Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 16

25. 1. 2014

Komentáře

Přehled komentářů

Re: Re: Re: Re: Re: výčitka

(zmp, 16. 10. 2014 10:14)

Kdybych nosil klobouk, tak ho před Vámi musím smeknout.
Návrh založit na našem webu položku typu „zpět do Školy“ sice v našem zákulisí již padl, žádný z navrhovatelů se však neodhodlal navrhnout to v naší diskusi a už vůbec ne s některým z těchto základních pojmů do diskuse vstoupit. Lidé se zpravidla bojí, aby se v takové diskusi neukázalo, že se mýlí. Očekávalo se tedy, že tyto pojmy na našem webu vysázím jako erteple. Problém je v tom, že ke společné shodě na každém z nich musí dospět každý sám, k čemuž mu naše diskuse (vpravdě „oponentní řízení“) může jen dopomoci, nic však za něho neudělá. Nikdo si však dosud netroufl. Přesto, jaksi mimochodem, „spor“ (ohněm a mečem) o takové pojmy v naší diskusi již tu a tam proběhl. Nevzpomínám si však, že by to někdy skončilo shodou, ale zpravidla jen odmlčením jedné strany, navíc bohužel „uražené“.
„A tak, abych se nikoho nedotkl, raději mlčím.“ (J. W. Goethe)
Tak jako se v dnešních školách neučí o „řádu diskuse“, tak se v nich vlastně neučí ani o pojmech „pravda, lež atd.“ Menu které navrhujete by se tedy nemohlo v pravdě jmenovat „zpět do Školy“. Na názvu samozřejmě nezáleží, ale na této Zemi sotva žijí dva lidé, kteří by se shodli například na „definici“ pojmu „pravda“. Proto Kristus na Pilátovu polemickou otázku „Co je pravda?“ neodpověděl. Svým žákům však řekl: „Já jsem pravda, cesta i život!“ Představte si tu reakci, kdyby takto odpověděl Pilátovi.
Kristova slova žákům mj. naznačují, že cesta poznání pravdy a života je ryze individuální („Vezmi svůj kříž a následuj mě!“), že se na těchto pojmech definitivně shodnou až na jejím konci. Aby na konec cesty nedošli a definitivně se neshodli, na tom usilovně pracují hned dva odpůrci (Lucifer a Ahriman) ukřižovaní na Golgotě po obou stranách Krista. A tak, jako „žádný nemůže k Otci než skrze Syna“, tak žádný nemůže ke Kristu, jen skrze (překonáním svodů) Lucifera a Ahrimana.
Dnešním lidem nechybí schopnost (rozum) překonat svůdné či hrůzostrašné iluze obou golgotských zločinců a s nepředpojatostí si tyto základní pojmy pravdivě ujasnit. To, co jim chybí je odvaha, která naopak lidem s nepoctivými úmysly (žoldnéřům obou golgotských zločinců) nechybí...
Nechci Vás chytat za slovo, ani slibovat, že pravdu poznáte na tomto webu. Chci Vás jen varovat, aby jste si dobře rozmyslel, zda a nakolik chcete tyto základní pojmy (a to ostatní kolem nich), jeden po druhém cizelovat právě na našem webu a podstoupit kvůli tomu naše „oponentní řízení“. Mohu Vás ujistit, že i bez takového martyria jste pro naši diskusi přínosem.
Jak pravíte. Skutečnost, že lidé dnes na možnost pravdivého poznání nevěří a stále více se přiklánějí ke skepticismu upadajícímu zákonitě v nihilismus. Tato skutečnost je dána vítězným tažením obou zmíněných zločinců, zejména prostřednictvím současného totalitního školství, totalitních „akademií“ a jejich „teoretické“ vědy. Chce-li dnes člověk poznat a mluvit pravdu, pak musí počítat s tím, že jako český heretik „husita“, bude donucen bojovat doslova „proti všem“! Nikoliv jeho hereze, ale jeho odvaha nám budiž vzorem...

Re: Re: Re: Re: výčitka

(PD, Teplice, 16. 10. 2014 10:16)

…a tím neříkám, že bych té položky v menu sám nevyužíval. Také tím nikoho do ničeho netlačím (úkolování), byl to jen návrh. Pokud by na tom něco bylo, a nejsou ony pojmy již někde někým pravdivě zpracovány, mohl by se každý pojem nejdříve řešit zde v diskusi, třeba…
Může i toto být vlastně jedna malá součást z oné nějaké (zdravé) ''strategie'' - osvěta pojmů.
Protože horší právě je, že ty základní pojmy se na školách neučí, nebo učí, ale špatně (tedy nevím jak v těch alternativních školách)...

Re: Re: Re: Re: Re: výčitka

(zmp, 17. 10. 2014 9:07)

Tyto základní pojmy se neučí na žádných školách. Nikde se také neučí reálně logickému myšlení, takže to logicky lidé (vč. tzv. "vědců") neumí. Proto pravdivě definované pojmy nikde nenajdete. V akademických Slovnících, kde bychom je předpokládali, tyto pojmy buď vůbec nejsou, nebo se "odborné" žvásty o nich odvolávají jeden na druhý, jako v bludném kruhu...

strategie TSO

(rebel, 9. 10. 2014 22:04)

Chci-li dosáhnout něčeho, musím postupvat strategicky.
S ohledem na výsledek osvěty ohledně TSO, mám pocit, že lidé prezentující TSO nepostupují strategicky, ale tragicky.
Kdybyste udělali dobrou prezentaci, tak TSO určitě zaujme více lidí, než jen těchto pár na webu.
Připadá mi, že jste neschopní a celkově to TSO propagujete špatně. Něco prostě děláte špatně. Není přece možné, aby tak geniální myšlenka skoro nikoho, doslova skoro nikoho nezaujala. Tady není něco v pořádku. Největší kravina si přitáhne desítky, stovky lidí. Slyšel jsem říkat, že i nejpitomější knížky se v čr prodá 500 ks. A Vy tady nejste schopni představit TSO tak, aby aspoň těch 500 lidí oslovil.

Re: strategie TSO

(zmp, 10. 10. 2014 8:25)

V „ostatní diskusi“ (Filosofie + duchovní věda 27) je následující příspěvek:
Re: Re: Re: Re: umění+umění
(PD, Teplice, 8. 10. 2014 12:03)
Cituji: „...kolemjdoucímu jednotlivci (neznámému jinému stromu) zachutná na tomto webu jeho jablko (metodika TSO) - prostě pozná, že tato jablka (v této věci) jsou třeba lepší, nežli ta jeho a naroubuje si je na sebe (přijme metodiku TSO)… více těchto jedinců (stromů) pak může založit onen sad - obec TSO.“
Zde máte výborně vystiženo, jací lidé mohou založit TSO. Přesně takové lidi chce náš web oslovit. Kdo naletí na „strategicky dokonalou reklamu“ a mizerný obsah propagovaného zboží ho dodatečně neodradí, ten se může jen k založenému TSO přidat, nemůže ho však založit. Takové lidi náš web neosloví. Tutéž kvalitu mají lidé, které zaujme „strategicky dokonalá propagace TSO“, nikoliv samotné TSO. Tací na našem webu byli, avšak zákonitě (někteří i po delším čase odpadli)...

Re: Re: strategie TSO

(rebel, 10. 10. 2014 22:49)

Takže tvrdíte, nebo držíte se toho, co si myslíte, že je nosné: že strategie je naho...uby?
Nač by pak byla strategie?
Vy tady bagatelizujete strategii.
Schováváte se za svoje zažité fráze...
Já tvrdím: nemáte strategii a děláte to špatně....
nezlobte se na mne...

Re: Re: Re: strategie TSO

(zmp, 11. 10. 2014 10:57)

Stejně dobře jako Vy strategií, by mohl podvodník argumentovat podvodem:
„Nač by pak byl podvod?“
Tím nechci nic říci proti „strategii“, ale proti Vaší strategii jakou prosazujete „strategii“.
Protože TSO je o individuální svobodě, není možné ho lidem vnucovat strategicky. Chceme-li lidem dopomoci ke svobodě, nemůžeme na ně vymýšlet strategii jak ho někam vmanipulovat proti jeho vůli. Není to přece náš nepřítel, kterého chceme porazit.
Ve věci výchovy lidí ke svobodě je nejlepší strategií zavedení TSO. Jakou jinou strategii chcete zavést, pro zavedení strategie?
Máte pravdu v tom, že nemáme strategii (zavedené TSO).
Nemáte však pravdu v tom, že pro zavedení strategie (TSO) pracujeme špatně tím, že jsme propracovali jen metodiku konkrétní strategie (TSO).
Nezlobíme se na Vás, přestože Vy se zlobíte na nás...

Re: Re: Re: Re: strategie TSO

(neexistence strategie pro TSO, 11. 10. 2014 21:29)

Píšete:
"Máte pravdu v tom, že nemáme strategii (zavedené TSO)."

= Pro vás splývá v jedno: zavedná TSO je strategie.
Ale vážení, to je hrubý omyl.
Já tu hovořím o strategii, JAK lidem říci o TSO a JAK zavést TSO.
Je nutno mít strategii pro osvětu o TSO. Strategii, jak zapojit občany do dění a aktivit, do řešení a rozpracování jednotlivých dílčích problémů, řekl bych: do kuchyně TSO. Nedokážete oslovit cílovou skupinu.
Neumíte oslovit a zaujmout....nevíte JAK. A opakuji to jasně: Nemáte strategii.
Mluvíte česky, ale přesto jinou řečí...ne, že lidé vám nerozumí. Vy nerozumíte lidem.
To není o tom, že lidi by to nezajímalo.
Jasně: Je přeci velmi jednoduché říci: Nejsou lidi. Občané ještě nejsou zralí atp.
Jen si něco namlouváte. Je to váš allibismus.
Sami před sebou si pak lžete. Myslíte si, že tak omluvíte svoji neschopnost?

Re: Re: Re: Re: strategie TSO

(noe, 11. 10. 2014 23:51)

Také bych si dovolil přiložit polínko ;-) s tím, že stále předhazovaná metodika jsou vlastně jen obecné principy, o jejichž praktickém rozpracování pro jednotlivé "organismy" nemůže být ani řeči.

Mám totiž VIZI: spokojený (trojčlenný) pes :o) (= "METACÍL").

Můžu mu sice prostě předhodit kost (či mamuta) a mít klid, ale lepší je STRATEGICKY mamuta zpracovat, aby se pes nepřežral nebo neotrávil zkaženým mamutem (= dlouhodobý CÍL, záměr činnosti k dosažení cíle).

K tomu zvolím vhodnou momentální TAKTIKU "JAK" - uvařím, vyudím, naložím a budu házet po kouskách tak, aby mě nepokousal a stíhal trávit (= plánovité dílčí způsoby a postupy)...

K tomu ovšem potřebuji šikovnou kuchařku; když není živá, :o) tak aspoň psaná (= METODIKA = obecný návod pro kdejaké nemehlo "JAK uvařit, aby psovi šmakovalo a naložit, aby vydrželo").

Proti protiargumentu, že pes je nesvobodný blbec, kterého je dovoleno manipulovat, si dovolím ocitovat autoritu: "Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli." (Jan 16:12) + "To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo." (Jan 16:25)

Re: Re: Re: Re: Re: strategie TSO

(zmp, 13. 10. 2014 9:17)

Trochu komplikovaně, ale v podstatě dobře.
Metodika je kuchařka. Jakmile se lidé naučí vařit podle ní, stanou se tvořivými kuchaři a jejich společná kuchyně se stane vyhlášenou jinou příchutí. Cílem totiž není kuchařka, ale kuchař, jenž je současně spolu-konzumentem svých výtvorů (nesežere mu je žádná celebrita). Společným cílem všech kuchařů bude reálná vnitřní a vnější individuální svoboda!

volit od 16 let?

(rebel, 26. 9. 2014 8:23)

Je skotské referendum, kde poprvé mohli hlasovat i šestnáctiletí, inspirací? V otázce, zda snížit věkovou hranici pro volební právo na 16 let, se čeští politici rozcházejí. Zatímco levice mladým lidem příliš nedůvěřuje a podmínku 18 let chce ponechat, strany od středu napravo by nedospělým politické rozhodování umožnily. Někteří politici se domnívají, že snížit nutný věk pro možnost volit je cesta, jak mladým lidem přiblížit politiku.
Podle nějakého poslance by mohli rodiče hlasovat i za své nezletilé děti. Kolik jich mají, tolikrát by mohi hlasovat.

„Je to k debatě. Stojí to za to. Já si nemyslím, že šestnáctiletí jsou více ovlivnitelní než padesátiletí. Někteří šestnáctiletí mají pevné názory,“ řekl další poslanec.

Mladí by měli právo rozhodovat o tom, v čem a jak budou žít. Proč by za ně v 16 měli rozhodovat rodiče? A proč by nemohli volit i děti?
Jak se na to díváte z pozice TSO?

Re: volit od 16 let?

(zmp, 26. 9. 2014 11:52)

Rozhodnout o tom v čem a jak budeme žít, nelze volbou jednou za 4 roky. O takových věcech musíme rozhodovat operativně několikrát denně, ovšem jen každý sám za sebe. Něco takového umožňuje pouze naše metodika TSO.
Kdo hlasuje v kabaretních totalitních volbách je zcela lhostejné. Nikdo tu totiž nehlasuje na základě pravdivých informací a už vůbec ne o tom, co ho týká. Vyjde-li totalitní volba náhodou jinak, než si přeje elita, tak se volby prostě zfalšují. Jak řekl Josef Visarionovič: „Není důležité kdo hlasuje, ale kdo hlasy sčítá!“
Naše metodika TSO praví: Ani v rodině nesmí nezletilí rozhodovat o tom, v čem a jak budou žít! O tom za ně musejí rozhodovat zletilí (vychovatelé). O zletilosti (nejméně 21 let) rozhoduje především schopnost individuální svobody (odpovědné samostatnosti)...

kurzarbeit = zázračný recept na nezaměstnanost?

(rebel, 25. 9. 2014 8:43)

Známý miřekl: Než složité TSO není lepší kurzarbeit?

V Německu pokládají kurzarbeit - čili zkrácení pracovní doby - za zázračný recept na udržení zaměstnanosti, i když je to před lety přišlo na miliardy eur. V České kotlině se na tom zúčastnění nemohou domluvit.


Už dlouho se mezi politiky a zástupci Svazu průmyslu a dopravy mluví o podpoře pracovních míst ve firmách, které se dostávají do potíží. Šlo by o to, že by se v rámci kurzarbeitu zkrátil pracovní týden na čtyři nebo i méně pracovních dnů a ušlý příjem zaměstnancům firem doplácel stát ze zvláštního fondu. Pro zaměstnance to v podstatě znamená, že nemusí jít do fronty na úřad práce, jsou schopni zaplatit své běžné výdaje a pro firmu, že nemusí kvůli ekonomickým potížím propouštět své špičkové zaměstnance. Dokonce se k tomu sama zavazuje.

Při poslední krizi najelo Německo na systém, kdy stát při kurzarbeitu dorovnával zaměstnancům dvě třetiny ušlé mzdy a za danou firmu platil polovinu sociálního pojištění, které jinak odvádí státu. Zvýhodněny přitom byly rodiny s dětmi. A německý stát nemusel vydávat nikterak odpudivé statistiky z trhu práce. Státní dotace pomohly zachránit přes milion pracovních míst.

Už dříve ale myšlenka kurzarbeitu narazila u některých ekonomů. Ti ji považovali za nesystémové řešení. Říkají: Tento způsob řešení nezaměstnanosti je spíše kontraproduktivní, nenutí firmy snižovat náklady a zefektivňovat svou výrobu, naopak zatěžuje státní rozpočet. Tím, že dotujete firmy, které přišly o zakázky, samozřejmě podporujete ty neúspěšné a trestáte ty úspěšné, které to ze svých daní budou hradit.

Re: kurzarbeit = zázračný recept na nezaměstnanost?

(zmp, 25. 9. 2014 11:20)

Máte pozoruhodné známé, mimořádně vstřícné vůči totalitním šidítkům. Proč by měl jateční dobytek usilovat o svobodu? Není lepším „systémovým řešením“ dát mu trochu víc volného prostoru ve výběhu a garantovat dostatek žrádla (odpadků ze stolu elit), než je učit přemýšlet?

islám jako středověký, resp. paralelní projekt NWO?

(rebel, 25. 9. 2014 8:16)

Je Islám středověký resp. nyní paralelní projekt NWO?

Prý: Islám dělí svět na dvě části. Dům míru a Dům války. Dům míru je svět kde vládne Islám a je nastolena Sharia. Dům války je ostatní svět. Ti, co se nás pokouší zislamizovat nám podle vzoru "uchráníme vás od věčného zatracení v pekle", prokazují laskavost. Oni musí Islám šířit, to jim nakazuje víra a to jakýmkoliv způsobem. Až Islám ovládne svět bude svět místem míru - vymizí Dům války, tedy důvod bojovat. Tady vidíte proč vám muslim může směle tvrdit, že mluví pravdu, že šíří náboženství míru, díky své laskavosti uchrání vás od žití v bludu a můžete se cítit dobře.
Připadá mi, že ideologie islámu je obdobná, jako NWO, kde se tvrdí, že až bude jedna světová vláda, svět bude jedna velká vesnice, nebude pak stát náros proti národu jako dnes, nebude tedy proti komu bojovat a bude velký věčný mír, jeden vládce světa, jeden hodný pán (vyvoleným národem očekávaný Mesiáš, nikoli neuznávaný Ježíš Kristus), který nás všechny bude řídit a vést k světlým zítřkům.

Aby nakonec NWO a islám nebyl projektem jednoho spikleneckého centra:-)
jak se to ostatně stejně tvrdí.

Re: islám jako středověký, resp. paralelní projekt NWO?

(zmp, 25. 9. 2014 11:04)

Řekl bych, že se v Domě míru válčí víc než v Domě války. NWO totiž už dávno existuje (funguje), byť dosud neoficiálně.

nový Občanský zákoník?

(rebel, 25. 9. 2014 8:34)

Slovo nový by se snad ve mělo spojovat se synonymem jako lepší, výhodnější, příjemnější, hezčí:-)
Za současné totality je to naopak:
Např. "Nový" občanský zákoník...
Jeho novost spočívá např. v tom, že stále musíte hlídat svůj majetek.
Místo zjednodušení, je ulehčena zlodějna. Všichni občané jsou uvrženi do větší nejistoty.
Strach...to je to kouzelné slovo, kterým totalita znehybňuje všechny lidi, uvádí je do stavu apatie, rezignace...
Toto je právní konstatování na základě "Nového" občanského zákoniku:
„Pokud občané pravidelně nehlídají svůj zápis v katastru nemovitostí, již po 20 dnech od podání návrhu může být nový majitel zapsán. Podvedený vlastník musí při obraně svého majetku počítat se žalobami, soudy a náklady 50 až 100 tisíc Kč za proces a po 3 letech od provedení změny s definitivní ztrátou svého majetku".

letecký den NATO v ČR

(rebel, 21. 9. 2014 18:08)

Prezident čr navštívil jakýsi jarmark s vojenskou technikou a oslavou NATO a války. Pochvaloval si vysokou účast občanstva, snad kolem čtvrt milionu hlav.
Je mi jasné, že řvoucí motory tanků na střílení občanů, vrtulníků a stíhaček na bombardování občanů uchvacují svojí démoničností řady čumilů a příznivců motorů, techniky, válek atp. Lidé touží po těchto věcech.
Na přednášku o TSO když přišlo občas 10 lidí, tak to byla sláva.
Prostě na TSO nejsou lidi, prostě to nejde. Nebo je to málo a nevhodně popularizováno?

Re: letecký den NATO v ČR

(zmp, 22. 9. 2014 8:18)

Lidé jsou fascinováni technikou, ne kterou se mohou s potěšením koukat, aniž u tohu museji přemýšlet. S TSO je tomu naopak.

kly

(rebel, 21. 9. 2014 17:58)

V nějaké ZOO spálili za 100 milionů Kč klů z nosorožců, aby tím prý dali najevo, že kly jsou vlastně bezcenné zboží a jejich léčivé aj. účinky jsou bludy.
Právě tím, že ZOO neprodala kly, ale spálila, tak se nezapojila do řetězce obchodů s kly. I kdyby je prodali oficiálně, tak to nechtěli udělat.
Mnozí lidé ale namítají, že to byla pěkná blbost, protože za utřené peníze se mohlo pořídit mnoho užitečného pro ZOO.
Jaký je Váš názor?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »