Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 16

25. 1. 2014

Komentáře

Přehled komentářů

genocida tradiční rasy evropské, bílé rasy

(rebel, 28. 4. 2014 10:30)

Komu vadí bílí Evropané, že provádí genocidu evropské křesťanské populace?
Chazarům vadí křesťané, nebo běloši?
Na Slovensku statisícové demonstrace proti rozvracení rodin homosexualitou vnucovanou státem. V čr statisícové demonstrace pro homosexualitu a za práva menšin (homosexuálních aj.). Jak jeden národ může dělat úplně opak toho, co jiný? = pravdu nazývá lží a lež pravdou?

Re: genocida tradiční rasy evropské, bílé rasy

(zmp, 28. 4. 2014 12:07)

Slovenské demonstrace jsou spontánní, české jsou financované (přes tzv. neziskové organizace) satanisty EU a USA.

Slovensko, Morava, Čechy

(rebel, 27. 4. 2014 10:52)

Na Slovensku jsou statisícové pochody za tzv. normální rodinu, proti potratářům, proti propagaci homo a gender ideologie EU. Dokonce se má do Slovenské ústavy dát, že rodina je svazek muže a ženy a ne dvou chlapů nebo dvou bab.
Zkuste toto říci v čr! Tak z vás udělají xenofoba, blázna a zaostalce!
Když řeknu propagátorovi homosexualismu, aby tedy šel příkladem a nechal se obšťastnit nějakým homosexuálem, tak na mně vyvalí oči a řekne, jestli jsem blb. Tak on to propaguje, a já když ho v tom podpořím, tak jsem osel.
To je logika!
Ale chci se zeptat, jak to je s těmi národy? Připadá mi, že Slováci, ačkoli jsou v EU a tedy se dá pochybovat o inteligenci, přesto mají alespoň kousek studu a srdce, a nechtějí potraty a zabíjení nenarozených dětí, nechtějí zvrácenosti homosexuálů, chtějí úplnou normální rodinu.
Připadá mi, že Slováci mají alespoň srdce, cit. Zdravé cítění.
Ti Česi nemají zdravý rozum také, ale nemají už ani zdravý cit, a nechají si namluvit jakékoli zvrácenosti a oplzlosti.
Jak to vidíte?

Re: Slovensko, Morava, Čechy

(zmp, 28. 4. 2014 12:02)

Pravdu neznají ti ani oni. U Slováků však rozhoduje stále ještě zdravý cit pro pravdu. Češi ho již nemají.

rozvrat slovanské vzájemnosti

(rebel, 10. 4. 2014 1:08)

Slovanský kmen je asi po Číňanech nejpočetnější národ na světě.
Je rozvrat Slovanů přirozený, nebo na něm anglo-americký satanismus musí cíleně urputně pracovat? VŘSR připravovali, udělali a platili Chazaři kolem FEDu. Vrazili tak klín do jednoty Slovanů. Ale Slované Poláci jako římsko-katolíci nenávidí Slovany Rosije, protože Rusové jsou pravoslavní. Takže i to je obrovský rozkol v slovanském kmeni. Je možno nějak posílit jednotu ducha Slovanů? Je to vhodné? nač národy? V TSO se lidé už nebudou dělit na Slovany, Němce, Francouze atp? Lidé ze svobodných obcí TSO vytvoří vlastně novou kulturní vlnu mimo veškerá dosavadní schémata?

Re: rozvrat slovanské vzájemnosti

(zmp, 10. 4. 2014 9:57)

Po Číňanech jsou nejpočetnější Indové.
Jednota Slovanů nikdy neexistovala a není tedy možné do vrážet klín.
Není třeba posilovat jednotu, ale ducha Slovanů.
Obce TSO budou sotva vznikat multikulturně či nekulturně, takže se lidstvo bude nadále dělit kulturně na národy.

ztracená generace

(rebel, 10. 4. 2014 0:59)

Kdo je ztracená generace?
Ve Španělsku a Řecku s 50% nezaměstnaností mladých lidí, se tito nazývají ztracená generace, tak obdobně i u nás. Mladí si tak říkají, neseženou práci. Jsou v bezvýchodné situace. Bez praxe jim nedají šéfové práci. A kde mají praxi po škole sehnat?
V 90 letech nám říkali, že naše generace musí vymřít, že až potom bude lépe, protože prý máme špatné návyky z doby budování socialismu.
My jsme také byli ztracená generace, na jejíž odumření se vysloveně čekalo. Dnes již práce není vůbec, takže na špatné návyky už se moderní vládcové nemohou vymlouvat. Přesto nic nefunguje! Kromě ničení lidí, kromě jejich trávení chemikáliemi v potravinách, kromě války probíhající vlastně už v ulicích, nenávist, závist, zlo...
Za doby budování socialismu jsme také opět pociťovali bezmoc, šeď a zoufalství. Nic jsme nesměli, vše sešněrované. Také jsme si říkali, že jsme ztracená generace.
Stále tedy vidím v dějinách, že jsou vlastně všichni ztracená generace.
Sále jsme zbavování lidské důstojnosti, svobody, odpovědnosti i pravomoci. Odpovědnost máme tak asi jedinou: platit dluhy, které udělali zástupci lidu a platit vše to, co občanům rozkrádají vládci.

Re: ztracená generace

(zmp, 10. 4. 2014 9:50)

Ztracenou generací jsou zváni lidé jen proto, že nemají peníze, že jsou nezaměstnaní, to je jen z hlediska ekonomického. Dokud se nezačnou zajímat také o politiku a kulturu, budou opravdu ztracení. Času mají dost. Věnují ho však je zábavě.

moderní vyučování

(učitelka, 9. 4. 2014 12:10)

Podívejte, nebudu se s vámi rozčilovat. Já mám na své straně autority, zkušené pedagogy, profesory, co máte vy?
Trendy moderní pedagogiky hovoří jasnou a logickou řečí a přistupují k dítěti jako k rovnocennému partnerovi v procesu získávání znalostí.
Dokonce i na mezinárodních konferencích jasně deklarují: učitel nemá být ten nositel moudra, ale má být facilitátor, zprostředkovatel, manager. Dává dětem problémy a děti i nich diskutují a snaží se je řešit. Učitel jen koriguje to, když v zápalu pře mezi sebou začnou děti třeba hovořit neslušně. Potom je upozorní na vzájemnou snášenlivost a úctu k sobě.
Není potřeba dětem hustit poznatky, ale naučit je myslet!
Děti proberou málo učiva, ale moc se naučí!

Re: moderní vyučování

(zmp, 10. 4. 2014 9:35)

Nepochybuji o tom, že bláznovství je ve svém bláznění zkušené. Také kapsář je tím lepší, čím je zkušenější. Já spoléhám jen na zdravý rozum.
Trendy moderní pedagogiky nehovoří jasně logicky, ale evidentně bláznivou řečí a přistupují k dítěti jako k rovnocennému partnerovi bláznů.
Jak asi mohou vypadat mezinárodní konference těchto bláznů?
Moudrost není informace a znalost, předávaná učitelem. Diskuse není řešení. Upozornění na nesnášenlivost, neúctu, slušnost aj. je moralizování, nikoli výchova.
Nejdříve mluvíte o předávání dovedností, pak tuto „moudrost“ nazvete „myšlením“, a nakonec ji opět nazvete mentorováním („moc se naučí“).
Škoda slov!

havloidé

(rebel, 10. 4. 2014 0:44)

Dobití a rozvrat křesťanské kultury se opakovaně muslimům nepodařilo ve středověku. Dnes s odvoláním na humanitu a lidská práva muslimové obsazují Evropu, už i po moravských městech je hodně často vidět zabubané holky, krpaté, a vedle nich jdou nezabubaní hoši, veselí a rozjaření, nafoukaní, jsou zde jako doma. Statisíce a miliony mrtvých křesťanů a Evropanů v boji proti muslimům, nepředstavitelné materiální škody. A nyní z centra moci Chazarů se řídí muslimská imigrace do Evropy, aby způsobila rozvrat už i těch posledních zbytků křesťanství.
Kdo to je nepřítel?
Mají mít nepřátelé lidská práva? Mají mít = dostat vetřelci odpuštění a toleranci obránců?
Jenže dnes je to postaveno tak, že muslim se nesmí ve jménu havloidů a jejich humanity nazývat nepřítel křesťanství. O křesťanství Chazaři vlastně už zakázali hovořit úplně.
Šéf OSN hovořil ve smyslu, že: "Je škoda, že už zde není Havlovo globální vládnutí a jeho moudrost! Atmosféra v zemi, je prý ale nyní (za Sobotky a Zemana, který vyzývá nyní poslat NATO na Ukrajinu) jiná, je zde cítit globalistický duch, vstřícnost k EU, ne jako za Klause, kdy tento byl i proti globálnímu oteplování."
Tak "nás chválí" nějaký ubožák, chazarský sluha, talián nebo jejich loutka.

intuitivní pedagogika

(učitelka, 2. 4. 2014 10:27)

Všechno přeháníte. Když řeknu, že žáci nemusí chodit přijít do školy přesně na minutu, tak tím přece neříkám, že tam přijdou, až někdy večer, když tam učitelé nebudou.
Přijdou prostě bez ranního stresu třeba o 15 minut později. Až se v klidu nají nebo umyjí. Není třeba být ve škole přesně na minutu.
Nebo na otázku kolik je 6+6 přece dítě může odpovědět i tak, že nyní se zabývá jinou problematikou nebo že raději bude mít jiný okruh činnosti. Ne zrovna matematiku. proč by vám mělo dítě odpovídat vztekle či nezdvořile? To mi podsouváte něco, co tam není.
Copak nevnímáte v intuitivní pedagogice přesah určitého duchovna a svobody, kterou tam dítě vnáší?
Děti je čistší než dospělí. Proč by dospělí neměli naslouchat dětem? Existuje nějaké čínské přísloví, kde se říká, že největší mudrc se učí od dětí. Dítě má otevřeny božské světy, vnímá je a a to zprostředkovává dospělým. A ti by dětem měli s pokorou naslouchat. Neslyšel jste o indigových dětech? Ty jsou moudré a radí lidem co a jak by měli dělat, protože lidstvo se již vzdálilo lásce a bohu.

Re: intuitivní pedagogika

(zmp, 6. 4. 2014 10:37)

Přehlédl jsem jeden příspěvek, takže to nyní napravuji:
Pravidla a deklarace jsou o možnosti. Řeknete-li, žáci nemusí chodit do školy přesně, aniž vymezím nějakou časovou toleranci, pak připouštím cokoliv. Moje přehání v tomto směru má jen poukázat na absurditu takové deklarace...
Také je mi záhadou, jak jste přišla na to, že přijít o 15 minut později znamená přijít bez ranního stresu? Znamená to snad, že dochvilné děti chodí do školy vystresované? Posuneme-li začátek vyučování o 15 minutu pro všechny, budete tento nesmysl stejně hlásat dál...
Na otázku učitele může dítě odpovídat nezdvořile nebo vůbec, právě proto, že může, protože mu to dovolujete. To vám nepodsouvám, to tam je...
Dítě do žádné pedagogiky (ani intuitivní) nevnáší nijaký přesah. Dítě očekává veškerý přesah od svého vychovatele. Vychovatel, kterého děti přesahují není vychovatel, ale blázen...
Mudrc naslouchá dítěti protože je moudrý. To „intuitivní pedagog“ ani náhodou není. Spíše naopak.
Dítě, zejména předškolního věku, má sice otevřené božské světy, avšak vůbec jim nerozumí, takže nemá co zprostředkovávat dospělým. Dítě naopak očekává od dospělých vysvětlení toho co vnímá. Umí-li však dospělý pouze s pokorou naslouchat, pak potřebám dítěte nemůže vyhovět a neměl by v pedagogice zaclánět (zabírat místo schopnějším).
O indigových dětech vím. Nejsou to však děti, které nám „rádoby pedagogové“ ve svých a jiných sdělovacích prostředcích podstrkují. Takzvané rady těchto dětí nejsou než naučené a zcela pitomé fráze o lásce, bohu a jiných bubácích.
Tvrdíte-li, že se „lidstvo již vzdálilo lásce a bohu“, ale Vaše tzv. „indigové děti“ nee, pak ty Vaše indiga nemohou být lidmi (součástí lidstva). Pro jejich pitomé žvásty však nemohou být ani „nad-lidmi“. Čím tedy jsou?

demokracie

(rebel, 3. 4. 2014 22:22)

Demokrat hlásá: Ačkoli s vaším názorem nesouhlasím, budu se rvát za to, abyste svůj názor mohli říkat.
A ohledně toho, jak lidé nadávají na zastupitele: Proč si je tedy volí? Všichni tam kradou a lžou, korupce, samé dohazování zakázek kámošům atp. Lidé nadávat budou, ale dokola si volí pány.

Re: demokracie

(zmp, 5. 4. 2014 10:50)

Rvát se sice demokrat nebude, ale také mu nebude mu vadit, že hlásáte svůj názor, pokud nemáte žádné posluchače. Abyste je měl, o to se také rvát také nebude, bude se však úzkostlivě starat, abyste je neměl. Výsledkem jeho „starostlivosti“ pak je, že si lidé volí ho, nikoli Vás, nikoliv sebe.

Anastázie

(učitelka, 2. 4. 2014 10:33)

Neslyšel jste ohnutí Anastázie? Tam děti sami staví a organizují svoji školu v přírodě. Děti intuitivně vědí, co je správné. Nemusíme je stále někam tlačit. Proto je např. ten název "nevýchova" nebo unschooling. Tady nejde o to, že děti nevychováváme, ale o to, že jim dáváme prostor růst v lásce a svobodně. Není nutné stát dítěti za zadkem a nedůvěřovat mu, že bez našeho přispění neudělá jediný správný krok.

Re: Anastázie

(zmp, 5. 4. 2014 10:42)

Ponecháme-li děti vyrůstat na ulici jako plevelu v poli, pak tam na ulici děti organizují „svoji školu v přírodě“ a skutečně z nich vyroste plevel.
Děti sice nevědí, co je správné, ale cítí to (nikoliv intuitivně) a proto se ochotně podřizují autoritě dospělých. Pokud jim tuto autoritu vezmeme a nahradíme učenou frází „unschooling“, potud je skutečně nevychováváme, potud jim dáváme naprostou volnost libovůle, svévole a zvůle, která nemá nic společného se svobodou a namísto k lásce vede k nenávisti.
Není nutné stát dítěti za zadkem, ale je nutné na dítě dávat neustále pozor, jako pověstný „anděl strážný“. Důvěřovat můžeme jen dítěti vychovanému, nikoliv nevychovanému parchantovi. Bez našeho přispění udělá dítě správný krok zcela výjimečně a náhodou...

intuitivní pedagogika

(učitelka, 31. 3. 2014 9:07)

Dítě si potřebuje uvědomit svoji osobnost, svoji integritu. To určitě nepocítí při vašem peskování a při vaší výchově, kdy na dítě kladete samé povinnosti, samé: to musíš, to nesmíš. Dítě se potřebuje svobodně nadechnout, pocítit radost. Nesmí být sevřeno jako v kazajce vaší tzv. výchovy. Proto se ta jiná výchova nazývá např. svobodná výchova nebo tzv. nevýchova, tzv. unschooling. Překlad: Do češtiny je možné tento termín přeložit jako učení nebo vzdělávání svobodné, přirozené, nezávislé, dětmi řízené, studenty řízené, zájmy řízené. Dále je možné použít termín odškolení nebo jednoduše žití.
Proto se dítěti nechává prostor, aby si přišlo do školy samo, kdy to pocítí.
Proto, když učitel něco dětem říká, neočekává od dítěte bezpodmínečné zapojení se do procesu vzdělávání.
Když pedagog dítěti položí otázku, dítě mu nemusí odpovědět. Nebo mu odpoví jinak, po svém. Třeba mu řekne to, co právě řeší.

Re: intuitivní pedagogika

(zmp, 31. 3. 2014 12:54)

Pravíte: „Dítě si potřebuje uvědomit svoji osobnost...“
Z vašich slov vyplývá, že si díte svoji osobnost ještě neuvědomuje, že se tomu má naučit mj. ve škole. Fňukáním se tomu však nenaučí! Navíc dodávám, že nestačí aby si dítě svoji osobnost uvědomovalo, ale především je třeba pomoci mu, aby ji mohlo rozvíjet. Fňukáním však rozvine jen osobní slabost, změkčilost, nerozhodnost, těkavost, závislost na „vrbách“ do kterých by se mohlo vyplakat atd.
Pravíte: „Dítě si potřebuje uvědomit svoji... integritu.“
Předpokládám, že integritou míníte jeho zařazení do společnosti. Proto se ptám: Jakou integritu si má dítě uvědomit, k jaké má být vychováváno? Integritu školní, nebo integritu ve společnosti dospělých? Rozvineme-li individuálně vrozené vlohy dítěte, nenalezne svou integritu samo?
Kdo nesouhlasí s podporováním dětského fňukání, toho hned obviňujete z peskování a přikazování povinností, z kantorské šikany co dítě smí a co nesmí. To žádnou jinou výchovu neznáte, než jen tyto extrémně krajní „kazajky tzv. výchovy“?
Pravíte: „Dítě se potřebuje svobodně nadechnout, pocítit radost.“
Na radost ve výchově dětí (škola hrou) mysleli již skuteční pedagogové (Komenský či Steiner). Na „volnost při hře“ musí pamatovat každý pedagog operativně, vymezením příslušného prostoru tvrdými mantinely“, aby mu dítě například nevběhlo pod auto.
Říkám záměrně „volnost při hře“, neboť člověk není přirozeně svobodný, ale musí být ke skutečné svobodě teprve vychován. Chce-li však pedagog vychovávat ke svobodě, pak by měl především umět odpovědět na otázku:
Jaký je rozdíl mezi svobodou a libovůli, svévolí či zvůlí?
Pokud odpověď nezná, pak není divu, že nemá nijaké zábrany mluvit nesmysly o věcech, kterým vůbec nerozumí, například slovy:
„Proto se ta jiná výchova nazývá např. svobodná výchova nebo tzv. nevýchova, tzv. unschooling... to je učení nebo vzdělávání svobodné, přirozené, nezávislé, dětmi řízené, studenty řízené, zájmy řízené. Dále je možné použít termín odškolení nebo jednoduše žití.“
Proč vlastně mají děti chodit do školy, proč mají být vychovávané a vyučované? Což jednoduše „přirozeně nežijí“ už divoká zvířata?
Z vašich slov doslova prší to, před čím varovala již antická filosofie ústy Parmenida z Eleje:
„Od cesty zkoumání chci tě odvrátit předem,
po níž se zmítají lidé dvojhlaví, co nic nevědí,
jimž bezradnost v hrudi řídí bloudící mysl,
hluší a slepí zmatenci, nesoudné davy,
pro něž to, co je a to, co není, touž věcí je i různou.“
Z vašich slov doslova prší totální zmatení všeho, v relativní paradoxy:
„výchova = nevýchova, výchova = dětmi řízené, přirozené = umělé (učení), závislé (učení) = nezávislé, svobodné = přirozené (libovůle, svévole, zvůle).
To je naprostý rozvrat veškeré péče a výchovy, který vaše další slova již jen dokreslují:
„Proto se dítěti nechává prostor, aby si přišlo do školy samo, kdy to pocítí. Proto, když učitel něco dětem říká, neočekává od dítěte bezpodmínečné zapojení se do procesu vzdělávání. Když pedagog dítěti položí otázku, dítě mu nemusí odpovědět. Nebo mu odpoví jinak, po svém. Třeba mu řekne to, co právě řeší.
Uveďme konkrétní příklad:
Pan učitel se ptá dítěte, které do školy přišlo o půlnoci: Kolik je 6 a 6?
Dítě otázku zcela ignoruje nebo odpoví: Neotravuj! Nemám náladu. chcípla mi rybička!
Pan učitel praví dětem: Nyní si nakreslíme, jaké má kdo doma zvířátko!
Pepíček se zvedne k odchodu se slovy: Já du na chlemtáka!
Já si myslím: Lepší je malicherný kantor, než „intuitivní pitomec“!

intuitivní pedagogika

(učitelka, 31. 3. 2014 8:47)

Vy byste snad nejraději vychovával děti tvrdou rukou. nechápete, že děti se mají vychovávat tak, jak ony právě náladu a jak i učitel vycítí okamžitou náladu třídy: Tak např. jedna intuitivní pedagožka říká: přišla jsem do školy, přivítala se s dětmi a pak jsem viděla, jak je Evička smutná, zeptala jsem se jí, co se stalo. A Evička mi řekla, že jí umřel křeček. Politovala jsem ji. A přidal se i Pepíček a řekl: A mně zemřel loni králíček. A ozývaly se i další děti, kdo jim umřel a tak vznikla spontánní atmosféra, kdy jsem intuitivně pocítila, že v takové rozjitřené atmosféře bolesti nemohu přeci říci: Tak stačí, otevřete si učebnice a začneme dělat matematiku, jak bylo v rozvrhu. Tak jsme se spolu s dětmi několik dní věnovali otázce života a smrti, vykládali jsme si o krásách i smutných věcech života.
Máte snad něco proti takovému citlivému přístupu ke křehké dětské duši?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »