Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 16

25. 1. 2014

Komentáře

Přehled komentářů

Re: bankéři a peníze

(zmp, 23. 6. 2014 10:51)

Centralizaci si lze představit jako kruh, plně orientovaný kolem svého středu. Hranice centralizace jsou dvě: Vnější (obvod kruhu) a vnitřní (střed kruhu).
Decentralizaci si lze představit jako díru v plném kruhu, to je jako mezikruží, jež kolem středu není orientováno plně (nevolně), ale prázdně (volně).
Hranice decentralizace je tedy jen jedna (povrch otvoru v kruhu), neboť její střed (občan, Kristus) je součástí její volnosti.
Decentralizace není možná všude, ale jen na úkor okolní centralizace. Proto idea TSO není určená pro Západ ani pro Východ, ale pro střední Evropu. Proto se nyní proti FEDu stavějí Němci, k nimž by se měli přidat Rakušané, Češi, Moravané, Slováci a Ukrajinci...

Re: Re: bankéři a peníze

(rebel, 27. 6. 2014 9:27)

Takže hranice decentralizace je na jedné straně, zevně - povrch vnější hranice, tam je zevně centralizace?
Uvnitř sebe se decentralizuje až ke středu, k jednotlivému občanovi?
Tam je hranice vnitřní?

Proč a jak vznikají války?

(rebel, 25. 6. 2014 11:54)

Proč a jak vznikají války?

Re: Proč a jak vznikají války?

(zmp, 26. 6. 2014 10:44)

Agresivní války vznikají:
- má-li někdo něco, a já chci aby mi to dobrovolně dal, on se toho však nechce vzdát
- má-li někdo něco, a já nechci aby to vůbec někdo měl, on se toho však nechce vzdát
- nechce-li někdo vrátit, co mi vzal bez mého souhlasu
Obranné války vznikají:
- chce-li mi někdo něco vzít nebo už vzal bez mého souhlasu, a já se jeho jeho jednání nepodvolím
- nechci-li vrátit, co jsem komu vzal bez jeho souhlasu

hodní a slušní lidé

(rebel, 25. 6. 2014 11:53)

S kým hovořím, tak to slyším, jak ten či onen je hodný člověk, onen jaký je laskavý, támten jaký je slušný, vzdělaný, citlivý, humánní atp.
Mám takový dojem, že asi všichni lidé okolo jsou slušní a hodní a humánní.
Už jsem na to alergický.
Kde se pak ksakru bere to zlo?
Všichni jsou tak hodní a humánní, až se z toho humánně bombardovalo v Jugoslávii a humánně se zabíjeli se ženy a děti.
Všichni jsou tááák hodní, ale jak se tu potom objeví to zlo, kde se bere zlo, války, potraty, genocída především bílé rasy a genocída křesťanů atp?
Všichni jsou přece tak hodní, vzdělaní, kulturní, ohledúplní...

Re: hodní a slušní lidé

(zmp, 26. 6. 2014 10:24)

Dr. Josef Mengele byl také velice hodný člověk, zejména k dětem byl velice milý a pozorný.
Jím zavražděné děti byly také velmi hodné a Mengeleho velmi milovaly.
Také zvrhlí i jinak mentálně úchylní lidé, včetně Jacka rozparovače byli a jsou velice hodní a milí lidé.
Rovněž Mengeleho metodami vychovávané sociální elity (MK ULTRA) jsou velmi hodní a milí lidé.
V neposlední řadě i naši „zástupci lidu“ jsou velmi hodní a milí lidé a což teprve bankéři.
Atd.
V bibli a apokryfech jsou tito zločinní pokrytci zváni „vlk v rouše beránčím“.

svoboda

(rebel, 24. 6. 2014 8:10)

Může mít svoboda hranice?
Byla by to svoboda, jestli by měla hranice?
Je-li svoboda bez hranic (tedy každý si dělá, co chce), pak je to ovšem svévole.
Svévolník si dělá, co chce, tedy je bez hranic.
V čem je rozdíl mezi svobodou bez hranic a svévolí bez hranic?

Re: svoboda

(zmp, 24. 6. 2014 9:35)

Mezi „svobodou bez hranic“ a svévolí (libovůlí, zvůlí) bez hranic, není žádný rozdíl. V metodice TSO (na těchto webových stránkách) se v Pilířích TSO, v příloze č. 03i (Svoboda) dočtete, že svoboda má hranice tam, kde si je svobodný určí svobodně sám.

co je normální? satanismus nebo křesťanství?

(rebel, 22. 6. 2014 10:30)

Ani slovo o Kristu. A když tak jen nějak dětsky naivně, což vůbec není na úrovni doby a budí to spíše odpor dospělých lidí. Obyčejní lidé pak mají dokonce spíše odpor k takovému dětsky a hloupě naivnímu křesťanství odpor. Potom jako křesťany zde máme jen skupinu dětsky naivních duší, kterým stačí pouhá slepá víra a touha mít nad sebou hodného krále, Otce, Boha, autoritářskou hlavu církve, která ví nejlépe, co je potřeba pro neposlušné děti.
V TV a médiích se hovoří, jaký účes má kde jaký fotbalista, ale takové obyčejné a lidské věci, jakým je např. i to, že život jek konečný, že jsme tady a pak nebudeme, o tom ani slovo, co jako se životem.
Vše je domotané. Už se v tom ani prase nevyzná.
I v Bibli je spousta vražd a násilí. Přesto si myslím, že se ve jménu ideologie křesťanství nyní nevraždí odpůrci tak, jak to dělají někteří šiřitelé islámu. Ve středověku se pro víru vraždilo, to ano.
Toto vše a další a další zvácenosti a zlo a hrůzy nás obklopují a nic se jako neděje. Lidé dál chodí do práce, řeší v práci pitominy a umořují svůj drahocenný čas, životní sílu, schopnosti, myšlenkový potenciál .. a svět se dál ubírá na scestí...
Lidé koukají na televizi na fotbal, chodí na pivní festivaly, sledují půlmaratony, slovanské bílé ženy nenesou hrdě své mateřství a nechtějí rodit více než max jedno, úplně max dvě děti. Protože prý nejsou peníze, není z čeho žít... melou vychrtlé frigidní vš intelektuálky, kterým akademici vymyli mozky. Kluci na tom nejsou lépe. Jenže ti nerodí. kdo čte dětem pohádky, kde si s dětmi zpívá lidové písně a ne ty americky oplzlými chrapláky zpívané odrhovačky? Kdo si s dětmi kreslí, hraje atp? Není čas, není čas, nejsou peníze...jen toto melou rodiče. Kde je hrdost na rodičovství, kde je vědomí že, rodičovství je oběť, mít dítě je závazek i oběť, vše musí jít stranou, kde je posvátnosti rodičovství, manželství a toho, jaký zázrak je narozené dítě?
Ne, oni nemají čas, oni musí dělat kariéru, oni musí shánět prachy...
Propláchlé mozky,

O to mi jde. CO ještě se musí stát, aby začli být lidé normální?
Nebo co je to, být normální?
Normalita je otázka. V době, která mi připadá šílená, zlá, sobecká.
Dobu ale dělají lidé.
Doba nemůže za nic.
Jenže nejsem tedy šílený a bláznivý a sobecký já, protože já chci žít jinak?

Právě ještě to chemtrails.
Všichni vidí, jak nám nad hlavami práškuji nějakými sračkami z letadel, něco nám evidentně sypou na kebule, ale lidé nic. Dokonce už i nějaké vlády či státní úředníci, rozvědky či pacholci všeho druhu přiznávají nějaké klimatické pokusy nad hlavami lidí, ale stále nic. Pasivita, letargie. Bezmoc. Nebo říkají: kdybybyla pravda, to, co se píše, že je očkování škodlivé, že je mikrovlnka škodlivá, žejsou mobily škodlivé, že jsou éčka škodlivá, že je rakovinotvorná dusitanová sůl ve všech uzeninách atp. atp., tak by se lidé nedožívali stále vyššího věku. Prý se populace dožívá stále vyššího věku. Tak je prý toto vše jen takové kecání.
Tedy vše je zpochybněné.
O co se může obyčejný člověk opřít?

Re: co je normální? satanismus nebo křesťanství?

(zmp, 23. 6. 2014 10:14)

Statistiky (řízené FEDem) tvrdí, že na světě přibývá lidí, že jich je už téměř 7 miliard.
Tytéž statistiky tvrdí, že se lidé dožívají stále vyššího věku, zatímco dětí se rodí stále méně.
Podle obou statistik (které si vzájemně odporují) prý hrozí lidstvu hladomor.
Ať je to pravda či ne, veřejnému mínění se sugeruje, že je s tím třeba něco udělat. A také se s tím už něco dělá (FED). Lidé jsou masově tráveni a mordováni jako potkani. Podle obou statistik to prý však není pravda, neboť lidí přece přibývá a dožívají se vyššího věku. Jak můžeme vědět, že tyto statistiky nelžou? Což se dnes ve všem všudy nelže?...
Vraždění ve jménu křesťanství nemá s křesťanstvím nic společného...
Lidé nechodí do práce, aby tam umořili svůj drahocenný čas, ale aby se udrželi při životě. Zemřou-li hladem, nebudou moci lépe nakládat se svým časem...
Rodiny nechtějí děti, protože je dnes (díky FEDu) opravdu nemohou uživit. Hrdost na posvátné rodičovství je při lidsky důstojném životě neudrží. Kdo nemá sám co jíst, ten nemá ani co obětovat. Umírající hladem nezpívají, nehrají si, ani nečtou pohádky...
Co se musí stát, aby začali být lidé normální?
Zde nemá smysl kázat „rodičovství“, ale především odstranit „žábu na prameni“ (FED)...
Být „normální“ znamená odpovídat „normě“, kterou určují mocní (FED)...
Na dobu se skutečně nedá odvolávat. Dobu skutečně dělají jednotliví lidé, kteří mají moc ji dělat (FED)...
Chcete-li žít jinak, než „normálně“, usilujte se o odstranění „normovače“ (FED)...
Obyčejný člověk musí usilovat o to, aby se mohl opřít sám o sobe!

Co je normální, satanismus nebo křesťanství

(rebel, 22. 6. 2014 10:29)

Tzv. Islámský stát v Iráku a Levantě se po útěku milionové irácké armády před 6000 bojovníky prý zmocnil zbraní, které prý nyní používá ve válce v Sýrii, proti tamní vládě. ISIL prý důsledně podřezává všechny zajaté vojáky, proto prý budí oprávněnou panickou hrůzu u všech tzv. nepřátel.
Zajímalo by mne, zda náhodou těchto 6000 hrdlořezů není úplně náhodou těch samých 6000 majdančiků, co zvítězili v občanské revoluci a mejdanu pro EU na Ukrajině.
Pravdou je, že nemáme žádné informace, na které by se dalo spolehnout.
Prý i to sestřelené letadlo na Ukrajině s 50 vojáky, byl jen mediální tah a propaganda.
Ať je skutečnost jakákoli, přesto ale nasazení dělostřelectva a leteckého bombardování vlastních obyvatel se normálně pojmenovává jako zločin proti lidskosti. Jen "náš" (chápej tzv. západní, tzv. demokratický, tzv. svobodný, tzv. pro EU, tzv. křesťanský, tzv. liberální atp.) rozhlas a televize toto jednání neumí pojmenovat a odsoudit.
Jaký je smysl všeho tohoto zla? Ze Sýrie uteklo na 5 milionů utečenců, 2,5, milionu jsou děti.
Nyní je na útěku prý nejvíce lidí od II. Svět. války....přes 50 milionů běženců.
Potom do našich měst stěhují zabubance v šátcích. Ano, nejdříve jim běloši rozvrátí zemi, potom jim jako akt milosrdenství poskytnou azyl a pak ve jménu multikulturalismu jim postaví mešity. Ideologie hrdlořezů se potom šíří i do hostitelských křesťanských zemí.
Jenže nejsou hrdlořezové především tito iniciátoři rozvratů v zemích Orientu aj. - tedy vládcové EU, USA, kteří jako otroci ještě mocnějších soukromých bankéřů FEDu dělají po světě všechny tyto oranžové a demokratické revoluce?

Re: Co je normální, satanismus nebo křesťanství

(zmp, 23. 6. 2014 9:39)

Snadné vznikání islámského státu v Iráku a Levantě (ISIL) na mě dělá dojem realizace zákulisního plánu oddělit dvě nesmiřitelné islámské sekty (sunity od šíjity) do dvou „samostatných“ států.
Něco podobného (s masovým stěhováním a vražděním obyvatel) se odehrálo v Indii, při jejím rozdělení na islámský a hinduistický stát, mezi nimiž panuje neustálé napětí.
Samozřejmě, že ani v Iráku z toho nevzejde nic dobrého, ale zdá se, že právě o to nyní (FEDu) jde.

Irák - o co jde?

(rebel, 16. 6. 2014 6:51)

Jakoby mávnutím kouzelného proutku jakási vojenská formace, která má prý 6 tisíc bojovníku, dobývá v Iráku jedno město za druhým. I milionové město. Tam zůstává těžká vojenská technika, která jim padá do rukou. Armáda v Iráku má nyní prý cca 1 milion vojáků,
Ti ale jen nečinně přihlížejí nebo vyklízejí pozice. Je toto normální, nebo jsou již tam morálně zdevastovaní, že je porazí 6000?
Tady se asi dějí jiné věci. nepřipadá mi to normální.

Re: Irák - o co jde?

(zmp, 16. 6. 2014 10:18)

Pokud si dobře pamatuji, tak Iráku se vojenskou silou zmocnily USA. Co se tam děje, to se tam děje ve prospěch vládnoucí elity USA.

Spousta lidí se cítí unavená. Stále chtějí odpočívat, relaxovat, uvolňovat se.

(rebel, 16. 6. 2014 6:46)

Spousta lidí se cítí unavená. Stále chtějí odpočívat, relaxovat, uvolňovat se.
Je to způsobeno tím, že jsou myšlenkově nebo fyzicky tak vytížení? Nebo je to nyní jakási cesta úniku ze stavu společnosti? Nebo je to trend ve vývoji lidstva? Něco, co je dáno z vyšších světů?

Re: Spousta lidí se cítí unavená. Stále chtějí odpočívat, relaxovat, uvolňovat se.

(zmp, 16. 6. 2014 10:12)

Odpočinek po fyzicky namáhavé práci je v pořádku. Pojmy „relaxace“ a „uvolnění“ je však míněn odpočinek od namáhavé duševní práce. Tu však z relaxujících vykonává málokdo a málokdo po duševní námaze relaxuje. Zkrátka, pojmem „relaxace“ se ohánějí především lidé duševně líní.

co způsobilo ve vývoji křesťanství i světa, že byla vyškrtnuta reinkarnace?

(rebel, 16. 6. 2014 6:44)

Co způsobilo ve vývoji křesťanství i světa, že byla vyškrtnuta reinkarnace?
Dá se říci, že to má tragický dopad na morálku lidí? Na filosofii?

Re: co způsobilo ve vývoji křesťanství i světa, že byla vyškrtnuta reinkarnace?

(zmp, 16. 6. 2014 10:05)

Lidé přestali uvažovat dlouhodobě, vývojově, a kladou si jen krátkodobé cíle, jak to vyhovuje uvažování zločinců. Tak se mohl ve světě prosadit ateismus a materialismus, tak mohli lidé postupně masově odpadnout od křesťanství. Prokopat si přes tyto překážky cestu k pravdě lze jen natolik zvýšeným úsilím, že to dokáže jen menšina odpadlíků. Ti představují budoucnost lidstva. Ostatní většina zaostane ve vývoji a bude působit jako brzda vývoje, jako překážka pro pokračující.
Poznání pravdy je více problémem morálním než intelektuálním. To platí i pro filosofy. Lidé se totiž bojí pravdy a tak ji podvědomě odmítají, aby si nemuseli připustit, že se proti ní karmicky prohřešují...

práva homosexuálů

(rebel, 12. 6. 2014 23:52)

Jestliže mají mít homosexuálové možnost adoptovat děti, potom takové děti nebudou mít tatínka a maminku, ale dva chlapy nebo dvě ženy.
Je to proti přirozenosti, není to normální. Multikulturalisté se zaříkávají lidskými právy.
Kdo ale ctí právo dítěte na mateřskou lásku, péči a otcovskou výchovu? Ti, kteří se tak ohánějí lidskými právy jsou těmi prvními, kteří je nejhruběji porušují a pošlapávají.

Re: práva homosexuálů

(zmp, 13. 6. 2014 10:47)

Nejde o to, zda děti nebudou mít tatínka nebo maminku, neboť takto je na tom dnes převážná většina dětí v rozvedených rodinách. Jde o to, že zvrhlý vychovatel vychovává zvrhlé chovance.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »