Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 16

25. 1. 2014

Komentáře

Přehled komentářů

židovství

(Ester, 1. 9. 2014 16:10)

Stále tu někdo naříká nad tím, že jsou Židé na vedoucích místech, že jsou podnikaví, že mají spousty peněz, stále jim někdo závidí to, co dokázali svou pílí.
Židé museli v minulosti obchodovat z toho prostého důvodu, že měli ZAKÁZÁNO dělat řemesla a vlastnit či obdělávat půdu. Byla to bezprávná skupina na okraji společnosti, tak jim nezbývalo nic jiného než kšeft. A tak se vyvinuli ve skupinu obchodníků. Kdyby je panovníci přinutili k něčemu jinému, byl by obraz jiný. Jak prosté.

Re: židovství

(zmp, 2. 9. 2014 13:06)

Milá Ester. Je sympatické, že hájíte svůj národ. Tady to však není zapotřebí. Zde se snažíme o metodiku TSO, v němž nikdo nikomu nemůže ubližovat, ani ho protěžovat. Je tedy i v zájmu Židů, zavést si TSO...
K Vašemu příspěvku:
Seznámíte-li se důkladně s reálnou historií, nahlédnete, že to, co říkáte, je jen doslovným omíláním staleté demagogie, na níž není téměř slova pravdy. Ale aniž by jste se s historií důkladněji seznámila, již svými vlastními slovy odporujete.
Pravdou je, že jsou Židé všude v „bílé“ civilizaci na vedoucích a hlavně výnosných místech politiky, ekonomie i kultury. Jejich podnikavost a jejich píle však přivedla všechny ovládané státy dávno za hranice bankrotu, do tenat nesplatitelných státních dluhů, do permanentních hospodářských krizí, do politické nesnášenlivosti udržující neustále ve světě válečné konflikty a do naprostého úpadku veškeré (i židovské) kultury.
Historie navíc praví (dočtete se například u vzdělaných ruských Židů), že ve středověku měli Židé zakázaná provozovat řemesla jen někde. Například v Rusku se je panovník (car) snažil přinutit k zemědělství. Daroval jim tedy rozsáhlé pozemky na nejúrodnější ruské půdě. Oni však na ní nikdy nepracovali, ale draze je pronajímali nežidovským bezzemkům!
Nikde na světě nebyli Židé bezprávnou skupinou na okraji společnosti. Žili v tzv. „židovských gethech“ nikoliv proto, že je k tomu někdo donutil, ale proto, že se nechtěli mísit s okolními nežidy. Tato getha si tedy zakládali sami a vymohli si v nich na panovníkovi svoji samosprávu.
Tzv. „kšeft“ neprovozovali z nezbytí, ale vymohli si výnosná práva na jeho provozování (jako tzv. maloobchodu) na franckém králi a císaři Karlu Velikém (velkoobchod vyhradil Frankům). To vše Karel učinil na úkor Slovanů, jimž vojenskou mocí odňal jejich staleté (po Keltech zděděné) obchodní cesty a střediska (vč. tzv. „hedvábné cesty“ a „jantarové cesty“).
Osobně znám mnoho inteligentních a čestných Židů, kteří se živí poctivou prací jako každý jiný prostý člověk, jako každý řadový Žid v dnešní Izraeli. O těch však nemluvíte.
Vy mluvíte jen o mocných Židech v diaspoře (roztroušených po bílé Evropě). Jenže právě o nich Vám řadový izraelský Žid řekne, že nechtějí žít v židovské Izraeli, kde by museli pracovat, ale chtějí žít v údajně „antisemtském“ světě, v němž se naučili na svém okolí „pilně“ parazitovat...
Doporučuji Vám držet se těch tvořivě pracovitých Židů a ve jménu jejich i své skutečné svobody se stát příznivcem TSO...

3. Světová válka

(rebel, 27. 8. 2014 10:43)

Již parkrát jsem se na diskusích i v článcích setkal s názorem, že 3. Světová válka již je. Lidé si jí jen nevšimli. Zvykli jsme si resp. jsme navykáni na hromady mrtvol na Ukrajině, v Gaze, na nejhrubší a nejnelidštější zvěrstva...lidem je očkován strach všemi pory, tu z eboly, tu z kolapsu ekonomiky, tu z nedostatku jídla, energie...válečné štvaní je na takové úrovni, že bychom se již nedivili, kdyby se v ulicích objevili tanky a armáda prováděla operace...
Slyšel jsem, že prý 2. Světová válka nikdy neskončila, ale byla jen přerušena, smírem... takže máme tu pokračování války druhé, nebo je už třetí?

Re: 3. Světová válka

(zmp, 28. 8. 2014 9:51)

Řekl bych, že Třetí světová válka ještě není. To o čem mluvíte, je pokračováním Druhé světové vlálky, v níž se jednotlivé bitvy nadále odehrávají na různých místech.

Re: 3. Světová válka

(PD Tce, 1. 9. 2014 20:39)

...a druhá světová válka je zas jen pokračováním té první světové války. Zdá se tak. Zajímavě je to posané v knize - Příčiny druhé světové války (A.J.P. Taylor)

Re: Re: 3. Světová válka

(zmp, 2. 9. 2014 12:06)

Máte pravdu, druhá světová válka je pokračováním první světové války. Válečné náhrady, jež byly vítěznými mocnostmi vymáhány na Německu, nutně Němce k válce vyprovokovaly, naplánovaná však byla nadnárodními elitami.

Jakou cenu má udržení celistvosti státu? Kolik životů dětí a žen musí být obětováno za jeho celistvost?

(rebel, 22. 8. 2014 18:55)

Když se někdo chce osamostatnit, tu je mu v tom bráněno. On se tedy brání. On nemíní provádět decentralizaci, on chce jen vládnout občanům na nějakém menším území, než bylo to původní. Původní vlastník celého panství začne opovážlivého drobiče kinožit. Většinou pomocí zbraní. Drobič bojuje i ve městech, snaží se udržet moc, kde se dá. Původní vlastník pak ve městech spolu s drobiči zabíjí i civilní obyvatelstvo.
Kde je hranice těchto činů? Nechat si drobit území, než abych zabil byť jediného civilistu? Jakou cenu má udržení původní celistvosti? Cenu kolika životů, kolika dětí zabitých? Stačí jedno zabité dítě, nebo desítky, snad stovky, jako na Ukrajině, v Gaze? Nezajímá mne, jestli jde o nejsvatěšjí zájmy Izraele nebo Ruska, nebo USA nebo Ukrajiny, nebo EU, nebo kýho výra, kterého ďábla... Jakou cenu - kolik dětí, žen musí být zabito, aby jedna či druhá strana ustoupila od vraždeění? Jakou cenu má totalita? Jakou cenu má život člověka pro stát, pro jeho volené zástupce lidu? Má udržení původní velikosti nějakého státu nebo instituce hodnotu byť jen jednoho lidského života?

Re: Jakou cenu má udržení celistvosti státu? Kolik životů dětí a žen musí být obětováno za jeho celistvost?

(zmp, 28. 8. 2014 10:12)

Není mi jasné, kam touto úvahou míříte?
Proti současnému bránění drobení na Ukrajině lze postavit rozpad ČSSR bez jediného výstřelu.
To, co se takto různým způsobem děje, není spontánní reakcí příslušné totality. Je to předem naplánováno a řízeno z nadnárodního totalitního centra. Co, jak a proč je tím kde sledováno, ví jen oni. Vy jste odkázán jen na jejich mediální sdělení. Ať tak či onak, lidský život pro ně nemá nijakou cenu...

Re: Re: Jakou cenu má udržení celistvosti státu? Kolik životů dětí a žen musí být obětováno za jeho celistvost?

(upřesnění, 28. 8. 2014 11:02)

Ano, našel jsem ve své otázce rozpolcení na dvě:
1. Dá se vyvážit nějaké území cenou lidského života?
Já si myslím svým rozumem, cítím to srdcem, že je to něco nesrovnatelné. Zabít člověka pro nějaké území, pro hektar nebo kilometr? Nebo pro nerostné zdroje pod zemí, tedy pro peníze? Ty si FED může natisknout zadarmo kolik chce. Tedy považuji zabíjené civilistů při dobývání území za práci deviantů, degenerátů. To normální člověk přece nemůže udělat.
2. Druhou věcí je, Jak se k hodnotě lidského života staví ti, co vraždí ženy a děti v Gaze, na Ukrajině...byť se ohánějí těmi nejušlechtilejšími odůvodněními, proč musejí zabíjet. Oni se ale o obětech nebaví. Oni se neomlouvají!
3. Jakou hodnotu má lidský život? Dá se něčím lidský život ocenit nebo vyvážit?

Re: Re: Re: Jakou cenu má udržení celistvosti státu? Kolik životů dětí a žen musí být obětováno za jeho celistvost?

(zmp, 30. 8. 2014 13:23)

Lidský život se dá správně ocenit jen v poměru k jinému lidskému životu...
Máme-li rozhodnout o smrti (resp. o životě) sebe či jiného, blízkého či cizího, volíme zpravidla sebe či blízkého. V ostatních případech nejde o srovnávání cen, ale o vůli něco získat či ubránit...
Vaše pohoršení nad vražděním žen a dětí mě děsí tím, že vraždění mužů Vás nepohoršuje...

Re: Re: Re: Re: Jakou cenu má udržení celistvosti státu? Kolik životů dětí a žen musí být obětováno za jeho celistvost?

(rebel, 30. 8. 2014 21:30)

Nevím, proč jsem nenapsal že hrozné je i vraždění mužů. Samozřejmě že je to stejné zvěrstvo.
Jen obecně se bere násilí proti ženě a dítěti jako něco odpornějšího. I vězni ve věznicích prý většinou zabijí spíše spoluvězně, který ublížil děcku, než ženě. Ale obecně se bere, že žena a dítě je to, co má být ušetřeno válek. Muži se perou, tak už se bere, že když nějaký padne, tak prostě to patří k věci.
Je mi jasné, že spíše je to emoční, když jsem to napsal bez mužů.

Re: Re: Re: Re: Re: Jakou cenu má udržení celistvosti státu? Kolik životů dětí a žen musí být obětováno za jeho celistvost?

(zmp, 31. 8. 2014 11:37)

A jak to vidíte s vražděním hermafroditů?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jakou cenu má udržení celistvosti státu? Kolik životů dětí a žen musí být obětováno za jeho celistvost?

(noe, 31. 8. 2014 22:34)

Mám-lí být brutálně upřímný, kolik ze zavražděných a pozůstalých se kdy trápilo nad otázkou utrpení jatečních zvířat a jejich mláďat ve "zvířecích koncentrácích", kterými si pak vesele plnili/plní břicha? Zlatí indiáni... :-(((

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.

(rebel, 30. 8. 2014 23:01)

Jak se slučuje Aristotelův výrok:
Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.

s TSO, kde právě platí tzv.: slušnost nad zákon!
Kde na prvním místě je občan a to, že nesmí být poškozen. ?

Re: Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.

(zmp, 31. 8. 2014 12:07)

Aristotelův výrok se s TSO neslučuje. V Aristotelově době se lidé ještě nevyvinuly k vědomí individuální svobody, ale jen ke skupinovému vědomí „druhu“ (rodu, národa atp.)

islám

(rebel, 30. 8. 2014 22:47)

Prý muslimové si nesmějí třeba dát nohu přes nohu, protože by náhodou spolusedící mohl zahlédnout podrážku boty, což je prý pro muslima největší úrážka!
Nevím, co je na tom pravdy. Ale jestli to tak je, potom jsou nedůslední a urážejí se navzájem dnes a denně při obyčejné chůzi. O fotbalistech ani nemluvě. To jim nevadí? Když člověk zvedne nohu ze země, většinou lze vidět podrážku!
To by potom jako důslední nemohli normálně žít, existovat. On je to pro ně vážný problém. Nevím, jestli o něm vědí.

Re: islám

(zmp, 31. 8. 2014 12:01)

Vyspekulované totalitní „zákony“ jsou nejen tendenční, ale také nedůsledné a protismyslné...

tzv. separatisté, teroristé, federalisté atp.

(rebel, 28. 8. 2014 11:15)

Když se na Ukrajině nyn bojuje o územ a vraždí se tichým mlčením všech mocných politiků a vlád tzv. demokratickcýh států okolo, zdá se, že je nenormální si vytvořit vlastní menší území.
Když se prý osídloval tzv. Divoký západ, tu osadníci jen založili farmy a neřešili, pod jaký stát patří, kdo jim jako vládne.
Až po chvíli přišel nějaký totalitně a centralisticky pomatený rozumbrada a začal lidi terorizovat nějakým nucením jich do nějakého vyššího územně správního celku.
Farmáři se prý ani nechtěli podvolovat nějaké centralizaci. Chtěli si žít svobodně. Prý i vyhnali takové pohunky totality.
Myslím si, že lze úplně normálně brát takovou snahu o osamostatnění se. Asi na Ukrajině nevědí o TSO a o možnosti důsledné samosprávy svobodných obcí bez zastupitelů, ale i tak, když má někdo snahu ovládat občany na meším území, tak co je komu do toho? Asi jen ten dosavadní vládce území se cítí okraden o daně a zisky, které má z odíraných poddaných lidí na svém panství, ve svém státě atp. Asi o nic jiné zde nejde. Nebo o zájmy geopolitické,za které dostane zase zaplaceno. Tedy nejde vládcům o lidi, ale válčí pro své zisky, pro své daně, týrají a zabíjejí své občany - jen proto, aby je měli ve své moci.
Nebo jak chápat a dívat se na snahy tzv. separatistů, federalistů?

Re: tzv. separatisté, teroristé, federalisté atp.

(zmp, 30. 8. 2014 13:37)

Na obou stranách bojuje jedna totalita proti druhé totalitě...
Jednota a mnohost jsou jen jedním z relativních opaků, které v našem relativním světě nevymizí ani kdyby byl zaveden jediný světový stát (NWO).
Relativní = vztažné (ve vztahu)
Vztahy (relace) nemohou existovat bez relativních opaků...

Re: Re: tzv. separatisté, teroristé, federalisté atp.

(rebel, 30. 8. 2014 22:29)

Myslím si, že stát je název pro skupinu lidí, kteří uchvátili moc na nějakém do teho nikýmm nevlastněném území (a tedy i s lidmi, kteří tam bydlí). Např. Divoký západ asi vlastnili Indiáni. Ale asi jsou území, která před osídlením byla pustá, bez lidí.
To, že vlastně všichni představitelé států jsou zachvatitelé moci není nyní na první pohled zřejmé, protože si na to vše tito usurpátoři vytvořili metry knih zákonů, nechali se obstoupit hradbou dvořanů = zastupitelů, tedy nechali se navolit svými poddanými a jako jejich zástupci nyní mají přeci legitimitu! Dnes již nevystupují otevřeně jako usurpátoři, jako otrokáři. Ale jako demokraticky, svobodně, lidem zvolení...
Nebo jak to je? Pletu se?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »