat to,vysvětlovat,spojovat se s podobně se chovajícími, zakládat Rodinné a Rodové statky a společnosti,vzájemně si v tomto pomáhat. Být Nezávislý. Prostě začít a pokračovat. V tom je Síla a Budoucnost !

Re: Re: bankéři a peníze

(zmp, 27. 6. 2014 10:16)

To je cesta jednotlivce. Pokud se však tito jednotlivci nespojí (nezaloží TSO) a namísto vzájemné spolupráce si jejich egoismy budou vzájemně konkurovat, začnou si vzájemně překážet a dojde k válce všech proti všem.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »