Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 16

25. 1. 2014

Komentáře

Přehled komentářů

Re: odůvodnění odtržení území separatisty

(zmp, 8. 9. 2014 8:55)

Mnohé státy mají v ústavě možnost takového osamostatnění a přece ji téměř nikdo nevyužívá. Pokud osamostatnění v podstatě nic nemění (neřeší), nemá fakticky nijaký smysl.
Vámi navrhované „závazky k dodržování norem“ vyžadují nadnárodní moc (zákonodárnou, soudní a výkonnou). Koho navrhujete?

Re: Re: odůvodnění odtržení území separatisty

(odtržení = osamostatnění území, 9. 9. 2014 9:00)

Je mi jasné, že bude-li někdo (mít moc) rozhodovat o území jiném, než je obec, ve které bydlí, tak je to špatně. Sice občané v obci se třeba také domluví, že mohou v nějaké vedlejší obciu dělat pořádek, jestliže tam budou třeba grázlové, kteří budou ubližovat vlastním lidem a ti lidé v té jiné obci nebudou mít už sílu se klice grázlů postavit. Pak by druhá obec mohla pomoci, nebo ne?
A obdobně je to i nyní na mezinárodní, mezistátní úrovni.
Prostě i tam se postaví vedlejší stát na pomoc jinému. Ale je mi jasné, že tady už nerozhodují obyčejní občané, ale vládnoucí = mocné elity. A ty mají diametrálně odlišné cíle, než ti obyčejní bezmocní občané. Ačkoli se mocné elity tváří, že jako plní vůli lidu a a vydávají podvodnou manipulací v masmédiích své zájmy za zájmy lidu. A lid to ve většině akceptuje, a nechá se tak lid (tzv. veřejné mínění) oblbnout.

Re: Re: Re: odůvodnění odtržení území separatisty

(zmp, 9. 9. 2014 10:58)

Dělat pořádek v obci z jiné obce je běžná totalitní „koloniální“ praxe. V rámci ČR dělá pořádek ve všech ostatních obcích obec Praha...

Re: Re: Re: Re: odůvodnění odtržení území separatisty

(Pavel Derkač, 14. 9. 2014 10:56)

I jak nyní ve Skotsku - lidé tam s transparenty ‘'End London rule’’ atd…
A v médiích nadpisy jako - ''Británii děsí skotské sbohem’’…
No, raději bez komentáře…

Nejprve změnit sebe?...pokračování

(PD Tce, 8. 9. 2014 9:39)

Názory do porady:

k (noe z 4. 9. 2014 1:21) Nejprve změnit sebe?

K třetí odpovědi - Řekl bych, že metodika TSO (dolní trojnost) a pojmy v ní jsou myšleny v rámci relativních projevů zde na Zemi…i pojem ‘’svoboda’’ - svoboda národa - díky tomu i existence národa…

Jde asi i o to, že zde na Zemi je potřeba co nejvíce umožnit člověku prožívání ''ohleduplné relativní svobody'' (asi nejlépe v rámci metodiky TSO, na nic ohledu-plnějšího jsem zatím nenarazil), nežli mu (lidem) to neumožnit (v totalitě).

A že rodina vykazuje vnitřní trojnost, kde dominantní složkou je ta kulturní, proto je rodina v kulturní sféře (viz. ústava TSO příloha č.01).

Re: Nejprve změnit sebe?...pokračování

(PD Tce, 8. 9. 2014 14:14)

Tedy lépe v tomto duchu :
Jde asi i o to, že zde na Zemi je potřeba si co nejvíce umožnit prožívání ''ohleduplné relativní svobody'' (asi nejlépe v rámci metodiky TSO, na nic ohledu-plnějšího jsem zatím nenarazil), nežli si to neumožnit (v totalitě).

ozbrojení občanů v obcích

(rebel, 7. 9. 2014 10:18)

Jestliže dnes vidíme, že miliony lidí prchá ze svých domovů před nějakými útočníky, miliony lidí umírá pod útoky snad jen několka desítel tisíc ozbrojenců, tak se mi stále vtírá namysl švýcarský model obrany, kdy každý občan má doma samopal nebo kulomet, obce mají ve výzbroji inějaké težké zbraně. Není toto cesta? Kdo by si dovolil napadnout třeba Švýcarsko? Tam si brání občané své domovy se zbraní v ruce. Takto by měli byt organiozvaní všichni lidé. Aby je nikdo nemohl přepadnout.
Třeba v Libyi aj. kdyby měliobčané doma zbraně, kdo by je mohl okupovat, kdo je mohl napadnout? Proč třeba Kadafi nedal lidem zbraně, aby si bránili svoji životní úroveň, domovy? Nebo to se centrální moc bojí občanů? V čem je problém?

Re: ozbrojení občanů v obcích

(zmp, 8. 9. 2014 8:49)

Švýcarsko nikdo nenapadá nikoliv proto, že jsou tam občané ozbrojení, ale protože tam „mocnáři“ mají v bankách bezpečná konta. Nejsou to zbraně, co vyvolává občanské aj. války. Jsou to peníze, za něž se najímají žoldáci. Neuzavřeme-li bankéřům a „zástupcům lidu“ finanční toky, nemůžeme si být jistí dnem ani hodinou.

Čína jako strategický partner pro ČR?

(rebel, 3. 9. 2014 13:48)

Nedávno proběhlo Česko - Čínské obchodní forum.
Byla tam spousta firem a podnikatelů či co to bylo za lidi z obou stran.
Zjistilo se, že Čína je nepostradatelná, že bez spolupráce s Čínou se skoro zastaví svět. Čína je pro nás prý obrovsky důležitý partner - obchodní. Bude "nám" prý pomáhat se stavbou dopravních uzlů, dálnic, žel. tratí nebo co. Další oblasti strojírenství, energetika aj.
To opravdu potřebujeme "strategické" partnery v Číně nebo na Měsíci? Proč máme budovat pevné obchodní vztahy?
Copak je problém vybudovat vlastní silnice, tratě, strojírenské podniky? To nám sem musí jezdit stavět Asiaté?
Nebo jde spíše o vytvoření 5. kolony? Budou zde mít svoje lidi, kteří umějí česky, znají problematiku, budou zde mít svoje fabriky, území patřící jejich "podnikatelům"...
Z hlediska informací RS, že válka USA s Ruskem není nevyhnutelná, ale že válka USA s Čínou je nevyhnutelná, a jestli Evropa bude americká, bude atak veden nejdříve přes Evropu. Nebude-li americká a bude-li v Evropě vládnout jiný duch - svobody, křesťanství, samsoprávných obcí na způsob TSO, potom prý atak přes Evropu nepůjde. Z tohoto pohledu bych to chápal tak, že Čína chce možná navázat i dobré vztahy a pokusit se neútočit na Evropu. Chce Čína pomoct nebo je to spíše nepřítel, který chce získat území a moc v Evropě přes 5. kolonu složenou z podnikatelů? (mj. Evropu nyní EU ovládla organizace, která původně vznikla jako ekonomické Evropské sdružení uhlí a oceli).

Re: Čína jako strategický partner pro ČR?

(zmp, 6. 9. 2014 11:15)

Uměle vyvolaná nepostradatelnost. Čína se hospodářsky zmohla nikoliv tím, že jí Anglie vrátila Honkong, ale tím, že v ČR (ale i v ostatní západní Evropě a v severní Americe), bylo národní hospodářství prakticky zlikvidováno.
To, co je tímto trendem sledováno, není budoucí válka, ale „vývoz“ tradice čínského otroctví zaměstnanců...

nový Občanský zákoník

(rebel, 3. 9. 2014 14:05)

Od 1.1.2014 funguje nový Občanský zákoník. Ten starý měl cca 800 §, nynější přes 3000 §! Připravovaly ho stovky lidí cca 12 let! Prý bude trvat dalších cca10 let, než bude uveden do života, protože musí nejprve nastat to, že po rozsudku 1. instance se člověk odvolá, rozhodně soud 2.instance, dojde k opětovnému odvolání, pak teprve to může dojít až k ústavnímu soudu. Ten pak rozhodne a to je pak tzv. ústavní precedent, kterým se všichni závazně řídí. A to bude asi za 7-10 let. Tak takhle se zde soudí.
Angolasaské právo stojí jen na třech zákonných pilířích a spoustě cca stovkách případů (tzv. prededentů), které se staly a jsou příkladem, jak se mají soudit.
Mezi precedenty platí hierarchie: nejsilnější a přímo z Ústavy závazné jsou judikáty Ústavního soudu, pak následuje judikatura obecných soudů a nejslabší právní sílu mají precedenční rozhodnutí správních úřadů.).
Tedy je závazné soudní rozhodnutí třeba z roku 1890!
Jaké je podle Vás lepší, právo tzv. kontintální - jako v čr, kde jsou tisíce paragrafů a zákonů, nebo to anglosaské?
TSO vlastně také soudí na základě precentu a má kritérium, že nidko nesmí být poškozen.

Re: nový Občanský zákoník

(zmp, 6. 9. 2014 11:07)

V totalitě nemůže být žádný zákon spravedlivý, žádný precedent nemůže plně odpovídat jinému konkrétnímu případu...

nepominutelní dědicové

(rebel, 3. 9. 2014 14:10)

Všiml jsem si, že v pilířích TSO ani v Ústavě TSO nikde není zmínka o tom, jak bude probíhat dědické řízení.
V čr je to dosti složitá věc. Jak bude např. dědit rodina, když zůstavitel nenechal žádnou závěť? Jaké podíly dostanou děti, partner, přip. rodiče aj?
A nebo, co když bude chtít zůstavitel odkázat majetek někomu, ne své rodině, ne tzv. nepominutelnému dědicovi, ale někomu zcela cizímu?

Re: nepominutelní dědicové

(zmp, 6. 9. 2014 11:03)

V TSO není třeba plnoprávným občanům takové věci předepisovat. Zcela přirozeně budou respektovat především vůli zesnulého, na druhém místě pak právo nejbližšího příbuzného. Vznikne-li kolem dědictví spor, rozhodne ho občanský soud.
V totalitě nemůže být žádný zákon ani precedent spravedlivý.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jakou cenu má udržení celistvosti státu? Kolik životů dětí a žen musí být obětováno za jeho celistvost?

(zmp, 1. 9. 2014 10:32)

Rozumím-li Vaší „brutální upřímnosti“ správně, pak tu stavíte do vzájemného kontrastu dva druhy vražděných zvířat:
- zvířata žijící „nesvobodně“ ve „zvířecích koncentrácích“, porážená i s mláďaty na jatkách
- zvířata žijí „svobodně“ ve „volné přírodě“, lovená i s mláďaty prérijními indiány
Pominu-li otázku, zda je vůbec možné u zvířat mluvit o svobodě, nerozumím Vašemu závěru, že si lidé „vesele plnili břicha“ jatečními zvířaty. Zlatí indiáni si ulovenými bizony břicha vesele neplnili?
Možná tím chcete zdůraznit utrpení jatečních zvířat ve „zvířecích koncentrácích“, zatímco indiáni je nechali žít volně v přírodě a pouze je lovili. Zde však musím připomenout, že tito indiáni lovili také lidi „nepřátelských“ kmenů, které zabíjeli velmi pomalu s neslýchanou ukrutností, aby „získali jejich sílu“. Jedinou výjimku tu představuje „indián džentlmen Vinetou“ od Karla Maye. Sílu zvířete jeho umučením totiž (dle přesvědčení indiánů) získat nešlo...

Re: Jakou cenu má udržení celistvosti státu? Kolik životů dětí a žen musí být obětováno za jeho celistvost?

(noe, 3. 9. 2014 18:52)

Především stavím do vzájemné souvislosti vraždění zvířat a lidí; úcta k životu je podle mě nedělitelná a svévolné vraždění či mučení z rozmaru či "kulturní zvyklosti" ničím neobhajitelné barbarství, lhostejnost a lenost - zejména když dnes existují skvělá veganská jídla a možnost SVOBODNÉ volby. Stále však existují "kultury", které jsou k utrpení zvířat hluché (stačí podívat se na nějaké video z "přípravy" psa či kočky nebo z "košerování" krávy - možná by se vynořila spojitost např. s podřezáváním rukojmí a totožnou temnou silou v pozadí obého)... Jinak vzájemné zabíjení se lidí zřejmě funguje "oko za oko", u zvířat je však karmický zákon sporný - ale utrpení asi ne (ba se dokonce domnívám, že zvířecí utrpení je "absolutní", protože zvíře jednak žije přítomností, jednak nemá možnost "duchovní útěchy").

Re: Re: Jakou cenu má udržení celistvosti státu? Kolik životů dětí a žen musí být obětováno za jeho celistvost?

(PD Tce, 5. 9. 2014 12:27)

Na veganství snad upozorňoval i RS. Prý tato volba stravy (mimo určitou léčbu apod.) může člověka odvádět od jeho úkolů a od poslání zde na Zemi…V rámci svobodné volby se pak optimální volbou stravy zdá být vegetariánství…

Re: Re: Jakou cenu má udržení celistvosti státu? Kolik životů dětí a žen musí být obětováno za jeho celistvost?

(zmp, 6. 9. 2014 10:50)

Zabíjení zvířat nemá karmické následky, neboť masožravá zvířata by svou karmu nemohla nikdy vyrovnat. Utrpení zvířat musí každý, kdo je způsobil (včetně zvířat), prožít sám na sobě v tzv. „kamaloce“. Nejde tedy o nezabíjení zvířat, ale o nezpůsobování jejich utrpení špatným zacházením, přičemž špatnému zacházení šelem nelze zabránit, nechceme-li mít šelmy jen ZOO.
A protože zvířata nemají „já“, ale jen skupinovou duši, prožívají svou smrt úplně jinak než lidé. Vzhledem ke své skupinové duši jsou vlastně nesmrtelná (pokud nevyhyne celý druh). Smrt jednotlivého zvířete je pro skupinovou duši podobnou událostí, jakou je pro člověka odstřižení nehtu. Za sebe musíme říci, že vždy budu (jako masožravec, vegetarián i jako vegán) zabíjet dotěrné komáry a mouchy, klást pasti na myši atp...
Jistě Vám neuniklo, že lidí na Zeměkouli přibývá. Dnes je nás už prý 7 miliard. Tato skutečnost má za následek decimování zvířat zabíráním jejich životního prostoru. Toto decimování probíhá tak, že zvířata, zejména jejich mláďata trpí a umírají hladem. Takové decimování stavu se nevyhýbá ani domestikovaným zvířatům. Jakou katastrofu pro stavy koní představovalo například zavádění motorů v armádě. Ještě více zdecimujeme domácí zvířata, přestaneme-li konzumovat maso, vejce, med, mléko atd.
Posuzujeme-li věc obecně, zdá se, že v každém případě máme co dělat s katastrofami. Posuzujeme-li věc konkrétně, pak musím říci, že je na svobodném rozhodnutí každého jednotlivce, zda chce, či nechce jíst maso (atd.), je však třeba ho hnát k odpovědnosti za utrpení, které zvířatům způsobuje. Taková volba jednotlivce však zmíněné katastrofy v říši zvířat neřeší. Je tedy třeba na věc pohlížet z vyššího nadhledu...
Nechce-li člověk konzumovat maso, dávám přednost vegetariánství. Veganství se mi jeví jako intelektuální extrém. Koluje po internetu přednáška nějakého amerického vegana, nazývaná zpravidla „nejlepší přednáška na světě“ atp. V životě jsem tolik nesmyslů v jednom projevu neslyšel. Ani u politiků...-

nejprve změnit sebe?

(rebel, 21. 8. 2014 12:37)

Při rozhovoru s jedním člověkem mi tento řekl: nezajímá mne TSO stejně jako řadu dalších lidí. Ty jsi zahleděný jen něco měnit a furt jsi nespokojený. To jediné, co můžeš, je změnit sám sebe.
Na to jsem mu řekl: Ale žiješ mezi lidmi, a tam je nastaven zločinný systém.
On řekl: Proto mne ani jiné lidi neosloví TSO. Ty si stále meleš svou...totiž nechápeš, že na prvním místě je: Změň sám sebe. A tím změníš vše kolem sebe.
Pak bude i TSO, když by všichni na sobě pracovali. Chytil jsi to za špatný konec. Ty chceš nejprve měnit svět.

Re: nejprve změnit sebe?

(zmp, 22. 8. 2014 14:50)

Přesně na tuto otázku jsem tu již jednou odpovídal...
Ten člověk má pravdu v tom, že to, co můžeme sami změnit, jsme především my sami. Je tedy třeba především změnit sám sebe.
Nemá však pravdu v tom, že se tím změní svět.
V jeho slovech je následující protimluv:
„Změniš-li sám sebe, ve svém nitru, změníš vše vně kolem sebe.“
Z jeho slov vyplývá nesmyslná rovnice:
v nitru = vně


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »